Nyt Museum Rebild

Den gode idé

Danskere er gennem alle tider udvandret til andre lande. Den mest massive udvandring fandt sted mellem 1850 og 1920, hvor 300.000 danskere rejste ud, primært til Amerika.
Der findes ikke en samlet formidling af dette kapitel i Danmarks historie. Vi vil etablere et moderne museum i Rebild - hvor de dansk-amerikanske forbindelser er blevet fejret siden 1912 - for at fortælle udvandrernes baggrund i Danmark (ofte fattigdom) og liv i USA og andre lande. Samtidig vil vi trække linierne op til vore dages udvandring - fra Danmark, men også til Danmark for at sætte historien i nutidigt perspektiv.

Projektets fysiske rammer

Nyt Museum Rebild (Danish-American Heritage Museum) bygges, hvor Spillemands-, Jagt- og Skovbrugsmuseet ligger i dag i en 60 år gammel bygning, som er for lille og ikke kan svare sig at renovere.
Museet bliver et arkitektonisk vartegn i Rebild, hvor RebildPorten og Lincoln Log Cabin i forvejen er unike bygninger. Huset skal bygges i træ fra Rold Skov, et lokalt og klimavenligt produkt, som også sikrer lavt energiforbrug. Huset bliver udover udvandring ramme for frivillige grupper af spillemænd og dansere, husflid- og håndværk-og udvandrergrupper samt en mindre, lokalhistorisk udstilling.

Det omfatter projektet

Projektet består af tre faser. Fase 1, konceptudvikling, har vist, at projektet har lokal, national og amerikansk opbakning.
Vi er klar til fase 2, udarbejdelse af en forretningsanalyse, der kan kvalificere projektets indhold og økonomi. Det er denne fase, vi søger støtte til.
Analysen udføres af BARK, og omfatter:
1) Organisation og ressourcer
2) Driftsøkonomi
3) Anlægsøkonomi
4) Marked og målgrupper
5) Aktiviteter, tilbud og rumprogram

Fase 3 er byggeriet, som skal finansieres af private fonde i DK og USA. Flere har vist interesse, men en forudsætning er en bæredygtig driftsøkonomi.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Projektet er til daglig forankret i en projektgruppe med tre personer fra hhv. Spillemandsmuseet, Rebildselskabet og Rold Skov Natur- og Kulturcenter.
Vi har en udvidet projektgruppe med repræsentanter for de frivillige, som mødes jævnligt.
Idéudvikling er sket i en række workshops med repræsentation fra frivilliggrupper og med konsulentfirmaet MMEx som facilitator. Grupperne har leveret input og godkendt resultaterne, ligesom bestyrelser og generalforsamlinger har godkendt konceptet. Desuden har frivillige fra bl.a. Lokalhistorisk Arkiv og Kulturstationen i Skørping deltaget i en workshop.

Relationen til lokalsamfundet

Begge foreninger bag Museum Rebild har i generationer haft et tæt samarbejde med beboere, turismeerhverv, kulturinstitutioner og offentlige myndigheder i området.
Alle er løbende blevet orienteret om planerne for et nyt museum og har desuden været inviteret til et offentligt møde. Vi har i den proces fået opbakning og gode input.
Museet lægger op til, at huset i fremtiden kan bruges som mødested for lokale grupper i eller uden for åbningstid. Et sådant sted mangler i Rebild.
Vi har i 2017 holdt møder med Rebild Kommunes borgmester og Udvalget for Kultur og Fritid og fået deres opbakning.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Bodil Tvedegaard skrev: 31-01-2018 14:18:37

  Som frivillig museumsformidler på museet er det selvfølgelig den helt store drøm, at vi en dag kan stå med et nutidigt og moderne museum. I nutidige rammer fortsætte med at formidle den arv og den kultur som er så speciel for Himmerlands og Rold Skovområdet... det er vores store drøm!

 • #2 Jakob Oschlag skrev: 31-01-2018 15:13:08

  Himmerlandsmusikken er en vigtig spillemands musikdialek. En tradition bevares, når den fornys. Det kræver gode rammer

 • #3 Verner Beck skrev: 31-01-2018 15:20:34

  Det er et fint og nødvendigt projekt

 • #4 Stig Jonstrup Pedersen skrev: 31-01-2018 15:49:51

  God ide. Særligt hvis det får et arkitektonisk udtryk, der matcher Rebildporten.

 • #5 Stig Jonstrup Pedersen skrev: 31-01-2018 15:51:49

  God ide. Særligt hvis det får et arkitektonisk udtryk, der matcher Rebildporten.

