Den gamle Købmandsgård - Pakhuset

Den gode idé

Nordvestjysk Fjordkultur har 130 medlemmer. Vi restaurerer og bevarer den kulturarv, som mindre erhvervs- og lystfartøjer af træ repræsenterer. Særligt fartøjer, der har været brugt på Limfjorden, har vores interesse.

Vi har et nyisoleret opholdslokale til rådighed. Værkstedsafdelingen var derimod nedslidt og uisoleret. Det var ubehageligt at arbejde der om vinteren. Lim og andre materialer kræver ofte højere temperaturer for at fungere optimalt.

Målet var at få skabt gode arbejdsforhold for vore medlemmer, så vi dermed bedre kan værne om vores fælles kulturarv i et godt arbejdsmiljø.

Projektets fysiske rammer

Pakhusets historie går tilbage til havnens storhedstid og var oprindeligt ejet af en købmand.

Pakhuset er bygget af træ og ligger i et havnemiljø sammen med andre pakhuse fra den tid.

Bygningen har den helt rigtige beliggenhed på havnen. Bygningen har desuden en fin størrelse og højde, så de større både kan køres direkte ind i værkstederne, når de skal restaureres og vedligeholdes.

Bygningen skulle ikke ændres. Det er dog meget formålstjenligt, at den nu er blevet isoleret, så der kan arbejdes uafhængigt af vejret om vinteren.

Det omfatter projektet

Vort mål var:

1) Nyt tag med 400 mm isolering

2) Isolering af ydervægge

2) Udskiftning af port i bådhallen

3) Udskiftning af oliefyret med varmepumper

4) Maling til sokkel og vægge indvendigt og udvendigt

5) Vi havde også søgt Veluxfonden om 186.000 kr. til svævestøv- og spånudsugningsanlæg fra vores maskiner i værkstederne

NB: Vi havde også et stort ønske om et sprinkleranlæg til beskyttelse af de uerstattelige både. En brand ville være en katastrofe. Dette ønske håber vi at realisere en anden gang.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Kommunens Tekniske Forvaltning deltager i projekteringen.

Organisering:

Professionelle - Arbejdet med isolering af tag, isætning af port og opsætning af varmepumper udføres af professionelle håndværkere

Eget arbejde - I den udstrækning, hvor vi ikke blev bremset af myndighedskrav, var foreningens medlemmer selv med til at udføre en del af arbejdet. Vi bød ind med maling af husets sokkel og vægge indvendig og udvendig. Vi var også i stand til at isolere væggene indvendigt. Reparationen af de to porte mod vejen kunne vi også selv udføre.

Relationen til lokalsamfundet

Holstebro-Struer Havn stiller gratis Træskibshavnen til rådighed for foreningens både. Her ligger bådene fortøjet hele sommerhalvåret. Hver båd præsenteres med en stander, og mange mennesker studerer ivrigt bådenes historie i sommerens løb.

Alle er velkomne til at besøge os i Pakhuset. Vi har jævnligt gæster, der vil høre og se, hvad vi laver.

Nordvestjysk Fjordkultur er desuden vært ved den årlige træskibsejlads "Limfjorden Rundt" med deltagelse af 65 træfartøjer fra hele Nordeuropa.

Vi har et fint samarbejde med Struer Museum, Struer Sejlklub, Limfjordsmuseet og Geopark Vestjylland.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Bjarne Tingkær Sørensen skrev: 31-01-2017 14:35:21

  Anbefaling
  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte vores fulde opbakning
  til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhuset
  Jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Jeg kan klart se, hvordan
  Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og
  lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i
  turistsæsonen med til at trække folk ned i Træskibshavnen, hvor der også er mulighed for at
  få en sejltur i de bevaringsværdige lystfartøjer af træ. Derfor synes vi / jeg, at Nordvestjysk
  Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af
  bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.
  Det arbejde som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen og formidling af kystkulturen i
  Limfjorden er helt itråd med Venøsund Færgelaugs mål om at levendegøre den maritime
  kulturarv.
  -leg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur med projektet tilfører Struer-området en fin
  attraktion, som både vil henvende sig til lokale og til besøgende.
  Venøsund Færgelaug tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for
  Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådelaug, og
  vi er glade for, at vi kan være med til at støtte projektet.
  Struer, den 22.januar 2017
  '- --\-,
  ----\
  Med venlig hilsen, ' ) / (7/,/(
  Bjarne Tingkær sø-r6-f,rlen- a
  Formand for
  Venøsund Færgelaug

 • #2 Berith Olesen skrev: 31-01-2017 14:37:35

  Anbefaling af projekt: Optimering af værkstedsforholdene for Nordvestjysk Fjordkultur
  Egnshistorisk Forening synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Vi kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk ned i Træskibshavnen, hvor der også er mulighed for at få en sejltur i de bevaringsværdige lystfartøjer af træ. Derfor synes vi, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.
  For undertegnede vil det arbejde som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde, at vi fremover vil kunne nyde synet af de smukke gamle fartøjer.
  Vi mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokale og til besøgende. Vi betragter det som en enestående chance for også at fortælle en del af Holstebro-Struer havns historie.
  Vi tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådelaug, og vi er glade for, at vi kan være med til at støtte projektet.  Thyholm, 24. jan. 2017
  Egnshistorisk Forening v/ Berith D. Olesen, Laubjergvej 3, 7790 Thyholm

 • #3 Nis Olsen skrev: 31-01-2017 14:45:02

  Anbefaling

  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte vores fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhuset

  Jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk ned i Træskibshavnen, hvor der også er mulighed for at få en sejltur i de bevaringsværdige lystfartøjer af træ. Derfor synes jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For mig er det arbejde, som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden, en vigtig del af kampen for at fremme interessen for at bevare både den lokale og den nationale sejlende kulturarv – helt i den ånd, som Træskibs Sammenslutningen arbejder for.

  Jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokale og til besøgende - og til træskibsentusiaster, som kommer sejlende forbi.

  Jeg er sikker på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådelaug over hele landet, og jeg er glade for, at jeg kan være med til at støtte projektet.

  Holbæk, 24. januar 2017


  Med venlig hilsen,

  Nis Olsen, Slotsvej 12, 4300 Holbæk.
  Redaktør af Træskibs Sammenslutningens medlemsblad.

 • #4 Søren Antonsen skrev: 31-01-2017 14:52:54

  Struer d. 25. januar 2017  Til Nordvestjysk Fjordkultur

  Struer Sejlklub vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte vores fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhuset

  Arbejdet med at bevare Limfjordens traditionelle fartøjer er et vigtigt projekt, og de nye rammer vil skabe gode muligheder for det fremtidige arbejde.

  Med venlig hilsen

  Struer Sejlklub
  Søren Antonsen
  Formand

 • #5 Hermann Romer skrev: 31-01-2017 14:55:48

  THYHOLM EGNSMUSEUM


  Thyholm 23.jan. 2017
  Anbefaling af projekt: Optimering af værkstedsforholdene for Nordvestjysk Fjordkultur
  Thyholm Egnsmuseum synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Vi kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk ned i Træskibshavnen, hvor der også er mulighed for at få en sejltur i de bevaringsværdige lystfartøjer af træ. Derfor synes vi, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.
  For undertegnede vil det arbejde som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde, at vi fremover vil kunne nyde synet af de smukke gamle fartøjer.
  Vi mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokale og til besøgende. Vi betragter det som en enestående chance for også at fortælle en del af Holstebro-Struer havns historie.
  Vi tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådelaug, og vi er glade for, at vi kan være med til at støtte projektet.
  Thyholm, 23. jan. 2017
  Thyholm Egnsmuseum, Havrelandsvej 29, 7790 Thyholm

 • #6 Anders Bloksgård skrev: 31-01-2017 14:58:19

  Nordvestjysk Fjordkultur
  Havnevej 6
  7600 Struer
  Limfjordsmuseet den 20/1 2017
  Anbefaling
  Limfjordsmuseet vil med denne samarbejdserklæring bekræfte vores fulde opbakning til
  Nordvestjysk Fjordkultur i Struer i forbindelse med deres projekt omkring renoveringen af Den
  gamle Købmandsgård i Pakhuset.
  Limfjordsmuseet har i en lang årrække haft nære relationer til Nordvestjysk Fjordkultur. På trods af
  begrænsede driftstilskud har Nordvestjysk Fjordkultur formået at løfte en række vigtige
  kulturhistoriske opgaver i den vestlige del af Limfjorden. Fjordkulturen er således ikke blot en
  spændende og vigtig kulturhistorisk organisation, der skaber gode resultater inden for den
  maritime kulturarv, for frivilligheden og for turismen i Struer - også i et Limfjordsperspektiv skiller
  Nordvestjyske Fjordkultur sig ud som noget ganske særligt.
  Centralt har naturligvis været bevaringen af en række historiske skibe, men hvad der måske er lige
  så vigtigt er bevaringen af den immaterielle kulturarv, hvor gamle håndværkere både demonstrerer
  og viderefører håndværk og teknikker til yngre generationer af maritimt interesserede ildsjæle.
  Bevaringen af træskibe er ingen let opgave – slet ikke for private. Det er tidskrævende, teknisk
  svært og dyrt. Nogle beskriver det som at stå under en kold bruser og hive tusindkronesedler i
  stykker, mens andre kan fortælle historier om økonomisk ruin og skilsmisse i kølvandet på en
  større restaurering af et træskib. Sammenholdet i Nordvestjysk Fjordkultur, villigheden til at byde
  nye kræfter velkommen og ikke mindst den vidensdeling, der finder sted mellem ældre og yngre
  genrationer er med til at gøre det lettere håndterligt – også økonomisk - at bevare den maritime
  kulturarv. Netop af den grund er Limfjordsmuseet både taknemmelig og begejstret for at en sådan
  organisation eksisterer. Bevaringen af den maritime kulturarv ville langsomt uddø, hvis den kun
  blev bevaret på museer. Det er når ”almindelige” mennesker kaster sig over de gamle træskibe,
  restaurerer dem og ikke mindst bruger dem, at den maritime kulturarv lever videre – og i dette
  formål har Nordvestjysk Fjordkulturs indsats været forbilledlig.
  Limfjordsmuseet opfatter ikke blot det skitserede projekt som relevant, men også som stærkt
  tiltrængt. Fjordkulturen har således altid været hæmmet af, at man ikke kar kunnet opnå de
  optimale restaureringsforhold i vintermånderne. En eventuel støtte til projektet vil ikke alene styrke
  Fjordkulturen, men også skabe langt bedre bevarede skibe – og sandsynligvis flere bevarede
  skibe, idet de frivillige ildsjæle ganske simplet gennem en øget anvendelsen af vintertiden får mere
  tid og flere ressourcer til rådighed i deres bevaringsindsats.
  Med venlig hilsen
  Anders Bloksgaard
  Museumsdirektør, mag. art.

 • #7 Lars Jørgen Jakobsen skrev: 31-01-2017 15:08:20

  Struer 31. januar 2017

  Anbefaling:


  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte min fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhus- / Det gamle Købmandsgård-projektet.

  Grundlæggende synes jeg, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Det er fanta-stisk som Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkul-tur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen og her er der også mulighed for at få en sejltur i brugsbådene eller i de bevaringsværdige lystfartøjer af træ. Derfor fortjener Nordvestjysk Fjordkultur de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For mig betyder det arbejde som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden at der trods tabet af fiskerifaget og andre havnerelaterede erhvervsaktiviteter fortsat findes et levende miljø på havnen .

  Nordvestjysk Fjordkultur tilfører på denne måde Struer-området en fin attraktion, som både henvender sig til lokalsamfundet og til besøgende. Det er kun et år siden min familie er flyttet til Struer, og udover vort nye hus var livet og skibene i træskibshavnen en væsentlig grund til at jeg sluttede mig til valget af Struer, om end jeg blot er bolværksmatros.

  I samme ånd håber og tror jeg på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og både-lag, ligesom jeg kunne ønske mig på sigt at se også nabolaget blive bevaret, opgraderet og anvendt til tilsvarende eller komplementære maritime formål.

  Det glæder mig at kunne være med til at støtte projektet.


  Med venlig hilsen,
  Lars Jørgen Jakobsen
  pensioneret arkitekt maa

 • #8 Anders Røjbæk skrev: 31-01-2017 15:13:31

  Anbefaling
   
  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte vores fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhuset
   
  Vi / jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Vi / jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk ned i Træskibshavnen, hvor der også er mulighed for at få en sejltur i de bevaringsværdige lystfartøjer af træ. Derfor synes vi / jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.
   
  For mit vedkommende vil det arbejde som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde at Struer Havn lever.
   
  Vi / jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokale og til besøgende.
   
  Jeg tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådlaug, og vi / jeg er glade for, at vi / jeg kan være med til at støtte projektet.
   
  Struer, den 21-01-. januar 2017
   
   
  Med venlig hilsen,
   
  Anders Røjbæk
   

 • #9 Svens Allerslev skrev: 31-01-2017 15:16:26

  Anbefaling

  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte vores fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhuset

  Jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk ned i Træskibshavnen, hvor der også er mulighed for at få en sejltur i de bevaringsværdige lystfartøjer af træ. Derfor synes jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For mit vedkommende vil det arbejde som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde at Struer Havn lever.

  Jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokale og til besøgende.

  Jeg tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådlaug, og vi / jeg er glade for, at vi / jeg kan være med til at støtte projektet.

  Struer, den 21-01-. januar 2017

 • #10 Niels Wind skrev: 31-01-2017 16:07:46
  Anbefaling

  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte vores fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhus- / Det gamle Købmandsgård-projektet.

  Vi synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Vi kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen. Her er også mulighed for at få en sejltur i brugsbådene eller i de bevaringsværdige lystfartøjer af træ. Derfor synes vi, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For Struer vil det arbejde som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde at Struer havn får et tiltrængt løft.

  Vi mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokalsamfundet og til besøgende. Vi betragter det som en enestående chance for at Struer og byens
  beliggenhed bliver mere kendt.

  Vi tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et foregangseksempel for andre foreninger og bådelaug, og vi er glade for, at vi kan være med til at støtte projektet.

  Struer, den 22. januar 2017


  Med venlig hilsen,

  Nordvestjysk Auto & Motorgalleri,
  Industrivej 10, 7600 Struer,
  Niels Wind, kasserer/ingeniør

 • #11 Henning Olsen skrev: 31-01-2017 16:18:56

  Anbefaling

  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte vores fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhus- / Det gamle Købmandsgård-projektet.

  Jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen. Her er også mulighed for at få en sejltur i brugsbådene eller i de bevaringsværdige lystfartøjer af træ. Derfor synes vi / jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For mig vil det arbejde som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde at historien om et fiskersamfund fra før jernbanens tid bliver holdt i live og levendegjort for både os, der bor her og de mange turister, der sætter pris på liv, glæde og aktivitet på havnen.

  Jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokalsamfundet og til besøgende. Jeg betragter det som en enestående chance for at fastholde aktivitet for ”børn i alle aldre” – også når vinteren sætter ind.

  Jeg tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådlaug, og jeg er glad for, at jeg kan være med til at støtte projektet.

  Holstebro, den 22. januar 2017


  Med venlig hilsen,

  Henning Olsen
  Den Røde Plads 10, 4.1, Holstebro

  Medlem af Fjordkulturen og Struer Sejlklub

 • #12 Kim B. Madsen skrev: 31-01-2017 16:21:16

  Anbefaling

  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte vores fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhus- / Det gamle Købmandsgård-projektet.

  Jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen. Her er også mulighed for at få en sejltur i brugsbådene eller i de bevaringsværdige lystfartøjer af træ. Derfor synes vi / jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For mig vil det arbejde som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde at historien om et fiskersamfund fra før jernbanens tid bliver holdt i live og levendegjort for både os, der bor her og de mange turister, der sætter pris på liv, glæde og aktivitet på havnen.

  Jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokalsamfundet og til besøgende. Jeg betragter det som en enestående chance for at fastholde aktivitet for ”børn i alle aldre” – også når vinteren sætter ind.

  Jeg tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådlaug, og jeg er glad for, at jeg kan være med til at støtte projektet.


 • #13 Rene Maretty skrev: 31-01-2017 16:23:52

  Anbefaling

  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte sin fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhus- / Det gamle Købmandsgård-projektet.

  Jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt - lokalerne trænger til at blive renoveret.

  Kan se hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden.

  Der er mange lokale mennesker, der har deres daglige gang i Nordvestjysk Fjordkultur med at renovere og vedligeholde bådene og kulturen.

  Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen i Struer. Her er der også mulighed for at få en sejltur i brugsbådene eller i de bevaringsværdige lystfartøjer af træ. Derfor synes jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For samfundet vil det arbejde som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden, betyde at lokaler, bådene, håndværket og historien vil blivet bevaret langt ude i fremtiden til kommende generationer.

  Mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en hel unikt attraktion i Danmark, som både vil henvende sig til lokalsamfundet og til besøgende/turister. Betragter det som en enestående chance for at fremvise autentiske træbåde.

  Tror at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur, vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådelaug, er glad for at jeg kan være med til at støtte projektet.

  Struer, den 22. januar 2017


  Med venlig hilsen,
  Lærer
  René Maretty
  Torvegade 42
  7600 Struer
  Uddannelsescenter Holstebro
  Struer Sejlklub
  Nordvestjysk Fjordkultur

 • #14 JohnPetersen skrev: 31-01-2017 16:30:01

  Anbefaling

  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte vores fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhus- / Det gamle Købmandsgård-projektet.

  Jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen. Her er også mulighed for at få en sejltur i brugsbådene eller i de bevaringsværdige lystfartøjer af træ. Derfor synes vi / jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For mig vil det arbejde som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde at der fortsat er stor mulighed for at få fat i historien, lære om de vilkår og betingelser mennesker havde for at leve og bo og sejle på og ved Limfjorden. Det gamle bådebyggerhåndværk formidles til interesserede og man kan selv få fingrene i arbejdet med bådene.

  Jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokalsamfundet og til besøgende. Jeg betragter det som en enestående chance for at fastholde den allerede opnået gode position når det gælder tilbud til alle der vil noget med et levende og aktivt fritidsliv og mulighed for at møde mennesker med anderledes livshistorier.

  Jeg tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådlaug, og jeg er glad for, at jeg kan være med til at støtte projektet.

  Holstebro, den 23. januar 2017


  Med venlig hilsen

  Pensioneret overlærer
  John Petersen
  Ørstedsvej 33

 • #15 Peter Brusendorff skrev: 31-01-2017 16:32:01

  Anbefaling

  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte sin fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhus- / Det gamle Købmandsgård-projektet.

  Jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt - lokalerne trænger til at blive renoveret.

  Kan se hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden.

  Der er mange lokale mennesker, der har deres daglige gang i Nordvestjysk Fjordkultur med at renovere og vedligeholde bådene og kulturen.

  Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen i Struer. Her er der også mulighed for at få en sejltur i brugsbådene eller i de bevaringsværdige lystfartøjer af træ. Derfor synes jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For samfundet vil det arbejde som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden, betyde at lokaler, bådene, håndværket og historien vil blivet bevaret langt ude i fremtiden til kommende generationer.

  Mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en hel unikt attraktion i Danmark, som både vil henvende sig til lokalsamfundet og til besøgende/turister. Betragter det som en enestående chance for at fremvise autentiske træbåde.

  Tror at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur, vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådelaug, er glad for at jeg kan være med til at støtte projektet.

  Struer, den 22. januar 2017

 • #16 Stine Tarp skrev: 31-01-2017 16:35:38

  Anbefaling

  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte vores fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhus- / Det gamle Købmandsgård-projektet.

  Jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen. Her er også mulighed for at få en sejltur i brugsbådene eller i de bevaringsværdige lystfartøjer af træ. Derfor synes vi / jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For mig vil det arbejde som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde at der fortsat er stor mulighed for at få fat i historien, lære om de vilkår og betingelser mennesker havde for at leve og bo og sejle på og ved Limfjorden. Det gamle bådebyggerhåndværk formidles til interesserede og man kan selv få fingrene i arbejdet med bådene.

  Jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokalsamfundet og til besøgende. Jeg betragter det som en enestående chance for at fastholde den allerede opnået gode position når det gælder tilbud til alle der vil noget med et levende og aktivt fritidsliv og mulighed for at møde mennesker med anderledes livshistorier.

  Jeg tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådlaug, og jeg er glad for, at jeg kan være med til at støtte projektet.

  Holstebro, den 23. januar 2017


  Med venlig hilsen

  Bookingagent
  RUNWAY
  Benalmadena

  Stine Tarp
  Calle Torrealmadena 1 – 1109
  Baenalmadena Costa
  Espana

 • #17 Karin Tarp skrev: 31-01-2017 16:37:22

  Anbefaling

  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte vores fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhus- / Det gamle Købmandsgård-projektet.

  Jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen. Her er også mulighed for at få en sejltur i brugsbådene eller i de bevaringsværdige lystfartøjer af træ. Derfor synes vi / jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For mig vil det arbejde som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde at der fortsat er stor mulighed for at få fat i historien, lære om de vilkår og betingelser mennesker havde for at leve og bo og sejle på og ved Limfjorden. Det gamle bådebyggerhåndværk formidles til interesserede og man kan selv få fingrene i arbejdet med bådene.

  Jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokalsamfundet og til besøgende. Jeg betragter det som en enestående chance for at fastholde den allerede opnået gode position når det gælder tilbud til alle der vil noget med et levende og aktivt fritidsliv og mulighed for at møde mennesker med anderledes livshistorier.

