Den Lokale - Fællesskab i Tranekær

Den gode idé

Der ligger et godskontor i Tranekær. Den tidligere så travle, smukke bygning står i dag uden aktivitet, grundet akut renoveringsbehov. Udenfor er der opsat en containerbutik, der danner midlertidigt tilholdssted for 'Den Lokale', som er et bæredygtigt andelsfællesskab mellem fødevareproducenter og forbrugere i lokalområdet. 'Den Lokale' er blevet en succes og skal indenfor, så containerbutikken kan rykke videre og gøre gavn et nyt sted. Godskontoret kan nu vækkes til live igen, med f.eks. cafe, ting-bibliotek, byttecentral og 'Den Lokale' - for derved at gøre Tranekær endnu mere attraktiv.

Projektets fysiske rammer

Godskontoret er en fredet bygning fra 1905, der ligger centralt og prominent lige ved siden af Tranekær Slot. For 20 år siden fungerede godskontoret som administrationskontor for de ansatte på Tranekær Gods – fuld af liv og mennesker, der kom og gik.

Der er samlet 238 kvadratmeter i lyse, højloftede lokaler, herunder et produktionskøkken (etableret med kommunale samt LAG midler) med formål om at lave mindre produktioner baseret på lokale råvarer. Køkkenet benyttes stort set ikke i dag, grundet den manglende renovering. Der er masser af potentiale og charme - men brug for en kærlig hånd.

Det omfatter projektet

Bygningen trænger til en kærlig hånd, men første skridt er at få videreudviklet konceptet for projektet, så det opnår størst mulig lokal forankring. Sammen med en professionel rådgiver kortlægges målgrupper, behov og lokal engagement, og der tages stilling til hvilke funktioner og fysiske forandringer, der er nødvendige for, at huset kan blive attraktivt for yderligere borgeraktiviteter. Så 'Den Lokale' bliver et samlingssted på Langeland.

Der er yderligere lavet en grundig gennemgang af bygningens renoveringsbehov, og der er udarbejdet en arbejdsplan med de vigtigste prioriteringer. Sammen med det videreudviklede koncept er denne plan vigtig for den efterfølgende fysiske omdannelse. Helt centralt står udbedring af områder med skimmelsvamp, nænsom renovering af vinduer og efterisolering af tag. Dertil en god gang maling - så står bygningen igen flot og klar til brug!

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Organisatorisk står AndelsTanken Langeland bag projektet, ligesom 'Den Lokale' i Tranekær konkret er udsprunget herfra. Målet med AndelsTanken er at skabe nye former for lokaliseret udvikling, inspireret af andelsbevægelsen. Samtidig er beboerforeningen i Tranekær naturligt involveret.

Renoveringen er planlagt som et samarbejdsprojekt, hvor professionelle håndværkere udgør de primære kræfter, men indgår i samspil med frivillige, der vil kunne varetage f.eks. dele af malerarbejdet. AndelsTanken har tilknytning til en del lokale flygtninge, der kan tænkes ind her gennem nye fællesskaber.

Relationen til lokalsamfundet

Beboerne i Tranekær er kendte for et bredt engagement i deres by, bl.a. gennem et beboerhus (en gammel gymnastiksal); Danmarks største medicinhaver samt en gammel mølle, der er blevet sat i stand. Alt drevet af frivillige. Desuden er kommunen involveret gennem f.eks. den omtalte istandsættelse af køkkenet. Greven af Tranekær vil udleje Godskontoret på en lejeaftale med 15 års uopsigelighed til en favorabel pris, som vil kunne betales af de frivillige aktiviteter, som skal have til huse i Godskontoret efter renoveringen. Der er således solid opbakning til projektet - og stor lyst til aktivitet.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Iben Friis Jensen skrev: 29-07-2017 07:50:00

  Godt projekt dee fortjener støtte og opbakning

 • #2 Michael Martin Jensen skrev: 29-07-2017 12:48:18

  Det er et supervigtigt pilotprojekt somnu kan få mulighed for at brede sig til hele landet.
  Når godskontoret er færdig-indrettet flytter den velindrettede "containerbutik" videre til en andet landsby i Danmark.
  Og det gamle feudale godskontor får en ny og tidssvarende funktion, - som fællesskabets ankerplads

 • #3 kristine breinholm johansen skrev: 29-07-2017 13:58:05

  super godt initiativ - håber virkelig I når det

 • #4 kristine breinholm johansen skrev: 29-07-2017 13:58:41

  super initiativ - håber virkelig I når det

 • #5 Ralf Andersen skrev: 10-10-2017 09:47:50

  Er det ikke på vej mod konkurs, da investor har trukket sig ?