Ådalscenens Kulturcenter Gislev

Den gode idé

I Gislev satser vi på at udvide og udvikle vores gode fællesskaber og kreative/kunstneriske miljøer, og derfor er Gislev Lokalråd nu i gang med at opføre Ådalscenen i Gislev Børneskov, som ligger helt centralt i Gislev by. Vi er godt i gang med 1. etape af byggeriet, takket være stor lokal opbakning samt fra en række fonde.


Under udarbejdelse!

Projektets fysiske rammer

Ådalscenen vil blive opført i Gislev Børnskov, som blev plantet i 1995 vha. "Plant et Træ". Siden er skoven vokset til og er nu blevet udtyndet og gjort klar til scenebyggeri mv.

Under udarbejdelse!

Det omfatter projektet

Ådalscenen er en stor friluftsscene, som er ca. 23 meter bred, 14 meter dyb og 8,5 meter høj. Scenen bygges i fuldtømmer og bygges op omkring bunden af et vindmølletårn, som er den centrale fastholdelse af scenen og nedenfor er opført er madpakkehus på ca. 90 kvadratmeter. Tårnet er tænkt som opmagasineringsplads i to etager og tredje etage bliver udsigtstårn over den smukke Gislev ådal med Holme Bækkens løb.

Under udarbejdelse!

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Skoven/områdets attraktive placering er via en helhedsplan, som er udarbejdet med hjælp fra landsskabsarkitekt, Faaborg-Midtfyn Kommune og stor borgerinddragelse, på vej til at blive attraktivt samlingssted med nye helt muligheder for oplevelserDa bygningen er fuld finansieret uden lån, vil de fremtidige driftsomkostninger være meget minimale. Driften vil blive overdraget til en driftsforening ”Ådalscenens Kulturcenter Gislev”, hvor arbejdet heri vil være båret af frivillige.
Hele opstartsfasen og byggefasen vil omfatte omkring 1300 frivillige timer.

Under udarbejdelse!

Relationen til lokalsamfundet

Dette nye projekt er ikke i konkurrence med de eksisterende samlingssteder, men derimod udviklet i et tæt samarbejde, som giver nye muligheder for diverse kulturelle samlinger i naturen, hvilket bl.a. har medført et stort tilskud fra Friluftsrådet.

Da vores projekt er ret enestående og nærmest unikt på Fyn, håber vi, at I kan se de samme muligheder for ikke blot at kunne samle lokalbefolkningen, men også hele kommunens borgere og naturligvis gerne hele landet til forskellige events og naturligvis også til private udflugter.


Underudarbejdelse!

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Carl Skovgaard skrev: 16-06-2017 19:42:04

  Det er en glæde for mig, at vi har en stor gruppe ildsjæle i Gislev, der har gennemført strøtankerne om en stor scene "Ådalscenen",
  der kan blive et stort aktiv for Mindfyn. 😃

 • t #2 Hanne Rohmann skrev: 17-06-2017 09:55:55

  Fantastisk projekt!

 • #3 Finn Hviid skrev: 17-06-2017 17:18:23

  Vil skabe vækst og optimisme i vores smukke by,
  Og samle hele egnen om kultur i naturen - scene madhus og udsigtstårn - vi glæder os.

 • t #4 Jens Elmgreen skrev: 18-06-2017 08:29:11

  Stort sammenhold og mange ildsjæle i Gislev viser vejen for et samarbejde mellem Ånden og Hånden. Mens træet tørrer, så vi kan komme videre drømmer vi om et stort folkeligt samlingssted på midtfyn. Der skal være plads til musik fra skoler, friskoler og højskoler, lokale kor og teatergrupper. Og vi skal have professionelle scenekunstnere ud til vores borgere i det smukke istidslandskab. Det er et æventyr.

 • #5 Elga Kruse Hviid skrev: 18-06-2017 11:42:17

  Er bare så imponeret af Gislev borgerne, som gør en stor indsats til dette arrangement. Har haft gode oplevelser af andre arr. i forbindelse med besøg hos min familie.
  m.v.h. Elga Hviid

 • t #6 Lars Fredslund Hanse skrev: 18-06-2017 20:48:29

  Fantastisk projekt som vi skabe glæde for alle på hele Midtfyn.

 • #7 Pia Storm skrev: 18-06-2017 21:47:28

  Det er et fantastisk projekt, der giver mange muligheder for kunst, kreativitet, drama og ikke mindst musik.
  Jeg glæder mig til at spille på scenen, sidde i børneskoven og nyde det er kommer.
  Pia Storm