Brændeladen ved frugtlunden

Den gode idé

Den gamle, sorte trælade på det tidligere sindssygehospital syd for Nykøbing Sjælland i Odsherred, et område der i dag hedder Annebergparken, er et håndværksmæssigt særsyn/klenodie. Laden er bygget i 1941 til arbejdsrum og opbevaring af brænde.

Grundejerforeningen vil renovere den østlige del af laden og bruge den til opbevarings- og arbejdsplads til fliser, grus, stiger, chaussesten, gadelamper, bænke m.v.

Grundejerforeningen vil også renovere den vestlige del af laden til nye formål til brug for beboere, foreninger, besøgende: koncertsal, spisested, legerum, minimosteri, sammenskudsgildesal.

Projektets fysiske rammer

Forslaget holder ladebygningens ydre rammer fri for forstyrrende skillevægge, så bygningen bevarer sin identitet og autenticitet. Alle de nye indretninger samles ved skillevæggen i bygningens midte i en højde af 230 cm, så de fremstår som lave, inventarudformede elementer i bygningens store rum.

Rummet mod vest indrettes til mange funktionsmuligheder. I begge sider af rummet indbygges hævede trædæk, som skaber et raffineret og æstetisk møde mellem gulv og ydervægge, og som kan bruges i mange sammenhænge - som gulv for borde og stole, som scene og publikumsopbygning og som legeplads for børn.

Det omfatter projektet

Visse hovedspær og sekundære spær erstattes. Ydervæggene udbedres. Taget fornys som tagpaptag med listetækning. De tidligere ovenlys i østrummet genskabes.

I midten af rummet bevares betongulvet så vidt muligt.

I vestrummet etableres ovenlys. De ødelagte facadefelter over de to store porte i gavlene ændres til højtsiddende vinduesbånd. Begge rum belyses af store industripendler. De to udendørs lysstofrør erstattes af skotlamper rundt om bygningen.

Dertil: køkken, toilet mv.

Projektet kræver en byggetilladelse.

Grundejerforeningen ønsker også at omdanne ladens omgivelser til frugtlund.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Grundejerforeningen Annebergparken er anlægs- og driftsansvarlig for projektet. Foreningen står til daglig for at vedligeholde og udvikle grønne arealer, stier og veje, gadebelysning, snerydning og saltning.

Bestyrelsen er frivillig og ulønnet og består af erfarne kræfter, som er vant til at håndtere store projekter. Områdets ildsjæle vil stå for ladens arrangementer og andet indhold.

En arkitekt med speciale i kulturhistoriske bygninger er konsulent på opgaven. Han er suppleret af en ingeniør. Det er professionelle håndværkere, der skal udføre det meste af arbejdet med at renovere brændeladen.

Relationen til lokalsamfundet

Grundejerforeningen klarer projektet. Den rummer børn, unge, voksne, ældre, ejere, lejere, andelsboligejere, i alt ca. 200 beboere, og en scenekunstskole, et gartneri for borgere uden for det ordinære arbejdsmarked, en børnehave, en sikret ungdomsinstitution, et psykiatrisk museum, et fængsel, et af Danmarks største private botilbud til voksne med psykiske lidelser.

Landsbyen Mosby ligger op ad Annebergparken. Annebergparken er en forstad til købstaden Nykøbing Sjælland, hvor der bor 5-6000 mennesker. Mange løber, cykler, går en tur gennem skoven til Annebergparken og tilbage langs fjorden.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Jessica Jørgensen skrev: 18-07-2017 23:27:09

  Det blive rså godt! Glæder mig til Geokoncerten i Brændeladen den 30. juli -- en lille forsmag af hvad stedet kan rumme!

 • #2 Jacob Antvorskov skrev: 19-07-2017 06:21:31

  Spændende initiativ. -ku' være skønt at bevare laden og få noget liv i den!

 • #3 Helle Høst skrev: 19-07-2017 08:30:32

  Den er meget speciel, jeg stod i laden dengang Odsherred teater opførte Byen bag skoven, så jeg har et nært forhold til den. Den er værd at bevare.

 • #4 Morten Hylleberg skrev: 19-07-2017 09:58:12

  spændende. den glæder jeg mig til at se:)

 • #5 Charlotte Westen skrev: 19-07-2017 10:45:13

  Kan bla. blive et fint kultur samlingssted for lokalsamfundet.

 • #6 Gitte larsen skrev: 19-07-2017 11:25:49

  Tusind tak for jeres store initiativ👍i gør et kæmpe arbejde i forhold til vores gamle hospital som har betydet så meget for byen 👏og for nogen af os som en skøn arbejdsplads

 • #7 Ken Hjelm skrev: 19-07-2017 18:56:23

  Jeg håber virkelig det lykkedes at finde midler til denne skønne bygning. Den er en stor del af området ved Anneberg :-)

 • #8 Tim skrev: 19-07-2017 23:00:26

  Den fine lade ska da bestemt bevares❤️

 • #9 Lars Enke skrev: 20-07-2017 09:03:10

  Et godt projekt, man bør bevare så meget som muligt af SNS, før banker eller investeringsforeninger ødelægger det hele

 • #10 Paya Hauch Fenger skrev: 20-07-2017 10:34:16

  Annebergparken er et særligt sted som kunne og burde have større betydning i hele området. Laden er her en markant bygning, der giver karakter og sjæl og som på alle måder spejler energien og det beboerengagementet. Jeg støtter 'laden' og håber at alle bliver inviteret med ind i fælleskabet.

 • #11 Maiken Vestergaard skrev: 20-07-2017 13:45:43

  Glæder mig til at spille her til geoparkfestivalen.

 • #12 Thure Jørgensen skrev: 20-07-2017 15:17:05

  Tak til Nordvestnyt for den gode omtale af projektet på (hele) side 9 i dagens avis den 20. juli 2017.

 • #13 HJ. Hersperger skrev: 20-07-2017 21:34:03

  Stedet har en fantastisk atmosfære af gammelt håndværk og historie. Oplagt til kulturelle og selskabelige arrangementer med en lille tanke på historien. Glæder mig til at spille der til Geoparkfestival, forhåbentlig kan det blive en start på et nyt liv til laden.

 • #14 nathalie mellbye skrev: 24-07-2017 10:46:12

  Jeg synes det er en dejlig ide at bevare og renovere den gamle lade. Under mit arbejde som Scenograf på den stedspecifikke forestilling "Byen Bag Skoven" i 2015 var salt-laden en af vore location publikum besøgede, da den skiller sig godt ud i landskabet i sit rustikke udseende og atmosfære. Vi kallede den "de salte tårers lade" og skjulte flaskeposte i de store saltbanke der inde. Lyset gennem de gamle glasvinduer, fuglereder i træbjælkene i loftet gav stedet sin egen stemning. Jeg håber I får støtte til at lave laden om til en samlingplads, det er en udmerket plads for små koncerter og andre events.

  kh nathalie mellbye