 • #6 Stig Jonstrup Pedersen skrev: 31-01-2018 15:57:04

  Glimrende ide, kg tilsyneladende et projekt, der arkitektonisk matcher Rebildporten.

 • #7 Esben Nielsen skrev: 31-01-2018 17:24:39

  Fantastisk idé. En interessant epoke, som eksempelvis er belyst på museet i Ballenstedt syd for Hamburg. Men det er oplagt at tydeliggøre den danske udvandring i Rebild, hvor vi hvert år fejrer båndene til udvandrerne.

 • #8 Lise Glindvad skrev: 31-01-2018 17:26:27

  Super spændende projekt!

 • #9 Mogens Yde skrev: 31-01-2018 17:28:41

  Det er et vigtigt og meget spændende projekt, som vil gøre Rebild endnu mere tiltrækkende og interessant at komme til. Lad os få et flot byggeri, der passer ind i omgivelserne og giver rammer for både museum, spillemandsmusik og dans, udvandringshistorien og skovens betydning for egnen!

 • #10 Vivi hensel skrev: 31-01-2018 17:29:29

  Godt projekt men vigtigt bygningen matcher rebildporten ellers bliver det meget grimt

 • #11 Vivi hensel skrev: 31-01-2018 17:32:52

  Godt projekt

 • #12 Stig Jonstrup Pedersen skrev: 31-01-2018 17:36:13

  Glimrende projekt, der absolut vil forskønne området.

 • #13 Bitt Juul Jensen skrev: 31-01-2018 18:39:51

  Flot projekt

 • #14 Bitt Juul Jensen skrev: 31-01-2018 18:40:32

  Flot projekt

 • #15 Henrik Harsfort skrev: 31-01-2018 18:52:45

  Helt klart en superide der kan styrke kommunen væsentligt kulturelt

 • #16 Henrik Harsfort skrev: 31-01-2018 18:53:19

  Helt klart en superide der kan styrke kommunen væsentligt kulturelt

 • #17 Erik Schuldt skrev: 31-01-2018 19:28:14

  Et vigtigt projekt, både konkret omkring den danske udvandring - men også i relation til vandringen i dag fra fattige og uroplagede områder til lande og områder hvor mulighederne er fristende...som de danske og nordiske udvandrere for blot 100 år siden. Dette projekt kan give en forståelse til børn og voksne!!

 • #18 Pernille skrev: 31-01-2018 19:38:29

  Et rigtig spændende projekt som klart skal støttes, så historien lever videre i nutiden😊

 • #19 Denis Nyboe skrev: 31-01-2018 19:52:15

  Et vigtigt sted for Nordjylland og Danmark.
  Det nuværende museum rummer en unik samling af spillemandsmusik og viden om spillemandstradition. Vi har også log cabin som støtter op om nationalparken og sammenhængen til udvandringen til USA.
  Den lokalhistoriske del af Museum Rebild har igennem en del år gjort et stort arbejde for at beskrive og formidle områdets historie om såvel oldtid, middelalder og nutid-herunder også udvandringen til Amerika og Canada. Dette fortjener gode rammer for at kunne udvikle viden om Dansk historie og kultur.

 • #20 Hans Marckmann skrev: 31-01-2018 20:24:19

  Fantastisk område

 • #21 Kristian Helmer Petersen skrev: 31-01-2018 21:02:00

  Flot projekt, håber det bliver realiseret!

 • #22 Kristian Helmer Petersen skrev: 31-01-2018 21:02:58

  Flot projekt, håber det realiseres

 • #23 Lene Nielsen skrev: 31-01-2018 21:10:51

  En god idé og et flot projekt.

 • #24 Bettina Kjeldsen skrev: 31-01-2018 21:16:34

  Rigtig god idé

 • #25 Annette Jensen skrev: 31-01-2018 22:43:53

  Jeg elsker at bo i Rebild, og museet trænger til noget nyt v1

 • #26 Tommy Nielsen skrev: 31-01-2018 23:44:01

  Et rigtig godt projekt.

 • #27 Jette Tikjøb Olsen skrev: 31-01-2018 23:44:22

  Det er et meget påkrævet projekt fordi udvandrerfortællingen sætter vor egen tids indvandrerproblematik i relief og fordi den del af Danmarkshistorien skal bevares for eftertiden. Ligeledes er det vigtigt at bevare og opildne spillemandskulturen som en væsentlig del af dansk musikkultur.

