100 års Huset i Andebølle

Den gode idé

Vi mangler en rentabel og inspirerende base for borgernes og foreningers aktiviteter i Andebølle.

Så vi vil bygge et 100 års Hus, der har rødder i lokalområdets historie og natur, der kan være arnested for livsglæde, livskvalitet og fællesskab for alle Andebøller. Og som med udgangspunkt i sociale, kreative og kulturelle aktiviteter vil øge sammenhængskraften og give mere liv i Andebølle.

Vi kalder det ”100 års Huset”, fordi husets rødder går mere end 100 år tilbage i tiden, og fordi vi ønsker et inspirerende hus, der er under løbende udvikling, og forbliver tidssvarende i mindst 100 år.

Projektets fysiske rammer

Det nuværende forsamlingshus, der står på grunden, er nedslidt. Der er kun plads til én aktivitet ad gangen, og de høje driftsomkostninger umuliggør de lokale foreninger og aktiviteters daglige brug af huset.

Derfor skal huset rives ned – og det tidssvarende 100 års Hus, der rummer galleri, værksteder, folkekøkken, mødelokaler og en sal med mulighed for biograf, streaming, LAN-party, koncerter, teater, let idræt og store lokale arrangementer - og med plads til spontane og uformelle møder og aktiviteter - bygges i stedet.

I byggeriet er der fokus på historien, bæredygtighed og grøn energi.

Det omfatter projektet

Vi søger støtte til at udskifte Andebølle Forsamlingshus med ”100 års Huset”, der med sin historie, indhold og rammer vil være kilde til mere sammenhold, trivsel og udvikling i Andebølle og opland. Mere aktivt medborgerskab!

Det nuværende forsamlingshus skal rives ned og de gamle mursten renses. I stedet skal ”100 års Huset” bygges – bl.a. med de gamle mursten - og indrettes, udenoms arealet anlægges – og den nye bestyrelse vælges, så huset kan tages i brug.

Byggeudvalget forventer, at dette følges op af et senere projekt, der kommer til at handle om at udvide og forbedre udenoms arealet.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Byggeudvalget, der varetager projektet, består af repr. fra Andebølle Lokalråd og Andebølle Forsamlingshus bestyrelse. Vi er selv lokale ulønnede folkevalgte. Alle vore aktiviteter udføres af ulønnede aktive.

Formelt er det forsamlingshusets CVR, der benyttes, men projektet er et fælles landsbyprojekt.

Vi forventer, at manuelt arbejde i det omfang, det er muligt, udføres af ulønnede aktive fra Andebølle. Det kan være oprydning, maling, lettere bortkørsel af ting mm. I vores aftaler med byggeriets håndværkerne lægger vi ind, at de henvender sig, når der er noget, vi Andebøller selv kan gøre.

Relationen til lokalsamfundet

”100 års Huset” bygger på input fra Andebøllerne og deres foreninger. Initiativet udspringer af et møde mellem Andebølles foreninger i 2012 – og er 100% lokalt. Kommunen er ikke en del af projektet.

Lokalrådet har - i samarbejde med forsamlingshuset - afholdt åbne brainstorms, 24 timer om BorgerRum, ABCD-udviklingsforløb og oplæg på mange borgermøder om byens visioner og muligheder for et åbent, aktivt og ressourcefuldt hus for Andebøllerne.

Byggeudvalget er i samspil med et bredt lokalt netværk af relevante håndværkere og teknikere - og lokale interessenter, der er involveret i projektet.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Jan Svendsen skrev: 27-01-2018 14:43:42

  Jeg bruge huset meget. Vi skal have et samlings punkt i et lille samfund. Mange mennesker i Andebølle bruger huset, hvis vi ikke for et nyt midster vi kontakten til hinanden .

 • #2 Henrik Aabye skrev: 27-01-2018 14:44:43

  Et uundværligt samlingspunkt for lokalsamfundet

 • #3 marian jensen skrev: 27-01-2018 17:30:54

  Det gamle hus har tjent os trofast siden 1888. Nu er det tiden til et skift, som rækker ind i fremtiden og lever op til de behov , vi har i dag for samvær, fællesskab og udvikling.

