Thise Kultur og Forsamlingshus

Den gode idé

Thise Kultur- og Forsamlingshus (opført i 1942) er løbende blevet opgraderet og fremstår velholdt med en tilfredsstillende økonomi.
I forbindelsen med overvejelserne efter en stormskade efter stormen Bodil i dec. 2013 opstod ideen:

Forsøg at gå et skridt videre end den nødvendige reparation og lav en plan som kan fremtidssikre Thise Kultur- og Forsamlingshus med nye fleksible anvendelsesmuligheder.

Planen er at renovere frem for at rive ned og bygge nyt. Årsagen til dette er at forsamlingshuset er en væsentlig del af Thises historie, og at bygningen passer godt ind i landsbybilledet.

Projektets fysiske rammer

Husets ydre rammer udseende forbliver uændret men udvides med udearealer med stenhave, overdækket terrasse, galleri mv. som får direkte tilgang fra både store sal og borgerstue idet vinduer ændres til dørpartier.

Forgang og ”æ bette sal” ændres til en ”lounge” med adgang til ”Borgerstuen” og toiletter men med lukket adgang til resten af huset, som fortsat udlejes som hidindtil, men som også kan inddrages ved større kulturelle og sociale arrangementer. Borgerstuen indrettes med mødefaciliteter, AV-udstyr og en mini Cafe (transportabel).

Det omfatter projektet

Projektindhold:
Fase 1: Tilbygning af opvarmet og u opvarmet depot til afløsning for udhus
Fase 2: Forlængelse af store sal, ændring af vinduer til terassedøre, opsætning nyt loft
Fase 3: Udvidelse af lille sal, ændring af vinduer til terassedøre og etablering af dobbeltdøre til lounge
Fase 4: Etablering af større samlet køkken inkl. nye lette ydervægge og nyt tag med ovenlys
Fase 5: Reparation af blivende murede yder vægge
Fase 6: Etablering og tilslutning af nye tagbrønde samt nye tagrender på sydfacade
Fase 7: Anlæggelse af stenhave og etablering af terrasser og galleri.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Bestyrelsen er styregruppe for projektet.

Arkitekt MAA Søren Yde er tilknyttet som rådgiver og har bistået med planlægning, projektering og licitation.

Licitationsmaterialet er udspecificeret så det er muligt at udtage enkeltopgaver til udførelse af frivillig arbejdskraft. Dette forventes at ske i et vist omfang til en værdi af kr. 300.000,-

Der er stor tradition for inddragelse af frivillig arbejdskraft ved forbedringer på huset og der næsten hvert år siden overtagelsen i 1993 udført renoverings arbejde af frivillige.

Bestyrelsen gør i øvrigt på skift rent efter udlejning.

Relationen til lokalsamfundet

Thise Forsamlingshus blev opført af Thise Kommune i 1942 og blev drevet af kommunen med en vært indtil 1993 hvor Sundsøre Kommune besluttede at afvikle de kommunalt ejede forsamlingshuse.

Thises beboere fik et ultimatum: overtag forsamlingshuset eller det bliver lukket. Det lykkedes at finde opbakning til at stifte en forening som overtog huset.

Thise Kultur- og forsamlingshus er midtpunkt i Thise sogn med 400 borgere. Thise er kendetegnet ved at borgerne har overtaget og videreført en lang række funktioner som skole, børnehave, vuggestue, købmandshandel, havn mv.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Jens Jensen skrev: 10-03-2017 15:46:03

  Det er et meget spændende projekt, som jeg håber det må lykkes Thiseboerne at få realiseret

 • t #2 Knud Gert Andersen skrev: 10-03-2017 17:52:23

  Et flot projekt i et endog meget lille sogn med stor sammenhængskraft!

 • #3 Annalise Kristensen skrev: 10-03-2017 18:09:42

  Forsamlingshuset er en vigtig del af Thises liv.

 • t #4 Marie skrev: 10-03-2017 19:17:57

  Godt for det aktive landsbyliv at kulturhuset er i ok stand👍

 • #5 Dorte skrev: 10-03-2017 22:47:19

  Spændende, flot og vil gøre en stor forskel 😊

 • t #6 Ulla Margrethe Stisen skrev: 14-03-2017 18:47:22

  Et godt og gennemtænkt spændende projekt, der helt sikkert vil give brugerne mange glade timer.

 • #7 Ulla Margrethe Stisen skrev: 14-03-2017 18:47:24

  Et godt og gennemtænkt spændende projekt, der helt sikkert vil give brugerne mange glade timer.