  Jeg tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådlaug, og jeg er glad for, at jeg kan være med til at støtte projektet.

  Holstebro, den 23. januar 2017


  Med venlig hilsen

  Jobkonsulent og Ungevejleder
  Herning Kommune

  Karin Tarp
  Ørstedsbvej33
  Holstebro

 • #18 Inga Christensen skrev: 31-01-2017 16:39:25

  Anbefaling

  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte vores fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhus- / Det gamle Købmandsgård-projektet.

  Vi synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Vi kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen. Her er også mulighed for at få en sejltur i brugsbådene eller i de bevaringsværdige lystfartøjer af træ. Derfor synes vi, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  Vi mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokalsamfundet og til besøgende.

  dato: 23.01.2017

  Med venlig hilsen
  Inga og Preben Christensen
  Smedegade 2, 7.th
  7600 Struer

 • #19 Preben Christensen skrev: 31-01-2017 16:40:37

  Anbefaling

  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte vores fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhus- / Det gamle Købmandsgård-projektet.

  Vi synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Vi kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen. Her er også mulighed for at få en sejltur i brugsbådene eller i de bevaringsværdige lystfartøjer af træ. Derfor synes vi, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  Vi mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokalsamfundet og til besøgende.

  dato: 23.01.2017

  Med venlig hilsen
  Inga og Preben Christensen
  Smedegade 2, 7.th
  7600 Struer

 • #20 Freddy Hansen skrev: 31-01-2017 16:51:02

  Anbefaling

  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte min fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhus- / Det gamle Købmandsgård-projektet.

  Jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen. Her er også mulighed for at få en sejltur i brugsbådene eller i de bevarings-værdige lystfartøjer af træ. Derfor synes jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For mig vil det arbejde, som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde, at der fortsat er stor mulighed for at få fat i historien, lære om de vilkår og betingelser mennesker havde for at leve og bo og sejle på og ved Limfjorden. Det gamle bådebygger håndværk skal formidles til interesserede, så man kan selv få fingrene i arbejdet med bådene.

  Jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokalsamfundet og til besøgende. Jeg betragter det som en enestående chance for at fastholde den allerede opnået gode position, når det gælder tilbud til alle, der vil noget med et levende og aktivt fritidsliv og mulighed for at møde mennesker med anderledes livshistorier.

  Jeg tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådelaug, og jeg er glad for, at jeg kan være med til at støtte projektet.

  Holstebro, den 23. januar 2017


  Med venlig hilsen

  Navn: Freddy Hansen
  Adresse: Ved Bellahøj Syd 22, 9.4., 2700 Brønshøj
  Stilling: Pensionist (udd. Bådebygger)

 • #21 Inga Pajbjerg skrev: 31-01-2017 16:53:30

  Anbefaling

  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte min fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med deres Pakhus-/det Gamle Købmandsgaard-projekt.

  Jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen, hvor der også er mulighed for at få en sejltur i deres brugsbåde eller i de bevaringsværdige lystfartøjer af træ. Derfor synes jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For alle med tilknytning til hav og fjord, vil det arbejde som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde at glæden over det gedigne håndværk, kan ses og nydes på nært hold.

  Jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokale borgere og til besøgende.

  Jeg tror på at projektet, med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur, vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådlaug, og jeg er glade for, at jeg kan være med til at støtte projektet.


  Struer, den 24. januar 2017


  Med venlig hilsen,

  Inga Pajbjerg
  Foldgårdsparken 11
  7600 Struer

 • #22 Ole Terndrup skrev: 31-01-2017 16:56:02

  Asger Brodersen
  Ågade 9
  7500 Holstebro
  Volstrup, den 24 januar 2017


  Anbefaling


  Hermed vil jeg gerne bekræfte min fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhus- / Det gamle Købmandsgård-projektet.

  Fjordkulturen gør en forskel i Struer ved at skabe et miljø, hvor ikke alene teoretisk historisk viden om tidligere tiders liv på og ved fjorden bliver levende, men især den praktiske kunnen omkring sømands-, smede og skibstømrerhåndværket bliver givet videre fra hånd til hånd.

  Fjordkulturen har allerede udviklet nyt liv i en havn som førhen ikke kunne lokke mange men-nesker til, og de sætter allerede deres originale præg på miljøet. Får mange mennesker til at stoppe op, kigge og læse beskrivelserne af de forskellige bådtyper, som ligger til kaj i fiskeri-havnen i sommerperioden.

  Fjordkulturen har også været karakteristisk ved at åbne sig og sine aktiviteter i forhold til lo-kalsamfundet og de, der besøger byen. Fjordkulturen er også ivrigt engageret i Limfjordens andre foreningers arrangementer omkring fjordkultur.

  Nye og bedre værkstedsfaciliteter vil uden tvivl styrke Fjordkulturen, foreningsfællesskabet og initiativerne i et unikt miljø til bevarelse af historiske både, som har sejlet på Limfjorden. Ikke alene bådene i sig selv, men også de praktiske håndværk, som er knyttet til.

  En støtte til Fjordkulturens værkstedsfaciliteter vil være en støtte til et foreningsmiljø i Struer, som allerede nu har bevist sin evne til at skabe konstruktive og positive bidrag til den lokale kultur.
  En støtte til et endnu mere interessant og spændende liv i havnen og byen.


  Med venlig hilsen,

  Ole Terndrup

 • #23 Visti Kruse skrev: 31-01-2017 17:00:06

  Anbefaling

  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte vores fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhus- / Det gamle Købmandsgård-projektet.

  Jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen. Her er også mulighed for at få en sejltur i brugsbådene eller i de bevarings-værdige lystfartøjer af træ. Derfor synes jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For mig vil det arbejde, som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde, at der fortsat er stor mulighed for at få fat i historien, lære om de vilkår og betingelser mennesker havde for at leve og bo og sejle på og ved Limfjorden. Det gamle både-byggerhåndværk formidles til interesserede, og man kan selv få fingrene i arbejdet med bådene.

  Jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokalsamfundet og til besøgende. Jeg betragter det som en enestående chance for at fastholde den allerede opnået gode position, når det gælder tilbud til alle, der vil noget med et levende og aktivt fritidsliv og mulighed for at møde mennesker med anderledes livshistorier.

  Jeg tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådlaug, og jeg er glad for, at jeg kan være med til at støtte projektet.

 • #24 Søren Nielsen skrev: 31-01-2017 17:02:28

  Anbefaling

  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte vores fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhus- / Det gamle Købmandsgård-projektet.

  Jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen. Her er også mulighed for at få en sejltur i brugsbådene eller i de bevarings-værdige lystfartøjer af træ. Derfor synes jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For mig vil det arbejde, som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde, at der fortsat er stor mulighed for at få fat i historien, lære om de vilkår og betingelser mennesker havde for at leve og bo og sejle på og ved Limfjorden. Det gamle både-byggerhåndværk formidles til interesserede, og man kan selv få fingrene i arbejdet med bådene.

  Jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokalsamfundet og til besøgende. Jeg betragter det som en enestående chance for at fastholde den allerede opnået gode position, når det gælder tilbud til alle, der vil noget med et levende og aktivt fritidsliv og mulighed for at møde mennesker med anderledes livshistorier.

  Jeg tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådlaug, og jeg er glad for, at jeg kan være med til at støtte projektet.

 • #25 Niels Peter Jepsen skrev: 31-01-2017 17:04:39

  Anbefaling

  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte vores fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhus- / Det gamle Købmandsgård-projektet.

  Jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen. Her er også mulighed for at få en sejltur i brugsbådene eller i de bevarings-værdige lystfartøjer af træ. Derfor synes jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For mig vil det arbejde, som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde, at der fortsat er stor mulighed for at få fat i historien, lære om de vilkår og betingelser mennesker havde for at leve og bo og sejle på og ved Limfjorden. Det gamle både-byggerhåndværk formidles til interesserede, og man kan selv få fingrene i arbejdet med bådene.

  Jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokalsamfundet og til besøgende. Jeg betragter det som en enestående chance for at fastholde den allerede opnået gode position, når det gælder tilbud til alle, der vil noget med et levende og aktivt fritidsliv og mulighed for at møde mennesker med anderledes livshistorier.

  Jeg tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådlaug, og jeg er glad for, at jeg kan være med til at støtte projektet.

 • #26 Anne-Mette Flyvbjerg skrev: 31-01-2017 17:06:34

  Anbefaling

  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte vores fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhus- / Det gamle Købmandsgård-projektet.

  Jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen. Her er også mulighed for at få en sejltur i brugsbådene eller i de bevarings-værdige lystfartøjer af træ. Derfor synes jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For mig vil det arbejde, som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde, at der fortsat er stor mulighed for at få fat i historien, lære om de vilkår og betingelser mennesker havde for at leve og bo og sejle på og ved Limfjorden. Det gamle både-byggerhåndværk formidles til interesserede, og man kan selv få fingrene i arbejdet med bådene.

  Jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokalsamfundet og til besøgende. Jeg betragter det som en enestående chance for at fastholde den allerede opnået gode position, når det gælder tilbud til alle, der vil noget med et levende og aktivt fritidsliv og mulighed for at møde mennesker med anderledes livshistorier.

  Jeg tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådlaug, og jeg er glad for, at jeg kan være med til at støtte projektet.

 • #27 Preben Glud skrev: 31-01-2017 17:10:49

  Anbefaling

  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte vores fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhus- / Det gamle Købmandsgård-projektet.

  Jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen. Her er også mulighed for at få en sejltur i brugsbådene eller i de bevarings-værdige lystfartøjer af træ. Derfor synes jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For mig vil det arbejde, som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde, at der fortsat er stor mulighed for at få fat i historien, lære om de vilkår og betingelser mennesker havde for at leve og bo og sejle på og ved Limfjorden. Det gamle både-byggerhåndværk formidles til interesserede, og man kan selv få fingrene i arbejdet med bådene.

  Jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokalsamfundet og til besøgende. Jeg betragter det som en enestående chance for at fastholde den allerede opnået gode position, når det gælder tilbud til alle, der vil noget med et levende og aktivt fritidsliv og mulighed for at møde mennesker med anderledes livshistorier.

  Jeg tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådlaug, og jeg er glad for, at jeg kan være med til at støtte projektet.

  Holstebro, den 23. januar 2017


  Med venlig hilsen

  Navn: Ribe Træskibslaug / Preben Glud
  Adresse: Skibbroen 29 6760 Ribe
  Stilling: Oldermand


 • #28 Esper Sørensen skrev: 31-01-2017 17:13:32

  Anbefaling

  Undertegnede – Esper Sørensen og Marianne Elbrønd - vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte vores fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhus- / Det gamle Købmandsgård-projektet.

  Vi synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Vi kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen. Her er også mulighed for at få en sejltur i brugsbådene eller i de bevaringsværdige lystfartøjer af træ. Derfor synes vi, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For undertegnede - Esper Sørensen og Marianne Elbrønd - vil det arbejde som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde, at vi som ejere af et bevaringsværdigt lystfartøj af træ styrkes i vores engagement og vores reelle muligheder for at vedligeholde og bevare vores fartøj og vores fælles kulturskat.

  Vi mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokalsamfundet og til besøgende. Vi betragter en styrkelse af miljøet omkring Nordvestjysk Fjordkultur i Struer samt Pakhus- / Det gamle Købmandsgård-projektet som en enestående chance for at sikre, at den danske kystkultur i almindelighed og fjordkulturen i særdeleshed holdes levende og bevares, Eksistensen af gode værkstedsfaciliteter er med til at tiltrække og fastholde træbådsentusiaster som os og give os nødvendig mulighed for og kyndig opbakning til vedligeholdelsen af bådene.

  Undertegnede tror på, at projektet med at optimere værkstedsforholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådlaug, og vi er glade for, at vi kan være med til at støtte projektet.

  Herning den 25. januar 2017


  Med venlig hilsen,

  Medlemmer af Nordvestjysk Fjordkultur
  Esper Sørensen og Marianne Elbrønd
  Ejere af træbåd fra 1951

 • #29 Marianne Elbrønd skrev: 31-01-2017 17:18:59

  Anbefaling

  Undertegnede – Esper Sørensen og Marianne Elbrønd - vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte vores fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhus- / Det gamle Købmandsgård-projektet.

  Vi synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Vi kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen. Her er også mulighed for at få en sejltur i brugsbådene eller i de bevaringsværdige lystfartøjer af træ. Derfor synes vi, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For undertegnede - Esper Sørensen og Marianne Elbrønd - vil det arbejde som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde, at vi som ejere af et bevaringsværdigt lystfartøj af træ styrkes i vores engagement og vores reelle muligheder for at vedligeholde og bevare vores fartøj og vores fælles kulturskat.

  Vi mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokalsamfundet og til besøgende. Vi betragter en styrkelse af miljøet omkring Nordvestjysk Fjordkultur i Struer samt Pakhus- / Det gamle Købmandsgård-projektet som en enestående chance for at sikre, at den danske kystkultur i almindelighed og fjordkulturen i særdeleshed holdes levende og bevares, Eksistensen af gode værkstedsfaciliteter er med til at tiltrække og fastholde træbådsentusiaster som os og give os nødvendig mulighed for og kyndig opbakning til vedligeholdelsen af bådene.

  Undertegnede tror på, at projektet med at optimere værkstedsforholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådlaug, og vi er glade for, at vi kan være med til at støtte projektet.

  Herning den 25. januar 2017


  Med venlig hilsen,

  Medlemmer af Nordvestjysk Fjordkultur
  Esper Sørensen og Marianne Elbrønd
  Ejere af træbåd fra 1951

 • #30 Herman Rømer skrev: 31-01-2017 17:20:58

  Anbefaling af projekt: Optimering af værkstedsforholdene for Nordvestjysk Fjordkultur
  Undertegnede synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk ned i Træskibshavnen, hvor der også er mulighed for at få en sejltur i de bevaringsværdige lystfartøjer af træ. Derfor synes jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.
  For undertegnede vil det arbejde som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde, at vi fremover vil kunne nyde synet af de smukke gamle fartøjer.
  Jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokale og til besøgende. Jeg betragter det som en enestående chance for også at fortælle en del af Holstebro-Struer havns historie.
  Jeg tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådelaug, og jeg er glad for, at jeg kan være med til at støtte projektet.
  Thyholm, 25. jan. 2017
  Herman Rømer, Tambobakken 4, 7790 Thyholm
  Mail: herman.romer@altiboxmail.dk

 • #31 Søren Arther Jensen skrev: 31-01-2017 17:26:45

  Anbefaling

  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte vores fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhus- / Det gamle Købmandsgård-projektet.

  Jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen. Her er også mulighed for at få en sejltur i brugsbådene eller i de bevarings-værdige lystfartøjer af træ. Derfor synes jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For mig vil det arbejde, som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde, at der fortsat er stor mulighed for at få fat i historien, lære om de vilkår og betingelser mennesker havde for at leve og bo og sejle på og ved Limfjorden. Det gamle både-byggerhåndværk formidles til interesserede, og man kan selv få fingrene i arbejdet med bådene.

  Jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokalsamfundet og til besøgende. Jeg betragter det som en enestående chance for at fastholde den allerede opnået gode position, når det gælder tilbud til alle, der vil noget med et levende og aktivt fritidsliv og mulighed for at møde mennesker med anderledes livshistorier.

  Jeg tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådlaug, og jeg er glad for, at jeg kan være med til at støtte projektet.

 • #32 Jørn Stub Christensen skrev: 31-01-2017 17:28:31

  Anbefaling af projekt: Optimering af værkstedsforholdene for Nordvestjysk Fjordkultur
  Undertegnede synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk ned i Træskibshavnen, hvor der også er mulighed for at få en sejltur i de bevaringsværdige lystfartøjer af træ. Derfor synes jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.
  For undertegnede vil det arbejde som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde, at vi fremover vil kunne nyde synet af de smukke gamle fartøjer.
  Jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokale og til besøgende. Jeg betragter det som en enestående chance for også at fortælle en del af Holstebro-Struer havns historie.
  Jeg tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådelaug, og jeg er glad for, at jeg kan være med til at støtte projektet.
  Thyholm, 25. jan. 2017
  Jørn Stub Christensen, Tambobakken 32, 7790 Thyholm
  Mail: jornstub@gmail.com

 • #33 Knud Sørensen skrev: 31-01-2017 17:31:31

  Hermed støtteerklæring til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer

  Nr. Nissum mandag den 23. januar 2017
  Knud Sørensen
  Grummesgårdparken 21
  7620 Lemvig
  knuds1@hotmail.com

 • #34 Karen Thirup Hansen skrev: 31-01-2017 17:33:18

  Anbefaling
  Undertegnede vil med denne erklæring gerne bekræfte vores fulde opbakning og støtte til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med deres ansøgningen til Realsdania om penge til istandgørelse af  pakhuset på havnen i Struer.
  Vi / jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Vi / jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk ned i Træskibshavnen, hvor der også er mulighed for at få en sejltur i de bevaringsværdige lystfartøjer af træ. Derfor synes vi / jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.
  For undertegnede vil det arbejde som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde, at vi/jeg fremover vil kunne nyde synet af de smukke gamle fartøjer.
  Vi / jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokale og til besøgende. Vi / jeg betragter det som en enestående chance for også at fortælle en del af Holstebro-Struer havns historie.
  Vi/jeg tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådlaug, og vi / jeg er glade for, at vi / jeg kan være med til at støtte projektet.

 • #35 Lars H. Hansen skrev: 31-01-2017 17:34:24

  Anbefaling
  Undertegnede vil med denne erklæring gerne bekræfte vores fulde opbakning og støtte til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med deres ansøgningen til Realsdania om penge til istandgørelse af  pakhuset på havnen i Struer.
  Vi / jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Vi / jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk ned i Træskibshavnen, hvor der også er mulighed for at få en sejltur i de bevaringsværdige lystfartøjer af træ. Derfor synes vi / jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.
  For undertegnede vil det arbejde som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde, at vi/jeg fremover vil kunne nyde synet af de smukke gamle fartøjer.
  Vi / jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokale og til besøgende. Vi / jeg betragter det som en enestående chance for også at fortælle en del af Holstebro-Struer havns historie.
  Vi/jeg tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådlaug, og vi / jeg er glade for, at vi / jeg kan være med til at støtte projektet.
   

 • #36 Susanne Olufsen skrev: 31-01-2017 17:36:58

  Anbefaling

  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte vores fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhus- / Det gamle Købmandsgård-projektet.

  Jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen. Her er også mulighed for at få en sejltur i brugsbådene eller i de bevarings-værdige lystfartøjer af træ. Derfor synes jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For mig vil det arbejde, som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde, at der fortsat er stor mulighed for at få fat i historien, lære om de vilkår og betingelser mennesker havde for at leve og bo og sejle på og ved Limfjorden. Det gamle både-byggerhåndværk formidles til interesserede, og man kan selv få fingrene i arbejdet med bådene.

  Jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokalsamfundet og til besøgende. Jeg betragter det som en enestående chance for at fastholde den allerede opnået gode position, når det gælder tilbud til alle, der vil noget med et levende og aktivt fritidsliv og mulighed for at møde mennesker med anderledes livshistorier.

  Jeg tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådlaug, og jeg er glad for, at jeg kan være med til at støtte projektet.

 • #37 Mark Benton skrev: 31-01-2017 21:12:12

  Jeg støtter projektet fuldt ud. Det giver god mening for mig.

 • #38 Jan Paarlberg skrev: 31-01-2017 22:14:04

  FjordKultur og kulturarv. Den gamle købmandsgaard er et levende aktiv der kobler nudagen og historien sammen til en fælles fremtid. Stedet har behov for at få de fysiske rammer forbedret for at kunne fortsætte dens virke.

 • #39 Hanne Thiruo Mejer skrev: 31-01-2017 22:57:52

  Anbefaling
  Undertegnede vil med denne erklæring gerne bekræfte vores fulde opbakning og støtte til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med deres ansøgningen til Realsdania om penge til istandgørelse af pakhuset på havnen i Struer.
  Vi / jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Vi / jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk ned i Træskibshavnen, hvor der også er mulighed for at få en sejltur i de bevaringsværdige lystfartøjer af træ. Derfor synes vi / jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.
  For undertegnede vil det arbejde som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde, at vi/jeg fremover vil kunne nyde synet af de smukke gamle fartøjer.
  Vi / jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokale og til besøgende. Vi / jeg betragter det som en enestående chance for også at fortælle en del af Holstebro-Struer havns historie.
  Vi/jeg tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådlaug, og vi / jeg er glade for, at vi / jeg kan være med til at støtte projektet.
   
  Hanne Mejer
  Tronkærgårdsvej 328
  8541 Skødstrup
  hannethirupmejer@gmail.com

 • #40 Peter Nybo skrev: 31-01-2017 23:00:46

  Anbefaling
  Undertegnede vil med denne erklæring gerne bekræfte vores fulde opbakning og støtte til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med deres ansøgningen til Realsdania om penge til istandgørelse af  pakhuset på havnen i Struer.
  Vi / jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Vi / jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk ned i Træskibshavnen, hvor der også er mulighed for at få en sejltur i de bevaringsværdige lystfartøjer af træ. Derfor synes vi / jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.
  For undertegnede vil det arbejde som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde, at vi/jeg fremover vil kunne nyde synet af de smukke gamle fartøjer.
  Vi / jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokale og til besøgende. Vi / jeg betragter det som en enestående chance for også at fortælle en del af Holstebro-Struer havns historie.
  Vi/jeg tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådlaug, og vi / jeg er glade for, at vi / jeg kan være med til at støtte projektet.
   