 • #4 Jesper Poulsen skrev: 27-01-2018 17:37:20

  100 års huset vil give et tiltrængt løft i de fysiske rammer. Det vil skabe bedre muligheder for vore mange foreninger, hvor nogle foreninger i dag har midlertidige lokale rundt omkring.
  Huset vil også skabe mulighed for at nye aktiviteter kan opstå for alle borgere i lokalsamfundet.
  Huset vil kunne blive et samlingsted for alle og skabe et nyt mødested for nye og gamle borgere.

 • #5 Anastassia Rosenring skrev: 27-01-2018 17:42:20

  Andebølle er et smukt sted med levende og aktive beboere, der gerne vil yde en indsats for fællesskabet. Vi er mange, der gerne vil gøre en aktiv indsats for at vores nye 100 års hus bliver en realitet.

 • #6 Erik Sørensen skrev: 27-01-2018 18:28:02

  Glæder mig meget over opbakningen fra de lokale foreninger det giver lys i vinduerne, og glæder mig over at der tænkes i grøn energi. Samt muligheden for flere samtidige aktiviteter. Huset passer fint ind i miljøet. Held og lykke med projektet,

 • #7 lis brødsted skrev: 27-01-2018 20:04:26

  Det vil virkelige skabe muligheder for alle mulige aktiviteter og samle hele landsbyen på tværs af alder og interesser.

 • #8 lis brødsted skrev: 27-01-2018 20:05:34

  Det vil virkelige skabe muligheder for alle mulige aktiviteter og samle hele landsbyen på tværs af alder og interesser.

 • #9 lis brødsted skrev: 27-01-2018 20:06:58

  Det vil virkelige skabe muligheder for alle mulige aktiviteter og samle hele landsbyen på tværs af alder og interesser.

 • #10 Anne Bloch Petersen skrev: 27-01-2018 21:19:20

  Det er vigtigt for et lille samfund, hvor der er mange foreninger og stor aktivitet, at der er et sted at mødes og mulighed for at styrke sammenholdet.

 • #11 Anne Bloch Petersen skrev: 27-01-2018 21:19:48

  Det er vigtigt for et lille samfund, hvor der er mange foreninger og stor aktivitet, at der er et sted at mødes og mulighed for at styrke sammenholdet.

 • #12 Anne Bloch Petersen skrev: 27-01-2018 21:20:55

  Det er vigtigt for et lille samfund, hvor der er mange foreninger og stor aktivitet, at der er et sted at mødes og mulighed for at styrke sammenholdet.

 • #13 Anne Bloch Petersen skrev: 27-01-2018 21:21:39

  Det er vigtigt for et lille samfund, hvor der er mange foreninger og stor aktivitet, at der er et sted at mødes og mulighed for at styrke sammenholdet.

 • #14 tim volder skrev: 28-01-2018 10:33:16

  det vil give stor gevinst for hele lokalområdet

 • #15 Lars Kondrup skrev: 28-01-2018 13:12:09

  Nu da der ingen skole er i byen, er forsamlingshuset et naturligt og vigtigt samlingspunkt. Dette er dog outdated og i forfald. Et nyt 100-års hus hvor der var mulighed for flere og bedre aktiviteter, kunne måske blive redningen for en lille by der bliver hårdt ramt af den nye jernbane.......

 • #16 Lars Kondrup skrev: 28-01-2018 13:13:17

  Nu da der ingen skole er i byen, er forsamlingshuset et naturligt og vigtigt samlingspunkt. Dette er dog outdated og i forfald. Et nyt 100-års hus hvor der var mulighed for flere og bedre aktiviteter, kunne måske blive redningen for en lille by der bliver hårdt ramt af den nye jernbane.......

 • #17 allan jørgensen skrev: 28-01-2018 19:26:39

  Et perfekt samlingssted til alle i Andebølle, barn,ung eller voksen.

 • #18 Allan Jørgensen skrev: 28-01-2018 19:28:45

  Et perfekt samlingssted til alle i Andebølle, barn,ung og voksen.

 • #19 Susanne Elbæk Knudsen skrev: 28-01-2018 20:32:13

  Vi håber og glæder os til det nye hus.

