Bispehavens Køkken

Den gode idé

Bispehavens beboere bygger!

-multikulturelt fælleskøkken i udsat boligområde.

Vi er et stærkt lokalområde med 68 forskellige nationaliteter og masser af lokale ildsjæle og foreninger, som har lyst og mod til at iværksætte og skabe nye ideer. Beboerne skal i fællesskab og i samarbejde med områdets medarbejdere og resten af Aarhus spise og lave mad sammen for blandt andet at styrke fællesskabet og kendskabet til hinanden på tværs af generationer, nationaliteter og kulturer i Bispehavnen.

Bispehavens Køkken skal give unge iværksættere og madglade fra Bispehaven et springbræt til omverdenen.

Projektets fysiske rammer

I første fase er de fysiske rammer selve området mellem Bispehavens lejlighedskomplekser, der sikrer kort vej til fælles aktiviteter. Initiativet skal ses i sammenhæng med den øvrige tryghedsrenovering af Bispehaven, hvor udeområderne skal danne rammen om flere og mere trygge fællesskaber.

Arealerne er gårdrummene mellem blokkene med god plads og mulighed for køkken- og urtehave. Der er direkte synlighed fra lejlighederne, så der herfra er udsyn til aktiviteterne, der kan inspirere beboerne til at komme ned og deltage.

Det omfatter projektet

Opbygning af faciliteter, der kan rumme fem forskellige madkøkkener, hvor særligt kvinder med anden etnisk baggrund bliver aktiveret og integreret i Bispehaven køkken og de nære fællesskaber.

Der skal bygges et mobilt køkken, der kan bruges året rundt, og som kan placeres alle steder i Bispehaven og på sigt også uden for området - fx i forbindelse med festivaler, i Det Grænseløse Køkken og til street food-aktiviteter. Den fysiske ramme vil i første omgang være en ombygget salgsvogn med det nødvendige inventar. Hertil knyttes mindre konstruktioner af terrasseøer med mulighed for udekøkken og spiseborde.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Den boligsociale helhedsplan Bispehaven er hovedansvarlige for projektets realisering og efterfølgende drift.

Derudover deltager Bispehavens initiativgruppe, der består af frivillige og unge iværksættere fra Bispehaven, der på sigt skal drive køkkenet og fællesspisningen og dermed være med til at skabe jobs for flere af områdets beboere.

Og endelig indgår vi et samarbejde med studerede fra VIA (VIADEM.dk), som er optagede af det boligsociale område, og som via frivilligt arbejde får viden og læring til deres studieprojekter og kompetencer til efterfølgende jobs.

Relationen til lokalsamfundet

Der er et igangværende samarbejde med lignende aktiviteter i bl.a. Gellerup (Smag à la Gellerup) og øvrige helhedsplanaktiviteter i Aarhus Nord.

Derudover samarbejder vi med Det Grænseløse Køkken i Ebeltoft og Ildstedet på Godsbanen i Aarhus.

I løbet af sommeren 2017 er der allerede gennemført syv fællesspisninger i Bispehaven med inddragelse af børn og deres forældre. Unge frivillige har deltaget i Det Grænseløse Køkken og festival på Godsbanen, som har givet god erfaring og inspiration til det videre projekt.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
  • #1 Dorte Mariager skrev: 08-08-2017 11:54:39

    Kære Underværker
    Jeg kan se at vores e-mail adresse er forkert :(
    Den rigtige er : dom@bosoc.ojba.dk