Brobygning - Slagsportscenter

Den gode idé

Vi vil bygge et slagsportscenter under motorvejsbroen ved Skovbrynet St.

AB har I mange år anvendt cricketsporten i arbejdet med at integrere unge med anden etnisk baggrund i det danske foreningsliv. I 2012 blev klubben normineret som årets frivillige forening for dette arbejde. Klubben bidrager til den sociale balance i Høje Gladsaxe og Værebro parken. Vi arbejder med nogle af de værste og sødeste rødder fra området. Slagsportscentret vil blive et samlingspunkt, som vil styrke dette arbejde.

Projektets fysiske rammer

Området under motorvejsbroen ligger ubenyttet hen og danner de perfekte rammer for det slagsportscenter vi drømmer om. Slagsportscentret er en 40 meter lang råhal i robust udførelse. Hallen består af et betonfundament med fire vægge, som skærmer for vejr og vind. Broen selv danner en form for tag over bygningen. Indvendigt er hallen beklædt med net. I forlængelse af hallen er en lav tilbygning, som fungerer som indgang og ophold for brugerne.

Det omfatter projektet

Slagsportscenteret er et innovativt nyt koncept. Centeret vil rumme tre zoner, som muliggør forskellige aktiviteter. Unikt for centret er et fuldautomatisk batting cage for cricket som formegentlig vil være det første af sin art i verden. Centeret vil sætte fokus på en hel ny måde at træne og dyrke cricketspillet, som vil kunne rumme en meget større målgruppe end hidtil.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

AB’s cricketafdelingen har opfundet konceptet og vil være tovholdere for projektet. En del af klubbens store succes i integrationsarbejdet skyldes, at klubben tidligt involverer klubbens unge spillere i klubbens drift og gør det attraktivt at yde en frivillig indsats for klubben. De unge står nærmest i kø for at hjælpe til som træner og leder. Vi vil engagere de unge i arbejdet med hallen. Lige fra udformning og indhold til det praktiske arbejde med bygningen. Vi arbejder tæt sammen med beboerrådgivningen i både Værebro og Høje Gladsaxe

Relationen til lokalsamfundet

Cricketsporten er den næststørste sport på verdensplan. Blandt andet er sporten nationalsport i Pakistan, som udgør den største gruppe af indvandrere i Gladsaxe. Sporten er også populær blandt den store gruppe af indiske Greencard-arbejdere, som er i kommunen. Med ABs nuværende faciliteter og struktur er der mange af disse brugere, som vi ikke rammer godt nok. Med slagsportscentret som samlingspunkt vil vi kunne styrke både cricketsporten og klubbens sociale engagement.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Zeki skrev: 03-07-2017 20:40:37

  Støtte til sportscenter.

 • #2 Mikkel Hartmann Grøn skrev: 29-07-2017 09:53:13

  Tak til alle jer der har været inde og støtte projektet!

 • #3 Sheikh (Copenhagen Cricket Club) skrev: 10-10-2017 10:56:58

  COPENHAGEN CRICKET CLUB og jeg støtter det fantastiske arbejde.
  TILLYKKE til Mikkel og Boyz.

 • #4 Matt Coyle skrev: 11-10-2017 23:25:17

  Congrats Mikkel. Great concept. I'm behind this ground-breaking project all the way :-)