Oasen Krogsbølle Midtby

Den gode idé

Et forfaldent hus i byens centrum er fjernet, og en tom grund henligger nu i forsømt tilstand. En gruppe lokale beboere har stiftet en forening og købt grunden. Planerne går ud på at rydde grunden for træer, hybenroser og øvrig bevoksning samt indrette den til opholdssted for områdets beboere.

Projektets fysiske rammer

Grunden er ca. 1700 kvadratmeter, meget lang og har skel til tre parcelhuse på den ene side samt offentlig vej og sti til tre sider.

Det omfatter projektet

Projektets første del: Køb af grund med diverse offentlige aktiviteter (ansøgning om byggetilladelser ect.) er på plads.

Andel del: Udarbejdelse af plan for grunden i samarbejde med professionel rådgiver, der sikrer de rette faciliteter og arkitektonisk kvalitet.

Tredje del: Omdannelse af grunden til mødested - fx rydning af grunden, etablering af støjvold mod naboparceller, planering af grund og anlæg af græsplæne samt plante lavtvoksende hæk på støjvold.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Foreningen Oasen Krogsbølle Midtby organiserer projektet med involvering af beboere i hele byen, der hjælper med gennemførelse af projektet, hovedsageligt i form af hjælp med rydning og øvrig forskønnelse.

Relationen til lokalsamfundet

Det er hele områdets beboere, der får mulighed for at få et mødested for sociale arrangementer.

Området har en meget stærk idrætsforening, men de beboere, der ikke er idrætsinteresseret føler, at de bliver holdt uden for fællesskabet, hvilket Oasen gerne skulle være med til at afhjælpe.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Kjeld Hansen skrev: 07-06-2017 13:09:24

  Projektet er til stor gavn for byen, og vil indgå i en ny helhed i forskønnelse af Krogsbølle by

 • #2 Bente Wendelbo Hansen skrev: 07-06-2017 13:21:48

  Projektet løfter området

 • #3 Mogens Stougaard skrev: 07-06-2017 13:24:13

  På grunden lå tidligere et "øjebæ", som blev nedrevet for et par år siden, og grunden ligger brak med masser at ukrudt herunder bjørneklo mm, og ser ikke pæn ud. Grunden ligger mellem nogle beboelser og skole- og idrætsvej og vil afgjort forskønne landsbyen tillige med øvrige aktiviteter.

 • #4 Henning Berner Rasmussen skrev: 07-06-2017 14:05:04

  God idé med et mødested for dem som normalt ikke kommer i idrætsforeningen. Det vil pynte på byen og jeg vil også glæde mig når jeg skal bringe og hente børn i skolen

 • #5 Lis Klinggaard skrev: 07-06-2017 16:07:33

  Meget positivt at lokal områdets beboere går sammen om sådan en opgave. Det kan kun gavne & styrke både stedet & initiativtagerne socialt. Hvilket måske kan brede sig til mere aktivitet /interesse områder.

 • #6 Bjarne Bengtson skrev: 07-06-2017 16:38:31

  Et rigtig godt initiativ, og en positiv oplevelser for alle de mennesker der dagligt benytter vejen til skole, boldbaner og idrætshal.

 • #7 Jacob Kampmann Madsen skrev: 07-06-2017 19:55:44

  Det virker som en rigtig god idé. :)

 • #8 Kjeld Hansen skrev: 07-06-2017 22:01:59

  Dette har vi håbet på i flere år.

 • #9 Aase og Jørgen S. Andersen skrev: 08-06-2017 12:29:39

  Rigtig godt at lokale tager initiativ til at forskønne landsbyen. Dette bliver til gavn og glæde for alle i området.

 • #10 Simon Sørensen skrev: 08-06-2017 17:17:37

  Vil give området et kæmpe løft og ikke mindst give trafikanter til skolen og idrætsforening en mere overskuelig og sikker ind / udkørsel til området hvor der dagligt færdes masser af børn.

 • #11 Jan Becher skrev: 09-06-2017 08:51:24

  Det var da en fremragende ide som jeg gerne støtter.
  Jan Becher

 • #12 Jesper Tornøe-Jensen skrev: 09-06-2017 18:16:45

  Super idé, det vil pynte på området og gøre vejen mere sikker for skolepatrulje og elever på cykler.

