Fremtidens Hørvævsmuseum

Den gode idé

Hørvævsmuseet har gennem 25 år holdt liv i fortidens viden om hør, vævning og dansk Tekstilindustri. De ca. 70 aktive frivillige holder gang i 100 år gamle industrivæve, arrangerer udstillinger og foredrag, og underviser hvert år 300 skoleelever og aftenskoleelever.

Der er altid venteliste til både skoletjeneste og aftenskole, og fordi pladsen er trang, må de frivillige bære væve op og ned fra depot på 1. sal. Det er hårdt for både mennesker og udstyr!

Derfor vil vi renovere en del af det uisolerede loft, så der her bliver vævesale til undervisning året rundt.

Projektets fysiske rammer

Museet holder til på Krengerup Gods i en gammel staldlænge. Stueetagen er sat i stand, mens det uisolerede loft kun kan bruges til opbevaring.

Projektet går ud på at renovere 635 m2 af loftarealet, så der her bliver plads til 2 vævestuer, kontorer og mødelokaler til den ansatte og de mange frivillige, og plads til museets bibliotek.

Ud over at renoveringen giver bedre plads og forhold for skoletjeneste og aftenskole, vil det også frigøre plads i stueetagen, som så kan bruges til flere - og bedre - udstillinger og foredrag.

Det omfatter projektet

Projektet er en del af Hørvævsmuseets ambitiøse vision om at blive et samlingssted for dansk viden om vævning, design og udvikling af danske naturmaterialer til vævede produkter.

Det samlede projekt sikrer den eksisterende viden om et gammelt håndværk, og udvikler museets nuværende platform gennem øget formidling, undervisning og samarbejde med eksterne partnere.

Ombygningen vil give mulighed for at tilbyde skoletjeneste hele året, og fordoble antallet af elever. Aftenskolen vil både få flere pladser, og samtidig kunne fordoble antallet af undervisningsuger.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Museet drives udelukkende af frivillige, primært ældre. Der er ca. 230 frivillige, hvoraf ca. 70 er aktive pt.
Eneste kommunale støtte - og eneste ansatte - er en deltidsansat kontormedarbejder ansat i flexjob.
Museet er ikke statsanerkendt, da det er vigtigt at kunne arbejde med vævene, og holde håndværket i live.

Museet har gennem årene udviklet en stærk model for, hvordan ledelse og opgaver er fordelt blandt de frivillige, så museets drift er sikret mod videnstab.

De frivillige har et meget stærkt sammenhold, og museet har derved også en ensomhedsforebyggende funktion hos de ældre.

Relationen til lokalsamfundet

De mange udstillinger og foredrag i museets cafe gør Hørvævsmuseet til et populært lokalt samlingssted. De frivillige kommer fra hele kommunen. Skoletjenesten er fyldt op med børn fra hele kommunens folkeskoler, og der er endda forespørgsler fra skoler fra andre kommuner og andre slags skoler, der ikke kan imødekommes nu.
Museet klarer sig uden kommunal støtte og har et positivt samarbejde med kommunen.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Bodil Lindeloff skrev: 02-02-2018 19:29:25

  Etableringen af en permanent vævesal på loftet vil give os mulighed for også at kunne tilbyde familievævning i turistsæsonen, som ofte bliver efterspurgt. Lige nu foregår al undervisning i vores udstillingslokale udenfor turistsæsonen.

 • #2 Hanne Hemmingsen skrev: 02-02-2018 19:37:26

  Hørvævsmuseum giver bl.a. elever fra Assens Kommune 5. og 6. klasserne en oplevelse og indblik i det gamle håndværk at væve - vi frivillige nyder oplevelse med eleverne og deres indlevelse i håndværket.

 • #3 Tina Lindeloff skrev: 02-02-2018 19:47:46

  Flot og gennemarbejdet projekt!

 • #4 Tina Lindeloff skrev: 02-02-2018 19:48:49

  Flot og gennemarbejdet projekt!

 • #5 Tina Lindeloff skrev: 02-02-2018 19:49:39

  Flot og gennemarbejdet projekt!

 • #6 susanne Jessen skrev: 02-02-2018 20:42:16

  Hørvævsmuseet er unikt.
  At vise børn, hvordan et stykke stof bliver til, er praktisk undervisning i matematik, det udvikler egenskaber som koncentration, udholdenhed og fantasi. Jeg ønsker de bedste rum og rammer for elever og for det engagerede frivillige personale.BO

 • #7 Marianne Gjerløv Lauritzen skrev: 02-02-2018 21:33:30

  Da jeg kender museet ret godt og har deltaget i vævekurser i mange år, støtter jeg ideen med at udnytte loftsarealet til f.eks.vævesale.

  Jeg har ikke kræfter til at bære min væv ned fra loftet, når vævekurset starter, og op igen, når kurset er færdigt.

  Jeg er ked af altid at bede andre om at gøre det for mig - for det er også et hårdt arbejde for dem.

  Der er mange, der gerne vil væve på det kursus, men der er ikke plads til alle, der ønsker det.

