Hvidbjerg Aktivitetshus

Den gode idé

I Hvidbjerg ønsker vi at opføre et fleksibelt og driftsvenligt aktivitets- og samlingssted, som skal være rammesættende for fastholdelse og udvikling af fremtidens attraktive landsbyfællesskab - på tværs af de 450 indbyggere i lokalsamfundene i Brøndum, Rettrup og Hvidbjerg. Gennem fælles moderne faciliteter til sundheds- og fællesskabsfremmende aktiviteter sætter vi nu fællesskabet i højsædet.

Aktivitetshuset bliver desuden formidlingshus for et ambitiøst energiinnovationsprojekt, idet huset opføres med en lokalt forankret og nytænkende energiløsning, der kan fortrænge fossile brændstoffer.

Projektets fysiske rammer

Nybyg er en nødvendighed, da der i dag ikke findes tilgængelige bygninger i nærområdet, der egner sig til formålet. Hvidbjerg Skole, som blev lukket i 2013, har været brugt til forenings- og kulturaktiviteter, men fremstår som en renoveringsmoden og driftsmæssigt for dyr projektejendom, som vi derfor ikke ønsker at overtage.

Målet er derfor at nyopføre et flerfunktionelt aktivitetshus, centralt beliggende, ved indkørslen til Hvidbjerg og nabo til Børnehave og Vuggestue, og som kan rumme nærområdets børnefamilier, unge og ældre med henblik på størt mulig anvendelse og synergi.

Det omfatter projektet

Projektet indebærer opførelse af en flerfunktionel bygning på ca. 470 m2. Aktivitetshuset vil bestå af en 350 m2 fleksibel hal, der kan rumme eksisterende og nye aktiviteter som badminton, hockey, pilates, fællesspisninger, byfest, Tour de Hvidbjerg m.m. og give bedre mulighed for nye aktiviteter såsom eksperimenterende boldspil og E-sport til unge, foredrag og udlejning. Det hele understøttes af veldimensioneret depotrum, toiletfaciliteter og moderne køkken på 49 m2.

På sigt vil udearealerne tilsvarende blive indrettet, så der skabes funktionel og æstetisk sammenhæng mellem inde- og ude.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Projektet er forankret i foreningen Hvidbjerg Aktivitetshus, der efter års forarbejde blev stiftet 25. april 2017. Foreningens bestyrelse består af repræsentanter fra Brøndum, Rettrup og Hvidbjerg på tværs af institutioner og foreningsliv.

Med konsulentbistand fra DGI blev lokalsamfundenes mange frivillige ildsjæle og foreninger gennem workshops i april 2016 involveret i arbejdet med en udviklingsplanen for kommende aktivitetshus.

I januar 2017 var der særskilt fokus på involvering af lokalområdets unge, som dermed har fået indflydelse på indretning af aktivitetshuset.

Relationen til lokalsamfundet

Realisering af Hvidbjerg Aktivitetshus vil understøtte landdistriktet Brøndum-Hvidbjerg-Rettrup som et attraktivt sted at bo, leve og flytte til. Huset bliver kronen på et konstruktivt samarbejde mellem lokale ildsjæle og kommunen om at sikre bæredygtige rammer for lokalområdets kultur- og foreningsliv og dermed fastholde et aktivt foreningsliv. På den måde er projektet i tråd med Skive Kommunes Landdistriktspolitik, der netop anser lokale ressourcer som en afgørende drivkraft i landdistriktsudviklingen. Aktivitetshuset vil desuden øge børnehavens og vuggestuens adgang til motorikfaciliteter.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Anders Rask skrev: 13-07-2017 22:24:12

  Fantastisk - efter mange års hårdt frivilligt arbejde med løbende udskiftning i arbejdsgruppen, er vi nu klar til at løbe i mål. Aktivitetshuset vil styrke sammenholdet i vores lokalområde og forhåbentlig understøtte børnehaven og vuggestuen samt sætte gang i grundsalget på Vikingebakken. Held og lykke til os alle!