 • #13 Anette Knudsen skrev: 09-06-2017 20:26:12

  Godt initiativ👍

 • #14 Flemming Knudsen skrev: 09-06-2017 20:31:21

  Dejligt med forskønnelsen👍 Desuden bedre oversigtsforhold for trafikanter ved skolevejen😄

 • #15 Tina skrev: 09-06-2017 22:08:58

  Super godt initiativ

 • #16 lene madsen skrev: 10-06-2017 10:00:17

  det vil være godt for trafikken

 • #17 Freddy Andersen skrev: 10-06-2017 12:15:04

  Det fortjener støtte

 • #18 Kirsten Knudsen skrev: 10-06-2017 12:20:12

  God ide 😃

 • #19 Bent Christensen skrev: 10-06-2017 13:56:32

  Et godt projekt - det har min fulde støtte.

 • #20 Hans Nyhoj skrev: 10-06-2017 14:48:10

  Godt projekt.
  Fuld støtte herfra.
  Mvh
  Hans Nyhøj

 • #21 Ove Eriksen skrev: 10-06-2017 23:13:46

  Fuld støtte til et projekt som giver udvikling udenfor kommunens centerbyer

 • #22 Vagn H Frederiksen skrev: 11-06-2017 08:19:31

  Det er en vældig god ide i har fået - Der er nok flere småbyer på Nordfyn der kunne trænge til "samme behandling"

 • #23 Kaj Knudsen skrev: 11-06-2017 09:53:56

  Rigtig god ide.

 • #24 Karl Peter Lyhr skrev: 11-06-2017 11:30:54

  Super godt projekt. Håber i får opbakning til at gennemføre det.

 • #25 Lars Frederiksen skrev: 11-06-2017 18:18:44

  Godt initiativ

 • #26 Holger-Henning Carlsen skrev: 11-06-2017 19:48:30

  God ide.
  Hvordan med finansieringen?

 • #27 Birthe Johansen skrev: 12-06-2017 22:04:24

  God ide med socialt mødested

 • #28 Jan Rasmussen skrev: 13-06-2017 08:55:51

  Er ikke selv bosat i byen, men den øjebæ der lå der i forvejen var det første vi fik øje på når man nåede til byen, hvilket gav et noget negativt indtryk. Jeg støtter helt og holdent et projekt der kan forskønne byen. Næste projekt er måske i den by jeg bor i.

 • #29 Lars V. Drescher skrev: 13-06-2017 18:00:47

  Et spændende projekt, med et unikt initiativ bag. Projektet vil styrke motivationen for at bosætte sig i et område, hvor tilflytning måske kunne blive en udfordring. Samt styrke sammenholdet lokalt, på tværs af alder of social status

 • #30 Lena Eriksen skrev: 14-06-2017 20:20:19

  Rigtig godt initiativ, der vil styrke socialt samvær i Krogsbølle by

 • #31 Ivan Carlsen skrev: 16-06-2017 17:33:47

  Respekt.
  Når der er lokale folk som ønsker at gøre en forskel og ikke bare sidde på hænderne, så fortjener de også en støtte. De er med til at holde det lille bysamfund i gang.

 • #32 Poul Sørensen skrev: 07-07-2017 06:29:36

  Et rigtigt godt projekt, der ændrer en skændsel for området til en fryd for øjet, samtidigt med at der bliver mulighed for området beboere at mødes, drikke en kop kaffe og - ikke mindst - tale med hinanden. Stor tak til de personer, der gør en indsat for at forskønne byen.

 • #33 Klaus Hermansen skrev: 07-07-2017 11:15:17

  Et rigtigt flot initiativ, som giver eksempel til andre ildsjæle.

 • #34 Anne Mette Ditlev skrev: 11-07-2017 16:52:39

  Skønt og tiltrængt at denne grund bliver åbnet op og kommer til at virke indbydende samtidig med at det gavner oversigtsforholdende i byens knudepunkt.

 • #35 Søren skrev: 15-07-2017 13:54:03

  Dejligt initiativ til gavn for mange mennesker.

 • #36 Morten Hansen skrev: 17-07-2017 07:45:25

  Med sin beliggenhed lige midt i landsbyen overfor en særdeles velholdt bindningsværkgård, vil dette projekt højne byens miljø meget stærkt, specielt set i forhold til den tidligere deprimerende faldefærdige ejendom, der var en skændsel for byen. Her vil omegnens beboere i fremtiden kunne samles og dele synspunkter og oplevelser.