Blå Puls

Den gode idé

BLÅ PULS
Projektet lader fællesskaber inspirere af naturressourcerne fra havet i storbyen - tang, østers og muslinger. Med tang skabes der byrum med udemøbler og skulpturer. Der fiskes muslinger og østers fra kajen i det rene vand af badekvalitet. I projektet er der fokus på at øge biodiversitet og økologi i byen ved brug af lokale ressourcer. Projektet tilbyder samtidigt sunde friluftsaktiviteter, udfoldelsesmuligheder og oplevelser. Ved inddragelse af professionelle og frivillige kunstnere og håndværkere søger projektet identitet og kvalitet i udtrykket.

Projektets fysiske rammer

Projektet har fokus på storbyens vandfront og er placeret på Kalkbrænderiløbskajen i Nordhavnen ud for Østerbro. Desuden inddrages den nye Svanemøllestrand, som tilbyder oplevelser og naturressourcer med særligt store mængder af tang efter kuling og storm. Kalkbrænderiløbskajen ligger forladt af industri og er et oplagt sted med nye og rå rekreative muligheder for udfoldelse. Kajen er vestvendt og ligger badet i lys fra solnedgange over Svanemøllebugten. Med udgangspunkt i kollektivet Majbygs værksteder på kajen skabes et uderum med tangmøbler og tangskulpturer og der dykkes efter østers.

Det omfatter projektet

På Kalkbrænderiløbskajen skabes et uderum med tangmøbler og skulpturer ud for de dobbelte porte til Majbygs værksted få meter fra kajkanten. Værkstedets maskinfaciliteter bruges til presning af tang til plader til møbler og isolering. Tangen ligger klar på Svanemøllestranden i mængder af 50 tons ad gangen. Med nærheden til FUKK kunstkollektivet arbejdes med muslingeskulptur til rensning af vandet fra havn og bugt. Ud fra stedet bringes tang til gødning til ØsterGro taglandbrug, Østerbro Gadehaver, skolehaverne, Assistenskirkegården, pup-up farmen og til lokale dyrkning af kartofler.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Projektet er forankret i Blå Puls projektgruppen, som er en autonom gruppe under Østerbro Lokalråds Miljøudvalg. Formanden for gruppen er medlem af Lokalrådet og formand for miljøudvalget. Desuden inddrages professionelle og frivillige fra kollektiverne byggegruppen Maj byg og FUKK, Forenede Uafhængige Københavnske Kunstnere. Projektet er desuden forankret i professionelle og frivillige fra Østerbro Gadehaver, ØsterGro taglandbrug og tangnetværket, hvor formanden er aktiv part. Projektet er åbent for Østerbro borgere og vil blive udbudt til frivillig deltagelse.

Relationen til lokalsamfundet

Blå Puls har ved sine nære relationer til Østerbro Lokalråd og inddragelse af højt kvalificerede partnere fra lokalsamfundet i Majbyg, FUKK, taglandbruget ØsterGro og Østerbro Gadehaver et stærkt netværk. Alle parter er engagerede i emnet med forskellige indfaldsvinkler. Gennem en lang erfaring med events i lokalsamfunet er der opbygget nære relationer fra projektgruppens medlemmer til et stort netværk og til den lokale presse. Ved brug af overskydende tang i storbyen til gødning fx til biogas på rensning på Lynetten og Damhusåens renseanlæg er der nære relationer mellem projektdeltagere.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
  • #1 Henrik skrev: 01-02-2017 16:46:06

    Der kunne suppleres med fiskeri og tilberedning af spiselig tang assisteret af en kok