Et sprudlende beboerhus

Den gode idé

T-huset er et hus, der sprudler af frivillighed og liv. Huset bliver brugt af både frivillige, professionelle og andre interesserede, der har lyst til at bidrage til fællesskabet i området. Huset rummer sociale netværk og aktiviteter, såsom danskundervisning, forskellige kurser og lektiehjælp. Huset opleves som et sted, hvor beboere kan opnå viden og kompetencer til at mestre deres hverdag, men også som et sted, hvor de kan få et netværk blandt andre beboere. Disse aktiviteter bidrager til at skabe dialog mellem forskellige grupper, og på den måde styrkes den sociale sammenhængskraft i området.

Projektets fysiske rammer

Tingbjerg ligger i en grøn lomme omgivet af Vestvolden og Utterslevhuse og grænser op til Gladsaxe og Herlev kommune. T-huset har til huse i det sidste rækkehus på Langhusvej i Tingbjerg, hvor tv-stationen TV Tingbjerg tidligere holdt til. I 2014 overtog den boligsociale indsats lokalerne, som havde stået ubrugt hen i en årrække. Manglende brug og renovering havde sat sit præg på lokalerne, men da man på overtagelsestidspunktet ikke havde midler til at gøre det ordentlig i stand, valgte man blot at male huset indvendigt. Huset har således ikke været renoveret i de sidste 35-40 år.

Det omfatter projektet

Huset er generelt temmelig nedslidt og misvedligeholdt indvendigt med gener som fugt, dårlig belysning, kulde og træk, slidte gulve, vægge og døre. Huset trænger bl.a. til isolering og nye vinduer, så den nuværende fugt og kulde om vinteren kan minimeres; optimering af akustik i den store gang; renovering af aktivitetsrum, så de er tilsvarende de nutidige behov, et nyt køkken, og så trænger hele huset indvendigt til en omgang maling. Kort sagt har huset brug for et overordnet facelift, så det kan udvikle sig i den retning, som beboerne ønsker.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Renovering af T-huset har massiv opbakning både blandt beboere, de to boligselskaber i bydelen (fsb og SAB), samarbejdspartnere, herunder Socialforvaltningen og Børne- og ungeforvaltningen, samt Kultur- og Fritidsforvaltningen, der medfinansierer renoveringen i form af medarbejdertimer. Der er afholdt møder med flere frivilliggrupper samt samarbejdspartnere, hvorefter der efterfølgende er blevet udarbejdet et budget i samarbejde med en bygningskonstruktør. Alle samarbejdspartnere og frivilliggrupper er interesseret i at blive en aktiv aktør i selve renoveringsprocessen.

Relationen til lokalsamfundet

Tingbjerg er et område i rivende udvikling. Der er vedtaget en større byudviklingsstrategi, og et nyt kulturhus åbner i efteråret 2017. Husene tænkes som to samspillende huse, der kan supplere hinanden og bidrage til at tiltrække endnu flere beboere. Tingbjerg drømmer om et beboerhus, der i fremtiden kan rumme nuværende samt nye aktiviteter, og at alle vil have lyst til at fortsætte deres brug af det. Huset skal være et samlingspunkt og et fællesskabende sted, der er åbent for nye initiativer og idéer fra alle, der kunne have en interesse i huset og i at bidrage til udviklingen af Tingbjerg.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Lisbet Knudsen skrev: 27-06-2017 15:16:19

  Vi har meget brug for at T-Huset er indbydende når vi holder mødregrupper og forældrekurser.
  Omgivelserne betyder meget hvis man skal have lyst til at gå derhen en kold efterårs dag med sin lille baby. Børnerummet som bliver brugt meget både til arrangementer og til at passe børn i når vi har forældrekurser er så nedslidt at det er meget svært at holde rent, lofter hænger bogstaveligtalt løst. (løse plader)

 • #2 Karen Klingenberg skrev: 27-06-2017 22:25:20

  Som dansklærer er jeg meget glad for at undervise I T- huset 3 gange om ugen. Vi har ok undervisningslokaler Men især i kælderen er der meget koldt om sommeren og dårligt indeklima om vinteren.

 • #3 Lene løgstrup skrev: 28-06-2017 01:02:07

  Det er et dejligt hus som er meget benyttet og som der er meget brug for men som der står i artiklen trænger det hårdt til renovering. Jeg deltager i sprogundervisningen i kælderen hvor vi tit sidder med tæppe om fordi der er koldt.

 • #4 Tingbjerg Pensionist Center skrev: 28-06-2017 10:47:55

  T-huset, dets medarbejdere og brugere indgår i et aktivt samarbejde med områdets øvrige aktører.
  Et fint uformelt sted, som bruges af mange nationaliteter og aldersgrupper.
  Huset trænger voldsomt til en forbedring og renovering