 • t #2 Maja Løndal skrev: 13-07-2017 22:37:47

  Der ligger et flot, stort stykke arbejde i tilblivelsen af dette projekt. Huset vil blive et stort aktiv og en kæmpe mulighed for at styrke vores lokalområde og bevare fællesskabet på tværs af generationer. Jeg krydser fingre for, at vi når helt i mål og snart kan tage første spadestik😊

 • #3 Johan Chilvers skrev: 14-07-2017 00:31:39

  Man hører ofte at hvis de små landsbyer skal overleve skal de "skabe noget selv".
  I Hvidbjerg er vi så heldige at der er en stærk gruppe af lokale ildsjæle, der i den grad gør hvad de kan for at gøre dette, og etableringen af dette aktivitetshus, vil med al tydelighed skabe nogle rammer hvor hele området kan vise at vi vil hinanden og vores område/landsby.
  Fantastisk arbejde af alle der har arbejdet med projektet indtil nu.
  Klø på!
  Vi bakker op😊

 • t #4 Lone Kjær skrev: 14-07-2017 08:53:00

  Håber virkeligt, at projektet bliver gennemført, da det vil være et kæmpe aktiv for hele området!

 • #5 Jacob Rytter skrev: 14-07-2017 15:26:05

  Vi ser frem til liv og glade dage på nabogrunden og at aktivitetshuset vil booste hele området med positiv energi og initiativ :-)

 • t #6 Margit Madsen skrev: 14-07-2017 18:17:25

  Vi glæder os helt vildt til at få et aktivitetshus, der er skræddersyet til dette område og de mange beboere, der selv er med til at give økonomisk bidrag til huset, viser hvor nødvendigt det er at få projektet færdigt.

 • #7 Robert Thomsen skrev: 17-07-2017 21:31:43

  Selvfølgelig skal vi have et samlingssted i vores område. Vi har nogle meget aktive borgere der gør meget for et godt sammenhold.

 • t #8 Villy Poulsen skrev: 17-07-2017 22:34:00

  Rigtig fint projekt. Ser supergodt ud. Det glæder vi os til bliver en Real(itet).

  Tak til alle ildsjælene for jeres store indsats og ildhu i projektet. Det er stort.

 • #9 Knud Mouritsen skrev: 19-07-2017 20:07:35

  Til Realdania.

  Ang. Hvidbjerg Aktivitetshus

  Foreningen ”Lokalhistorisk Gruppe for Brøndum og Hvidbjerg sogne” anvender i dag lokaler på den gamle skole til foreningens aktiviteter og samlinger. Foreningen har ca. 200 medlemmer, heraf er ca. 30 aktive.
  Foreningens aktiviteter består af ét årligt møde for ca. 75 personer, samt 3 andre for ca. 30 personer. Derudover ønskes større mødeaktivitet til specifikke lokalhistoriske emner, som primært vil foregå i vinterhalvåret.
  Foreningen bakker selvfølgelig op om projektet, og ser frem til at flytte aktiviteterne til nye og tidssvarende lokaler, som forhåbentlig vil medvirke til større interesse om foreningens aktiviteter og arrangementer

  På bestyrelsens vegne
  Lokalhistorisk Gruppe for Brøndum og Hvidbjerg sogne


  Knud Mouritsen

 • t #10 Knud Mouritsen skrev: 19-07-2017 20:53:16

  (Forrige kommentar nr. #9 er sikkert fejlplaceret)

  Kommentar.

  På vegne af Brøndum-Hvidbjerg Menighedsråd og Lokalhistorisk Gruppe for Brøndum og Hvidbjerg sogne:
  Det er med allerstørste tilfredshed at se resultatet af arbejdsgruppens arbejde, der har taget udgangspunkt i samtlige grupperinger i hele lokalområdet, hvad enten det er i råd, foreninger eller "græsrods"-grupper.
  Rigtig godt gået!

  - Med Aktivitetshuset, vil lokalsamfundet få et løft og vil kunne genoptage,CAIRATE videreudvikle og nytænke forholdene fra tiden, hvor skolen eksisterede, - på områder som: fællesskab, forenings- og kulturliv, formidling, sundhed, aktiviteter.
  Aktivitetshuset emmer af funktionalitet og fleksibilitet, og det har mange anvendelses-muligheder og god synergi.