 • #28 Jan Karlsson skrev: 01-02-2018 01:22:44

  God ide!

 • #29 Jan Karlsson skrev: 01-02-2018 01:23:11

  God ide!

 • #30 Vibeke skrev: 01-02-2018 08:23:48

  Et flot projekt i et unikt område af Himmerland. Jeg håber det bliver en realitet.

 • #31 Gitte Brown skrev: 01-02-2018 10:28:33

  Jamen vi mangler jo et sådan museum i Danmark. Se at få det bygget, det skylder vi hinanden og de kommende generationer. Historieformidling er kernen i vores egen selvforståelse. Glæder mig til at komme på museum i Rebild, når det står færdigt.

 • #32 Elisabeth Barfod Carlsen skrev: 01-02-2018 12:28:34

  Spændende ide

 • #33 Vera Obel skrev: 01-02-2018 13:22:30

  Det lyder som et godt og nødvendigt projekt.

 • #34 Vera Obel Jepsen skrev: 01-02-2018 13:24:57

  Det lyder som et godt og nødvendigt projekt.

 • #35 Arne Bindeballe skrev: 01-02-2018 13:26:00

  God ide med nyt museum Rebild...

 • #36 Vera Obel skrev: 01-02-2018 13:26:45

  Det lyder som et godt og nødvendigt projekt.

 • #37 Jørgen Holm skrev: 01-02-2018 13:28:32

  Jeg giver hermed min helhjertede støtte til et museum med det beskrevne formål. Også i min slægt er der folk, der er udvandret - til USA og Canada.

 • #38 Jørgen Holm skrev: 01-02-2018 13:29:52

  Jeg giver hermed min helhjertede støtte til et museum med det beskrevne formål. Også i min slægt er der folk, der er udvandret - til USA og Canada.

 • #39 Stener Mousten skrev: 01-02-2018 19:18:09

  Tak til initativ tagerne. Fra nu af kan det kun gå for langsom.

 • #40 Elisabeth Jensen skrev: 01-02-2018 20:34:00

  Et godt projekt.

 • #41 Elisabeth Jensen skrev: 01-02-2018 20:38:46

  Et godt projekt.

 • #42 Kirsten Skjøde skrev: 01-02-2018 20:42:58

  Det er en rigtig god idé at bygge et helt nyt museum. Projektet ser godt ud, så jeg, at det bliver realiseret.

 • #43 Elisabeth Jensen skrev: 01-02-2018 20:44:13

  Et godt projekt

 • #44 Kirsten Skjøde skrev: 01-02-2018 21:04:22

  Et godt og virkeligt tiltrængt projekt, som jeg meget håber bliver realiseret i den nærmeste fremtid.

 • #45 Solveig Egelund Højmark skrev: 01-02-2018 21:12:54

  Museet i Rebild er en guldgrube af traditioner inden for kultur og folkemusik. Et sådant sted er værd at bevare. Men nye og videre rammer for det, der i øjeblikket foregår på Museet, er efterhånden påkrævet, da det vil give langt mere bevægelighed og derfor også øge interesse og besøgstal.Derfor vil det være et godt projekt med et Nyt Museum i Rebild.

 • #46 anne voss skrev: 01-02-2018 22:31:14

  Det lyder spændende - og som noget, som både vil interessere os, der bor her, og de mange turister, der besøger Rebild Bakker.

 • #47 Svend Hørsman skrev: 01-02-2018 22:31:31

  Det lyder spændende, jeg håber det nu vil lykkes at få det udbygget, det vil være godt. Specielt muligheden for at fastholde spillemands musikken. Alt lykke og god vind fra mig.

 • #48 Svend Hørsman skrev: 01-02-2018 22:33:54

  Det lyder som en fin ide. Jeg har skrevet en gang, men det blev væk?

 • #49 Helle Guesdo skrev: 01-02-2018 23:24:02

  God idé. Og bygningen vil klæde Rebildporten.

 • #50 Lene Samuelsen skrev: 02-02-2018 01:27:39

  Museet har stort behov for mere plads til deres skønne udstilling som står meget klemt, som det er nu. Og der er sikkert mange flere skønne ting og sager der burde stilles frem.

 • #51 Annette Bystrup skrev: 02-02-2018 07:05:50

  Godt initiativ. Skal blive spændende at følge.

 • #52 Svend Dahl skrev: 02-02-2018 08:39:38

  Held og lykke.

 • #53 Svend Dahl skrev: 02-02-2018 08:40:42

  Held og lykke.

