Om kampagnen

Underværker er en kampagne, der giver ildsjæle i det byggede miljø mulighed for at søge støtte om at gøre deres idéer til virkelighed. Der er gennemført fem ansøgningsrunder i kampagnen, men det er stadig muligt at være med: Sjette og sidste ansøgningsmulighed har frist den 15. februar 2018 kl. 12.00.

Når den negative udvikling i landsbyen skal vendes, når bygningsarven skal bevares, eller når gaden trænger til nyt liv, er de frivillige kræfter ofte de første til at tage fat. Med ægte omsorg, omhu og ildhu skaber ildsjælene gode rammer for livsudfoldelse og fællesskab. 

Realdania har i en årrække støttet ildsjæle i det byggede miljø og derigennem modtaget en strøm af projektidéer fra frivillige borgere, der ønsker at skabe nyt liv, nye aktiviteter og nye mødesteder i deres lokalsamfund.

Nogle drømmer om at udvikle rammer for svage medborgere. Andre ser nye muligheder i en gammel bygning eller har en god idé til eksperimenterende løsninger for bæredygtigt byggeri. Og andre igen ønsker at skabe nye steder, der styrker og udvikler lokal livskvalitet og fællesskab - i byen eller på landet.

Med kampagnen Underværker bygger Realdania videre på denne indsats. Formålet er at gøre det nemmere for ildsjæle at føre gode idéer ud i livet og vække den indre ildsjæl, som mange mennesker allerede går rundt med. 

Søg støtte til dit projekt
Kampagnen Underværker inviterer alle, der arbejder frivilligt og engageret med at skabe gode rammer for fællesskab og aktivitet, til at søge støtte til at føre gode idéer ud i livet.

Projektstøtten kan søges af alle, der arbejder frivilligt og engageret med at forbedre og udvikle lokalsamfundet gennem det byggede miljø. Realdania har afsat 45 mio. kr til ildsjæleprojekter og forventer samlet at støtte mellem 60-80 store og små projekter frem mod starten af 2018. Der kan maksimalt ansøges om 1.000.000 kr. til et projekt.

Kampagnens næste og sidste ansøgningsmulighed har frist den 15. februar 2018 kl. 12.00. 

Se, hvordan du opretter dit projekt, samler støtter og kvalificerer det til bedømmelsen 

Hvem står bag?
Kampagnen Underværker er udviklet og ledes af Realdania. BARK Rådgivning står for den daglige drift.

Tilknyttet kampagnen er et bedømmelsesudvalg, som bistår Realdania med at udvælge projekter til støtte. I bedømmelsesudvalget sidder:

 • Christian Andersen, programchef i Realdania
 • Jens Böhme, sekretariatschef i Realdania
 • Signe Wenneberg, klimaaktivist og kommunikationsrådgiver
 • Kristian Krog, kulturel iværksætter, Den ny Maltfabrik
 • Maria Kavita Nielsen, direktør, Mind Your Own Business
 • Rune Kilden, byudvikler
 • Søren Hermansen, leder af Energiakademiet på Samsø

Læs mere om bedømmelsesudvalget

Læs mere om kampagnen nedenfor.Formål

'Underværker - en Realdania-kampagne' skal fremme ildsjælenes arbejde med det byggede miljø og til gavn for lokalsamfundet.

Kampagnen skal:

 • Inspirere potentielle ildsjæle til at sætte gang i nye, innovative projekter i det byggede miljø
 • Kvalificere ildsjælenes arbejde med at udvikle, organisere og gennemføre frivillige projekter med det byggede miljø som omdrejningspunkt
 • Bygge bro mellem frivillige ildsjæle og kommunerne samt fremme netværk og dialog
 • Synliggøre ildsjælene og deres projekters betydning for lokal udvikling

Ildsjælelaboratoriet

Et velfungerende samarbejde mellem ildsjæle og kommune skaber ofte vigtige lokale forandringer og fællesskab.

Med Ildsjælelaboratoriet viser Underværker nye veje til, hvordan kommuner og ildsjæle i fællesskab kan skabe nyt liv og udvikling i lokalområdet. Det sker gennem støtte til tre konkrete samarbejder mellem ildsjæle og kommuner med ildsjælenes projekter som udgangspunkt.

De valgte projekter er vidt forskellige, men har det til fælles, at de både gavner de deltagende kommuner, lokalsamfundet og ildsjælene selv og samtidig kan inspirere andre. Projekterne blev udvalgt i 2015 og godt i gang med at blive til virkelighed. Som en del af kampagnen er et netværksforløb sat i søen, hvor de deltagende kommuner og ildsjæle får mulighed for at videreudvikle deres samarbejde og løbende drøfte udfordringer og muligheder.

Få overblik over de tre projekter i ildsjælelaboratoriet her