  Knud Mouritsen

 • #11 Jette Ørum Lidegaard skrev: 20-07-2017 10:50:57

  Et kanonprojekt til gavn for hele områdets fællesskab og sammenhold. Vi savner et mødested og samlingspunkt for såvel unge som ældre. Projektet er det flotte resultat af en gruppe ildsjæles arbejde til gavn for os alle. Godt gået - vi bakker op.

 • t #12 Vibeke Pedersen skrev: 20-07-2017 14:21:03

  Det kunne være så fantastisk at få bygget dette hus i Hvidbjerg, nu skolen ikke længere er en mulighed som mødested. Det vil være med til at sikre den gode udvikling i området.

 • #13 Per Pedersen skrev: 20-07-2017 16:44:24

  I de 40 år jeg har boet i Hvidbjerg har Brøndum-Hvidbjerg skole, ud over at være folkeskole for vores børn,været vores forsamlingshus, kulturhus "idrætshal" m.m. Det har fungeret rigtig godt. Det er snart fortid, børnene er flyttet og vi står nu med nogle bygninger som er uegnet til fritids aktiviteter. Men der er lys forude, arbejdsgruppen har lavet et flot stykke arbejde med at få et nyt hus op at stå. Det vil være en katastrofe for vort lille samfund hvis vi ikke for det nye aktivitetshus. Så fuld opbakning herfra.

 • t #14 Mette Green skrev: 20-07-2017 18:58:26

  Det er afgørende for lokalsamfundet at have et samlingssted - uden bliver det blot et sted folk bor og ellers pendler til Skive for at deltage i aktiviteter. Med det nye hus vil alle beboere i området have det perfekte sted at mødes så de mange aktiviteter, der eksisterer i dag, kan bevares

 • #15 Jytte Pedersen skrev: 21-07-2017 12:09:51

  Det er en fantastisk ide med et samlingsted for alle aldre i Hvidbjerg. Stor tak til styregruppen for det store arbejde.

 • t #16 Lise-Lotte Brøgger skrev: 23-07-2017 11:25:20

  Først en STOR TAK til ildsjælene, som har gjort et fantastisk arbejde for at dette hus bliver muligt. Aktivitetshuset i Hvidbjerg vil åbne op for nye tiltag i lokalområdet - nuværende aktiviter kan fortsætte.

 • #17 Steen Reinholdt skrev: 23-07-2017 12:14:20

  Aktivitetshuset er lige det vi har brug for her i vort lokalområde med Brøndum, Rettrup og Hvidbjerg.
  Huset vil optimere den i forvejen gode stemning og foretagsomhed i området.

 • t #18 Henrik Ørnstrand skrev: 27-07-2017 07:45:43

  Som bestyrelsesmedlem og formand for Hvidbjerg-Rettrup UIF bakker jeg op om etableringen af Hvidbjerg Aktivitetshus. Rammerne for at afholde aktiviteter i vort område skal fremtidssikres

 • #19 Lisa Lauritsen skrev: 28-07-2017 22:10:36

  Et mægtigt fint projekt, der kan lægge rammer til et velfungerende lokal samfund, hvor jeg som tilflytter har følt mig særdeles vel modtaget. Bl.a den årlige Tour de Hvidbjerg med brug af disse rammer har haft betydning for den oplevelse.

 • t #20 Kristian Bendix Ibsen skrev: 31-07-2017 01:22:44

  Projektet vil få stor betydning for områdes beboere, da det vil sikre at vi fortsat kan afholde fælles arrangementer, samt at der kan tilbydes nogle flere aktiviteter. Dette vil sikre at det gode sammenhold som der er i området vil blive styrket. Jeg forventer også at det nye hus vil højne interessen for området og få flere til at flyttet til her til.
  Mvh. Kristian Bendix Ibsen
  Formand for borgerforeningen.

