Finn Jorsal

Projektmager og tidl. præsident for Friends of Cold Hawaii
Finn er tidligere præsident i foreningen Friends of Cold Hawaii i Klitmøller, der ikke blot står for at afholde World Cup i windsurfing og verdensmesterskaber i SUP, men også skabt erhvervs- og egnsudvikling langs den vestjyske kyststrækning i Thy. Han er projektmager med blik for udviklingen af lokalmiljøer og medlem af Det Rådgivende Udvalgt for Landdistriktsmidlerne under Erhvervsstyrelsen.

For Finn er det vigtigt, at projekter udspringer af en visionær idé og samtidig styres efter en plan.