Om kampagnen

Danmarks byggende ildsjæle bliver flere og flere, og deres idéer rækker ud til lokalsamfundet og styrker fællesskabet. Underværker er en kampagne, der støtter ildsjælene i at gøre deres idéer til virkelighed. Der er gennemført seks ansøgningsrunder i kampagnen. Nu har Realdania besluttet at fortsætte den med yderligere tre ansøgningsrunder, hvortil der afsættes nye 45 mio. kr. Starten på næste ansøgningsrunde lyder til efteråret 2018.

Når den negative udvikling i landsbyen skal vendes, når bygningsarven skal bevares, eller når gaden trænger til nyt liv, er de frivillige kræfter ofte de første til at tage fat. Med ægte omsorg, omhu og ildhu skaber ildsjælene gode rammer for livsudfoldelse og fællesskab. 

Nogle drømmer om at udvikle rammer for svage medborgere. Andre ser nye muligheder i en gammel bygning eller har en god idé til eksperimenterende løsninger for bæredygtigt byggeri. Og andre igen ønsker at skabe nye steder, der styrker og udvikler lokal livskvalitet og fællesskab - i byen eller på landet.

Med kampagnen Underværker bygger Realdania videre på denne indsats. Kampagnens formål er at gøre det nemmere for ildsjæle at føre gode idéer ud i livet og at vække den indre ildsjæl, som mange mennesker allerede går rundt med. 

Ny invitation til ildsjæle
Med Underværker har Danmarks mange ildsjæle haft seks ansøgningsmuligheder for at søge om støtte til at gøre deres idéer til virkelighed. Hver ansøgningmulighed har budt på nye og flere inspirerende idéer, og der er ikke noget, der tyder på, at ildsjælenes virketrang er brugt op.

Nu har Realdania besluttet at forlænge kampagnen med yderligere tre ansøgningsmuligheder. 

Starten på Underværkers næste ansøgningsrunde bliver til efteråret 2018. Har man en god idé til et projekt, kan man holde øje med offentliggørelsen af næste ansøgningsrunde ved at tilmelde sig kampagnens nyhedsbrev, på Realdania.dk, på Facebook.com/undervaerker

Hvem står bag?
Underværker er udviklet og ledes af Realdania. BARK Rådgivning står for den daglige drift.

Tilknyttet kampagnen kommer et nyt bedømmelsesudvalg, som skal bistå Realdania med at udvælge projekter til støtte. Bedømmelsesudvalget offentliggøres her på siden.

Se det tidligere bedømmelsesudvalg her

Hvad bliver der lagt vægt på?
Det afgørende er, at projekterne skaber nyt liv, nye mødesteder og større livskvalitet i det byggede miljø. Og at det kommer lokalsamfundet til gode. Ved bedømmelsen lægges der vægt på:

  • At projektet bygger på en god og original idé
  • At projektet nyder stor opbakning
  • At projektet har et alment sigte og gør en forskel for mange
  • At projektet skaber livskvalitet gennem det byggede miljø
  • At der står en kompetent, begejstret og blivende organisation bag projektet
  • At projektet efter realisering vil have en bæredygtig udvikling og drift

 Læs mere om kampagnen nedenfor.Formål

'Underværker - en Realdania-kampagne' skal fremme ildsjælenes arbejde med det byggede miljø og til gavn for lokalsamfundet.

Kampagnen skal:

  • Inspirere potentielle ildsjæle til at sætte gang i nye, innovative projekter i det byggede miljø
  • Kvalificere ildsjælenes arbejde med at udvikle, organisere og gennemføre frivillige projekter med det byggede miljø som omdrejningspunkt
  • Bygge bro mellem frivillige ildsjæle og kommunerne samt fremme netværk og dialog
  • Synliggøre ildsjælene og deres projekters betydning for lokal udvikling

Ildsjælelaboratoriet

Et velfungerende samarbejde mellem ildsjæle og kommune skaber ofte vigtige lokale forandringer og fællesskab. Med Ildsjælelaboratoriet viser Underværker nye veje til, hvordan kommuner og ildsjæle i fællesskab kan skabe nyt liv og udvikling i lokalområdet. Det sker gennem støtte til tre konkrete samarbejder mellem ildsjæle og kommuner med ildsjælenes projekter som udgangspunkt.

De valgte projekter er vidt forskellige, men har det til fælles, at de både gavner de deltagende kommuner, lokalsamfundet og ildsjælene selv og samtidig kan inspirere andre.

Som en del af Ildsjælelaboratoriet blev et netværksforløb sat i søen, hvor de deltagende kommuner og ildsjæle har haft mulighed for at videreudvikle deres samarbejde og løbende drøfte udfordringer og muligheder.

Få overblik over de tre projekter i ildsjælelaboratoriet her