Julie Takla Helsted

Socialøkonomisk iværksætter og chef for Saxogade
Julie har som chef for Saxogade i København ansvaret for at drive og udvikle den sociale organisation, Settlementets, handelsgade, Saxogade. Tidligere var Julie med til at udvikle foreningen, Indvandrer Kvindecentret, herunder med særligt fokus på frivillighed. Hun har siddet med i Nørrebros Lokaludvalg og startet Indvandrer Kvindecentrets socialøkonomiske virksomhed, 'Send flere krydderier'.

Julie ved, hvordan man aktiverer frivillige og skaber socialt inkluderende fællesskaber, men understreger også, at ethvert vellykket projekt hviler på lokalområdets opbakning, en fornuftig tidsplan og et realistisk budget.