Om Underværker

Underværker er en kampagne, der hjælper ildsjæle med at gøre projektdrømme i det byggede miljø til virkelighed. Har du en god idé til et projekt, som skaber nye rammer for fællesskaber, kan du også byde ind. Næste ansøgningsfrist er den 16. september 2019 kl. 12.00.

Med Underværker-kampagnen støtter Realdania projekter i det byggede miljø, som er drevet af frivillige kræfter. Kampagnen bidrager både med økonomisk støtte og videndeling til at føre gode idéer ud i livet.

Erfaringerne viser, at ildsjælenes indsats fører til resultater i både land og by. Ildsjælene skaber nye løsninger og får øje på nye muligheder og blinde pletter i lokalsamfundet – og de gør noget ved sagen. 

Nogle gange fører engagementet til nye bæredygtige løsninger, byhaver, mobile udekøkkener eller containerbyer. Andre gange til projekter med fokus på bevaring og formidling af den lokale bygningsarv. Og andre gange igen er det eksisterende bygninger eller steder, som bliver genopfundet til helt nye formål. Fælles er, at ildsjælenes arbejde bidrager til nye og bedre rammer for frivillige aktiviteter, der skaber sammenhold, fællesskaber og levedygtige lokalsamfund.

Der er gennemført syv ansøgningsrunder i kampagnen, og der er yderligere to ansøgningsmuligheder frem til 2020. Alle ’byggende’ ildsjæle har mulighed for at byde ind. 

Næste ansøgningsfrist er den 16. september 2019 kl. 12.00.

Se her, hvordan du er medSådan søger du

Underværker er en invitation til at søge økonomisk støtte til at føre gode idéer ud i livet. Man kan søge, hvis man arbejder frivilligt og engageret med at skabe nye rammer for fællesskaber og forbedre og udvikle lokalsamfundet gennem det byggede miljø. Afgørende er, at projektet skaber nyt liv, nye mødesteder og større livskvalitet for brugere og lokalsamfund.

Er du en ildsjæl med en god idé til et projekt, kan du være med ved at beskrive den her på www.underværker.dk. Dernæst skal du demonstrere, at der er opbakning til den ved at samle ’likes’. Hvis flere end 200 personer tilkendegiver, at de synes om projektet, går det videre til bedømmelse.

Der kan maksimalt søges om 1.000.000 kr. til et projekt.

Det lægger vi vægt på

Ved bedømmelsen læges der vægt på:

 • At projektet bygger på en god og original idé
 • At projektet nyder stor opbakning
 • At projektet har et alment sigte og gør en forskel for mange
 • At projektet skaber livskvalitet gennem det byggede miljø
 • At der står en kompetent, begejstret og blivende organisation bag projektet
 • At projektet har en bæredygtig anlægs- og driftsfinansiering

Læs mere i ansøgningsvejledningen

Sådan bedømmes projektet

Til at bistå Realdania i bedømmelsen er nedsat et bedømmelsesudvalg, som består af:

 • Julie Takla Helsted, socialøkonomisk iværksætter og chef for Saxogade
 • Peter Sand, forretningsudvikler og direktør for Naturkraft
 • Balder Johansen, social entreprenør og leder i LOGIK & CO
 • Finn Jorsal, projektmager og tidl. præsident for Friends of Cold Hawaii
 • Ane Cortzen, arkitekt, TV- og radiovært
 • Stine Lea Jacobi, programchef i Realdania

Læs mere om bedømmelsesudvalget

Den endelige beslutning om tildeling af støtte foretages af Realdanias direktion på baggrund af bedømmelsesudvalgets indstilling.