Ådalscenen - Gislev

Den gode idé

Gislev arbejder på at udvide og udvikle gode fællesskaber og kreative/kunstneriske miljøer, og derfor er Gislev Lokalråd nu i gang med at opføre Ådalscenen.
Da Midtfyn er kendetegnet ved et bredt kulturliv ønsker vi, at Ådalscenen kan give endnu flere muligheder for at kunne samles på tværs af sogne og derved være med til at styrke og udvikle kulturlivet og fællesskaber bredt for alle aldersgrupper og samfundslag. Når fantasien slippes løs, vil der ikke være grænser for, hvad Ådalscenen kan anvendes til. Flere institutioner ser store muligheder i Ådalscenens kommende anvendelsesmuligheder.

Projektets fysiske rammer

Ådalscenen bliver opført i Gislev Børnskov, som er placeret midt i Gislev by og en del af Gislev ådal med Holmebækkens løb og en mindre sø. Et smukt rekreativt område, som bruges af byens borgere. Skoven har de sidste 18 år været rammen for Gislev Musik Festival, hvor 40 bands, kor osv. - unge som ældre - årligt fremfører deres musik. En begivenhed som samler omkring 2000 tilhører. Projektet vil blive en ny attraktion for egnen og med utallige muligheder for stimulering af alle sanser. Efter Ådalscenen etableres en stor naturlegeplads, så området kan blive et udflugtsmål for alle.

Det omfatter projektet

Ådalscenen er en stor friluftsscene, som er ca. 23 meter bred, 14 meter dyb og 8,5 meter høj. Scenen bygges i fuldtømmer og bygges op omkring bunden af et vindmølletårn, som er den centrale fastholdelse af scenetømmeret og nedenfor ca 2 meter under scenegulvniveau opføres et madpakkehus på ca. 90 kvadratmeter.
Scenegulvet vil blive hævet ca. 1 meter over niveau aht. indsynet.
Tilskuerareal planeres, så det får et teatralsk tilsnit med plads til ca. 1500, og de forreste række til handicappede.
Tårnet er tænkt som opmagasineringsplads i to etager og tredje etage bliver udsigtstårn.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Børneskoven er gennem en helhedsplan - udarbejdet m.h.f. landsskabsarkitekt, Faaborg-Midtfyn Kommune og stor borgerinddragelse nu på vej til at blive et attraktivt samlingssted med nye muligheder for oplevelser. Hele projekt har været og er båret af et udvalg under Gislev Lokalråd.
Driften vil blive overdraget til en driftsforening ”Ådalscenens Kulturcenter Gislev”, hvor alt arbejdet heri også vil være båret af frivillige.
Hele opstartsfasen og byggefasen vil omfatte omkring 2000 frivillige timer og opbakningen er altid enorm stor. Det stærke fælleskab og innovative kræfter bærer byen fremad.

Relationen til lokalsamfundet

Dette nye projekt er ikke i konkurrence med de eksisterende samlingssteder mv., men derimod udviklet i et tæt samarbejde, som giver nye muligheder for at udvikle byen og den tilbud. Der er stor opbakning fra foreningslivet, hvor de største foreninger -Gislev Erhvervsforening, VÆKST i Gislev (Sogneblad også lavet af frivillige), Gislev Lokalråd, Gislev Musik Festival og Laundrup Marks Egnsspilsforening hver har doneret 20.000 kr. som startkapital til byggeriet. Byens institutioner og kirke bagger op om vores projektet sammen med Landet på Midtfyn, hvor Gislev er en del af klyngen.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Carl Skovgaard skrev: 16-06-2017 19:42:04

  Det er en glæde for mig, at vi har en stor gruppe ildsjæle i Gislev, der har gennemført strøtankerne om en stor scene "Ådalscenen",
  der kan blive et stort aktiv for Mindfyn. 😃

 • t #2 Hanne Rohmann skrev: 17-06-2017 09:55:55

  Fantastisk projekt!

 • #3 Finn Hviid skrev: 17-06-2017 17:18:23

  Vil skabe vækst og optimisme i vores smukke by,
  Og samle hele egnen om kultur i naturen - scene madhus og udsigtstårn - vi glæder os.

 • t #4 Jens Elmgreen skrev: 18-06-2017 08:29:11

  Stort sammenhold og mange ildsjæle i Gislev viser vejen for et samarbejde mellem Ånden og Hånden. Mens træet tørrer, så vi kan komme videre drømmer vi om et stort folkeligt samlingssted på midtfyn. Der skal være plads til musik fra skoler, friskoler og højskoler, lokale kor og teatergrupper. Og vi skal have professionelle scenekunstnere ud til vores borgere i det smukke istidslandskab. Det er et æventyr.

 • #5 Elga Kruse Hviid skrev: 18-06-2017 11:42:17

  Er bare så imponeret af Gislev borgerne, som gør en stor indsats til dette arrangement. Har haft gode oplevelser af andre arr. i forbindelse med besøg hos min familie.
  m.v.h. Elga Hviid

 • t #6 Lars Fredslund Hanse skrev: 18-06-2017 20:48:29

  Fantastisk projekt som vi skabe glæde for alle på hele Midtfyn.

 • #7 Pia Storm skrev: 18-06-2017 21:47:28

  Det er et fantastisk projekt, der giver mange muligheder for kunst, kreativitet, drama og ikke mindst musik.
  Jeg glæder mig til at spille på scenen, sidde i børneskoven og nyde det er kommer.
  Pia Storm

 • t #8 Micael Castor Andersen skrev: 11-07-2017 10:06:41

  Dejligt at Gislev får denne scene. Nu kan vi virkelig få gang i en masse arrangementer og koncerter. Kulturelt iværksætteri skal fremmes i samarbejde med lokale aktører.

 • #9 Mogens T Jakobsen skrev: 21-07-2017 19:57:47

  Godt initiativ