Ny undersøgelse kaster lys over ildsjælenes anatomi

Lokale fællesskaber og ildsjæle har vilje og kræfter til at skabe forandring. Overalt i Danmark sprudler lokale ildsæle af idéer og energi, og frivilligheden er generelt set på vej op. Men hvem er de, ildsjælene? Det kaster en ny undersøgelse lys over.

Over hele landet aser og maser frivillige ildsjæle med at stable projekter på benene, der styrker fællesskab og livskvalitet i deres lokalsamfund – og de mener, de gør en forskel. Det fremgår af en ny undersøgelse, som Oxford Research har lavet på vegne af Underværker, Realdanias ildsjælekampagne.

Undersøgelsen viser, at hele 86 procent har involveret sig i ildsjæleprojekter for at styrke lokalsamfundet, og 89 procent mener desuden, at den frivillige indsats er afgørende for udviklingen i deres lokalsamfund. Og særligt i yderområderne er ildsjælenes indsats vigtig, påpeger 82 procent.

På tværs af land og by mener 70 procent af deltagerne desuden, at ildsjælene ser udviklingsmuligheder, hvor andre ser forfald. Og over halvdelen kan nikke genkendende til påstanden om, at de er gode til at skabe netværk og sociale relationer, som styrker projektet.

Christian Andersen, programchef i Realdania, er ikke overrasket over undersøgelsens resultater: 

”I Realdania har vi mere end 10 års erfaring med at arbejde sammen med ildsjæle, og vi er ikke i tvivl om, at deres indsats spiller en afgørende rolle for udviklingen mange steder. Derfor giver det også god mening for lokalsamfundet og kommunen at støtte op om den frivillige indsats. Ildsjælene er dem, der ser samfundets blinde pletter og potentialer og ikke er bange for at tage fat. De skaber en positiv udvikling på både kort og langt sigt, og de gør det for relativt små midler.”

Undersøgelsen giver også  et klart billede af hvem hovedparten af de ildsjæle, som har søgt eller modtaget støtte gennem Underværker-kampagnen, er. Og den peger på, at den gennemsnitlige ildsjæl en mand i sin bedste alder: Mere end 2/3 af de adspurgte ildsjæle er mænd, 71 procent er over 50 år, og 39 procent bor i en landsby.

”Med kampagnen vil vi gerne hylde deres store indsats, som i den grad skaber grobund for livskvalitet og udvikling overalt i Danmark. Men vi håber også at brede feltet lidt ud og vække den indre ildsjæl hos endnu flere mennesker – både på landet og i byen,” siger Christian Andersen.

Undersøgelsen baseres også på svar fra andre: Dvs. både ildsjæle, der har modtaget støtte og ildsjæle, der ikke har, har svaret.