Det Grønne Fællesrum

Den gode idé

Aarhus Ø er en bydel i rivende udvikling. Byggeriet skyder op og folk flytter ind. Fra kommunen og bygherrernes side er der aktivt blevet arbejdet med en strategi, der hedder byliv før bygninger. Dette har udmundet sig i mange interessante og succesfyldte projekter.

Kommende skridt er at gøre de mange tiltag til permanente elementer for byen og beboerne. Ø-Linjen er tanken om at binde bydelen sammen og lave rum til at være. Arbejdet opstarter i år og med dette projekt skal det første element skabes: Det Grønne Fællesrum, der skal være mødestedet for ildsjæle, naboer og besøgende.

Projektets fysiske rammer

Selve Ø-Linjen er et ca. 10.000 m2 stort areal fordelt på fire områder, der forbindes med kanalbroer.

Det Grønne Fællesrum er at stort væksthus på ca. 60 m2, der skal danne rammerne for mange forskellige aktiviteter samt dyrkning.

Selve Ø-Linjen vil komme til at indeholde en lang række aktiviteter, hvilket vil blive kortlagt i den kommende tid, hvori Det Grønne Fællesrum vil spille en vigtig rolle for denne proces.

Det omfatter projektet

Med projektet opføres et stort væksthus på ca. 60 m2, og dertil kommer indretning af rummet, så det kan danne ramme om mange forskellige aktiviteter.
De mange aktiviteter vil omhandle den videre udvikling af Ø-Linjen, hvor ildsjæle og andre aktører kan byde ind. Dertil skal væksthuset også rumme en lang række sociale arrangementer for bydelenes beboere.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Selve gennemførelsen af projektet Det Grønne Fællesrum samt Ø-Linjen sikres af Foreningen Pier 4 og dets samarbejdspartnere.

Frivillige og ildsjæle vil deltage i arbejdet med etablering samt drift af Det Grønne Fællesrum, der på sigt skal overdrages til en selvstændig forening af og for bydelens beboere.

Ø-Linjen skal samle Aarhus Ø, hvorved et vigtigt element er involvering, hvilket både er i projektudviklingen og i de konkrete tiltag, der dannes enighed om. Et par eksempler kan være opbygning og pasning af en hønsegård, som det i Ø-Haven. Eller et fællesskab om en lejeplads.

Relationen til lokalsamfundet

Igennem en årrække er der oparbejdet en tæt relation mellem Foreningen Pier 4 og Aarhus Ø's mange beboere, der er ivrige for at bidrage.

Ø-Linjen har afholdt sit første informationsmøde med tilslutning fra ca. 250 af bydelens beboere. Flere har efterfølgende medgivet, at de har interesse for projektet og meldt sig som frivillige.

Dernæst har Ø-Haven 300 aktive haver og ca. 500 på venteliste. Disse vil i løbet af 2018 og 2019 blive flyttet til en placering ved Det Grønne Fællesrum og derved naturligt blive en del af projektet.

Målet med Ø-Linjen er at samle Aarhus Ø.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Linda Hedeby skrev: 11-02-2018 08:51:11

  Jeg kan frygte at solen ikke når ned til Ø- linjen, da solen ikke står højt på himlen på vore breddegrader, som feks sydpå. Lange skygger!! VHlinda

 • #2 Karen Olesen skrev: 11-02-2018 13:26:42

  Hej
  En fantastisk ide med et vækstrum/væksthus-))
  Jeg har selv en have i det nuværende havearrangement og vil gerne fortsætte med at dyrke grøntsager i "min" have.
  Om vinteren står haven temmelig stille. Det er kun grønkålen, som jeg dagligt har glæde af. Derfor ville det være fantastisk at kunne bruge sine grønne fingre inde i et væksthus.
  Jeg bor i AABs bolig på Havnen og her har vi ikke et fællesrum, hvilket vi savner rigtig meget. Et væksthus, der samtidigt kunne være et samlingssted for venner og familie, ville være helt fantastisk.

 • #3 Hans-E. Møller-Hansen skrev: 11-02-2018 14:11:55

  Lyder spændende , men det ville være rart, hvis “slagge” opkørslen for enden af kvarter-pladsen ved Pakhusene snart kunne komme i orden. Eller i det mindste lidt lys, så man kan undgå de værste huller !

 • #4 Birgit Roslyng skrev: 11-02-2018 14:54:29

  Et rigtigt dejligt initiativ, der giver bedre muligheder for at forlænge sæsonen

 • #5 Vinnie Klinke skrev: 12-02-2018 12:35:24

  Jeg vil gerne deltage som frivillig i projekter, eks. etablering af beboerhus mm.

 • #6 Anne Grethe Skov-Nielsen skrev: 12-02-2018 13:47:56

  Rigtig god idé!

 • #7 Villads Claes skrev: 14-02-2018 13:07:49

  Wow! Åh, hvor bliver der pænt på Aarhus Ø'en. Kan nærmest ikke vente til byggerierne er færdige så man kan dase og nyde og beundre de moderne byggerier og alle de smukke mennesker der!

 • #8 Helle Bagger skrev: 19-02-2018 16:51:05

  Fantastisk med væksthus og Øhaver