 • #20 Johnny Holm skrev: 29-01-2018 06:17:28

  Det er dejligt at vi får et nyt og flot samlingssted
  til gavn for rigtigt mange mennesker - foreninger og til at afholde fester som der altid har været i det gamle forsamlings hus.

 • #21 Maria skrev: 29-01-2018 14:03:23

  Jeg glæder mig vildt til at bruge det hus !!!
  Det bliver skønt at have sådan en mulighed for fællesskab, kreativitet og kultur i vores lille by.

 • #22 Walther skrev: 29-01-2018 14:54:24

  Overalt i samfundet er der brug for nytænkning og nye måder at være sammen på. Dette projekt er et godt eksempel, hvor gamle traditioner og gamle materialer bliver brugt på en ny måde. Genbrug på højt plan.

 • #23 Walther skrev: 29-01-2018 14:55:15

  Overalt i samfundet er der brug for nytænkning og nye måder at være sammen på. Dette projekt er et godt eksempel, hvor gamle traditioner og gamle materialer bliver brugt på en ny måde. Genbrug på højt plan.

 • #24 Charlotte jørgensen skrev: 29-01-2018 15:00:12

  Lækkert hus, det vil virkelig passe godt til Andebølle.

 • #25 Pia Due skrev: 29-01-2018 19:12:33

  Hvem sagde udkantsdanmark.... Jeg bor i guldkantsdanmark, Her er højt til loftet, frisk luft og flere timer i døgnet.
  Og selvfølgelig skal vi ha' et 100 års hus, ellers kan vi ikke blive ved med at synge vores sang.
  Andebølle valsen
  Midt på den fynske - den frodige ø
  Ligger så dejligt et landsbymiljø
  Gøgen den kukker og droslen den slår
  Og lærken den jubler hvert år
  Andebølle - Andebølle her er idyl
  Her er fred her er ro
  Andebølle - Andebølle her vil jeg leve og bo

  Bakker og dale- så grønne vi ser
  Fuglende synger - og pigerne ler
  Alle er samlet når der holdes fest
  I huset vi kender hver gæst
  Andebølle - Andebølle åen sig snor
  Langs med mose og hegn
  Andebølle - Andebølle du er den dejligste egn.

  Huse og gårde - som perler på snor
  Ligger så smukt her og alting det gror
  Frodige marker så langt øjet ser
  Og kan man så ønske sig mer'
  Andebølle - Andebølle her er natur
  Både vinter og vår
  Andebølle - Andebølle gid at du altid består.

 • #26 Bodil Albertsen skrev: 30-01-2018 15:01:43

  Held og lykke med ideen.

 • #27 Lisbeth Arvad skrev: 08-02-2018 19:00:05

  Flot og overbevisende projekt, som Andebølle fortjener. Et hus som vil komme rigtig mange forskellige brugergrupper til gode.

 • #28 Andreas skrev: 08-02-2018 19:00:58

  Fedt hus !!

 • #29 Johan Wright skrev: 09-02-2018 10:46:07

  100 års Huset bliver et helt nødvendigt – og savnet - aktiv i Andebølle.
  Vi har nemlig brug for et sted, hvor vi alle – foreninger og Andebøller – kan mødes på tværs af alder, interesser og forskellighed. Hvor vi kan gå hen og få en kop kaffe og en snak - eller deltage i en aktivitet i fællesskab med andre. Hvor der kan ske flere ting på én gang. Hvor vi kan fordybe os i noget, der interesserer os. Og hvor vi kan samles til fest eller i sorg – og der er plads til mangfoldighed.
  Kort sagt et sted, hvor livet i Andebølle kan udfolde sig og udvikles. Når det drejer sig om det sociale, det kulturelle og det almennyttige, så åbner 100 års Huset fine muligheder for det gode liv!
  Det vil skabe mere liv i Andebølle og tilføre os en attraktiv kvalitet, der kan være afgørende for om tilflyttere vælger os.

 • #30 Margit Jørgensen skrev: 13-02-2018 09:10:17

  Et virkelig flot projektet med mange muligheder for fællesskabet i et lille samfund. Held og lykke med 100 års huset.