  Peter Nybo
  Tronkærgårdsvej 3288541 Skødstrup
  peternybo.dk@gmail.com

 • #41 Karsten Winther skrev: 31-01-2017 23:04:58

  Som tidligere ansat i Mærsk Line og mangeårig fjordfisker i den vestlige Limfjord er det mig en overordentlig stor glæde at kunne udtrykke min støtte til jeres projekt, som fortjener al mulig støtte.
  mvh
  Karsten Vinther

 • #42 Jan Iversen skrev: 31-01-2017 23:17:36

  Thyholm 26.jan. 2017
  Anbefaling af projekt: Optimering af værkstedsforholdene for Nordvestjysk Fjordkultur
  Undertegnede synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk ned i Træskibshavnen, hvor der også er mulighed for at få en sejltur i de bevaringsværdige lystfartøjer af træ. Derfor synes jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.
  For undertegnede vil det arbejde som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde, at vi fremover vil kunne nyde synet af de smukke gamle fartøjer.
  Jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokale og til besøgende. Jeg betragter det som en enestående chance for også at fortælle en del af Holstebro-Struer havns historie.
  Jeg tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådelaug, og jeg er glad for, at jeg kan være med til at støtte projektet.
  Thyholm, 26. jan. 2017
  Jan Iversen, Tambogade 1, 7790 Thyholm
  janiv@paradis.dk

 • #43 Merete Eriksen skrev: 31-01-2017 23:20:39

  Thyholm 26.jan. 2017
  Anbefaling af projekt: Optimering af værkstedsforholdene for Nordvestjysk Fjordkultur
  Undertegnede synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk ned i Træskibshavnen, hvor der også er mulighed for at få en sejltur i de bevaringsværdige lystfartøjer af træ. Derfor synes jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.
  For undertegnede vil det arbejde som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde, at vi fremover vil kunne nyde synet af de smukke gamle fartøjer.
  Jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokale og til besøgende. Jeg betragter det som en enestående chance for også at fortælle en del af Holstebro-Struer havns historie.
  Jeg tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådelaug, og jeg er glad for, at jeg kan være med til at støtte projektet.
  Thyholm, 26. jan. 2017
  Merethe og Hans Jakob Eriksen, Tambobakken 14, 7790 Thyholm
  Mail:mamerethe@sol.dk

 • #44 Hans Jakob Eriksen skrev: 31-01-2017 23:22:51

  Thyholm 26.jan. 2017
  Anbefaling af projekt: Optimering af værkstedsforholdene for Nordvestjysk Fjordkultur
  Undertegnede synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk ned i Træskibshavnen, hvor der også er mulighed for at få en sejltur i de bevaringsværdige lystfartøjer af træ. Derfor synes jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.
  For undertegnede vil det arbejde som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde, at vi fremover vil kunne nyde synet af de smukke gamle fartøjer.
  Jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokale og til besøgende. Jeg betragter det som en enestående chance for også at fortælle en del af Holstebro-Struer havns historie.
  Jeg tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådelaug, og jeg er glad for, at jeg kan være med til at støtte projektet.
  Thyholm, 26. jan. 2017
  Merethe og Hans Jakob Eriksen, Tambobakken 14, 7790 Thyholm
  Mail:mamerethe@sol.dk

 • #45 Ivan Skaanning skrev: 31-01-2017 23:25:18

  Thyholm 26.jan. 2017
  Anbefaling af projekt: Optimering af værkstedsforholdene for Nordvestjysk Fjordkultur
  Undertegnede synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk ned i Træskibshavnen, hvor der også er mulighed for at få en sejltur i de bevaringsværdige lystfartøjer af træ. Derfor synes jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.
  For undertegnede vil det arbejde som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde, at vi fremover vil kunne nyde synet af de smukke gamle fartøjer.
  Jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokale og til besøgende. Jeg betragter det som en enestående chance for også at fortælle en del af Holstebro-Struer havns historie.
  Jeg tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådelaug, og jeg er glad for, at jeg kan være med til at støtte projektet.
  Thyholm, 26. jan. 2017
  Ivan Skaanning, Tambobakken 12, 7790 Thyholm
  Mail: ivan49@mail.dk

 • #46 Bjørn Barfoed skrev: 31-01-2017 23:27:24

  Anbefaling

  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte min fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhus- / Det gamle Købmandsgård-projektet.

  Jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen. Her er også mulighed for at få en sejltur i brugsbådene eller i de bevaringsværdige lystfartøjer af træ. Derfor synes jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For undertegnede vil det arbejde som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde at lokalsamfundet og tilrejsende gæster får en unik oplevelse.

  Jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokalsamfundet og til besøgende. Jeg betragter det som en enestående chance for at bevare den kulturarv vi er så heldige at have arvet.

  Undertegnede tror også på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et foregangseksempel for andre foreninger og bådlaug, og jeg er glade for, at jeg kan være med til at støtte projektet.

  Struer den 26 januar 2017

  Med venlig hilsen,
  Bjørn Barfoed

 • #47 Kaare Sørensen skrev: 31-01-2017 23:31:18

  Anbefaling

  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte vores fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhus- / Det gamle Købmandsgård-projektet.

  Jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen. Her er også mulighed for at få en sejltur i brugsbådene eller i de bevarings-værdige lystfartøjer af træ. Derfor synes jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For mig vil det arbejde, som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde, at der fortsat er stor mulighed for at få fat i historien, lære om de vilkår og betingelser mennesker havde for at leve og bo og sejle på og ved Limfjorden. Det gamle både-byggerhåndværk formidles til interesserede, og man kan selv få fingrene i arbejdet med bådene.

  Jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokalsamfundet og til besøgende. Jeg betragter det som en enestående chance for at fastholde den allerede opnået gode position, når det gælder tilbud til alle, der vil noget med et levende og aktivt fritidsliv og mulighed for at møde mennesker med anderledes livshistorier.

  Jeg tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådlaug, og jeg er glad for, at jeg kan være med til at støtte projektet.

 • #48 Ingeborg Grønne Karlsen skrev: 31-01-2017 23:34:27

  Anbefaling

  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte vores fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhus- / Det gamle Købmandsgård-projektet.

  Jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen. Her er også mulighed for at få en sejltur i brugsbådene eller i de bevarings-værdige lystfartøjer af træ. Derfor synes jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For mig vil det arbejde, som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde, at der fortsat er stor mulighed for at få fat i historien, lære om de vilkår og betingelser mennesker havde for at leve og bo og sejle på og ved Limfjorden. Det gamle både-byggerhåndværk formidles til interesserede, og man kan selv få fingrene i arbejdet med bådene.

  Jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokalsamfundet og til besøgende. Jeg betragter det som en enestående chance for at fastholde den allerede opnået gode position, når det gælder tilbud til alle, der vil noget med et levende og aktivt fritidsliv og mulighed for at møde mennesker med anderledes livshistorier.

  Jeg tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådlaug, og jeg er glad for, at jeg kan være med til at støtte projektet.

 • #49 Peter Brusendorff skrev: 31-01-2017 23:38:36


  Undertegnede vil med dette brev bekræfte vores fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med deres Pakhus-/det Gamle Købmandsgaard-projekt.

  Vi / jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Vi / jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden.
  Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen, hvor der også er mulighed for at få en sejltur i deres brugsbåde eller i de bevaringsværdige lystfartøjer af træ. Derfor synes vi / jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For ”Maritimt Centers Venner” vil det arbejde som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde at vi får endnu en seriøs samarbejdspartner i vores arbejde med at sikre den del af vores kulturarv der handler om den kystnære sejlads, om det så er fiskeri, transport eller fritidssejlads det drejer sig om.

  Vi / jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokale borgere og til besøgende, og kan tilføje at ”Træskibsbroen” i vores (Svendborg) havn, sidst der blev talt for nogle år siden, årligt besøges af omkring 80.000 mennesker – et tal der er stabilt stigende.

  ”Maritimt Centers Venner, Svendborg” tror på at projektet, med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur, vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådlaug, og vi / jeg er glade for, at vi / jeg kan være med til at støtte projektet.


  Svendborg, den 27. januar 2017


  Med venlig hilsen,
  på vegne af foreningen ”Maritimt Centers Venner” Svendborg
  Havnepladsen 2, 5700 Svendborg
  Mail: maritimevenner15@gmail.com
  www.maritimevenner.dk

  Formand
  Peter Brusendorff
  Søren Lolks vej 30, Tåsinge
  5700 Svendborg

 • #50 Maria Jakobsen skrev: 31-01-2017 23:47:39

  Jeg vil hermed gerne underskrive anbefalingen til Fjord-kulturen.
  Maria Jakobsen, ringgade 29 Struer. Telefon 60 21 04 22. Mail: maripad@snmail.dk
   

 • #51 Betty Martine Jensen skrev: 31-01-2017 23:50:26

  Anbefaling

  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte vores fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhus- / Det gamle Købmandsgård-projektet. Vi synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Vi kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen. Her er også mulighed for at få en sejltur i brugsbådene eller i de bevaringsværdige lystfartøjer af træ. Derfor synes vi, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne. For os vil det arbejde som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde at de værdier og den kultur, der er omkring kystsamfundene ved Limfjorden, kan videregives til vores børn og børnebørn. Vi er mange i Nordvestjysk Fjordkultur, der nyder arbejdet med de gamle træskibe, og for os er det også en stor glæde at vise dem frem for alle interesserede. Vi mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokalsamfundet og til besøgende. Vi betragter det som en enestående chance for at bevare en unik lokal kulturarv. Vi tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et foregangseksempel for andre foreninger og bådelaug, og vi er glade for, at vi kan være med til at støtte projektet. Remmerstrand
  ​ , den ​27.
  ​ januar 2017

  Med venlig hilsen, Henning Venø Jensen Betty Martine Jensen

 • #52 Henning Venø Jensen skrev: 31-01-2017 23:51:42

  Anbefaling

  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte vores fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhus- / Det gamle Købmandsgård-projektet. Vi synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Vi kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen. Her er også mulighed for at få en sejltur i brugsbådene eller i de bevaringsværdige lystfartøjer af træ. Derfor synes vi, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne. For os vil det arbejde som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde at de værdier og den kultur, der er omkring kystsamfundene ved Limfjorden, kan videregives til vores børn og børnebørn. Vi er mange i Nordvestjysk Fjordkultur, der nyder arbejdet med de gamle træskibe, og for os er det også en stor glæde at vise dem frem for alle interesserede. Vi mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokalsamfundet og til besøgende. Vi betragter det som en enestående chance for at bevare en unik lokal kulturarv. Vi tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et foregangseksempel for andre foreninger og bådelaug, og vi er glade for, at vi kan være med til at støtte projektet. Remmerstrand
  ​ , den ​27.
  ​ januar 2017

  Med venlig hilsen, Henning Venø Jensen Betty Martine Jensen

 • #53 Claus Mathiesen skrev: 31-01-2017 23:55:13

  Anbefaling

  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte min fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhus- / Det gamle Købmandsgård-projektet.

  Jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen. Her er også mulighed for at få en sejltur i brugsbådene eller i de bevaringsværdige lystfartøjer af træ. Derfor synes jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For mig vil det arbejde som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde at en væsentlig kulturarv med rod i Limfjordslandet ikke blot "holder snuden oven vande", men også vil formå at tiltrække stor interesse for det maritime miljø og kulturhistorien bag – ikke mindst møntet på den unge generation.

  Jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokalsamfundet og til besøgende. Jeg betragter det som en enestående chance for at Struer kan blive et attraktivt centrum i den vestlige Limfjord for formidling af maritim historiefortælling og de håndværksmæssige kvaliteter, der tilknyttes bevarelsen af ældre træskibe med anvendelse af de oprindelige værktøj og materialer.

  Jeg tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådlaug, og jeg er glad for, at jeg kan være med til at støtte projektet.

  Holstebro, den 23. januar 2017


  Med venlig hilsen

  Claus Mathiesen
  viceskoleleder

 • #54 Kirsten Nielsen skrev: 31-01-2017 23:57:55

  Anbefaling

  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte vores fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhus- / Det gamle Købmandsgård-projektet.

  Vi synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Vi oplever, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden.

  Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen. Her er også mulighed for at få en sejltur i brugsbådene eller i de bevaringsværdige lystfartøjer af træ. Derfor synes vi, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For os vil det arbejde som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde at området historie og traditioner bliver formidlet på en levende og inddrage måde. Ikke som plancher på et museum, men gennem levendegørelse af de fysiske genstande – dvs. bådene - som Nordvesjysk Fjordkultur gennem et enestående stort frivilligt arbejde holder sejlende, sætter i stand og bevarer år efter år.

  Vi mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både henvende sig til lokalsamfundet og til besøgende. Nordvestjysk Fjordkultur er unik i Limfjordsområdet, derhen at det er et bredt udsnit af både der arbejdes med og formidles omkring, men også i kraft af, at medlemmer har mulighed for at arbejde med de ting der interesserer dem. Nogle sejler bådene, mens andre holder mest af at arbejde med dem, og men det for andre igen er fællesskabet og rammerne der betyder noget.

  Vi tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådlaug, og vi er glade for, at vi kan være med til at støtte projektet.

  Af hensyn til de værktøjer og maskiner som foreningen har samlet sammen og anvender til bådenes istandsættelse og vedligehold, er det også helt nødvendigt, at der sker en forbedring af de uopvarmede og utætte lokalder, da værktøj under de nuværende forhold ruster og kræver ekstra meget vedligehold.

  Struer, den 28. januar 2017


  Med venlig hilsen,

  Povl Eskild Petersen & Kirsten Nielsen
  Nordvestvej 14
  7600 Struer


 • #55 Poul Eskild Petersen skrev: 31-01-2017 23:59:12

  Anbefaling

  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte vores fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhus- / Det gamle Købmandsgård-projektet.

  Vi synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Vi oplever, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden.

  Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen. Her er også mulighed for at få en sejltur i brugsbådene eller i de bevaringsværdige lystfartøjer af træ. Derfor synes vi, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For os vil det arbejde som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde at området historie og traditioner bliver formidlet på en levende og inddrage måde. Ikke som plancher på et museum, men gennem levendegørelse af de fysiske genstande – dvs. bådene - som Nordvesjysk Fjordkultur gennem et enestående stort frivilligt arbejde holder sejlende, sætter i stand og bevarer år efter år.

  Vi mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både henvende sig til lokalsamfundet og til besøgende. Nordvestjysk Fjordkultur er unik i Limfjordsområdet, derhen at det er et bredt udsnit af både der arbejdes med og formidles omkring, men også i kraft af, at medlemmer har mulighed for at arbejde med de ting der interesserer dem. Nogle sejler bådene, mens andre holder mest af at arbejde med dem, og men det for andre igen er fællesskabet og rammerne der betyder noget.

  Vi tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådlaug, og vi er glade for, at vi kan være med til at støtte projektet.

  Af hensyn til de værktøjer og maskiner som foreningen har samlet sammen og anvender til bådenes istandsættelse og vedligehold, er det også helt nødvendigt, at der sker en forbedring af de uopvarmede og utætte lokalder, da værktøj under de nuværende forhold ruster og kræver ekstra meget vedligehold.

  Struer, den 28. januar 2017


  Med venlig hilsen,

  Povl Eskild Petersen & Kirsten Nielsen
  Nordvestvej 14
  7600 Struer


 • #56 Inga Pajbjerg skrev: 01-02-2017 07:56:19

  Et fremragende projekt. Når Nordvestjysk Fjordkultur går ind for en sag, bliver den gennemført. Dette vil også ske med Den Gamle Købmandsgård.

 • #57 Kirsten Ramsdal skrev: 01-02-2017 08:13:18

  Anbefaling

  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte vores fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhus- / Det gamle Købmandsgård-projektet.

  Jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen. Her er også mulighed for at få en sejltur i brugsbådene eller i de bevarings-værdige lystfartøjer af træ. Derfor synes jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For mig vil det arbejde, som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde, at der fortsat er stor mulighed for at få fat i historien, lære om de vilkår og betingelser mennesker havde for at leve og bo og sejle på og ved Limfjorden. Det gamle både-byggerhåndværk formidles til interesserede, og man kan selv få fingrene i arbejdet med bådene.

  Jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokalsamfundet og til besøgende. Jeg betragter det som en enestående chance for at fastholde den allerede opnået gode position, når det gælder tilbud til alle, der vil noget med et levende og aktivt fritidsliv og mulighed for at møde mennesker med anderledes livshistorier.

  Jeg tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådlaug, og jeg er glad for, at jeg kan være med til at støtte projektet.

  Struer den 23. januar 2017

 • #58 Jan Mortensen skrev: 01-02-2017 08:28:20

  Jeg støtter projektet fordi det er med til at bevare en stolt del af vores arv som maritim nation og forsi det er med til at give et unikt liv på havnen i Struer

 • #59 Lone Mortensen skrev: 01-02-2017 08:41:12

  Godt projekt

 • #60 Vibeke Pedersen skrev: 01-02-2017 08:50:26

  Det er et godt projekt som jeg gerne støtter. Stedet og bådene er et aktiv for byen.

 • #61 Poul Præstgaard skrev: 01-02-2017 08:59:07

  Anbefaling
  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte min fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhuset
  Jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limflorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk ned i Træskibshavnen, hvor der også er mulighed for at få en sejltur i de bevaringsværdige lystfartøjer af træ. Derfor qynes jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.
  For mig vil det arbejde som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af §st- og sejlkulturen i Limforden betyde at Struer bevarer en nødvendig historie på den mest tilgængelige måde - ved at kunne se bådene i havnen og på forden.
  Jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokale og til besøgende.
  Jeg tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådlaug, og er glad for, at jeg kan være med til at støtte projektet.

  Struer den 28.januar 2017

  Med venlig hilsen,
  Poul Præstgaard Rosenbjerg 25 7600 Struer
  (Ejer af gl. træbåd: 16 fods nordlandsfæring)

 • #62 Erik Neumann skrev: 01-02-2017 09:01:59

  Anbefaling

  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte vores fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhus- / Det gamle Købmandsgård-projektet.

  Jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen. Her er også mulighed for at få en sejltur i brugsbådene eller i de bevarings-værdige lystfartøjer af træ. Derfor synes jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For mig vil det arbejde, som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde, at der fortsat er stor mulighed for at få fat i historien, lære om de vilkår og betingelser mennesker havde for at leve og bo og sejle på og ved Limfjorden. Det gamle både-byggerhåndværk formidles til interesserede, og man kan selv få fingrene i arbejdet med bådene.

  Jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokalsamfundet og til besøgende. Jeg betragter det som en enestående chance for at fastholde den allerede opnået gode position, når det gælder tilbud til alle, der vil noget med et levende og aktivt fritidsliv og mulighed for at møde mennesker med anderledes livshistorier.

  Jeg tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådlaug, og jeg er glad for, at jeg kan være med til at støtte projektet.

  Struer den 23. januar 2017

 • #63 Ebbe Nordskov skrev: 01-02-2017 09:05:55

  Anbefaling

  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte vores fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhus- / Det gamle Købmandsgård-projektet.

  Jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen. Her er også mulighed for at få en sejltur i brugsbådene eller i de bevarings-værdige lystfartøjer af træ. Derfor synes jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For mig vil det arbejde, som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde, at der fortsat er stor mulighed for at få fat i historien, lære om de vilkår og betingelser mennesker havde for at leve og bo og sejle på og ved Limfjorden. Det gamle både-byggerhåndværk formidles til interesserede, og man kan selv få fingrene i arbejdet med bådene.

  Jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokalsamfundet og til besøgende. Jeg betragter det som en enestående chance for at fastholde den allerede opnået gode position, når det gælder tilbud til alle, der vil noget med et levende og aktivt fritidsliv og mulighed for at møde mennesker med anderledes livshistorier.

  Jeg tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådlaug, og jeg er glad for, at jeg kan være med til at støtte projektet.

  Struer den 23. januar 2017

 • #64 Nina Eiter skrev: 01-02-2017 09:08:41

  Anbefaling

  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte vores fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhus- / Det gamle Købmandsgård-projektet.

  Jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen. Her er også mulighed for at få en sejltur i brugsbådene eller i de bevarings-værdige lystfartøjer af træ. Derfor synes jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For mig vil det arbejde, som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde, at der fortsat er stor mulighed for at få fat i historien, lære om de vilkår og betingelser mennesker havde for at leve og bo og sejle på og ved Limfjorden. Det gamle både-byggerhåndværk formidles til interesserede, og man kan selv få fingrene i arbejdet med bådene.

  Jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokalsamfundet og til besøgende. Jeg betragter det som en enestående chance for at fastholde den allerede opnået gode position, når det gælder tilbud til alle, der vil noget med et levende og aktivt fritidsliv og mulighed for at møde mennesker med anderledes livshistorier.

  Jeg tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådlaug, og jeg er glad for, at jeg kan være med til at støtte projektet.

  Struer den 23. januar 2017

 • #65 BioScopex skrev: 01-02-2017 09:10:19

  Anbefaling

  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte vores fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhus- / Det gamle Købmandsgård-projektet.

  Jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen. Her er også mulighed for at få en sejltur i brugsbådene eller i de bevarings-værdige lystfartøjer af træ. Derfor synes jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For mig vil det arbejde, som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde, at der fortsat er stor mulighed for at få fat i historien, lære om de vilkår og betingelser mennesker havde for at leve og bo og sejle på og ved Limfjorden. Det gamle både-byggerhåndværk formidles til interesserede, og man kan selv få fingrene i arbejdet med bådene.

  Jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokalsamfundet og til besøgende. Jeg betragter det som en enestående chance for at fastholde den allerede opnået gode position, når det gælder tilbud til alle, der vil noget med et levende og aktivt fritidsliv og mulighed for at møde mennesker med anderledes livshistorier.

  Jeg tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådlaug, og jeg er glad for, at jeg kan være med til at støtte projektet.

  Struer den 23. januar 2017

 • #66 Pia Pedersen skrev: 01-02-2017 09:14:17

  Anbefaling

  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte vores fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhus- / Det gamle Købmandsgård-projektet.

  Vi synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Vi kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen. Her er også mulighed for at få en sejltur i brugsbådene eller i de bevaringsværdige lystfartøjer af træ. Derfor synes vi, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For os vil det arbejde som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde, at vi fortsat kan nyde at se de mange skønne træskibe i og omkring farvandet ved Struer. Det tilfører byen, havnen og fjorden sjæl, at vi har disse gamle træskibe, og det er dejligt at tænke på den historie, som mindre træ-fartøjer har haft i Limfjordsmiljøet.

  Vi mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokalsamfundet og til besøgende. Vi betragter det som en enestående chance for at kunne bevare en dejlig kulturarv, som også vores børn kan få glæde af.

  Vi tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et foregangseksempel for andre foreninger og bådelaug, og vi er glade for, at vi kan være med til at støtte projektet.

  Remmerstrand, den 29. januar 2017


  Med venlig hilsen,

  Fie Pedersen og Steen Frederiksen

 • #67 Steen Frederiksen skrev: 01-02-2017 09:16:02

  Anbefaling

  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte vores fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhus- / Det gamle Købmandsgård-projektet.

  Vi synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Vi kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen. Her er også mulighed for at få en sejltur i brugsbådene eller i de bevaringsværdige lystfartøjer af træ. Derfor synes vi, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For os vil det arbejde som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde, at vi fortsat kan nyde at se de mange skønne træskibe i og omkring farvandet ved Struer. Det tilfører byen, havnen og fjorden sjæl, at vi har disse gamle træskibe, og det er dejligt at tænke på den historie, som mindre træ-fartøjer har haft i Limfjordsmiljøet.

  Vi mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokalsamfundet og til besøgende. Vi betragter det som en enestående chance for at kunne bevare en dejlig kulturarv, som også vores børn kan få glæde af.

  Vi tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et foregangseksempel for andre foreninger og bådelaug, og vi er glade for, at vi kan være med til at støtte projektet.

  Remmerstrand, den 29. januar 2017


  Med venlig hilsen,

  Fie Pedersen og Steen Frederiksen

 • #68 Jekvan Åkerstrøm skrev: 01-02-2017 09:29:44

  Anbefaling  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte vores fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhus- / Det gamle Købmandsgård-projektet. Jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen. Her er også mulighed for at få en sejltur i brugsbådene eller i de bevaringsværdige lystfartøjer af træ. Derfor synes jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne. For Skonnerten Maja vil det arbejde som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde øget fokus på netop havneområdet og vores bevaringværdige skib Maja Jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokalsamfundet og til besøgende. Jeg betragter det som en enestående chance for at få mere fokus på vores lille virksomhed hvor vi tilbyder sejlture på Limfjorden. Jeg tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådlaug, og jeg er glad for, at jeg kan være med til at støtte projektet.  Stokholm den 29. januar 2017

  Med venlig hilsen,


  Jegvan Åkerstrøm

  Saga Charter og skonnerten Maja Stokholmvej 20, 7830 Vinderup Tlf. 50519242 www.sejlture.dk

 • #69 Peer Bonnemann skrev: 01-02-2017 09:32:55

  Foreningen til bevarelse af Skibet 1880, giver vores fulde støtte til jeres projekt. Vi som forening arbejder frivilligt for at vise Danmarks kyst - og maritime kultur frem for offentligheden. Vi ser det som nødvendigt for eftertiden så dette unikke historiske rum ikke glemmes. Vi giver vores anbefaling til projektet.

 • #70 Mads Jocobsen - borgmester Struer Kommune skrev: 01-02-2017 09:33:29  TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 1 af 1
  POSTBOKS 10 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK


  Struer, den 30.01.2017  Anbefaling

  Undertegnede bekræfter med denne samarbejdserklæring vores fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhuset.

  Vi synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Yderligere er vi overbeviste om, at Nordvestjysk Fjordkultur kan skabe rammerne for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, som har været benyttet på Limfjorden.

  Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en særlig attraktion, som vil trække både lokale og besøgende ned i Træskibshavnen for at se de bevaringsværdige lystfartøjer af træ, samt få en sejltur. Vi betragter det som en enestående chance for at tilbyde et historisk indblik i livet ved Limfjorden og bibeholde den historiske og kulturelle betydning havnen og Limfjorden har for Struer By og kommune. Derfor synes vi, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en optimal stand i vintermånederne.

  For Struer Kommune vil det arbejde som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde, at der skabes liv på havnen og Struers identitet som havneby styrkes.

  Struer Kommune tror på, at projektet med at optimere værkstedsforholdende for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådlaug, og vi er glade for, at vi kan være med til at støtte projektet.


  Med venlig hilsen


  Mads Jakobsen Borgmester Struer Kommune


 • #71 Karsten Heide skrev: 01-02-2017 09:38:29


  Farum, den 26. jan. 2017  STØTTEERKLÆRING.

  I forbindelse med deltagelse i den årlige kapsejlads Limfjorden Rundt for gamle træskibe, besøger jeg hvert år Nordvestjysk Fjordkultur i Struer.

  Det er et imponerende velorganiseret foreningsarbejde omkring bevarelsen af fjordkulturens både. Med kommunens støtte ved at stille egnede lokaler til rådighed for vinteropbevaring er der et kraftfuldt potentiale for styrkelsen af den historiske maritime kultur i hele det nordvestjyske område med centrum i Struer. Det rummer muligheder for at udvikle et maritimhistorisk kraftcenter på niveau med Århus, Middelfart, Svendborg, Holbæk, Rønne, m.fl.

  Nordvestjysk Fjordkultur rummer mange af de faciliteter, der danner grundlag for udvikling af et sådan kraftcenter med turisme- og uddannelsespotentiale.
  - Havnefaciliteter hvor bådene kan vises frem og hvorfra sejladser kan tilbydes i sæsonen.
  - Optagnings- og søsætningsmuligheder i hver sin ende af sæsonen.
  - Opbevaringsmuligheder vinteren over.
  - Værkstedsfaciliteter med muligheder for reparations- og vedligeholdelsesmuligheder.
  - Lokaliteter for udfoldelse af selve foreningslivet.

  Foreningen omkring Vestjysk Fjordkultur er nået imponerende langt i etableringen af de ideelle rammer.
  Men, som foreningen påpeger, henstår der et problem med opbevaring og vedligeholdelse om vinteren. Vinteropbevaring isoleret set er ikke tilstrækkeligt, når man har med historiske både at gøre. Foreningens medlemmer skal kunne samles om vinteren omkring det omfattende reparations- og vedligeholdelsesarbejde. Bådene er så vedligeholdelseskrævende at forårsklargøring ikke rækker. Vinterarbejdet fordrer tempererede lokaler, ikke kun som et komfortbidrag for medlemmerne, men som en nødvendighed for at kunne arbejde med materialer som bl.a. lak og maling.

  Derfor kan jeg på det varmeste anbefale at ønskerne fra Foreningen for Vestjysk Fjordkultur om at etablere et tempereret vinterarbejdsmiljø i lokalerne fremmes.

  Karsten Heide, Elmely 1, 3520 Farum.
  Formand for foreningen til bevarelse af BONA GRATIA.
  Bestyrelsesmedlem i Træskibs Sammenslutningen. Landsforeningen til bevarelse af ældre
  brugsfartøjer.

 • #72 Anne Svendsen, Nysted Smakkelaug og Bådelaug skrev: 01-02-2017 09:41:40

  Anbefaling

  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte vores fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhuset som værksted.

  Vi synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Vi kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk ned i Træskibshavnen, hvor der også er mulighed for at få en sejltur i de bevaringsværdige lystfartøjer af træ. Derfor synes vi, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For Nysted Bådelaug vil det arbejde som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde at endnu et hjørne af Danmark får lov at bevare en del af den sejlende kulturarv, som er meget identitetsskabende for os danskere. Det maritime er vores fortid og vores fremtid. Det udspringer både af faconen på vores land, og på vores placering mellem Østersøen og Vesterhavet. De lokale centre, (her Nordvestjysk Fjordkultur) understreger de lokale forskelle i landets og vandets udformning, og de forskellige kulturer der opstår pga landskab, livsbetingelser og lokal fantasi.

  Vi mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokale og til besøgende i alle aldre. Vi arbejder selv på et lignende projekt, og kan se, hvilken fantastisk opbakning vi har i vores eget lokalområde her på Lolland. Vores eget projekt går – som det i Struer – ud på at skaffe plads, værktøj og tag over hovedet, med varme til fødderne og fingrene, til at kunne arbejde med de historiske joller, samt evt. bygge kopier af dem. Om sommeren ligger bådene i vandet, så det er vigtigt med vinterarbejde for at holde dem i live.

  Det udvalg, jeg står for, har ved hjælp af megen frivillig arbejdskraft og penge fra fonde renoveret flere duc d´alper, og fået en gammel barkekedel til at fungere igen. Uden penge fra fonde, var det aldrig lykkedes. Og når vores byggetilladelse til vores nye værksted er gået igennem, håber vi også på velvilje fra flere fonde. Se vores hjemmeside http://www.nystedbaadelaug.dk/maritime-udvalg

  Nysted, den 27. januar 2017


  Med venlig hilsen,

  f. Nysted Smakkelaug og Bådelaug
  Anne Svendsen, Slotsgade 12, 4880 Nysted. Mobil 21445068,
  Koordinator af arbejdsgruppen ”Maritime kulturelle elementer på Nysted havn”

 • #73 Merete Ettrup skrev: 01-02-2017 09:46:15

  Til rette vedkommende,


  Træskibs Sammenslutningen i Danmark anbefaler Nordvestjysk Fjordkulturs indsats for Danmarks sejlende kulturarv.

  TS Træskibs Sammenslutningen i Danmark arbejder for at bevare Danmarks sejlende kulturarv og ikke mindst de traditionelle maritime håndværk, kulturmiljøer, og byggetraditioner.

  De traditionelle maritime håndværk og dermed skibenes fremtidsudsigter er generelt truet og der er landet over brug for særlige indsatser for at fastholde kundskaber, der sikrer den sejlende kulturarvs overlevelse til kommende generationer.

  Træskibs Sammenslutningen vil med denne erklæring gerne bekræfte foreningens fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkulturs arbejde i Struer med base i Pakhuset.

  Træskibs Sammenslutningen finder projektet spændende og hårdt tiltrængt. Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe vigtige rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk ned i Træskibshavnen, hvor der også er mulighed for at få en sejltur i de bevaringsværdige lystfartøjer af træ. Nordvestjysk Fjordkultur er en vigtig eksponent for Danmarks Sejlende Kulturarv ved deres store arbejde med at vedligeholde, formidle, sejle og samle maritime interesserne omkring deres imponerende flåde. Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  En undersøgelse foretaget i 2012 viser, at de gamle træskibe, der stadig er aktive i de danske farvande, spiller en stor rolle for rekruttering af elever til de danske søfartsskoler og turistbranchen skønner, at skibene har en stor eller afgørende rolle for turisternes valg af feriedestination.

  Derfor kan TS Træskibs Sammenslutningen i Danmark kun bakke op om projekt og glæde os over, at de lokale kræfter byder ind med viden og visioner for at bevare et vigtigt stykke maritimt danmarkshistorie i Struer.

  Med venlig hilsen

  Merete Ettrup,
  Forretningsfører for TS Træskibs Sammenslutningen
  Slotsvej 12,1 4300 Holbæk Tlf.nr. 28 42 56 26, merete@ts-skib.dk

 • #74 Finn Svendsen skrev: 01-02-2017 10:05:08

  Anbefaling

  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte vores fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhuset

  Vi synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Vi kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk ned i Træskibshavnen, hvor der også er mulighed for at få en sejltur i de bevaringsværdige lystfartøjer af træ. Derfor synes jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne. Uden adgang til værksteder i en base forgår de gamle skibe langsom. Gode værkstedsforhold er ikke tilgængelig i tilstrækkep lig omfang i de danske havne, hvorfor netop dette projekt er en vigtigt skridt fremad.

  For TS vil det arbejde som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde en opblomstring for bevarelse af den sejlende kulturarv i denne del af landet.

  Vi mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokale og til besøgende. Vi betragter det som en enestående chance for bevaring at bl,a, de specielle skibstyper, som hører regionen til.

  TS tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådlaug rundt i landet, vi er glade for, at kunne støtte projektet med denne anbefaling.

  Egå, den 31. januar 2017


  Med venlig hilsen,

  Træskibs Sammenslutningen
  Landsforening for bevarelse af ældre brugsfartøjer

  Finn Svendsen
  Kasserer

 • #75 Niels Kirk, Forstander på Fenskær Efterskole skrev: 01-02-2017 10:09:17

  Anbefaling
  Undertegnede vil med denne erklæring gerne bekræfte vores fulde opbakning og støtte til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med deres ansøgningen til Realsdania om penge til istandgørelse af pakhuset på havnen i Struer.
  Vi synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Vi kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk ned i Træskibshavnen, hvor der også er mulighed for at få en sejltur i de bevaringsværdige lystfartøjer af træ. Derfor synes vi / jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.
  For undertegnede vil det arbejde som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde, at vi fremover vil kunne nyde synet af de smukke gamle fartøjer.
  Vi mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokale og til besøgende. Vi betragter det som en enestående chance for også at fortælle en del af Holstebro-Struer havns historie.
  Vi tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådlaug, og vi er glade for, at vi kan være med til at støtte projektet.
  Som specialefterskole skal endvidere nævnes, at vores elever har meget brug for at læringen er visuel, hvilket projekterne omkring Nordvestjysk Fjordkultur giver gode muligheder for.
  Fenskær Efterskole d. 31/1 2017 v. Forstander Niels Kirk


 • #76 Carsten Jensen, Formand - Marilyn Annes Venner skrev: 01-02-2017 10:12:01


  Støtteforening for den smukke tremastede skonnert ”Marilyn Anne” – En skole til søs
  Skonnert og forening hjemmehørende i Struer
  Skonnerten er en markant profil i havnemiljøet

  Anbefaling

  Undertegnede, formand for støtteforeningen, ”Marilyn Annes Venner” vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte vores fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhuset

  Vi synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Vi kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk ned i Træskibshavnen, hvor der også er mulighed for at få en sejltur i de bevaringsværdige lystfartøjer af træ. Derfor synes vi, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For støtteforeningen ”Marilyn Annes Venner” vil det arbejde som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde, at skonnerten ”Marilyn Anne”, som fylder 100 år i 2019, allerede nu ligger og fortsat vil ligge i Struer Havn, omgivet af et autentisk miljø af restaurerede og velholdte træskibe og allerede nu er en pryd for øjet. Historie, museum og infocenter på en og samme tid.

  Vi mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokale og til besøgende. Vi betragter det som en enestående chance for at bevare og videreformidle fortællingerne om det særlige liv og den egne kultur, som er historierne bag disse træskibe.

  Det hører med til anbefalingen, at foreningen, ”Norvestjysk Fjordkultur”, yder en enestående indsats på arbejdet med restaurering og bevarelse af bådene/skibene. Indsatsen ydes på frivillig basis med en høj grad af faglighed.

  Støtteforeningen, ”Marilyn Annes Venner” tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådlaug, og vi er glade for, at kunne være med til at støtte projektet.

  Struer, den 20. januar - 2017

  Med venlig hilsen,
  ”Marilyn Annes Venner”
  Carsten Jensen
  Formand

 • #77 Peter Brusendorff skrev: 01-02-2017 12:34:41

  Undertegnede vil med dette brev bekræfte vores fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med deres Pakhus-/det Gamle Købmandsgaard-projekt.

  Vi / jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Vi / jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden.
  Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen, hvor der også er mulighed for at få en sejltur i deres brugsbåde eller i de bevaringsværdige lystfartøjer af træ. Derfor synes vi / jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For ”Maritimt Centers Venner” vil det arbejde som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde at vi får endnu en seriøs samarbejdspartner i vores arbejde med at sikre den del af vores kulturarv der handler om den kystnære sejlads, om det så er fiskeri, transport eller fritidssejlads det drejer sig om.

  Vi / jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokale borgere og til besøgende, og kan tilføje at ”Træskibsbroen” i vores (Svendborg) havn, sidst der blev talt for nogle år siden, årligt besøges af omkring 80.000 mennesker – et tal der er stabilt stigende.

  ”Maritimt Centers Venner, Svendborg” tror på at projektet, med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur, vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådlaug, og vi / jeg er glade for, at vi / jeg kan være med til at støtte projektet.

  Svendborg, den 27. januar 2017

  Med venlig hilsen,
  på vegne af foreningen ”Maritimt Centers Venner” Svendborg
  Havnepladsen 2, 5700 Svendborg
  Mail: maritimevenner15@gmail.com
  www.maritimevenner.dk

  Formand
  Peter Brusendorff
  Søren Lolks vej 30, Tåsinge
  5700 Svendborg

 • #78 Pipsen - Havherred Havbåde skrev: 01-02-2017 12:35:50

  Slettestrand d. 27.1.2017

  Han Herred Havbåde Slettestrandvej 162 9690 Fjerritslev Telefon: 20 70 08 70 CVR-nummer: 31111862 www.havbaade.dk


  Anbefaling til Nordvestjysk Fjordkultur

  Han Herred Havbåde har i mange år haft en tæt relation til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer. En af de havbåde, som vi har renoveret her på værftet i Slettestrand, blev i en årrække opbevaret hos Nordvestjysk Fjordkultur, og uden dem havde båden været hugget op.

  Nordvestjysk Fjordkultur har igennem årene gjort et meget stort stykke frivilligt arbejde for at bevare de mange forskellige bådeyper, og for at understøtte dette arbejde vil det være helt afgørende at værkstedsfaciliteterne i Pakhuset bliver. Det, at en havn har et levende miljø, som Nordvestjysk Fjordkultur er, gør det interessant både for lokalbefolkningen, men i høj grad også for turister.

  Undertegnede giver derfor sin fulde opbakning til projektet.

  Mange hilsner Pipsen/Kirsten Monrad Hansen Han Herred Havbåde www.havbaade.dk

 • #79 Finn Nielsen - Løgstør Bådbyggeri skrev: 01-02-2017 12:39:29

  Anbefaling


  Løgstør Bådebyggeri vil gerne bakke op om Nordvestjysk Fjordkulturs ønsker om forbedringer af værkstedsfaciliteterne.

  Det har været en fornøjelse at se, hvordan foreningen i de forløbne år har arbejdet med en række projekter med tilknytning til det lokale, maritime miljø. De både, man har liggende i havnen i sommerhalvåret bidrager i høj grad til at bevare det oprindelige liv i Struer Havn, til glæde for såvel lokale som tilrejsende, og ved arrangementer som ”Limfjorden Rundt” og ”Fjordens Dag” inviterer foreningen indenfor og er derved med til at styrke samarbejdet mellem alle dem, der arbejder for at opretholde den danske, maritime tradition.

  Der er derfor al mulig grund til at støtte Nordvestjysk Fjordkulturs ønsker om at få opgraderet lokalerne, så det også fremover vil være muligt at arbejde på en fornuftig og effektiv måde året rundt med de gamle både. Herfra skal der dermed lyde en opfordring til at yde den nødvendige hjælp til foreningen, så den kan nå sit mål.  Med venlig hilsen

  Finn Nielsen Løgstør Bådebyggeri Havnevej 5 9670 Løgstør Tlf. 98 67 18 85

 • #80 Johanna Fahlgren Andersen skrev: 01-02-2017 16:54:04

  Anbefaling

  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte vores fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhus- / Det gamle Købmandsgård-projektet.

  Jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen. Her er også mulighed for at få en sejltur i brugsbådene eller i de bevarings-værdige lystfartøjer af træ. Derfor synes jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For mig vil det arbejde, som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde, at der fortsat er stor mulighed for at få fat i historien, lære om de vilkår og betingelser mennesker havde for at leve og bo og sejle på og ved Limfjorden. Det gamle både-byggerhåndværk formidles til interesserede, og man kan selv få fingrene i arbejdet med bådene.

  Jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokalsamfundet og til besøgende. Jeg betragter det som en enestående chance for at fastholde den allerede opnået gode position, når det gælder tilbud til alle, der vil noget med et levende og aktivt fritidsliv og mulighed for at møde mennesker med anderledes livshistorier.

  Jeg tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådlaug, og jeg er glad for, at jeg kan være med til at støtte projektet.

  Holstebro den 23. januar 2017


  Med venlig hilsen

  Johanna

 • #81 Susanne Schoor skrev: 01-02-2017 16:55:35

  Anbefaling

  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte vores fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhus- / Det gamle Købmandsgård-projektet.

  Jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen. Her er også mulighed for at få en sejltur i brugsbådene eller i de bevarings-værdige lystfartøjer af træ. Derfor synes jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For mig vil det arbejde, som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde, at der fortsat er stor mulighed for at få fat i historien, lære om de vilkår og betingelser mennesker havde for at leve og bo og sejle på og ved Limfjorden. Det gamle både-byggerhåndværk formidles til interesserede, og man kan selv få fingrene i arbejdet med bådene.

  Jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokalsamfundet og til besøgende. Jeg betragter det som en enestående chance for at fastholde den allerede opnået gode position, når det gælder tilbud til alle, der vil noget med et levende og aktivt fritidsliv og mulighed for at møde mennesker med anderledes livshistorier.

  Jeg tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådlaug, og jeg er glad for, at jeg kan være med til at støtte projektet.

  Århus den 23. januar 2017


  Med venlig hilsen

  Susanne Schnoor

 • #82 Jørn Lybech Christensen skrev: 01-02-2017 16:58:03

  Anbefaling

  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte vores fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhus- / Det gamle Købmandsgård-projektet.

  Jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen. Her er også mulighed for at få en sejltur i brugsbådene eller i de bevarings-værdige lystfartøjer af træ. Derfor synes jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For mig vil det arbejde, som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde, at der fortsat er stor mulighed for at få fat i historien, lære om de vilkår og betingelser mennesker havde for at leve og bo og sejle på og ved Limfjorden. Det gamle både-byggerhåndværk formidles til interesserede, og man kan selv få fingrene i arbejdet med bådene.

  Jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokalsamfundet og til besøgende. Jeg betragter det som en enestående chance for at fastholde den allerede opnået gode position, når det gælder tilbud til alle, der vil noget med et levende og aktivt fritidsliv og mulighed for at møde mennesker med anderledes livshistorier.

  Jeg tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådlaug, og jeg er glad for, at jeg kan være med til at støtte projektet.

  Holstebro den 23. januar 2017


  Med venlig hilsen

  Jørn Lybech Christensen
  Bibliotekar

 • #83 Ingela Fahlgren Andersen skrev: 01-02-2017 16:59:47

  Anbefaling

  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte vores fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhus- / Det gamle Købmandsgård-projektet.

  Jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen. Her er også mulighed for at få en sejltur i brugsbådene eller i de bevarings-værdige lystfartøjer af træ. Derfor synes jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For mig vil det arbejde, som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde, at der fortsat er stor mulighed for at få fat i historien, lære om de vilkår og betingelser mennesker havde for at leve og bo og sejle på og ved Limfjorden. Det gamle både-byggerhåndværk formidles til interesserede, og man kan selv få fingrene i arbejdet med bådene.

  Jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokalsamfundet og til besøgende. Jeg betragter det som en enestående chance for at fastholde den allerede opnået gode position, når det gælder tilbud til alle, der vil noget med et levende og aktivt fritidsliv og mulighed for at møde mennesker med anderledes livshistorier.

  Jeg tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådlaug, og jeg er glad for, at jeg kan være med til at støtte projektet.

  Struer den 23. januar 2017


  Med venlig hilsen

  Ingela Fahlgren Andersen

 • #84 Søren L. Nielsen skrev: 01-02-2017 17:02:47

  Anbefaling

  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte vores fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhus- / Det gamle Købmandsgård-projektet.

  Jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen. Her er også mulighed for at få en sejltur i brugsbådene eller i de bevarings-værdige lystfartøjer af træ. Derfor synes jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For mig vil det arbejde, som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde, at der fortsat er stor mulighed for at få fat i historien, lære om de vilkår og betingelser mennesker havde for at leve og bo og sejle på og ved Limfjorden. Det gamle både-byggerhåndværk formidles til interesserede, og man kan selv få fingrene i arbejdet med bådene.

  Jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokalsamfundet og til besøgende. Jeg betragter det som en enestående chance for at fastholde den allerede opnået gode position, når det gælder tilbud til alle, der vil noget med et levende og aktivt fritidsliv og mulighed for at møde mennesker med anderledes livshistorier.

  Jeg tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådlaug, og jeg er glad for, at jeg kan være med til at støtte projektet.

  Bønnerup den 23. januar 2017


  Med venlig hilsen

  Søren Leth Nielsen

 • #85 Line Schoor Brodersen skrev: 01-02-2017 17:04:51

  Anbefaling

  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte vores fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhus- / Det gamle Købmandsgård-projektet.

  Jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen. Her er også mulighed for at få en sejltur i brugsbådene eller i de bevarings-værdige lystfartøjer af træ. Derfor synes jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For mig vil det arbejde, som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde, at der fortsat er stor mulighed for at få fat i historien, lære om de vilkår og betingelser mennesker havde for at leve og bo og sejle på og ved Limfjorden. Det gamle både-byggerhåndværk formidles til interesserede, og man kan selv få fingrene i arbejdet med bådene.

  Jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokalsamfundet og til besøgende. Jeg betragter det som en enestående chance for at fastholde den allerede opnået gode position, når det gælder tilbud til alle, der vil noget med et levende og aktivt fritidsliv og mulighed for at møde mennesker med anderledes livshistorier.

  Jeg tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådlaug, og jeg er glad for, at jeg kan være med til at støtte projektet.

  Struer den 23. januar 2017


  Med venlig hilsen

  Line Schnoor Brodersen

 • #86 Kasper Schnoor Brodersen skrev: 01-02-2017 17:06:23

  Anbefaling

  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte vores fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhus- / Det gamle Købmandsgård-projektet.

  Jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen. Her er også mulighed for at få en sejltur i brugsbådene eller i de bevarings-værdige lystfartøjer af træ. Derfor synes jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For mig vil det arbejde, som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde, at der fortsat er stor mulighed for at få fat i historien, lære om de vilkår og betingelser mennesker havde for at leve og bo og sejle på og ved Limfjorden. Det gamle både-byggerhåndværk formidles til interesserede, og man kan selv få fingrene i arbejdet med bådene.

  Jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokalsamfundet og til besøgende. Jeg betragter det som en enestående chance for at fastholde den allerede opnået gode position, når det gælder tilbud til alle, der vil noget med et levende og aktivt fritidsliv og mulighed for at møde mennesker med anderledes livshistorier.

  Jeg tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådlaug, og jeg er glad for, at jeg kan være med til at støtte projektet.

  Struer den 23. januar 2017


  Med venlig hilsen

  Kasper Schnoor Brodersen

 • #87 Lissi Madsen skrev: 01-02-2017 17:08:02

  Anbefaling

  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte vores fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhus- / Det gamle Købmandsgård-projektet.

  Jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen. Her er også mulighed for at få en sejltur i brugsbådene eller i de bevarings-værdige lystfartøjer af træ. Derfor synes jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For mig vil det arbejde, som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde, at der fortsat er stor mulighed for at få fat i historien, lære om de vilkår og betingelser mennesker havde for at leve og bo og sejle på og ved Limfjorden. Det gamle både-byggerhåndværk formidles til interesserede, og man kan selv få fingrene i arbejdet med bådene.

  Jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokalsamfundet og til besøgende. Jeg betragter det som en enestående chance for at fastholde den allerede opnået gode position, når det gælder tilbud til alle, der vil noget med et levende og aktivt fritidsliv og mulighed for at møde mennesker med anderledes livshistorier.

  Jeg tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådlaug, og jeg er glad for, at jeg kan være med til at støtte projektet.

  Holstebro den 23. januar 2017


  Med venlig hilsen

  Lissi Madsen

 • #88 Mogens Fahlgren Andersen skrev: 01-02-2017 17:09:51

  Anbefaling

  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte vores fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhus- / Det gamle Købmandsgård-projektet.

  Jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen. Her er også mulighed for at få en sejltur i brugsbådene eller i de bevarings-værdige lystfartøjer af træ. Derfor synes jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For mig vil det arbejde, som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde, at der fortsat er stor mulighed for at få fat i historien, lære om de vilkår og betingelser mennesker havde for at leve og bo og sejle på og ved Limfjorden. Det gamle både-byggerhåndværk formidles til interesserede, og man kan selv få fingrene i arbejdet med bådene.

  Jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokalsamfundet og til besøgende. Jeg betragter det som en enestående chance for at fastholde den allerede opnået gode position, når det gælder tilbud til alle, der vil noget med et levende og aktivt fritidsliv og mulighed for at møde mennesker med anderledes livshistorier.

  Jeg tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådlaug, og jeg er glad for, at jeg kan være med til at støtte projektet.

  Holstebro den 23. januar 2017


  Med venlig hilsen

  Mogens Fahgren Andersen

 • #89 Birgitta Fahlgren Andersen skrev: 01-02-2017 17:12:28

  Anbefaling

  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte vores fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhus- / Det gamle Købmandsgård-projektet.

  Jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen. Her er også mulighed for at få en sejltur i brugsbådene eller i de bevarings-værdige lystfartøjer af træ. Derfor synes jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For mig vil det arbejde, som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde, at der fortsat er stor mulighed for at få fat i historien, lære om de vilkår og betingelser mennesker havde for at leve og bo og sejle på og ved Limfjorden. Det gamle både-byggerhåndværk formidles til interesserede, og man kan selv få fingrene i arbejdet med bådene.

  Jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokalsamfundet og til besøgende. Jeg betragter det som en enestående chance for at fastholde den allerede opnået gode position, når det gælder tilbud til alle, der vil noget med et levende og aktivt fritidsliv og mulighed for at møde mennesker med anderledes livshistorier.

  Jeg tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådlaug, og jeg er glad for, at jeg kan være med til at støtte projektet.

  København den 23. januar 2017


  Med venlig hilsen

  Birgitta Fahlgren Andersen

 • #90 Dorthe Schoor skrev: 01-02-2017 17:14:35

  Anbefaling

  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte vores fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhus- / Det gamle Købmandsgård-projektet.

  Jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen. Her er også mulighed for at få en sejltur i brugsbådene eller i de bevarings-værdige lystfartøjer af træ. Derfor synes jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For mig vil det arbejde, som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde, at der fortsat er stor mulighed for at få fat i historien, lære om de vilkår og betingelser mennesker havde for at leve og bo og sejle på og ved Limfjorden. Det gamle både-byggerhåndværk formidles til interesserede, og man kan selv få fingrene i arbejdet med bådene.

  Jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokalsamfundet og til besøgende. Jeg betragter det som en enestående chance for at fastholde den allerede opnået gode position, når det gælder tilbud til alle, der vil noget med et levende og aktivt fritidsliv og mulighed for at møde mennesker med anderledes livshistorier.

  Jeg tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådlaug, og jeg er glad for, at jeg kan være med til at støtte projektet.

  Århus den 23. januar 2017


  Med venlig hilsen

  Dorte Schoor

 • #91 Jette E. Bojesen skrev: 01-02-2017 17:16:42

  Anbefaling

  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte vores fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhus- / Det gamle Købmandsgård-projektet.

  Jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen. Her er også mulighed for at få en sejltur i brugsbådene eller i de bevarings-værdige lystfartøjer af træ. Derfor synes jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For mig vil det arbejde, som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde, at der fortsat er stor mulighed for at få fat i historien, lære om de vilkår og betingelser mennesker havde for at leve og bo og sejle på og ved Limfjorden. Det gamle både-byggerhåndværk formidles til interesserede, og man kan selv få fingrene i arbejdet med bådene.

  Jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokalsamfundet og til besøgende. Jeg betragter det som en enestående chance for at fastholde den allerede opnået gode position, når det gælder tilbud til alle, der vil noget med et levende og aktivt fritidsliv og mulighed for at møde mennesker med anderledes livshistorier.

  Jeg tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådlaug, og jeg er glad for, at jeg kan være med til at støtte projektet.

  Holstebro den 23. januar 2017


  Med venlig hilsen

  Jette Bojesen

 • #92 Asger Brodersen skrev: 01-02-2017 17:20:21

  Anbefaling

  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte vores fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhuset

  Vi / jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Vi / jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk ned i Træskibshavnen, hvor der også er mulighed for at få en sejltur i de bevaringsværdige lystfartøjer af træ. Derfor synes vi / jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For mit vedkommende vil det arbejde som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde at Struer Havn lever.

  Vi / jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokale og til besøgende.

  Jeg tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådlaug, og vi / jeg er glade for, at vi / jeg kan være med til at støtte projektet.

  Holstebro den 21-01-. januar 2017


  Med venlig hilsen,

  Asger Brodersen

 • #93 Bjarne Rose Hjortbak skrev: 01-02-2017 18:16:53

  Anbefaling

  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte min fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhuset

  Jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Vi / jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk ned i Træskibshavnen, hvor der også er mulighed for at få en sejltur i de bevaringsværdige lystfartøjer af træ. Derfor synes vi / jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For mit vedkommende vil det arbejde som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde at Struer Havn lever.

  Jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokale og til besøgende.

  Jeg tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådlaug, og vi / jeg er glade for, at vi / jeg kan være med til at støtte projektet.

  Holstebro den 1. februar 2017


  Med venlig hilsen,

  Bjarne Rose Hjortbak
  Sygeplejerske
  Havrevænget 20
  7500 Holstebro

 • #94 Bent Gandrup skrev: 01-02-2017 18:44:26

  Et fremragende projekt der fremmer stor trivsel mellem gennerationer,og fjerner behovet for lykkepiller.

 • #95 Peter Møllenberg skrev: 01-02-2017 18:51:16

  er enig iprojektet

 • #96 Kristian Jeppesen skrev: 01-02-2017 19:44:36

  Som "gammel" træmand er jeg med til at restaurere og vedligeholde Nordvestjysk Fjordkulturs både. Det giver øget livskvalitet og glæde at være med i dette arbejdsfællesskab, og jeg kan på det varmeste anbefale muligheden for forbedringer af de fysiske rammer.
  Vh Kristian Jeppesen

 • #97 Ingrid Rasmussen skrev: 01-02-2017 19:59:04

  Anbefaling

  Undertegnede vil med denne erklæring gerne bekræfte min fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med deres Pakhus-/det Gamle Købmandsgaard-projekt.

  Jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der i tidens løb har været brugt på Limfjorden.
  Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen. Her er også mulighed for at få en sejltur i deres brugsbåde eller i deres lystfartøjer af træ. Derfor synes jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For mig vil det arbejde som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen ved og i Limfjorden betyde, at der fortsat er stor mulighed for at få fat i historien og lære om de vilkår og betingelser mennesker havde for at leve og bo og sejle på og ved Limfjorden. Det gamle bådebyggerhåndværk formidles til interesserede og man kan selv få fingrene i arbejdet med bådene.

  Jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokale borgere og til besøgende. Jeg betragter det som en enestående chance for at fastholde den allerede opnået gode position, når det gælder tilbud til alle, der vil noget med et levende og aktivt fritidsliv og mulighed for at møde mennesker med anderledes livshistorier.

  Jeg tror på at projektet, med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur, vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådlaug, og jeg er glad for, at jeg kan være med til at støtte projektet.


  Holstebro , den 1.februar 2017


  Med venlig hilsen,

  Navn: Ingrid Rasmussen

  Adresse: Emil Reesensvej 6,
  7500 Holstebro

  Stilling: social- og sundhedshjælper

 • #98 Ole Olsen skrev: 01-02-2017 19:59:47

  Anbefaling af projektet.
  Nordvestjysk Fjordkultur har nu eksisteret i langt over 20 år.Og efter vi er kommet i under tag for 17 år siden. har medlemmerne, hver vinter,frosset med anstand under arbejdet med bådene.
  Og som alle ved, at med bedre forhold,stiger kvaliteten af det arbejde,der bliver udført.
  Derfor er det tvingende nødvendigt at forbedre
  klimaet i værkstederne.Ikke kun for bådenes skyld ,men i allerhøjeste grad også for de medlemmer der lægger sjæl og ikke mindst en masse energi i arbejdet med bevarelsen af den del af den maritime kulturarv.

  Struer 01-02 2017
  Mvh Ole Olsen
  Bådebygger

 • #99 Jesper Bækgaard skrev: 01-02-2017 20:23:32

  Som direktør for det statsanderkendte Struer Museum vil jeg gerne give min varmeste anbefaling til Nordvestjysk Fjordkultur (NFK) og dette projekt. Det frivillige arbejde i NFK er af stor værdi for bevarelsen af Limfjordens kulturarv og af stor værdi for Struer til glæde for borgere og turister.
  Det er af meget stor vigtighed for kulturarven og for Struer, at vi fortsat har et velfungerende NFK.
  Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i stand i vintermånederne.

  Struer 1.2.2017
  Jesper Bækgaard

 • #100 Filip Gamskjær Jensen skrev: 01-02-2017 22:58:20

  Anbefaling af projekt: Optimering af værkstedsforholdene for Nordvestjysk Fjordkultur
  Jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen, hvor der også er mulighed for at få en sejltur i de bevaringsværdige lystfartøjer af træ. Derfor synes jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.
  For undertegnede vil det arbejde som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde, at vi fremover vil kunne nyde synet af de smukke gamle fartøjer.
  Vi mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både henvender sig til lokale borgere og til besøgende. Jeg betragter det som en enestående chance for herigennem også at kunne fortælle en del af Holstebro-Struer havns historie.

  Struer, 23. jan. 2017
  Filip Gamskjær Jensen
  Vinderupvej 26
  7600 Struer

 • #101 Børge Nielsen skrev: 01-02-2017 23:04:48

  Jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen, hvor der også er mulighed for at få en sejltur i de bevaringsværdige lystfartøjer af træ. Derfor synes jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.
  For mig er det arbejde, som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden, en vigtig del af kampen for at fremme interessen for at bevare både den lokale og den nationale sejlende kulturarv.
  Struer, 26.01.2017
  Børge Nielsen
  Aspvej 12, Linde
  7600 Struer

 • #102 Poul Erik Vigsø skrev: 01-02-2017 23:12:00

  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte min fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhuset

  Jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen, hvor der også er mulighed for at få en sejltur i de bevaringsværdige lystfartøjer af træ. Derfor synes jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For mit vedkommende vil det arbejde som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde at Struer Havn lever.

  Jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både henvender sig til lokale borger og til besøgende.

  jeg er glade for, at jeg kan være med til at støtte projektet.

  Struer den 1. februar 2017


  Med venlig hilsen,
  Poul Erik Vigsø
  Ørnevej 34
  7600 Struer

 • #103 Freddy Knudsen skrev: 01-02-2017 23:17:08

  Det har været en fornøjelse at se, hvordan foreningen i de forløbne år har arbejdet med en række projekter med tilknytning til det lokale, maritime miljø. De både, man har liggende i havnen i sommerhalvåret bidrager i høj grad til at bevare det oprindelige liv i Struer Havn, til glæde for såvel lokale som tilrejsende, og ved arrangementer som ”Limfjorden Rundt” og ”Fjordens Dag” inviterer foreningen indenfor og er derved med til at styrke samarbejdet mellem alle dem, der arbejder for at opretholde den danske, maritime tradition.
  med venlig hilsen,
  Freddy Knudsen
  Tranevej 7
  7600 Struer

 • #104 Erik Skovsager skrev: 01-02-2017 23:20:00

  Anbefaling
  Undertegnede vil med denne erklæring gerne bekræfte vores fulde opbakning og støtte til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med deres ansøgningen til Realsdania om penge til istandgørelse af pakhuset på havnen i Struer.
  Vi / jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Vi / jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk ned i Træskibshavnen, hvor der også er mulighed for at få en sejltur i de bevaringsværdige lystfartøjer af træ. Derfor synes vi / jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.
  For undertegnede vil det arbejde som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde, at vi/jeg fremover vil kunne nyde synet af de smukke gamle fartøjer.
  Vi / jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokale og til besøgende. Vi / jeg betragter det som en enestående chance for også at fortælle en del af Holstebro-Struer havns historie.
  Vi/jeg tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådlaug, og vi / jeg er glade for, at vi / jeg kan være med til at støtte projektet.
  Erik Skovsager
  Rugvænget 34
  7500 Holstebro

 • #105 Erling Heltboe skrev: 01-02-2017 23:30:01

  Et fremragende projekt. Når Nordvestjysk Fjordkultur går ind for en sag, bliver den gennemført. Dette vil også ske med Den Gamle Købmandsgård.
  Mine varmeste anbefalinger
  Struer, 26.januar 2017
  Erling Heltboe
  Mågevej 15
  Bremdal
  7600 Struer

 • #106 Ole Mejer skrev: 02-02-2017 08:55:03

  Jeg cykler ofte. Mine ture går ofte til havneområdet i Struer. En dag så jeg et ældre lystfartøj. Den var i temmelig miserabel stand, men den var så smuk i linjerne, at man ikke kunne holde ud at se på den ret længe ad gangen. Jeg blev forelsket. Det viste sig at være en 5 meter, en entypebåd, som Fjordkulturen havde erhvervet.
  Nu er den restaureret og sejldygtig, og jeg er med stor fornøjelse blevet medlem af foreningen Nordvestjysk Fjordkultur. Så kan jeg besøge "hende", når jeg har lyst. Men det trækker fælt, når det blæser, og jeg kan ikke sidde stille ret længe, når det er koldt, for så fryser jeg. Det vil være fint, hvis pakhuset kunne laves mere lunt og venligt.

 • #107 Willy Rasmussen skrev: 02-02-2017 09:14:57

  Anbefaling

  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte min fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhuset

  Jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk ned i Træskibshavnen, hvor der også er mulighed for at få en sejltur i de bevaringsværdige lystfartøjer af træ. Derfor synes jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For mig er det arbejde, som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden, en vigtig del af kampen for at fremme interessen for at bevare både den lokale og den nationale sejlende kulturarv – helt i den ånd, som Træskibs Sammenslutningen arbejder for.

  Jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokale borgere og til besøgende - og til træskibsentusiaster, som kommer sejlende forbi.

