FællesSKAB - delegrej & sammenhold

Den gode idé

FællesSKAB – et sted vi mødes, deler og udvikler Kulbanekvarterets spirende aktiviteter, netværk og foreninger, fx fællesspisning, bankoklub, byhaver, cykelværksted mv. Der ansøges om hjælp til at lave en grejbank til vores nye 50m2 fælleshus: LYSBOKSEN og kommende park: Kulbaneparken. FællesSKABET skal indeholde alt fra garn, haveredskaber, værktøj, bluetooth anlæg og DJ-udstyr. Ideen er, at brugerne via en specialudviklet SMS-service, kan åbne en boks og låne indholdet. Efter et bestemt antal gange, skal man ’betale’ med frivillighed til fx den lokale Kulturfest, men kun hvad man lyster.

Projektets fysiske rammer

Kulbanekvarteret er et udsat byområde og præget af manglende muligheder for fællesskaber og ikke-eksisterende lokalt kultur- og foreningsliv. Kvarteret rummer ingen offentlige mødesteder, intet bibliotek og ikke engang en bænk. Men med anlæggelsen af Kulbaneparken på 35.000 m2 som en del af Områdefornyelsen Kulbanekvarteret får vi mulighed for at opbygge en tradition for meningsfulde fællesskaber på tværs af de mennesker, der bor her. Vi beboere er klar til at rykke ud og lærer hinanden at kende - men vi mangler et sted at opbevare grej og opbygge det fællesskab, der skal binde os sammen.

Det omfatter projektet

Vi søger støtte til at bygge et FællesSKAB – en selvstændige grejbank med en specialudviklet SMS-service, a la postboks. Den skal være en fritstående tilbygning til LYSBOKSEN som vi har arvet og allerede står i parken, men vi har akut brug for mere plads, hvis vi skal kunne udnytte dens potentialer. FællesSKABET skal sammen med LYSBOKSEN være motor for at brobygge mellem og aktivere kvarterets beboere og deres store virketrang. Vi står på spring til at mødes, skabe noget sammen og lære hinanden bedre at kende samt inspirere dem, som endnu ikke er så fortrolige med og vant til foreningslivet.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Kulbaneparkens Venner er en frivillig forening stiftet af lokale beboere. Foreningen skal understøtte lokale aktører og igangsætte sociale/kulturelle arrangementer. Formålet er, at favne, engagere og inspirere til medborgerskab i kvarteret og udviklingen af Kulbaneparken. Dette understøtter grejbankens betalingssystem, hvor ’betalingen’ er engagement i fx den lokale Kulturfest. Foreningens initiativtagere har bred erfaring fra andre frivillige sammenhænge og har en stor aldersspredning. En del af medlemmerne er med til at uddele midler til lokalt forankrede sociale og kulturelle projekter.

Relationen til lokalsamfundet

Da fællesSKABET er en del af LYSBOKSEN og vores kommende park, som er blevet til i forbindelse med områdefornyelsen, har projektet en tæt relation til og samarbejder med denne. Områdefornyelsen Kulbanekvarteret er sparringspartner ift. til vores forening, Kulbaneparkens Venner og udvikling af fællesSKABET for at sikre en bæredygtig driftsmodel af denne. Foreningens initiativtagere er engagerede i projektgrupper i områdefornyelsen og har generelt et stort netværk i området. Vi mener, at den tætte kobling kan styrke udviklingen af foreningens arbejde og forankring i fremtiden.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
  • #1 Nete Bo skrev: 27-11-2017 13:51:59

    Mega fed idé!

  • #2 Louis skrev: 27-11-2017 14:05:01

    Stærkt!