 • #21 Bestyrelsen:Brøndum/Hvidbjerg jagtforening Jens Lidegaard & Steen Sørensen skrev: 01-08-2017 13:38:15

  Bestyrelsen i Brøndum/Hvidbjerg jagtforening er positiv stemt for idéen om et aktivitetshus i Hvidbjerg.
  Vi er en forening på 81 medlemmer og kunne sagtens bruge mere komfortable lokaler med bedre pladsforhold at samles i på den kolde årstid.
  Foreningen afholder en årlig generalforsamling men andre møder og kurser inden for Danmarks jægerforbund kunne der også være mulighed for.
  Vi har jo selvfølgelig den lille hyggelige skovhytte som vi bruger når vi afholder jagt i skoven, intet ondt om den, men den har sine begrænsninger størrelsesmæssig og uden indlagt el, vand, varme og toilet.

 • t #22 Mandagsklubben (pensionistklub) skrev: 02-08-2017 16:19:54

  På vegne af Mandagsklubben ønsker vi hermed at tilkendegive, at Mandagsklubben bakker op om det igangværende projekt for etablering af Hvidbjerg Aktivitetshus til glæde for lokalområdets borgere i Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup samt øvrige brugere fra nær og fjern.

  Mandagsklubben er lokalområdets pensionistklub, der mødes hver mandag kl. 14 – 17 til hyggeligt samvær over en kop kaffe og diverse spil. Desuden arrangerer Mandagsklubben også foredrag og lignende samt en årlig sommerudflugt. I øjeblikket mødes vi i Brøndum-Hvidbjerg Sognes konfirmandstue.

  Vi ønsker at bakker op om planenerne for et nyt aktivitetshus fordi:
  - Vi får et spændende samlingssted, hvor borgere i alle aldre kan møde hinanden
  - Vi får et godt og velegnet sted hvor, vi kan fortsætte vores hyggelige aktiviteter
  - Vi får et hus med mange funktioner og rum
  - Vi ønsker et hus hvor der er taget hensyn til handikapvenlige forhold

  Mandagsklubben anser Hvidbjerg Aktivitetshuset som et visionært bud på, hvordan vi i Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup kan skabe gode rammer om et tæt fællesskab i vores lokalområde.

  Med venlig hilsen
  Mandagsklubben

 • #23 Heidi Færgegaard skrev: 03-08-2017 22:49:10

  Hvidbjerg er et super skønt sted at bo for en børnefamilie. Der er et stort sammenhold og der foregår mange ting i lokalsamfundet. Det er med lukningen af skolen meget vigtigt at få et aktivitetshus, for også i fremtiden at have et sted at mødes og skabe sammenhold. Ligeledes er det også vigtigt at have, så børnene i området, der nu går på forskellige skoler, bevarer venskaberne i nærmiljøet.

 • t #24 Preben Rav-Christensen skrev: 17-08-2017 14:56:44

  Børnehusene Hedemarken - Hvidbjerg - Rønbjerg har med stor interesse fulgt med i en evt. opførelse af en minihal/aktivitetshus ved Hvidbjerg Vuggestue og Børnehave.
  Vi har været inviteret og været med til flere møder i aktivitetsgruppen og kan i den forbindelse sige, at vi er meget interesseret i, at der kan opføres en minihal/aktivitetshus så tæt på Børnehuset som muligt. Det vil uden tvivl kunne gavne byens små borgere, som derved vil få mulighed for fysiske indendørsaktiviteter.
  Det skal også nævnes, at ved en evt. opførelse af minihal så tæt som overhovedet muligt på Børnehuset har vi tilbudt og givet mulighed for, at man kan låne lokaler hos os til møder og andre aktiviteter for byens klubber. Herved vil alle byens borgere opleve, at hallen og Børnehuset vil være et samlingssted, hvor der vil være pædagogiske aktiviteter for de små borgere, idræt og motionsgymnastik for de lidt større og ikke mindst mulighed for, at ældre kan mødes til et spil kort eller bare det at sidde et sted og snakke sammen.
  Vi kan kun anbefale og ønske for arbejdsgruppen bag opførelsen af Hvidbjerg Aktivitetshus, at det lykkes for dem.