  Jeg er sikker på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådelaug over hele landet, og jeg er glade for, at jeg kan være med til at støtte projektet.

  Holstebro, 24. januar 2017
  Willy E. Rasmussen
  Bygvænget 32
  7500 Holstebro

 • #108 Ole Mejer skrev: 02-02-2017 09:18:46

  Jeg blev forelsket i et gammelt lystfartøj, som stod på havnen. Det var en 5meter. Den var temmelig miserabel, men havde så smukke linjer, at man ikke skulle se på hende for længe, så fik man ondt i øjnene.
  Nu er hun restaureret og sejlklar, og jeg er blevet medlem af Fjordkulturen, så jeg kan besøge hende, når jeg vil. Problemet er, at jeg ikke kan betragte hende længe ad gangen, når det blæser eller når det er koldt. Det vil være fint, hvis huset hun bor i om vinteren var mere tæt om mere lunt.

 • #109 Preben Bukdal skrev: 02-02-2017 09:19:11

  Anbefaling

  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte min fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhuset

  Jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen, hvor der også er mulighed for at få en sejltur i de bevaringsværdige lystfartøjer af træ. Derfor synes jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For mig er det arbejde, som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden, en vigtig del af kampen for at fremme interessen for at bevare både den lokale og den nationale sejlende kulturarv – helt i den ånd, som Træskibs Sammenslutningen arbejder for.

  Jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokale borgere og til besøgende - og til træskibsentusiaster, som kommer sejlende forbi.

  Jeg er sikker på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådelaug over hele landet, og jeg er glade for, at jeg kan være med til at støtte projektet.

  Holstebro, 24. januar 2017
  Preben Bukdal
  Østervang 5B
  7500 Holstebro

 • #110 Henning Villadsen skrev: 02-02-2017 09:21:21

  Det er yderst tiltrængt, da det er svært at nå arbejdet med vedligeholdet af bådene inden sejlsæsonen. Vi er meget stolte af vores samling af bevaringsværdige både

 • #111 Knud Holdgaard skrev: 02-02-2017 09:25:07

  Undertegnede vil med denne erklæring gerne bekræfte min fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhusetprojektet.

  Jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen, hvor der også er mulighed for at få en sejltur i de bevaringsværdige lystfartøjer af træ. Derfor synes jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For mig er det arbejde, som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden, en vigtig del af kampen for at fremme interessen for at bevare både den lokale og den nationale sejlende kulturarv.

  Jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokale borgere og til besøgende - og til træskibsentusiaster, som kommer sejlende forbi.

  Jeg er sikker på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådelaug over hele landet, og jeg er glade for, at jeg kan være med til at støtte projektet.

  Struer, 1. feb 2017
  Knud Holdgaard
  Svanevej 12
  7600 Struer

 • #112 Mogens Dyremose skrev: 02-02-2017 09:28:15

  Undertegnede vil med denne erklæring gerne bekræfte min fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhusetprojektet.

  Jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen, hvor der også er mulighed for at få en sejltur i de bevaringsværdige lystfartøjer af træ. Derfor synes jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For mig er det arbejde, som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden, en vigtig del af kampen for at fremme interessen for at bevare både den lokale og den nationale sejlende kulturarv.

  Jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokale borgere og til besøgende - og til træskibsentusiaster, som kommer sejlende forbi.

  Jeg er sikker på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådelaug over hele landet, og jeg er glade for, at jeg kan være med til at støtte projektet.
  Holstebro, 1.feb 2017
  Mogens Dyremose
  Vikkevej 14
  7500 Holstebro

 • #113 Erik Vester skrev: 02-02-2017 09:35:36

  Det er et dejligt sted, hvor vi har et godt socialt og arbejdsmæssigt sammenhold. Men om vinteren er det svær at arbejde i værkstederne p. gr. af kulden.

 • #114 Mogens Gimstrup skrev: 02-02-2017 09:35:59

  Undertegnede vil med denne erklæring gerne bekræfte min fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhusetprojektet.

  Jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen, hvor der også er mulighed for at få en sejltur i de bevaringsværdige lystfartøjer af træ. Derfor synes jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For mig er det arbejde, som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden, en vigtig del af kampen for at fremme interessen for at bevare både den lokale og den nationale sejlende kulturarv.

  Jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokale borgere og til besøgende - og til træskibsentusiaster, som kommer sejlende forbi.

  Jeg er sikker på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådelaug over hele landet, og jeg er glade for, at jeg kan være med til at støtte projektet.
  Struer, 1.feb 2017
  Mogens Gimstrup
  Baldersvej 10
  7600 Struer

 • #115 Lasse Øland skrev: 02-02-2017 09:40:31

  Anbefaling

  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte vores fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhus- / Det gamle Købmandsgård-projektet.

  Jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen. Her er også mulighed for at få en sejltur i brugsbådene eller i de bevarings-værdige lystfartøjer af træ. Derfor synes jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For mig vil det arbejde, som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde, at der fortsat er stor mulighed for at få fat i historien, lære om de vilkår og betingelser mennesker havde for at leve og bo og sejle på og ved Limfjorden. Det gamle både-byggerhåndværk formidles til interesserede, og man kan selv få fingrene i arbejdet med bådene.

  Jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokalsamfundet og til besøgende. Jeg betragter det som en enestående chance for at fastholde den allerede opnået gode position, når det gælder tilbud til alle, der vil noget med et levende og aktivt fritidsliv og mulighed for at møde mennesker med anderledes livshistorier.

  Jeg tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådlaug, og jeg er glad for, at jeg kan være med til at støtte projektet.

  Struer den 23. januar 2017


  Med venlig hilsen

  Lasse Øland

 • #116 Hans Aggerholm skrev: 02-02-2017 09:49:48

  Anbefaling

  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte vores fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhus- / Det gamle Købmandsgård-projektet.

  Jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen. Her er også mulighed for at få en sejltur i brugsbådene eller i de bevarings-værdige lystfartøjer af træ. Derfor synes jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For mig vil det arbejde, som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde, at der fortsat er stor mulighed for at få fat i historien, lære om de vilkår og betingelser mennesker havde for at leve og bo og sejle på og ved Limfjorden. Det gamle både-byggerhåndværk formidles til interesserede, og man kan selv få fingrene i arbejdet med bådene.

  Jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokalsamfundet og til besøgende. Jeg betragter det som en enestående chance for at fastholde den allerede opnået gode position, når det gælder tilbud til alle, der vil noget med et levende og aktivt fritidsliv og mulighed for at møde mennesker med anderledes livshistorier.

  Jeg tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådlaug, og jeg er glad for, at jeg kan være med til at støtte projektet.

  Struer den 23. januar 2017


  Med venlig hilsen

  Hans Aggerholm

 • #117 Gorm Larsen skrev: 02-02-2017 09:58:12

  Anbefaling

  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte vores fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhus- / Det gamle Købmandsgård-projektet.

  Jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen. Her er også mulighed for at få en sejltur i brugsbådene eller i de bevarings-værdige lystfartøjer af træ. Derfor synes jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For mig vil det arbejde, som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde, at der fortsat er stor mulighed for at få fat i historien, lære om de vilkår og betingelser mennesker havde for at leve og bo og sejle på og ved Limfjorden. Det gamle både-byggerhåndværk formidles til interesserede, og man kan selv få fingrene i arbejdet med bådene.

  Jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokalsamfundet og til besøgende. Jeg betragter det som en enestående chance for at fastholde den allerede opnået gode position, når det gælder tilbud til alle, der vil noget med et levende og aktivt fritidsliv og mulighed for at møde mennesker med anderledes livshistorier.

  Jeg tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådlaug, og jeg er glad for, at jeg kan være med til at støtte projektet.

  Struer den 23. januar 2017


  Med venlig hilsen

  Gorm Larsen

 • #118 Osmund Beck-Hansen skrev: 02-02-2017 10:01:01

  Undertegnede vil med denne erklæring gerne bekræfte min fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhusetprojektet.

  Jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen, hvor der også er mulighed for at få en sejltur i de bevaringsværdige lystfartøjer af træ. Derfor synes jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For mig er det arbejde, som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden, en vigtig del af kampen for at fremme interessen for at bevare både den lokale og den nationale sejlende kulturarv.

  Jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokale borgere og til besøgende - og til træskibsentusiaster, som kommer sejlende forbi.

  Jeg er sikker på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådelaug over hele landet, og jeg er glade for, at jeg kan være med til at støtte projektet.
  Struer, 2. feb 2017
  Osmund Beck-Hansen
  Smedegade 32A
  7600 Struer

 • #119 Eivind Jensen skrev: 02-02-2017 10:02:53

  Anbefaling

  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte vores fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhus- / Det gamle Købmandsgård-projektet.

  Jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen. Her er også mulighed for at få en sejltur i brugsbådene eller i de bevarings-værdige lystfartøjer af træ. Derfor synes jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For mig vil det arbejde, som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde, at der fortsat er stor mulighed for at få fat i historien, lære om de vilkår og betingelser mennesker havde for at leve og bo og sejle på og ved Limfjorden. Det gamle både-byggerhåndværk formidles til interesserede, og man kan selv få fingrene i arbejdet med bådene.

  Jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokalsamfundet og til besøgende. Jeg betragter det som en enestående chance for at fastholde den allerede opnået gode position, når det gælder tilbud til alle, der vil noget med et levende og aktivt fritidsliv og mulighed for at møde mennesker med anderledes livshistorier.

  Jeg tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådlaug, og jeg er glad for, at jeg kan være med til at støtte projektet.

  Struer den 23. januar 2017


  Med venlig hilsen

  Eivind Jensen

 • #120 Carsten Jensen skrev: 02-02-2017 10:06:12

  Jeg anbefaler varmt denne ansøgning og baggrunden for den:
  Nordvestjysk Fjordkultur har på forbilledlig vis gennem mange år ydet en kæmpe uegennyttig indsats med at bevare træbåde og -skibe fra Limfjorden.
  Det har udmøntet sig i synlige resultater med mange vel restaurerede træbåde og -skibe på vandet i Struer Havn
  Her udgør de et smukt og væsentligt maritimt miljø med karakter af levende museum.
  For at det fortsat kan lade sig gøre med disse vedligehold og genopbygninger af træbåde og -skibe fra Limfjorden er det vigtigt med gode arbejdsforhold.
  jeg støtter med disse ord projektet og ansøgningen til RealDania.
  Carsten Jensen, Enghaven 38, 6990 Ulfborg

 • #121 Henry Skytte skrev: 02-02-2017 10:06:27

  Anbefaling

  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte vores fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhus- / Det gamle Købmandsgård-projektet.

  Jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen. Her er også mulighed for at få en sejltur i brugsbådene eller i de bevarings-værdige lystfartøjer af træ. Derfor synes jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For mig vil det arbejde, som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde, at der fortsat er stor mulighed for at få fat i historien, lære om de vilkår og betingelser mennesker havde for at leve og bo og sejle på og ved Limfjorden. Det gamle både-byggerhåndværk formidles til interesserede, og man kan selv få fingrene i arbejdet med bådene.

  Jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokalsamfundet og til besøgende. Jeg betragter det som en enestående chance for at fastholde den allerede opnået gode position, når det gælder tilbud til alle, der vil noget med et levende og aktivt fritidsliv og mulighed for at møde mennesker med anderledes livshistorier.

  Jeg tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådlaug, og jeg er glad for, at jeg kan være med til at støtte projektet.

  Struer den 23. januar 2017


  Med venlig hilsen

  Henry Skytte

 • #122 Niels Malund skrev: 02-02-2017 10:08:51

  Anbefaling

  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte vores fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhus- / Det gamle Købmandsgård-projektet.

  Jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen. Her er også mulighed for at få en sejltur i brugsbådene eller i de bevarings-værdige lystfartøjer af træ. Derfor synes jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For mig vil det arbejde, som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde, at der fortsat er stor mulighed for at få fat i historien, lære om de vilkår og betingelser mennesker havde for at leve og bo og sejle på og ved Limfjorden. Det gamle både-byggerhåndværk formidles til interesserede, og man kan selv få fingrene i arbejdet med bådene.

  Jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokalsamfundet og til besøgende. Jeg betragter det som en enestående chance for at fastholde den allerede opnået gode position, når det gælder tilbud til alle, der vil noget med et levende og aktivt fritidsliv og mulighed for at møde mennesker med anderledes livshistorier.

  Jeg tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådlaug, og jeg er glad for, at jeg kan være med til at støtte projektet.

  Struer den 23. januar 2017


  Med venlig hilsen

  Niels Malund

 • #123 Inger-Lise Jensen skrev: 02-02-2017 10:10:17

  Anbefaling

  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte vores fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhus- / Det gamle Købmandsgård-projektet.

  Jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen. Her er også mulighed for at få en sejltur i brugsbådene eller i de bevarings-værdige lystfartøjer af træ. Derfor synes jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For mig vil det arbejde, som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde, at der fortsat er stor mulighed for at få fat i historien, lære om de vilkår og betingelser mennesker havde for at leve og bo og sejle på og ved Limfjorden. Det gamle både-byggerhåndværk formidles til interesserede, og man kan selv få fingrene i arbejdet med bådene.

  Jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokalsamfundet og til besøgende. Jeg betragter det som en enestående chance for at fastholde den allerede opnået gode position, når det gælder tilbud til alle, der vil noget med et levende og aktivt fritidsliv og mulighed for at møde mennesker med anderledes livshistorier.

  Jeg tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådlaug, og jeg er glad for, at jeg kan være med til at støtte projektet.

  Struer den 23. januar 2017


  Med venlig hilsen

  Inger-Lise Jensen

 • #124 Ulla Büchler skrev: 02-02-2017 10:12:09

  Anbefaling

  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte vores fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhus- / Det gamle Købmandsgård-projektet.

  Jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen. Her er også mulighed for at få en sejltur i brugsbådene eller i de bevarings-værdige lystfartøjer af træ. Derfor synes jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For mig vil det arbejde, som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde, at der fortsat er stor mulighed for at få fat i historien, lære om de vilkår og betingelser mennesker havde for at leve og bo og sejle på og ved Limfjorden. Det gamle både-byggerhåndværk formidles til interesserede, og man kan selv få fingrene i arbejdet med bådene.

  Jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokalsamfundet og til besøgende. Jeg betragter det som en enestående chance for at fastholde den allerede opnået gode position, når det gælder tilbud til alle, der vil noget med et levende og aktivt fritidsliv og mulighed for at møde mennesker med anderledes livshistorier.

  Jeg tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådlaug, og jeg er glad for, at jeg kan være med til at støtte projektet.

  Struer den 23. januar 2017


  Med venlig hilsen

  Ulla Büchler

 • #125 Poul Øe skrev: 02-02-2017 10:13:27

  Anbefaling

  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte vores fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhus- / Det gamle Købmandsgård-projektet.

  Jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen. Her er også mulighed for at få en sejltur i brugsbådene eller i de bevarings-værdige lystfartøjer af træ. Derfor synes jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For mig vil det arbejde, som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde, at der fortsat er stor mulighed for at få fat i historien, lære om de vilkår og betingelser mennesker havde for at leve og bo og sejle på og ved Limfjorden. Det gamle både-byggerhåndværk formidles til interesserede, og man kan selv få fingrene i arbejdet med bådene.

  Jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokalsamfundet og til besøgende. Jeg betragter det som en enestående chance for at fastholde den allerede opnået gode position, når det gælder tilbud til alle, der vil noget med et levende og aktivt fritidsliv og mulighed for at møde mennesker med anderledes livshistorier.

  Jeg tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådlaug, og jeg er glad for, at jeg kan være med til at støtte projektet.

  Struer den 23. januar 2017


  Med venlig hilsen

  Poul Oe

 • #126 Marie Christiansen skrev: 02-02-2017 10:14:57

  Anbefaling

  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte vores fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhus- / Det gamle Købmandsgård-projektet.

  Jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen. Her er også mulighed for at få en sejltur i brugsbådene eller i de bevarings-værdige lystfartøjer af træ. Derfor synes jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For mig vil det arbejde, som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde, at der fortsat er stor mulighed for at få fat i historien, lære om de vilkår og betingelser mennesker havde for at leve og bo og sejle på og ved Limfjorden. Det gamle både-byggerhåndværk formidles til interesserede, og man kan selv få fingrene i arbejdet med bådene.

  Jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokalsamfundet og til besøgende. Jeg betragter det som en enestående chance for at fastholde den allerede opnået gode position, når det gælder tilbud til alle, der vil noget med et levende og aktivt fritidsliv og mulighed for at møde mennesker med anderledes livshistorier.

  Jeg tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådlaug, og jeg er glad for, at jeg kan være med til at støtte projektet.

  Struer den 23. januar 2017


  Med venlig hilsen

  Marie Christiansen

 • #127 Birgit Nielsen skrev: 02-02-2017 10:16:07

  Anbefaling

  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte vores fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhus- / Det gamle Købmandsgård-projektet.

  Jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen. Her er også mulighed for at få en sejltur i brugsbådene eller i de bevarings-værdige lystfartøjer af træ. Derfor synes jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For mig vil det arbejde, som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde, at der fortsat er stor mulighed for at få fat i historien, lære om de vilkår og betingelser mennesker havde for at leve og bo og sejle på og ved Limfjorden. Det gamle både-byggerhåndværk formidles til interesserede, og man kan selv få fingrene i arbejdet med bådene.

  Jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokalsamfundet og til besøgende. Jeg betragter det som en enestående chance for at fastholde den allerede opnået gode position, når det gælder tilbud til alle, der vil noget med et levende og aktivt fritidsliv og mulighed for at møde mennesker med anderledes livshistorier.

  Jeg tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådlaug, og jeg er glad for, at jeg kan være med til at støtte projektet.

  Struer den 23. januar 2017


  Med venlig hilsen

  Birgit Nielsen

 • #128 Alice Willumsgaard Nielsen skrev: 02-02-2017 10:18:18

  Anbefaling

  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte vores fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhus- / Det gamle Købmandsgård-projektet.

  Jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen. Her er også mulighed for at få en sejltur i brugsbådene eller i de bevarings-værdige lystfartøjer af træ. Derfor synes jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For mig vil det arbejde, som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde, at der fortsat er stor mulighed for at få fat i historien, lære om de vilkår og betingelser mennesker havde for at leve og bo og sejle på og ved Limfjorden. Det gamle både-byggerhåndværk formidles til interesserede, og man kan selv få fingrene i arbejdet med bådene.

  Jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokalsamfundet og til besøgende. Jeg betragter det som en enestående chance for at fastholde den allerede opnået gode position, når det gælder tilbud til alle, der vil noget med et levende og aktivt fritidsliv og mulighed for at møde mennesker med anderledes livshistorier.

  Jeg tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådlaug, og jeg er glad for, at jeg kan være med til at støtte projektet.

  Struer den 23. januar 2017


  Med venlig hilsen

  Alice Willumsgaard Nielsen

 • #129 Kaj Nielsen skrev: 02-02-2017 10:19:29

  Anbefaling

  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte vores fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhus- / Det gamle Købmandsgård-projektet.

  Jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen. Her er også mulighed for at få en sejltur i brugsbådene eller i de bevarings-værdige lystfartøjer af træ. Derfor synes jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For mig vil det arbejde, som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde, at der fortsat er stor mulighed for at få fat i historien, lære om de vilkår og betingelser mennesker havde for at leve og bo og sejle på og ved Limfjorden. Det gamle både-byggerhåndværk formidles til interesserede, og man kan selv få fingrene i arbejdet med bådene.

  Jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokalsamfundet og til besøgende. Jeg betragter det som en enestående chance for at fastholde den allerede opnået gode position, når det gælder tilbud til alle, der vil noget med et levende og aktivt fritidsliv og mulighed for at møde mennesker med anderledes livshistorier.

  Jeg tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådlaug, og jeg er glad for, at jeg kan være med til at støtte projektet.

  Struer den 23. januar 2017


  Med venlig hilsen

  Kaj Nielsen

 • #130 Poul Bakkegaard skrev: 02-02-2017 10:24:24

  En god idé

 • #131 Henrik Vedel Pedersen skrev: 02-02-2017 10:29:17

  Rigtig god idé

 • #132 Jesper Søgaard skrev: 02-02-2017 10:30:50

  God idé

 • #133 Heidi Balle skrev: 02-02-2017 10:32:02

  Et fint projekt, jeg gerne støtter. En oplevelse at komme der.

 • #134 Tina Bendix skrev: 02-02-2017 10:33:45

  Jeg støtter

 • #135 Poul-Erik Jensen skrev: 02-02-2017 10:51:51

  Meget fint

 • #136 Flemming Buje Christensen skrev: 02-02-2017 10:54:10


  Meget fint

 • #137 Kirsten Monrad Hansen, Han Herred Havbåde skrev: 02-02-2017 10:57:39

  Anbefaling til Nordvestjysk Fjordkultur
  Han Herred Havbåde har i mange år haft en tæt relation til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer. En af de havbåde, som vi har renoveret her på værftet i Slettestrand, blev i en årrække opbevaret hos Nordvestjysk Fjordkultur, og uden dem havde båden været hugget op.
  Nordvestjysk Fjordkultur har igennem årene gjort et meget stort stykke frivilligt arbejde for at bevare de mange forskellige bådeyper, og for at understøtte dette arbejde vil det være helt afgørende at værkstedsfaciliteterne i Pakhuset bliver. Det, at en havn har et levende miljø, som Nordvestjysk Fjordkultur er, gør det interessant både for lokalbefolkningen, men i høj grad også for turister.
  Undertegnede giver derfor sin fulde opbakning til projektet.
  Med venlig hilsen
  Kirsten Monrad Hansen

 • #138 lene brix andersen skrev: 02-02-2017 10:58:20

  Rigtig fint

 • #139 Inge Bjerg Hedegaard skrev: 02-02-2017 11:00:21

  Det lyder godt

 • #140 Bodil Sand Nicolisen skrev: 02-02-2017 11:06:19

  Giver god mening.

