Om Underværker

Underværker er en kampagne, der hjælper ildsjæle med at gøre projektdrømme i det byggede miljø til virkelighed. Har du en god idé til et projekt, som skaber nye rammer for fællesskaber, kan du også byde ind. Seneste ansøgningsfrist var den 13. december 2018 kl. 12.00. Projektansøgningerne bedømmes henover vinteren, og de udvalgte projekter offentliggøres i løbet af foråret 2019. Næste ansøgningsrunde sparkes i gang i løbet af 2019.

Siden 2011 har Realdania målrettet støttet projekter i det byggede miljø, som er drevet af frivillige, og erfaringerne viser, at ildsjælenes indsats skaber resultater i både land og by. Ildsjælene skaber nye løsninger og får øje på nye muligheder og blinde pletter i lokalsamfundet – og de gør noget ved sagen.

Nogle gange fører ildsjælenes engagement og foretagsomhed til nye bæredygtige løsninger, byhaver, mobile udekøkkener eller containerbyer. Andre gange til projekter med fokus på bevaring og formidling af den lokale bygningsarv. Og andre gange igen er det eksisterende bygninger eller steder, som bliver genopfundet til helt nye formål. Fælles er, at ildsjælenes arbejde bidrager til nye og bedre rammer for frivillige aktiviteter, der skaber sammenhold, fællesskaber og levedygtige lokalsamfund.

45 mio. kr. til ildsjæle

Med Underværker-kampagnen er der indtil videre gennemført seks ansøgningsrunder. Kampagnen bidrager både med økonomisk støtte og videndeling til at føre gode idéer ud i livet. I 2018 har Realdania valgt at forlænge kampagnen med yderligere 45 mio. kr. og tre ansøgningsrunder frem til 2020. Alle ’byggende’ ildsjæle har mulighed for at søge. 

Ansøgningsfristerne offentliggøres løbende her på hjemmesiden, i kampagnens nyhedsbrev, på Facebook og www.realdania.dk. Næste ansøgningsmulighed falder i løbet af 2019.Sådan søger du

Underværker er en invitation til at søge økonomisk støtte til at føre gode idéer ud i livet. Man kan søge, hvis man arbejder frivilligt og engageret med at skabe nye rammer for fællesskaber og forbedre og udvikle lokalsamfundet gennem det byggede miljø. Afgørende er, at projektet skaber nyt liv, nye mødesteder og større livskvalitet for brugere og lokalsamfund.

Er du en ildsjæl med en god idé til et projekt, kan du være med ved at beskrive den her på www.underværker.dk. Dernæst skal du demonstrere, at der er opbakning til den ved at samle ’likes’. Hvis flere end 200 personer tilkendegiver, at de synes om projektet, går det videre til bedømmelse.

Der kan maksimalt søges om 1.000.000 kr. til et projekt.

Seneste ansøgningsfrist var den 13. december 2018 kl. 12.00. Projektansøgningerne bedømmes henover vinteren, og de udvalgte projekter offentliggøres i løbet af foråret 2019. Næste ansøgningsrunde sparkes i gang i løbet af 2019.

Det lægger vi vægt på

Ved bedømmelsen læges der vægt på:

 • At projektet bygger på en god og original idé
 • At projektet nyder stor opbakning
 • At projektet har et alment sigte og gør en forskel for mange
 • At projektet skaber livskvalitet gennem det byggede miljø
 • At der står en kompetent, begejstret og blivende organisation bag projektet
 • At projektet har en bæredygtig anlægs- og driftsfinansiering

Læs mere i ansøgningsvejledningen

Sådan bedømmes projektet

Til at bistå Realdania i bedømmelsen er nedsat et bedømmelsesudvalg, som består af:

 • Julie Takla Helsted, socialøkonomisk iværksætter og chef for Saxogade
 • Peter Sand, forretningsudvikler og direktør for Naturkraft
 • Balder Johansen, social entreprenør og leder i LOGIK & CO
 • FinnJorsal, projektmager og tidl. præsident for Friends of Cold Hawaii
 • Ane Cortzen, arkitekt, TV- og radiovært
 • Christian Andersen, projektchef i Realdania
 • Per Schulze, programchef i Realdania

Læs mere om bedømmelsesudvalget

Den endelige beslutning om tildeling af støtte foretages af Realdanias direktion på baggrund af bedømmelsesudvalgets indstilling.