Byens Komposthave

Den gode idé

Danskerne er en af de nationer, der producerer mest affald i verden pr. indbygger, hvoraf over halvdelen er affald fra vores hjem og private forbrug. Hvordan kan vi gøre det relevant, interessant og inddragende at lære om affald?

Vi vil gennem et rum i byen - Byhaven - skabe et læringsrum omkring grønne kredsløb. Igennem leg, sanser og
historier får besøgende viden og oplevelser omkring genbrug og hvordan vores grønne affald kan nedbrydes til
kompost og bruges som næring til havens planter. Forskellige aktiviteter skal udbrede interessen for og den praktiske erfaring med kompost.

Projektets fysiske rammer

Vores byhave er den eneste af sin art i lokalområdet. Den er centralt placeret i København og er derfor en oplagt platform for at formidle håndgribelige værktøjer til at blive aktiv i den grønne omstilling.

Lokale borgere, hvoraf en stor andel er udsatte, vil med projektet få et inkluderende og aktivt mødested. Her vil Komposthavens lærings-element give udsatte, plejehjemsbeboere, ressourcestærke kræfter i Byhaveforeningen, og mange andre borgere både fra nabolaget og fra resten af København jord under neglene. De vil med projektet få en faglig, social og sund indgangsvinkel til byens natur.

Det omfatter projektet

Målet er at skabe et trygt og sjovt læringsrum om kompostering, både for unge, ældre og alle derimellem. Vi ønsker derfor midler til at bygge Komposthaven op med - blandt andet byggematerialer, materialer til formidling og udstilling. Når projektet er realiseret ønsker vi at holde en åbningsfest og en kompostfest, som skal være en fest, hvor alle kan komme og lære om kompostering og grønne kredsløb.
Vi vil derudover gerne holde forskellige spændende workshops og undervisning som eksempler på, hvordan man kan indtage og bruge dette nye byrum som opfordring til borgere, foreninger og institutioner.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Byhaveforeningens arbejde er komplet frivilligt drevet. Projektet vil styrke foreningens sammenhængskraft, økonomiske stabilitet samt medlemsskare. Desuden vil Komposthaven meget konkret skabe et grønt og kreativt rum, hvor de frivillige kræfter i foreningen kan skabe nye grønne (og brune) fællesskaber og projekter internt og i samspil med projektets øvrige aktører. Foreningen er med til at vedligeholde den daglige drift af og opmærksomhed på komposten ved at bruge den aktivt i deres plantearbejde. Det forventes, at projektet vil øge medlemsantallet samt styrke foreningens lokale rolle.

Relationen til lokalsamfundet

Inden Byhaven på Sundholm blev stiftet led området af et blakket ry, som fik mange beboere i nabolaget til at holde sig væk fra området. Den tendens har Aktivitetscentret og Byhaveforeningen heldigvis vendt, og det er nu et område, der tiltrækker folk i alle aldre. Vi vil give borgerne i Sundholmsområdet lokalt medejerskab over byens grønne områder og give dem lyst og ressourcer til at bruge og udvikle byen på en bæredygtig måde. Ved at give vores naboer medejerskab og lære dem Byhaven at kende, håber vi på, som vi har set i tidligere projekter, at flere får lyst til at bruge og forme Byhaven.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 lise carstensen skrev: 14-02-2018 14:24:44

  Hej, jeg bor i nærheden og går ofte en tur gennem haven - det er meningsfyldt projekt til stor gavn for ALLE - jeg er fan! Kh. Lise

 • #2 Hans-Erik skrev: 14-02-2018 15:53:39

  Fantastisk projekt. Selvfølgelig skal vi kompostere mest muligt.

 • #3 Laila Nielsen skrev: 14-02-2018 16:59:10

  Jeg er nabo og bruger aldrig Byhaven. Man risikerer at blive kørt ned af cyklisterne, som bruger haven som cykelsti. Og der er altid gang i drikkeriet i sommerhalvåret. Køber kun mit juletræ dér.

 • #4 Flemming Nyborg Andersen skrev: 14-02-2018 18:01:25

  Det ligner et godt og bæredygtigt projekt!

 • #5 Kristian Skårhøj skrev: 14-02-2018 20:15:12

  Byhaven er et smukt sted hvor der er højt til loftet og plads til alle. Dem med grønne fingre, hjemløse, høns der går frit rundt og forældre på vej hjem fra vuggestue. Der burde være flere af denne slags steder i byen. 😊

 • #6 Lyng Brøndum Dyhrolm skrev: 14-02-2018 21:38:12

  Jeg kan kun bakke op om dette initiativ. Haven har været selvkørende som frivilligt drevet siden Områdefornyelsen stoppede for over tre år siden, og har i den grad vist, at de er i stand til at løfte opgaven, så jeg ville ikke være spor i tvivl om, at de også ville kunne føre dette projekt ud i livet, med stor succes og med en bred inddragelse af byens borgere. Projektet med haven har allerede skabt en stor forskel for området, og jeg er sikker på, at pengene vil være godt givet ud til at støtte et komposterings-formidlings-projekt i haven.

 • #7 Hanne Brogaard skrev: 15-02-2018 08:25:14

  Støtter projektet

 • #8 Irene Folsach skrev: 16-02-2018 10:59:39

  Det er den perfekte ramme for sådan en læringsplatform i bæredygtighed. Her kan borgere mødes på tværs i super skønne rammer. Vi kender haven når vi har fået lov at høste lidt af de spiselige urter, blomster og havens afgrøder til madlavningsarrangementer i lokalområdet. KH Madskolen Jorden Rundt