 • #141 Bent Uhrbrand skrev: 02-02-2017 11:07:25

  god ide

 • #142 Per Nicolaisen skrev: 02-02-2017 11:09:27

  Rigtig godt ide

 • #143 Tove K Jensen skrev: 02-02-2017 11:12:33

  Lyder som en rigtig god ide

 • #144 Maria skrev: 02-02-2017 11:16:08

  God ide...

 • #145 Mette Friis Bach skrev: 02-02-2017 11:16:19

  Super god ide som er til stor glæde for Struer by

 • #146 Heidi Knudsen skrev: 02-02-2017 11:16:38

  En rigtig go ide

 • #147 Dorthe Riis Jensen skrev: 02-02-2017 11:18:05

  God ide

 • #148 Lars Møgeltoft Poulsen skrev: 02-02-2017 11:20:47

  God ide.

 • #149 Vibeke Pedersen skrev: 02-02-2017 11:34:30

  Det er et nødvendigt projekt, som jeg gerne vil støtte

 • #150 Ole skrev: 02-02-2017 11:56:20

  Et fint projekt, som jeg gerne bakker op om.

 • #151 helge michno skrev: 02-02-2017 12:06:20

  super god ide

 • #152 Lula lave skrev: 02-02-2017 12:34:17

  God projekt

 • #153 Karen Bjerre Madsen skrev: 02-02-2017 12:36:44

  Anbefaling

  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte vores fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhus- / Det gamle Købmandsgård-projektet.

  Jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen. Her er også mulighed for at få en sejltur i brugsbådene eller i de bevarings-værdige lystfartøjer af træ. Derfor synes jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For mig vil det arbejde, som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde, at der fortsat er stor mulighed for at få fat i historien, lære om de vilkår og betingelser mennesker havde for at leve og bo og sejle på og ved Limfjorden. Det gamle både-byggerhåndværk formidles til interesserede, og man kan selv få fingrene i arbejdet med bådene.

  Jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokalsamfundet og til besøgende. Jeg betragter det som en enestående chance for at fastholde den allerede opnået gode position, når det gælder tilbud til alle, der vil noget med et levende og aktivt fritidsliv og mulighed for at møde mennesker med anderledes livshistorier.

  Jeg tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådlaug, og jeg er glad for, at jeg kan være med til at støtte projektet.

  Holstebro den 23. januar 2017


  Med venlig hilsen

  Karen Bjerre Madsen

 • #154 Maria Øgaard Madsen skrev: 02-02-2017 12:55:43

  Anbefaling af projekt: Optimering af værkstedsforholdene for Nordvestjysk Fjordkultur
  Thyholm Egnsmuseum synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Vi kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk ned i Træskibshavnen, hvor der også er mulighed for at få en sejltur i de bevaringsværdige lystfartøjer af træ. Derfor synes vi, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.
  For undertegnede vil det arbejde som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde, at vi fremover vil kunne nyde synet af de smukke gamle fartøjer.
  Vi mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokale og til besøgende. Vi betragter det som en enestående chance for også at fortælle en del af Holstebro-Struer havns historie.
  Vi tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådelaug, og vi er glade for, at vi kan være med til at støtte projektet.

 • #155 Finn Albertsen skrev: 02-02-2017 13:32:31

  Nordvestjysk Fjordkultur gør et fremragende arbejde med træbåde med tilknytning til Limfjorden. De fysiske rammer er imidlertid dårlige da værestederne er uisolerede. Mange medlemmer er aktive på værksteder, men flere ville komme hvis rammerne var bedre.

 • #156 Dorte skrev: 02-02-2017 14:09:44

  Fint

 • #157 Ane Margrethe Røjbæk skrev: 02-02-2017 14:15:16

  Vi / jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Vi / jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk ned i Træskibshavnen, hvor der også er mulighed for at få en sejltur i de bevaringsværdige lystfartøjer af træ. Derfor synes vi / jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

 • #158 Jesper Larsen skrev: 02-02-2017 14:18:40

  Rigtigt godt projekt. Især for en der handler med kajakker.

 • #159 Daniel Bernt Jensen skrev: 02-02-2017 14:30:17

  Det lyder som en strålende ide!

 • #160 Anne Elisabeth Nørgaard Larsen skrev: 02-02-2017 15:04:55

  Undertegnede vil med denne erklæring gerne bekræfte min fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhus- / Den gamle Købmandsgård-projektet.

  Jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen. Her er også mulighed for at få en sejltur i brugsbådene eller i de bevarings-værdige lystfartøjer. Derfor synes jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For mig vil det arbejde, som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde, at der fortsat er stor mulighed for at få fat i historien, lære om de vilkår og betingelser mennesker havde for at leve og bo og sejle på og ved Limfjorden. Det gamle bådbyggerhåndværk formidles til interesserede, og man kan selv få fingrene i arbejdet med bådene.

  Jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struerområdet en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokalsamfundet og til besøgende. Jeg betragter det som en enestående chance for at fastholde den allerede opnåede gode position, når det gælder tilbud til alle, der vil noget med et levende og aktivt fritidsliv og mulighed for at møde mennesker med anderledes livshistorier.

  Jeg tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur, vil blive et foregangseksempel for andre foreninger og bådlaug, og jeg er glad for, at jeg kan være med til at støtte projektet.

  Ryde, den 2. februar 2017


  Med venlig hilsen

  Anne Larsen

 • #161 Per Kamp skrev: 02-02-2017 15:06:58

  Held og lykke med projektet

 • #162 Michael Velsø skrev: 02-02-2017 15:09:22

  Det er super dejligt at der bliver taget hånd om de gamle bygninger.

 • #163 arne olsen ravn skrev: 02-02-2017 15:20:44

  Et rigtig godt projekt

 • #164 Ole Tang skrev: 02-02-2017 15:39:55

  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte minopbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhuset

 • #165 Anna Pedersen skrev: 02-02-2017 15:42:58

  Anbefaling
  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte vores fulde opbakning
  til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhuset
  Jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Jeg kan klart se, hvordan
  Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og
  lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i
  turistsæsonen med til at trække folk ned i Træskibshavnen, hvor der også er mulighed for at
  få en sejltur i de bevaringsværdige lystfartøjer af træ. Derfor synes vi / jeg, at Nordvestjysk
  Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af
  bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.
  Det arbejde som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen og formidling af kystkulturen i
  Limfjorden er helt itråd med Venøsund Færgelaugs mål om at levendegøre den maritime
  kulturarv.
  -leg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur med projektet tilfører Struer-området en fin
  attraktion, som både vil henvende sig til lokale og til besøgende.
  Venøsund Færgelaug tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for
  Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådelaug, og
  vi er glade for, at vi kan være med til at støtte projektet.

  Det undre mig at de mange frivillige mænd kan arbejde under nuværende kolde områder med træk.
  Venlig hilsen sosu asistent
  Anna Pedersen
  Holstebro

 • #166 JanHenrik Jakobsen skrev: 02-02-2017 15:45:03

  Værdifuldt at der er nogle mennesker der værner om kulturarven.

 • #167 Søren Adsersen skrev: 02-02-2017 16:17:19

  Super god projekt, som har stor betydning for området.

 • #168 Egon Roesgaard skrev: 02-02-2017 16:32:55

  Undertegnede vil gerne hermed støtte Norvestjysk fjordkultur i forsøget på at få renoveret og isoleret pakhuset så der bliver bedre forhold for både de bevaringsværdige både og de mennesker der arbejder med dem.
  Venlig hilsen
  Egon Roesgaard

 • #169 Eva Roesgaard skrev: 02-02-2017 16:42:04

  Undertegnede støtter hermed Nordvestjysk fjordkultur i dets bestræbelser på at få pakhuset isoleret så der bliver bedre forhold for såvel både som mennesker
  Venlig hilsen Eva Roesgaard

 • #170 Lise Engtorp skrev: 02-02-2017 17:29:41

  Anbefaling:
  Hver vinter,gennem snart mange år,har jeg stået med vask af langt uldent undertøj samt skisokker,og samtidigt måtte høre på min mands beklagelser over kulde og træk.
  Hvor jeg dog glæder mig til at der bliver ordnede forhold i foreningens lokaler.

  Mvh Lise Engtorp

 • #171 Thea Meldgaard Jeppesen skrev: 02-02-2017 17:34:50

  Jeg giver med glæde min opbakning til dette gode projekt. Det er vigtigt at den gamle Købmandsgård bliver bedre isoleret, så der kan blive bedre betingelser for de folk der istandsætter og vedligeholder de gamle både. Vh Thea Meldgaard.

 • #172 Søren Borup Jensen skrev: 02-02-2017 17:35:24

  Det vil være fantastisk, at få forbedrede værkstederne så der kan arbejdes om vinteren med opgaver, der kræver stabil varme og ventilation, dvs limning, lakering og arbejde med tokomponent materiale (epoxy mm.). Det sikrer at vi kan få en tidligere søsætning af bådene, til gavn for brugerne, byen og turister.

 • #173 Bent Mølsted Kristensen skrev: 02-02-2017 17:37:59

  Jeg støtter fuldt ud projektet.

 • #174 Merete Pilgaard Christensen skrev: 02-02-2017 17:45:40

  Jeg støtter meget det arbejde der foregår i Norvestjysk Fjordkultur. Meget passionerede folk som lægger enorm energi i at opbygge og vedligeholde en vigtig kulturarv. Det er desuden et aktiv for den enkelte, der i gode sociale rammer bidrager til værdier, som gavner byen på forskellig vis.

 • #175 Nina Bernd Andersen skrev: 02-02-2017 17:52:45

  Jeg anbefaler og støtter at Nordvestjysk Fjordkultur får forbedrede værkstedsfaciliter.

 • #176 Søren Wienke Iversen skrev: 02-02-2017 18:01:42

  Støtter meget det spændende projekt. Som på alle måder forbedrer kvaliteten af det (ellers fine) arbejde, der præsteres i NVFK.

 • #177 Dan Povlsen skrev: 02-02-2017 18:05:35

  Som medlem af denne fantastiske forening der har til formål at bevare og sejle de gamle træbåde, vil jeg give min fulde opbakning til optimeringen af værkstedsfaciliteterne. Det er absolut tiltrængt at få isoleret bygningerne. Dan Povlsen Lucernemarken 2 Struer

 • #178 Karin Barslund Larsen skrev: 02-02-2017 18:10:47

  Støtter meget det spændende projekt. Som på alle måder forbedrer kvaliteten af det arbejde, der præsteres i NVFK.

 • #179 Bodil Borg skrev: 02-02-2017 18:14:13

  Støtter meget det spændende projekt.
  Gavne direkte og indirekte byen og borgerne.

 • #180 Peter Josephsen skrev: 02-02-2017 18:17:32

  Støtter meget projektet som skitseret.

 • #181 Algot Øhlenschlæger skrev: 02-02-2017 18:21:40

  Anbefaling

  Undertegnede vil med denne støtteerklæring gerne udtrykke fuld opbakning til projektet til isolering og istandsættelse af bådhal og værksted i pakhuset som danner rammen om Nordvestjysk Fjordkultur i Struer.

  Projektet er spændende og og desuden hårdt tiltrængt.
  Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at tiltrække interesserede til Træskibshavnen, hvor der også er mulighed for at få en sejltur i de bevaringsværdige lystfartøjer af træ. Der ligger mange års engagement og frivilligt arbejde bag det, der idag fremstår som et attraktivt og interessant maritimhistorisk miljø i Struer. Hvis dette miljø skal bevares og udvikles er det derfor tydeligt, at der er stærk behov for, at dette projekt gennemføres, dels for at muliggøre bevarelsen og vedligeholdelsen af bådene om vinteren, dels for at at bevare det historiske pakhus som den ideelle ramme for Nordvestjysk Fjordkulturs enestående frivillige indsats.

  En fortsættelse af det det arbejde som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden vil betyde at Struer Havn lever.

  Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokale og til besøgende.

  Jeg tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådlaug, og jeg er glad for at kunne være med til at støtte projektet.

  Hjerm, den 2. februar 2017

  Algot Øhlenschlæger

 • #182 Kees Van Der Werf skrev: 02-02-2017 18:21:48

  Jeg støtter også projektet.

 • #183 Kaj Thusgaard skrev: 02-02-2017 18:24:36

  Jeg støtter det beskrevne projekt.

 • #184 Finn Mielec skrev: 02-02-2017 18:24:49

  Jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen, hvor der også er mulighed for at få en sejltur i de bevaringsværdige lystfartøjer af træ. Derfor synes jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.
  Holstebro, 2. februar 2017
  Finn Mielec
  Tinsoldaten 4
  7500 Holstebro

 • #185 Aksel Gadegaard skrev: 02-02-2017 18:28:57

  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte vores fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhuset

  Jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk ned i Træskibshavnen, hvor der også er mulighed for at få en sejltur i de bevaringsværdige lystfartøjer af træ. Derfor synes jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For mig er det arbejde, som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden, en vigtig del af kampen for at fremme interessen for at bevare både den lokale og den nationale sejlende kulturarv – helt i den ånd, som Træskibs Sammenslutningen arbejder for.

  Jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokale og til besøgende - og til træskibsentusiaster, som kommer sejlende forbi.

  Jeg er sikker på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådelaug over hele landet, og jeg er glade for, at jeg kan være med til at støtte projektet.
  Struer, 2.feb 2017
  aksel gadegaard
  Vesterbrogade 48,
  Humlum
  7600 Struer

 • #186 Lis Gadegaard skrev: 02-02-2017 18:32:04

  Jeg vil med denne erklæring gerne bekræfte vores fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhuset

  Jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk ned i Træskibshavnen, hvor der også er mulighed for at få en sejltur i de bevaringsværdige lystfartøjer af træ. Derfor synes jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For mig er det arbejde, som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden, en vigtig del af kampen for at fremme interessen for at bevare både den lokale og den nationale sejlende kulturarv – helt i den ånd, som Træskibs Sammenslutningen arbejder for.

  Jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokale og til besøgende - og til træskibsentusiaster, som kommer sejlende forbi.

  Jeg er sikker på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådelaug over hele landet, og jeg er glade for, at jeg kan være med til at støtte projektet.
  Humlum, 2. feb 2017
  Lis Gadegaard
  Vesterbrogade48
  Humlum
  7600 Struer

 • #187 Knud Svolgart skrev: 02-02-2017 19:17:27

  Anbefaling af projekt: Optimering af værkstedsforholdene for Nordvestjysk Fjordkultur
  Egnshistorisk Forening synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Vi kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk ned i Træskibshavnen, hvor der også er mulighed for at få en sejltur i de bevaringsværdige lystfartøjer af træ. Derfor synes vi, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.
  For undertegnede vil det arbejde som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde, at vi fremover vil kunne nyde synet af de smukke gamle fartøjer.
  Vi mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokale og til besøgende. Vi betragter det som en enestående chance for også at fortælle en del af Holstebro-Struer havns historie.
  Vi tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådelaug, og vi er glade for, at vi kan være med til at støtte projektet.

  31/01/17

  Knud Svolgart

 • #188 Madstedet skrev: 02-02-2017 19:29:16

  31.01.2017

  Anbefaling af projekt: Optimering af værkstedsforholdene for Nordvestjysk Fjordkultur
  Egnshistorisk Forening synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Vi kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk ned i Træskibshavnen, hvor der også er mulighed for at få en sejltur i de bevaringsværdige lystfartøjer af træ. Derfor synes vi, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.
  For undertegnede vil det arbejde som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde, at vi fremover vil kunne nyde synet af de smukke gamle fartøjer.
  Vi mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokale og til besøgende. Vi betragter det som en enestående chance for også at fortælle en del af Holstebro-Struer havns historie.
  Vi tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådelaug, og vi er glade for, at vi kan være med til at støtte projektet.

  Med venlig hilsen


  Madstedet

 • #189 Helle Svolgart skrev: 02-02-2017 19:30:52

  31.01.2017

  Anbefaling af projekt: Optimering af værkstedsforholdene for Nordvestjysk Fjordkultur
  Egnshistorisk Forening synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Vi kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk ned i Træskibshavnen, hvor der også er mulighed for at få en sejltur i de bevaringsværdige lystfartøjer af træ. Derfor synes vi, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.
  For undertegnede vil det arbejde som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde, at vi fremover vil kunne nyde synet af de smukke gamle fartøjer.
  Vi mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokale og til besøgende. Vi betragter det som en enestående chance for også at fortælle en del af Holstebro-Struer havns historie.
  Vi tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådelaug, og vi er glade for, at vi kan være med til at støtte projektet.

 • #190 Jens Ejner Friis skrev: 02-02-2017 19:32:20

  Jeg synes, projektet er spændende og hårdt tiltrængt.

 • #191 Frederik Jalk skrev: 02-02-2017 19:35:28

  Jeg mener, Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion.

 • #192 Else Rose Hjortbak skrev: 02-02-2017 19:37:55

  Jeg støtter fuldt ud dette meget positive projekt, hvor Nordvestjysk Fjordkulturs medlemmer kan få forbedret de forhold, hvorunde de kan reparere og vedligeholde Limfjordens gamle træbåde og den kultur der er omkring bevarelsen af træskibskulturen.

  Med venlig hilsen
  Else Rose Hjortbak

 • #193 Mads Pedersen skrev: 02-02-2017 19:38:36

  Jeg tror på, at projektet med at optimere værksteds-forholdene vil blive foregangs-eksempel for andre foreninger og bådelaug.

 • #194 Christian Malund Jalk skrev: 02-02-2017 19:40:31

  Jeg betragter det som en enestående chance for at fastholde den gode position.

 • #195 Maria Malund skrev: 02-02-2017 19:43:35

  Jeg synes, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip-top stand.

 • #196 Marie Vognstoft Hjortbak skrev: 02-02-2017 19:45:21

  Jeg støtter dette meget positive projekt, hvor Nordvestjysk Fjordkulturs medlemmer kan få forbedret de forhold til at reparere og vedligeholde Limfjordens gamle træbåde og kulturen omkring bevarelsen af fjordens træskibskultur.

  Med venlig hilsen

  Marie Vognstoft Hjortbak

 • #197 David Hjortbak skrev: 02-02-2017 19:56:26

  Jeg vil gerne anbefale dette meget projekt, hvor Nordvestjysk Fjordkulturs medlemmer kan få forbedret de forhold, som de har i det gamle Pakhus / Den gamle købmandsagaard til at reparere og vedligeholde Limfjordens gamle træbåde. Et arbejde, der medvirker til at bevare og kulturen omkring fjordens træskibskultur og de gamle træbåde.

  Med venlig hilsen

  David Hjortbak

 • #198 Maiken Hjortbak skrev: 02-02-2017 20:00:04

  Jeg støtter varmt dette projekt i Nordvestjysk Fjordkultur og det arbejde, som medlemmerne her gør for at bevare fjordens gamle træbåde.
  Her behøves der også bygningsmæssige forhold, der gør arbejdet muligt at gennemføre på ordentlig vis.

  Med venlig hilsen

  Bjarne Rose Hjortbak

 • #199 Anna Marie Touborg skrev: 02-02-2017 20:03:20

  Nordvestjysk Fjordkultur fortjener at have gode rammer til det vigtige arbejde , de gør for at bevare gamle træskibe. Desuden skaber de liv i det fine havnemiljø, der er på Struer Havn.
  God vind!

 • #200 Margrethe Povlsgaard skrev: 02-02-2017 20:03:50

  Jeg vil gerne støtte dette projekt i Nordvestjysk Fjordkultur og det arbejde, som medlemmerne her gør for at bevare fjordens gamle træbåde.
  Her er der brug for arbejdsforhold, der gør arbejdet muligt at gennemføre på ordentlig vis.

  Med venlig hilsen

  Magrethe Povlsgaard

 • #201 Lene Sølvsten skrev: 02-02-2017 20:06:23

  Mine bedste anbefalinger til dette flotte projekt i Nordvestjysk Fjordkultur i Struer.

  Med venlig hilsen

  Lene Sølvsten

 • #202 Ritta Kaae skrev: 02-02-2017 20:09:31

  Flot og spændende projekt, både i forhold til bevarelsen af kulturen omkring træbåde i Nordvestjysk Fjordkultur og et stort aktiv for borgerne i Struer og omkring Limfjorden.

  Med venlig hilsen

  Ritta Kaae

 • #203 Søren Jensen skrev: 02-02-2017 20:12:42

  Fantastisk god ide

 • #204 Leif Nielsen skrev: 02-02-2017 20:17:38

  Som aktiv i Hjarbæk Sjægtelaug støtter jeg al fjordkulturel aktivitet

 • #205 merete skrev: 02-02-2017 20:18:18

  Støtter projektet

 • #206 Knud Kjærulff skrev: 02-02-2017 20:19:55

  Det være en uvurderlig hjælp for de gæve folk der renoverer gamle træbåde at det kan foregå i isolerede lokaler og dermed helårs?

 • #207 Nina skrev: 02-02-2017 20:26:51

  Støtter projektet

 • #208 Anton Christensen skrev: 02-02-2017 20:47:03

  Anbefaling

  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte vores fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhuset

  Jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk ned i Træskibshavnen, hvor der også er mulighed for at få en sejltur i de bevaringsværdige lystfartøjer af træ. Derfor synes jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For mit vedkommende vil det arbejde som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde at Struer Havn lever.

  Jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokale og til besøgende.

  Jeg tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådlaug, og jeg er glad for, at jeg kan være med til at støtte projektet.

  Holstebro den 2. februar 2017

 • #209 p møllenberg skrev: 02-02-2017 21:03:33

  for at beholde den fjordkultur somhører hjemme i struer

 • #210 Bent Møller Nielsen skrev: 02-02-2017 21:10:13

  Aktiv sejler i Hjarbæk Sjægtelaug. Støtter ansøgningen, så projektet kan færdiggøres.

 • #211 Mette Dons skrev: 02-02-2017 21:13:21

  Fantastisk projekt på tværs af generationer😊👍

 • #212 mads bendix skrev: 02-02-2017 21:17:49

  super godt sted der foreviger gammelt håndværk og gamle træskibe.
  kan kun støttes forlidt:)

 • #213 Ole Bjerre skrev: 02-02-2017 21:45:13

  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne give min fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med pakhusprojektet på struer Havn.

  Der er i mange år blevet arbejdet i pakhuset i vinterhalvåret under omstændigheder der til tider kan være ret krævende for de personer der færdes og arbejder der , det er oftest på grund af kulden så derfor er det en rigtig god ide at få gjort noget for at få isoleret bygningen samt at få gjort noget for at beskytte bådene imod f.eks brand.
  Resultatet af det udførte arbejde i bygningen kan jo betraktes hver sommer i Struer træskibshavn,, så der er jo syn for sagen at der bliver arbejdet en del.

  Mvh Ole Bjerre Lærkevej 20 Struer

 • #214 bent fuglsang skrev: 02-02-2017 21:56:08

  Det er god sag, at bevare gamle træbåde.
  Det kan kun gøres af en organisation , som Nordvestjysk fjordkultur, hvis de har ordentlige lokaler

 • #215 inger fuglsang skrev: 02-02-2017 22:02:10

  et fantastisk projekt.
  Der er meget entusiasme i foreningen

 • #216 Finn Jensen skrev: 02-02-2017 22:05:27

  Aktiviteterne i NFK er omfattende i forbindelse med restaurering, vedligehold og dokumentation af de gamle træskibe. Værkstedsfaciliteterne mangler dog en "kærlig hånd", hvad angår bevarende sanering! Efterisolering og eftergang af konstruktioner!!
  Jeg vil varmt anbefale at de gives støtte til NFK's istandsættelsesprojekt.

 • #217 Finn Jensen skrev: 02-02-2017 22:05:59

  Aktiviteterne i NFK er omfattende i forbindelse med restaurering, vedligehold og dokumentation af de gamle træskibe. Værkstedsfaciliteterne mangler dog en "kærlig hånd", hvad angår bevarende sanering! Efterisolering og eftergang af konstruktioner!!
  Jeg vil varmt anbefale at de gives støtte til NFK's istandsættelsesprojekt.

 • #218 Jan Mortensen skrev: 02-02-2017 22:16:20

  Anbefaling


  Hermed vil jeg gerne bekræfte min fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhus- / Det gamle Købmandsgård-projektet.

  Fjordkulturen gør en forskel i Struer ved at skabe et miljø, hvor ikke alene teoretisk historisk viden om tidligere tiders liv på og ved fjorden bliver levende, men især den praktiske kunnen omkring sømands-, smede og skibstømrerhåndværket bliver givet videre fra hånd til hånd.

  Fjordkulturen har allerede udviklet nyt liv i en havn som førhen ikke kunne lokke mange mennesker til, og de sætter allerede deres originale præg på miljøet. Får mange mennesker til at stoppe op, kigge og læse beskrivelserne af de forskellige bådtyper, som ligger til kaj i fiskerihavnen i sommerperioden.

  Fjordkulturen har også været karakteristisk ved at åbne sig og sine aktiviteter i forhold til lokalsamfundet og de, der besøger byen. Fjordkulturen er også ivrigt engageret i Limfjordens andre foreningers arrangementer omkring fjordkultur.

  Nye og bedre værkstedsfaciliteter vil uden tvivl styrke Fjordkulturen, foreningsfællesskabet og initiativerne i et unikt miljø til bevarelse af historiske både, som har sejlet på Limfjorden. Ikke alene bådene i sig selv, men også de praktiske håndværk, som er knyttet til.

  En støtte til Fjordkulturens værkstedsfaciliteter vil være en støtte til et foreningsmiljø i Struer, som allerede nu har bevist sin evne til at skabe konstruktive og positive bidrag til den lokale kultur.
  En støtte til et endnu mere interessant og spændende liv i havnen og byen.
  Struer, 2/2 2017
  Jan Mortensen
  Engdiget 7
  7600 Struer

 • #219 Poul Erik Vigssø skrev: 02-02-2017 22:18:55

  Jeg synes det er et fornuftigt projekt at sætte den gamle Købmandsgård i stand. der er utroligt mange mennesker der for et godt socialt og rigt dagligdag i de gamle lokaler, som jeg i øvrigt selv som Tømrerlærling arbejdede op udbygning og renovering af i 1955.

 • #220 Karen Margrethe og Viggo Larsen skrev: 02-02-2017 22:20:35

  Hermed vores fulde opbakning til et virkeligt godt projekt med bevarelse og formidling af fjordkulturen ... meget spændende og vigtig.

 • #221 Bent Kastbjerg skrev: 02-02-2017 22:21:04

  Anbefaling

  Undertegnede vil med denne erklæring gerne bekræfte min fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med deres Pakhus-/det Gamle Købmandsgaard-projekt.

  Jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der i tidens løb har været brugt på Limfjorden.
  Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen. Her er også mulighed for at få en sejltur i deres brugsbåde eller i deres lystfartøjer af træ. Derfor synes jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For mig vil det arbejde som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen ved og i Limfjorden betyde, at der fortsat er stor mulighed for at få fat i historien og lære om de vilkår og betingelser mennesker havde for at leve og bo og sejle på og ved Limfjorden. Det gamle bådebyggerhåndværk formidles til interesserede og man kan selv få fingrene i arbejdet med bådene.

  Jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokale borgere og til besøgende. Jeg betragter det som en enestående chance for at fastholde den allerede opnået gode position, når det gælder tilbud til alle, der vil noget med et levende og aktivt fritidsliv og mulighed for at møde mennesker med anderledes livshistorier.

  Jeg tror på at projektet, med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur, vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådlaug, og jeg er glad for, at jeg kan være med til at støtte projektet.

  02.02.2017
  Bent Kastbjerg
  Tårngade 36A
  7600 Struer

 • #222 Tommy Venø skrev: 02-02-2017 22:27:11

  Nordvestjysk Fjordkultur har igennem årene gjort et meget stort stykke frivilligt arbejde, for at bevare de mange forskellige bådtyper, og for at dette arbejde kan fortsætte, vil det være helt afgørende at værkstedsfaciliteterne i Pakhuset bliver opdateret.
  Det, at en havn har et levende miljø, som Nordvestjysk Fjordkultur er, gør det interessant både for lokalbefolkningen, men i høj grad også for turister.
  Dørene er altid åbne for alle der er interesseret, og om sommeren er der mulighed for at sejle i de gamle både.
  Selvom Nordvestjysk Fjordkultur arbejder med gamle træbåde, så er de også en stor medspiller, i fornyelsen af havnen og hvordan havn, by og de skønne træbåde kan gå op i en højere enhed.

  Undertegnede giver derfor sin fulde opbakning til projektet.

  Tommy Venø
  Bremdal

 • #223 Anders Bune skrev: 02-02-2017 22:32:27

  Godt projekt som fortjener støtte

 • #224 Oluf Andersen skrev: 02-02-2017 22:33:15

  Struer, 2.feb 2017
  Det er et nødvendigt projekt, som jeg gerne vil støtte.
  Oluf Andersen
  Hedetoften 1
  7600 Struer

 • #225 Frants Vestergaard skrev: 02-02-2017 22:40:54

  Et fantastisk sted for unge og gamle der med liv og sjæl værner om kulurarven ved og på limfjorden

 • #226 Kristian Larsen skrev: 02-02-2017 22:44:42

  Mine bedste anbefalinger til dette flotte projekt. Nordvestjysk Fjordkultur er en åben forening, som alle kan blive medlemmer af uanset evner og erfaring og gennem arbejdet med og sejlads i de gamle både få indblik i tidligere tiders kultur og dagligliv ved fjorden. Foreningen er desuden et godt sted for udvikling af nye kammerat- og venskaber i et arbejdsfællesskab - en modvægt mod den ensomhed, som kan være et stort problem for mange.
  Et stort aktiv for Struer og limfjordsområdet som helhed.
  Venlig hilsen
  Kristian Nørgaard Larsen

 • #227 Kristian Larsen skrev: 02-02-2017 22:44:47

  Undertegnede vil med denne erklæring gerne bekræfte min fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhusetprojektet.

  Jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen, hvor der også er mulighed for at få en sejltur i de bevaringsværdige lystfartøjer af træ. Derfor synes jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For mig er det arbejde, som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden, en vigtig del af kampen for at fremme interessen for at bevare både den lokale og den nationale sejlende kulturarv.

  Jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokale borgere og til besøgende - og til træskibsentusiaster, som kommer sejlende forbi.

  Jeg er sikker på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådelaug over hele landet, og jeg er glade for, at jeg kan være med til at støtte projektet.
  Struer, 2. feb 2017
  Kristian Larsen
  Lundgaardsparken 130
  7600 Struer

 • #228 Jørgen Henriksen skrev: 02-02-2017 22:57:07

  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte min opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med deres Pakhus-projekt.
  Holstebro, 2.feb 2017
  Jørgen L. Henriksen
  Ewaldsvej 46
  7500 Holstebro

 • #229 Finn Jensen skrev: 02-02-2017 23:00:01

  Super god ide som er til stor glæde for Struer by.
  med venlig hilsen,
  Finn Jensen
  Lærkevej 23
  7600 Struer

 • #230 Ole Gamskjær skrev: 02-02-2017 23:04:07

  Anbefaling af projekt: Optimering af værkstedsforholdene for Nordvestjysk Fjordkultur
  Jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen, hvor der også er mulighed for at få en sejltur i de bevaringsværdige lystfartøjer af træ. Derfor synes jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.
  For undertegnede vil det arbejde som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde, at vi fremover vil kunne nyde synet af de smukke gamle fartøjer.
  Vi mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både henvender sig til lokale borgere og til besøgende. Jeg betragter det som en enestående chance for herigennem også at kunne fortælle en del af Holstebro-Struer havns historie.

  Struer, 23. jan. 2017
  Ole Gamskjær
  Strandbjerggårdparken 42,
  Bremdal
  7600 Struer

 • #231 Ebbe Christiansen skrev: 02-02-2017 23:08:54

  Jeg anbefaler varmt denne ansøgning og baggrunden for den:
  Nordvestjysk Fjordkultur har på forbilledlig vis gennem mange år ydet en kæmpe uegennyttig indsats med at bevare træbåde og -skibe fra Limfjorden.
  Det har udmøntet sig i synlige resultater med mange vel restaurerede træbåde og -skibe på vandet i Struer Havn
  Her udgør de et smukt og væsentligt maritimt miljø med karakter af levende museum.
  For at det fortsat kan lade sig gøre med disse vedligehold og genopbygninger af træbåde og -skibe fra Limfjorden er det vigtigt med gode arbejdsforhold.
  Jeg støtter med disse ord projektet og ansøgningen til RealDania.
  Holstebro, 2.feb 2017
  Ebbe Christiansen
  Havbakken 6
  7500 Holstebro

 • #232 jesper Brix Andersen skrev: 02-02-2017 23:12:55

  2.februar 2017:
  Jeg støtter også projektet.
  Jesper Andersen
  kærvej 55
  7650 Bøvlingbjerg

 • #233 Skafti Halldórsson skrev: 02-02-2017 23:24:19

  Anbefaling
  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte vores fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhus- / Det gamle Købmandsgård-projektet.

 • #234 Birthe og Karl Vilhelm Pedersen skrev: 02-02-2017 23:58:39

  Dette projekt fortjener al den støtte det kan få.

 • #235 Peter Agergaard skrev: 03-02-2017 05:50:51

  Jeg vil gerne anbefale dette projekt. Det gamle pakhus er et meget aktivt sted, hvor mange forskellige mennesker har deres gang i et givende arbejdsfællesskab. Nordvestjysk Fjordkultur er en åben forening, som alle kan blive medlemmer af uanset evner og erfaring og gennem arbejdet med og sejlads i de gamle både få indblik i tidligere tiders kultur og dagligliv ved fjorden. Foreningens aktiviteter er et væsentligt bidrag til bredere formidling af denne viden. Desuden er foreningen et godt sted for udvikling af nye kammerat- og venskaber i et arbejdsfællesskab - en modvægt mod den ensomhed, som kan være et stort problem for mange. Et stort aktiv for Struer og limfjordsområdet som helhed.
  Venlig hilsen
  Peter Agergaard

 • #236 Henning Worm skrev: 03-02-2017 06:02:35

  Det vil være noget af det bedste der kan støttes i en gammel sømandsby.

 • #237 Ove Henriksen skrev: 03-02-2017 06:06:42

  Et fantastisk projekt, vi er stolte af vores traditioner indenfor bådebyggeri og vedligeholdelse af gamle træskibe, så det er absolut værd at støtte.

 • #238 Bo Bjerre Dam skrev: 03-02-2017 06:07:36

  Jeg vil gerne give min støtte til bevarelse og ønske om støtte til deres byggeri af lokalerne på havnen i Struer. Foreningen har en stor kulturel indflydelse på det maritime miljø og ganske berigende på havnemiljøet med deres bidrag til bevarelse af træskibsmiljøet.
  Mvh Bo Bjerre Dam

 • #239 Niels Søndergaard skrev: 03-02-2017 06:18:49

  Fortjener virkelig at blive sat i søen :)

 • #240 Tove Bro Jensen skrev: 03-02-2017 07:40:05

  Rigtig godt initiativ!

 • #241 Jane og Kim Basland skrev: 03-02-2017 07:48:32

  Anbefaling

  Undertegnede vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte vores fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhus- / Det gamle Købmandsgård-projektet.

  Vi synes, at projektet er spændende . Vi kan se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk til Træskibshavnen. Derfor synes vi, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde de bevaringsværdige både.  dato: 03.02.2017

  Med venlig hilsen
  Jane og Kim Basland
  7600 Struer

 • #242 Jan Bendix skrev: 03-02-2017 08:01:04

  Nyttig ide - øget kvalitet er med til at fremme ikke alene foreningens formål, men den generelle opmærksomhed om kulturlivet i Struer, herunder turismen.
  Samarbejdet med Venøsund Færgelaug burde være nævnt i "relation til lokalsamfundet"

 • #243 Mikkel Just Tronhus½ skrev: 03-02-2017 08:31:04

  God ide!

 • #244 Kirsten Allerslev skrev: 03-02-2017 09:11:51

  Jeg vil gerne anbefale projektet.
  Kirsten Allerslev
  Smedegade 37
  7600 Struer

 • #245 Rikke Pajbjerg skrev: 03-02-2017 09:23:26

  Anbefaler projektet, så NV Fjordkultur kan forsætte deres flotte arbejde :-) kultur og historie formidling i øjenhøjde.

 • #246 Michael Hald andersen skrev: 03-02-2017 09:24:50

  Fin projekt , håber at det bliver realiseret , så der kan komme noget varme på om vinteren,

 • #247 Kasper Brandi skrev: 03-02-2017 09:37:44

  Fjordkulturen er nok den mest aktive foreninger omkring skibsbevarelse i fjorden. De får selvfølgelig vores fulde støtte, fra Foreningen Noatun, og Besætningen på Skoleskibet Marilyn Anne.

  Go vind
  Kasper Brandi, Styrmand på Marilyn Anne

 • #248 AN skrev: 03-02-2017 09:46:02

  Glimrende projekt

 • #249 Else Marie Dam skrev: 03-02-2017 09:57:54

  Ønsker hermed at støtte pakhusprojektet på Struer havn.
  Pakhuset er i dag omdrejningspunktet for stor aktivitet hvad angår restaurering af ældre træbåde. Mange har glæde ved at restaurere bådene og andre har glæde ved at se på de smukke både i træskibshavnen i sommerens løb.

  Else Marie Dam
  Lærkevej 20 Struer

 • #250 Jørgen Vestbjerg skrev: 03-02-2017 10:26:59

  Nordvestjysk Fjordkultur er et vigtigt samlingspunkt for borgere i alle aldre.
  Samtidig med at brugerne af stedet gør et stort arbejde med at restaurere gamle fartøjer, som ellers ville gå tabt for eftertiden, giver det et socialt sammenhold til glæde og gavn for mange mennesker.

 • #251 Anton Woidemann skrev: 03-02-2017 11:17:04

  Jeg støtter fuldt ud dette meget positive projekt, hvor Nordvestjysk Fjordkulturs medlemmer kan få forbedret de forhold, hvorunde de arbejder med at vedligeholde Limfjordens gamle træbåde og den kultur der er omkring bevarelsen af træskibskulturen.
  De fortjener virkelig at få forbedret rammerne til det vigtige arbejde , de gør. Desuden skaber de de fine gamle både liv og miljø på Struer Havn.
  Med venlig hilsen
  Anton Woidemann
  Holstebro den 3/2 2017

 • #252 Grethe Hestbech skrev: 03-02-2017 11:25:03

  Fantastisk gåpåmod jeg støtter projektet og det vil glæde mig meget hvis Real Danica vil gå ind i projektet med økonomisk støtte.
  Byrådsmedlem sf.
  Grethe Hestbech
  00155

 • #253 Povl Eskild skrev: 03-02-2017 11:39:57

  Det er virkelig et projekt der fortjener at blive gennemført. de frivillige omkring Fjordkulturen yder en kæmpe indsats, og det tilfører havnen og byen en stor merværdi, både socialt og kulturelt.

 • #254 Mads Jakobsen skrev: 03-02-2017 11:46:03

  Undertegnede bekræfter med denne samarbejdserklæring vores fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhuset.

  Vi synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Yderligere er vi overbeviste om, at Nordvestjysk Fjordkultur kan skabe rammerne for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, som har været benyttet på Limfjorden.

  Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en særlig attraktion, som vil trække både lokale og besøgende ned i Træskibshavnen for at se de bevaringsværdige lystfartøjer af træ, samt få en sejltur. Vi betragter det som en enestående chance for at tilbyde et historisk indblik i livet ved Limfjorden og bibeholde den historiske og kulturelle betydning havnen og Limfjorden har for Struer By og kommune. Derfor synes vi, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en optimal stand i vintermånederne.

  For Struer Kommune vil det arbejde som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde, at der ska-bes liv på havnen og Struers identitet som havneby styrkes.

  Struer Kommune tror på, at projektet med at optimere værkstedsforhol-dende for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådlaug, og vi er glade for, at vi kan være med til at støtte projektet.

  Med venlig hilsen

  Mads Jakobsen
  Borgmester
  Struer Kommune

 • #255 JD-Contractor A/S skrev: 03-02-2017 11:55:53

  JD-Contractor A/S vil med denne samarbejdserklæring gerne bekræfte vores fulde opbakning til Nordvestjysk Fjordkultur i Struer med Pakhus- / Det gamle Købmandsgård-projektet.

  Jeg synes, at projektet er spændende og hårdt tiltrængt. Jeg kan klart se, hvordan Nordvestjysk Fjordkultur er med til at skabe rammer for bevarelsen af ældre brugs- og lystfartøjer i træ, der har været brugt på Limfjorden. Nordvestjysk Fjordkultur er i turistsæsonen med til at trække folk over til Træskibshavnen. Her er også mulighed for at få en sejltur i brugsbådene eller i de bevarings-værdige lystfartøjer af træ. Derfor synes jeg, at Nordvestjysk Fjordkultur fortjener de bedst mulige betingelser for at holde denne kulturskat af bevaringsværdige både i en tip top stand i vintermånederne.

  For mig vil det arbejde, som Nordvestjysk Fjordkultur yder for bevarelsen af kyst- og sejlkulturen i Limfjorden betyde, at der fortsat er stor mulighed for at få fat i historien, lære om de vilkår og betingelser mennesker havde for at leve og bo og sejle på og ved Limfjorden. Det gamle både-byggerhåndværk formidles til interesserede, og man kan selv få fingrene i arbejdet med bådene.

  Jeg mener, at Nordvestjysk Fjordkultur tilfører Struer-området en fin attraktion, som både vil henvende sig til lokalsamfundet og til besøgende. Jeg betragter det som en enestående chance for at fastholde den allerede opnået gode position, når det gælder tilbud til alle, der vil noget med et levende og aktivt fritidsliv og mulighed for at møde mennesker med anderledes livshistorier.

  Jeg tror på, at projektet med at optimere værkstedsholdene for Nordvestjysk Fjordkultur vil blive et forgangseksempel for andre foreninger og bådlaug, og jeg er glad for, at jeg kan være med til at støtte projektet.

  Rasmus Normann Andersen
  Adm. dir JD-Contractor A/S

 • #256 Elke Hermans-Bredgaard skrev: 06-02-2017 14:42:33

  Fantastisk projekt!
  Håber det vil blive til virkelighed

 • #257 Helle Kjellerup skrev: 07-02-2017 09:37:10

  Godt formål!