Lyttesholm Naturcenter

Den gode idé

Foreningen Lyttesholm Naturcenter vil etablere et naturcenter på Lollands syd spids, med udsigt til vild natur, vilde heste og havørne i et af Sydlollands vigtigste naturområder - Saxfjed Hyllekrog. Foreningen har allerede opnået - hvad mange troede var umuligt - at opbygge et naturcenter i en gård, der lå ubenyttet indtil foreningen, så muligheden for at udnytte den eksisterende bygning til gavn for lokalområdets foreninger samt naturbrugere og turister. Området er en perle - mest kendt af de lokale, men med stort potentiale som attraktion.

Projektets fysiske rammer

Lyttesholm ligger ved adgangsvejen til Saxfjed Hyllekrog og rummer et stort potentiale for at fremme formidling og naturoplevelser i området. Saksfjed Inddæmning er gammel inddæmmet havbund, hvor der ved inddæmningen er skabt adgang til den seks km lange ø Hyllekrog, hvor fyret på spidsen er nyrenoveret af Naturstyrelsen.

Lyttesholm består at to massive kampestensbyninger med stråtag, der hører under Lungholm Gods. Ladebygningen indrettes til åbent naturrum med udstillinger, grejbank og madpakkerum. Hovedhuset indrettes til formidlingsrum og rum til overnatning.

Det omfatter projektet

Projektet indebærer istandsættelse af ladebygning til åbent naturrum. Derudover ombygges hovedhuset med formidlingsrum, handicaptoilet, og værelser til overnatning.

Ladebygningen får et nyt stråtag og udvikles som naturrum og udsigtspunkt til området, med faste udstillinger og mulighed for, at brugerne tager del i opbygningen af udstillinger og oplevelser.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Projektet gennemføres af foreningen Lyttesholm Naturcenter.

Foreningen Lyttesholm Naturcenter repræsenterer ved bestyrelsen og medlemmer et bredt udsnit af interesser i området, herunder lokale borgere, Borgerforeningen for Errindlev, Grundejerforeningen for sommerhusområdet Brunddragerne, DOF, FVF samt forskellige andre naturorganisationer.

Foreningen har ca. 200 medlemmer, der gennem kontingentet er med til at støtte arrangementer og fortsat udvikling. Foreningen afholder arrangementer gennem hele året, der er med til at skabe opmærksomhed og tilslutning til projektet.

Relationen til lokalsamfundet

Lyttesholm Naturcenter er en succes i lokalsamfundet og har stor opbakning blandt lokalbefolkning og naturbrugere. Projektet bakkes op af Lolland Kommune, og foreningen vil indgå i et parterskab med Lolland Kommune ved opbygning af formidling og faciliteter i forbindelse med projektet Naturlandet, der er støttet af Nordeafonden.

Mange på Lolland Falster bruger området til ture og naturoplevelser. Saxfjed Hyllekrog er en naturmæssig perle og en upåagtet ressource på Lolland Falster. Stadigt flere turister kommer forbi, eftersom cykelruter, og pilgrimsruter går lige forbi.