 • #54 Niels Jørn Østergård skrev: 02-02-2018 09:43:30

  Til alle der støtter vores projekt via facebook - skal lyde en tak. Der er mange følelser og engagement forbundet med museet i Rebild. Men også udfordringer for at kulturformidlingen og folkemusikcenteret også eksisterer om 25 år og forhåbentlig meget længere. Det nye bliver et større fokus på udvandrertiden, hvor vi bliver det eneste museum i DK der har dette emne. Udvandrertiden er både historien om forholdene eksempelvis her i Himmerland i 1800 tallet, med stor fattigdom og manglende muligheder, til historien om de mange der så fik en ny tilværelse primært i USA. Tilligemed har vi mulighed for at sætte tingene i relief med de vandringer der sker i dag. Jeg har været en del af museet i Rebild siden 1970, og håber at projektet denne gang må lykkes. Vi har faktisk prøvet nogle gange tidligere, uden held.Men jeg føler at tiden er nu.
  Niels Jørn Østergård
  museumsinspektør

 • #55 Birgitte Melgaard Poulsen skrev: 02-02-2018 10:30:50

  Nyt Museum Rebild er absolut nødvendigt for bevaring af fælles bank af minder som beskrevet og også som mødested som for egen del har drejet som om folkemusik som museet har været rammer for bevarelse af og udlæring af. Mvh Birgitte

 • #56 Birgitte Melgaard Poulsen skrev: 02-02-2018 10:31:06

  Nyt Museum Rebild er absolut nødvendigt for bevaring af fælles bank af minder som beskrevet og også som mødested som for egen del har drejet som om folkemusik som museet har været rammer for bevarelse af og udlæring af. Mvh Birgitte

 • #57 Troels Pedersen skrev: 02-02-2018 11:56:26

  Jeg har brugt Spillemandsmuseet i mange år i forbindelse med musik og dans. Jeg støtter varmt dette projekt. Det vil være medvirkende til at sikre en fremtid for vores folkekultur, som i den grad er under pres.

 • #58 Ilse Vad Nielsen skrev: 02-02-2018 16:46:35

  Som efterkommer af udvandrere og opvokset i Skørping/Rold Skov hilser jeg projektet velkommen. Også spillemandstraditionen på egnen er vigtig at bevare, derfor synes jeg rigtig godt om ideen.

 • #59 Poul Juel skrev: 02-02-2018 17:15:55

  Flot projekt

 • #60 Poul Juel skrev: 02-02-2018 17:17:41

  Flot projekt

 • #61 Finn H. Jacobsen skrev: 02-02-2018 18:21:01

  Jeg synes det er et godt og nødvendigt tiltag.

 • #62 Finn Jacobsen skrev: 02-02-2018 18:24:53

  Jeg synes det er et godt og nødvendigt projekt.

 • #63 Finn Jacobsen skrev: 02-02-2018 18:30:52

  Jeg synes det er et godt og nødvendigt projekt.

 • #64 Finn Jacobsen skrev: 02-02-2018 18:31:46

  Jeg synes det er et godt og nødvendigt projekt.

 • #65 Karin Skovmand skrev: 02-02-2018 19:14:37

  Det er et godt projekt.
  Jeg glæder mig til at være en del af stedet som bruger og frivillig

 • #66 Karin Skovmand skrev: 02-02-2018 19:15:59

  Det er et godt projekt.
  Jeg glæder mig til at blive en del af det som bruger og frilvillig.

 • #67 Else Ø. Schmidt skrev: 03-02-2018 00:53:34

  Som spillemand på museet synes jeg det er en meget vigtig og god idé at få fornyet rammerne for museets største klenodie : folkemusikken og folkekulturen i levende tradition så den bevares, formidles, tilgængeliggøres og fornyes og vi kan give den glæde musikken og dansens fællesskab videre til de næste generationer.

 • #68 Charlotte Rørth skrev: 03-02-2018 07:24:44

  Stærkt og vigtigt projekt for egnens og dks nutidige og fremtidige identitet, fordi det vil vise, hvad vi brød op fra og derned hvilken drivkraft, der ligger bag flugt.

 • #69 Arnt Johansen skrev: 03-02-2018 12:34:24

  Godt projekt

 • #70 Leah Jacobsen skrev: 03-02-2018 19:09:08

  Det er et spændende projekt, som jeg gerne vil se færdiggjort.

 • #71 Leah Jacobsen skrev: 03-02-2018 19:09:27

  Det er et spændende projekt, som jeg gerne vil se færdiggjort.