  Og vi, der væver, ville gerne kunne væve mere end de nuværende 10 uger, som kurset varer, for en stor del af vævetiden går med at forberede sig til det, at sætte væven op, som det hedder.

 • #8 Lene Ousager skrev: 02-02-2018 21:56:47

  Ved mulighed for indretning af vævesal på loftet over museet, vil vi kunne udstrække væveundervisningen af både skolebørn og voksne til hele året til glæde for mange flere elever, og til glæde for de frivillige, der brænder for sagen.

 • #9 John ERIK Jessen skrev: 02-02-2018 23:09:49

  Jeg har som lærer oplevet at være en dag på museet med min klasse. En uforglemmelig og lærerig oplevelse, både for eleverne og for mig.

 • #10 Lis brandt skrev: 02-02-2018 23:19:13

  Jeg støtter gerne ansøgningen

 • #11 Lis Brandt skrev: 02-02-2018 23:21:30

  Jeg støtter gerne ansøgningen

 • #12 Kirsten brincker skrev: 03-02-2018 06:43:01

  Jeg er håndarbejdslærer på en privatskole. Jeg underviser ud over Hækling, strikning og broderi håndsyning og symaskine også i vævning. Formidlingen af det gamle håndværk vævning er særdeles betydningsfuldt for at børn og unge mennesker opnår en forståelse af fremstilling af tekstiler. Det er meget betydningsfuldt at der findes bastioner rundt omkring i landet der netop kan formidle denne Viden.
  Minefaring er at børn og unge opnå en selvsikkerhed ved at forstå hvordan håndværksteknikker og håndværk anvendes og udnyttes

 • #13 Elly Kølln skrev: 03-02-2018 07:25:06

  Det giver en tro på at vævning kan overleve. Krengerup er efterhånden er af de få steder børn kan stifte bekendtskab med det gamle håndværk.

 • #14 Karin Nielsen skrev: 03-02-2018 08:17:08

  Dette er helt unikt.

  Museet viser et kapitel af dansk tekstilindustris smukke produktioner, som her på stedet lever videre, takket være den indsats, som alle disse frivillige ildsjæle udfører.

  Dette er vigtig viden, og derfor også vigtigt at fremtidssikre, ved bl.a. at hele tiden have muligheden for at uddanne nye, som med tiden kan bevare interesse for fremtiden på stedet.

  Dette kræver plads til væve i mange størrelser.
  Da pladsen er trang, som det er nu, sætter det begrænsninger. Dette vil kunne afhjælpes ved indretningen af loftsetagen over det nuværende museum.

 • #15 Karin Nielsen skrev: 03-02-2018 08:17:44

  Dette er helt unikt.

  Museet viser et kapitel af dansk tekstilindustris smukke produktioner, som her på stedet lever videre, takket være den indsats, som alle disse frivillige ildsjæle udfører.

  Dette er vigtig viden, og derfor også vigtigt at fremtidssikre, ved bl.a. at hele tiden have muligheden for at uddanne nye, som med tiden kan bevare interesse for fremtiden på stedet.

  Dette kræver plads til væve i mange størrelser.
  Da pladsen er trang, som det er nu, sætter det begrænsninger. Dette vil kunne afhjælpes ved indretningen af loftsetagen over det nuværende museum.

 • #16 Karin Nielsen skrev: 03-02-2018 08:19:39

  Dette er helt unikt.

  Museet viser et kapitel af dansk tekstilindustris smukke produktioner, som her på stedet lever videre, takket være den indsats, som alle disse frivillige ildsjæle udfører.

  Dette er vigtig viden, og derfor også vigtigt at fremtidssikre, ved bl.a. at hele tiden have muligheden for at uddanne nye, som med tiden kan bevare interesse for fremtiden på stedet.

  Dette kræver plads til væve i mange størrelser.
  Da pladsen er trang, som det er nu, sætter det begrænsninger. Dette vil kunne afhjælpes ved indretningen af loftsetagen over det nuværende museum.

 • #17 Karin Nielsen skrev: 03-02-2018 08:21:56

  Dette er helt unikt.

  Museet viser et kapitel af dansk tekstilindustris smukke produktioner, som her på stedet lever videre, takket være den indsats, som alle disse frivillige ildsjæle udfører.

  Dette er vigtig viden, og derfor også vigtigt at fremtidssikre, ved bl.a. at hele tiden have muligheden for at uddanne nye, som med tiden kan bevare interesse for fremtiden på stedet.

  Dette kræver plads til væve i mange størrelser.
  Da pladsen er trang, som det er nu, sætter det begrænsninger. Dette vil kunne afhjælpes ved indretningen af loftsetagen over det nuværende museum.

 • #18 Margit Egdal skrev: 03-02-2018 09:06:11

  Etablering af vævesalen vil styrke vores kunnen og viden.

