Om kampagnen

Underværker er en kampagne, der støtter ildsjæle i det byggede miljø i at gøre deres idéer til virkelighed. Kampagnens sjette og sidste ansøgningsfrist var den 15. februar 2018 kl. 12.00.

Når den negative udvikling i landsbyen skal vendes, når bygningsarven skal bevares, eller når gaden trænger til nyt liv, er de frivillige kræfter ofte de første til at tage fat. Med ægte omsorg, omhu og ildhu skaber ildsjælene gode rammer for livsudfoldelse og fællesskab. 

Realdania har i en årrække støttet ildsjæle i det byggede miljø og derigennem modtaget en strøm af projektidéer fra frivillige borgere, der ønsker at skabe nyt liv, nye aktiviteter og nye mødesteder i deres lokalsamfund.

Nogle drømmer om at udvikle rammer for svage medborgere. Andre ser nye muligheder i en gammel bygning eller har en god idé til eksperimenterende løsninger for bæredygtigt byggeri. Og andre igen ønsker at skabe nye steder, der styrker og udvikler lokal livskvalitet og fællesskab - i byen eller på landet.

Med kampagnen Underværker bygger Realdania videre på denne indsats. Formålet er at gøre det nemmere for ildsjæle at føre gode idéer ud i livet og vække den indre ildsjæl, som mange mennesker allerede går rundt med. 

En invitation til ildsjæle
Med Underværker havde alle, der arbejder frivilligt og engageret med at skabe gode rammer for fællesskab og aktivitet mulighed for at søge støtte til at føre gode idéer ud i livet. Realdania havde samlet afsat 45 mio. kr. til at støtte 60-80 store og små ildsjæleprojekter. Der kunne maksimalt ansøges om 1.000.000 kr. til et projekt. Kampagnens sjette og sidste ansøgningsmulighed havde frist den 15. februar 2018 kl. 12.00. De udvalgte projekter fra sidste ansøgningsrunde offentliggøres i løbet af foråret.

Hvem står bag?
Kampagnen Underværker er udviklet og ledes af Realdania. BARK Rådgivning står for den daglige drift.

Tilknyttet kampagnen er et bedømmelsesudvalg, som bistår Realdania med at udvælge projekter til støtte. I bedømmelsesudvalget sidder:

 • Christian Andersen, programchef i Realdania
 • Jens Böhme, sekretariatschef i Realdania
 • Signe Wenneberg, klimaaktivist og kommunikationsrådgiver
 • Kristian Krog, kulturel iværksætter, Den ny Maltfabrik
 • Maria Kavita Nielsen, direktør, Mind Your Own Business
 • Rune Kilden, byudvikler
 • Søren Hermansen, leder af Energiakademiet på Samsø

Læs mere om bedømmelsesudvalget

Læs mere om kampagnen nedenfor.Formål

'Underværker - en Realdania-kampagne' skal fremme ildsjælenes arbejde med det byggede miljø og til gavn for lokalsamfundet.

Kampagnen skal:

 • Inspirere potentielle ildsjæle til at sætte gang i nye, innovative projekter i det byggede miljø
 • Kvalificere ildsjælenes arbejde med at udvikle, organisere og gennemføre frivillige projekter med det byggede miljø som omdrejningspunkt
 • Bygge bro mellem frivillige ildsjæle og kommunerne samt fremme netværk og dialog
 • Synliggøre ildsjælene og deres projekters betydning for lokal udvikling

Ildsjælelaboratoriet

Et velfungerende samarbejde mellem ildsjæle og kommune skaber ofte vigtige lokale forandringer og fællesskab.

Med Ildsjælelaboratoriet viser Underværker nye veje til, hvordan kommuner og ildsjæle i fællesskab kan skabe nyt liv og udvikling i lokalområdet. Det sker gennem støtte til tre konkrete samarbejder mellem ildsjæle og kommuner med ildsjælenes projekter som udgangspunkt.

De valgte projekter er vidt forskellige, men har det til fælles, at de både gavner de deltagende kommuner, lokalsamfundet og ildsjælene selv og samtidig kan inspirere andre. Projekterne blev udvalgt i 2015 og godt i gang med at blive til virkelighed. Som en del af kampagnen blev et netværksforløb sat i søen, hvor de deltagende kommuner og ildsjæle har haft mulighed for at videreudvikle deres samarbejde og løbende drøfte udfordringer og muligheder.

Få overblik over de tre projekter i ildsjælelaboratoriet her