 • #72 Susanne Kraft skrev: 03-02-2018 20:01:46

  nu er der jo bygget et modernt hus i en hel anden stil ved siden af (Rebild Porten) som slet ikke passer til det gamle nedslidte museum. Så ja, I er godt nok NØDT TIL at bygge nyt. God fornøjelse!

 • #73 Bent Aakjær Nielsen skrev: 04-02-2018 01:13:40

  Mener det et helt rigtigt projekt som virkelig er værd at bakke op om

 • #74 Leah Jacobsen skrev: 04-02-2018 09:07:14

  Det er et spændende projekt, og en tiltrængt fornyelse og udvidelse af det gamle Spillemandsmuseet, som får nye muligheder og indhold.

 • #75 Niels Larsen skrev: 04-02-2018 09:58:45

  Det er en stærk cocktail at knytte udvandring og himmerlanske levevilkår sammen. Projektet bliver en absolut genvinst lokalt og nationalt.

 • #76 Lone Barner skrev: 04-02-2018 12:31:18

  Jeg elsker det gamle Spillemandsmuseum, men, som frivillig i Cafe`gruppen, og aktiv spillemand, må jeg erkende, at det gamle er smukt, men ude af trit med tiden!
  Det er vigtigt at bevare den historie, som vi er rundet af - det gælder både ting og dukumentation af kultur og traditioner, og i de`t stykke er Museum Rebild af så stor betydning, at det vil være, at lade det forfalde!

 • #77 Pia Sørensen skrev: 04-02-2018 12:33:46

  Jeg støtter projektet

 • #78 Gunner Friis skrev: 04-02-2018 13:35:50

  Museum Rebild er et godt, og nødvendigt redskab til at bevare den danske kulturarv.
  Set i lyset af nedlæggelsen af Folkemusikcentret i Hogager er det mere aktuelt end nogensinde før, at skaffe ressourcer til at bevare den danske kulturarv. En unik kulturarv, som ellers uvægerligt vil forsvinde for stedse.
  Vh.Gunner Friis

 • #79 Kirsten Lundorff skrev: 04-02-2018 16:24:35

  fin ide... jeg støtter 100 % op om projektet :-)

 • #80 leif madsen skrev: 04-02-2018 16:30:10

  fint projekt

 • #81 Hanne skrev: 04-02-2018 20:59:00

  Rigtig fint projekt.

 • #82 Anny winther skrev: 04-02-2018 22:12:56

  Et fantastisk projekt om en autentisk historie, som stort set alle familier har relationer til. Placeringen kan ganske enkelt ikke være bedre.

 • #83 Inger M. Frederiksen skrev: 05-02-2018 10:20:00

  God idé 👍

 • #84 Inger M. Frederiksen skrev: 05-02-2018 10:23:50

  God idé! Flere af min familie emigrerede til USA

 • #85 Frode skrev: 05-02-2018 14:51:45

  Godt projekt!

 • #86 Frode skrev: 05-02-2018 14:53:55

  Godt projekt!

 • #87 Jens Peter Hansen skrev: 05-02-2018 17:43:40

  Jeg støtter projektet

 • #88 Vivi hensel skrev: 07-02-2018 17:41:22

  Godt projekt

 • #89 Hanne Jensen skrev: 07-02-2018 17:47:19

  Rigtig fint tiltag.

 • #90 Hanne Jensen skrev: 07-02-2018 17:47:20

  Rigtig fint tiltag.

 • #91 Hanne Jensen skrev: 07-02-2018 17:47:21

  Rigtig fint tiltag.

 • #92 Inge Lyck skrev: 07-02-2018 18:46:05

  God ide :) Jeg har altid været glad for spillemands museet og kan se projektet giver rigtig god mening :)

 • #93 Anette petersen skrev: 07-02-2018 20:04:17

  Virkelig tiltrængt, vi trænger til fornyelse:)

 • #94 Katrine Hedeman skrev: 07-02-2018 20:18:52

  Fedt med nyt museum i Rebild

 • #95 Mettea Langgaard Frølund skrev: 08-02-2018 16:54:16

  Det vil være så godt og i øvrigt fantastisk flot med det nye museum. Det gamle er for trangt og utilstrækkelig

 • #96 Marie Louise Vermeij skrev: 09-02-2018 08:54:32

  Godt projekt

 • #97 Birgit Skovmand skrev: 17-02-2018 17:51:40

  Det er en spændende ide. Jeg vil gerne støtte projektet.