Fra Forsamlingshus til Borgerstue

Den gode idé

”Projekt Fra Forsamlingshus til Borgerstue” i Thise Kultur og Forsamlingshus:
Skab et moderne samlingssted med åben, fleksibel og nem adgang for foreninger, virksomheder og andre arrangører af kulturelle og sociale aktiviteter.
Adgangen til Borgerstuen tænkes administreret således:
1. Adgang for alle primære brugermedlemmer med nøglekort
2. On-line reservation i kalender (først til mølle)
3. Husorden: Brugere sørger for oprydning, opvask, lukning og s

Projektets fysiske rammer

Det er besluttet at satse på bevarelse af husets rammer og udseende frem for at rive ned og bygge nyt. Årsagen til dette er at forsamlingshuset er en væsentlig del af Thises historie, og at bygningen passer godt ind i landsbybilledet. Der er udarbejdet beskrivelse og arkitekttegninger samt afholdt licitation. Samlet projektsum kr. 2.977.085,-. Det er imidlertid ikke lykkedes at skaffe finansiering til det fulde projekt og bestyrelsen har fået det råd at man skal dele projektet op og koncentrere projektet omkring etablering af ”borgerstue”, som dette projekt omfatter.

Det omfatter projektet

Projektet planlægges realiseret ved at forgang og ”æ bette sal” ændres til en ”lounge” med adgang til ”Borgerstuen” , køkken og toiletter men med lukket adgang til resten af huset, som fortsat udlejes som hidindtil, men som også kan inddrages ved større kulturelle og sociale arrangementer.
Borgerstuen indrettes med mødefaciliteter, AV-udstyr og en mini Cafe (transportabel). Endvidere etableres depotrum med adgang for borgerstuens brugere.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Projektet vil blive styret af foreningens bestyrelse med assistance fra arkitekt Søren Yde.Projektet nyder fuld opbakning fra foreningens ca. 200 medlemmer, sognets foreninger og virksomheder. Licitationsbeskrivelserne er meget specificeret og giver mulighed for udtagning af opgaver som egner sig til frivillig arbejde. Dette planlægges realiseret i et omfang svarende til kr. 150.000,- incl. moms.

Relationen til lokalsamfundet

Thise Kultur og Forsamlingshus har i 75 år været sognets samlingspunkt, heraf de sidste 25 år som forening med frivillig bestyrelse og meget frivillig indsats, se vedhæftede beskrivelse af Thise og historik for Thise Kultur og Forsamlingshus. Huset må betragtes som en nødvendighed for sammenhængskraften i sognet og en væsentlig del af videreførelse af den positive landsbyudvikling som Thise er ind i.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Knud Gert Andersen skrev: 15-01-2018 09:17:56

  Vi har ikke opgivet! Hovedprojektet er stadig målet - nu med langt større lokal indsats og med en opdeling i mindre etaper. En større lokal arbejdsstyrke er klar, og vi forsøger også at finde lokale midler.

 • #2 Annalise Kristensen skrev: 15-01-2018 13:48:14

  Vi arbejder sammen i Thise.

 • #3 Sofie skrev: 17-01-2018 16:59:23

  Det ser super godt ud! Rigtig godt initiativ blot at renovere for at opretholde det ydre bybillede. Det er nødvendigt at foretage sig disse renoveringer, og jeg håber, at det forhåbentlige tilskud rækker langt.

 • #4 Ditte Dollerup skrev: 01-02-2018 10:30:14

  Som tilflytter til dette lille lokalsamfund fra Nordsjælland er det fantastisk at opleve de mange aktiviteter, der er i og omkring forsamlingshuset - alt på frivillig basis.
  Med de foreslåede ændringer vil huset komme til at fremstå som en perle i Thise.

 • #5 Hans B. Johnsen skrev: 05-02-2018 11:14:31

  I det lille sogn, som Thise er en del af, bruges der rigtig mange frivillige timer på at opretholde de faciliteter man har. Forsamlingshuset en vigtig del af disse faciliteter og, da det er noget umoderne, fortjener man denne investering/modernisering.