 • #19 Niels Bentzen skrev: 03-02-2018 09:20:59

  Kære “hørvævere”,
  Dejligt at se hvordan I målrettet arbejder på at videreudvikle Hørvævsmuseet og især har fokus på kommende generationer. Flot! Håber det lykkes at få midler denne gang.
  Hilsen Niels

 • #20 Inge Bentzen skrev: 03-02-2018 09:30:57

  Hørvævsmuseet er et unikt museum fordi det ikke alene udstiller hør og produkter af hør, men også viser hvordan det foregår. Derfor er en støtte til at uddanne yngre væsenligt.

 • #21 Tine Valsgaard jensen skrev: 03-02-2018 09:59:25

  Hørvævsmuseet er et meget spændende museum med interessante rundvisninger, tekstiler udstillinger og foredrag.
  Det er vigtigt at holde det gamle håndværk i live for de næste generationer. Museet fortæller historien om de store mekaniske væve og især skoletjenester og aftenskolens mulighed for at bevare og gerne udbrede kendskabet til håndvævning synes jeg er vigtig.
  Jeg væver i aftenskolen hvor den begrænsede plads giver udfordringer. Mere plads vil gøre det muligt at væve hele året og også mulighed for åbent i vævestuen i tidsrum der passer for os som er på arbejdsmarkedet

 • #22 Merete Brønnum skrev: 03-02-2018 10:40:59

  Dejligt at personer tager initiativ til bevarelse og udvikling af et historisk fag, som heldigvis ikke er helt “uddødt” i vores land og som så meget herlighed står på skuldrene af.

 • #23 Lars Pedersen skrev: 03-02-2018 10:41:43

  Hørvævsmuseets styrker.
  Har været der flere gange med Håndværk/design hold fra Salbrovadskolen.
  Denne dag er noget helt specielt for vore elever. De bliver med engagement og indlevelse fra de frivillige, hjulpet en hel dag, i netop deres projekt.
  Børnene føler sig altid hørt og taget alvorligt.

  Et godt sted at komme.
  Lars

 • #24 Lars Pedersen skrev: 03-02-2018 10:44:22

  Hørvævsmuseets styrker.
  Har været der flere gange med Håndværk/design hold fra Salbrovadskolen.
  Denne dag er noget helt specielt for vore elever. De bliver med engagement og indlevelse fra de frivillige, hjulpet en hel dag, i netop deres projekt.
  Børnene føler sig altid hørt og taget alvorligt.

  Et godt sted at komme.
  Lars

 • #25 Lars Pedersen skrev: 03-02-2018 10:45:51

  Hørvævsmuseets styrker.
  Har været der flere gange med Håndværk/design hold fra Salbrovadskolen.
  Denne dag er noget helt specielt for vore elever. De bliver med engagement og indlevelse fra de frivillige, hjulpet en hel dag, i netop deres projekt.
  Børnene føler sig altid hørt og taget alvorligt.

  Et godt sted at komme.
  Lars

 • #26 Eva lilja Jensen skrev: 03-02-2018 10:48:24

  Alletiders ide

 • #27 C. I. Rantzau skrev: 03-02-2018 10:59:49

  Etablering af en vævesal på 1. sal er helt nødvendig for "Hørvævsmuseet på Krengerup".
  Derfor min fulde støtte!

 • #28 c.I. Rantzau skrev: 03-02-2018 11:02:07

  Etablering af en vævesal på 1. sal er helt nødvendig for "Hørvævsmussete på Krengerup".
  Derfor min fulde støtte.

 • #29 lise frantzen skrev: 03-02-2018 11:03:16

  Jeg støtter projektet .

 • #30 Lars Pedersen skrev: 03-02-2018 11:06:11

  Hørvævsmuseets styrker.
  Har været der flere gange med Håndværk/design hold fra Salbrovadskolen.
  Denne dag er noget helt specielt for vore elever. De bliver med engagement og indlevelse fra de frivillige, hjulpet en hel dag, i netop deres projekt.
  Børnene føler sig altid hørt og taget alvorligt.

  Et godt sted at komme.
  Lars

 • #31 Lars Pedersen skrev: 03-02-2018 11:06:48

  Hørvævsmuseets styrker.
  Har været der flere gange med Håndværk/design hold fra Salbrovadskolen.
  Denne dag er noget helt specielt for vore elever. De bliver med engagement og indlevelse fra de frivillige, hjulpet en hel dag, i netop deres projekt.
  Børnene føler sig altid hørt og taget alvorligt.

  Et godt sted at komme.
  Lars

 • #32 Lars Pedersen skrev: 03-02-2018 11:20:57

  Fantastisk sted.
  Har haft flere Håndværk/Design hold med på Hørvævsmuseet.
  Sjældent møder man lignende.
  Deres skoletjeneste: Her mødes eleverne af engagerede ildsjæle, der forstår at videreformidle et gammelt historisk håndværk.
  Tænk sig. En hel skoledag hvor børnenes små væveopgaver, bliver gjort til noget helt specielt.
  Disse frivillige mennesker gør noget helt specielt.
  Lars Pedersen

 • #33 Marianne Rasmussen skrev: 03-02-2018 11:50:09

  Et skønt museum som besøges mange gange årligt, de fortjener at blive belønnet for deres indsats i at undervise i vævning etc.
  et af mine børnebørn har været på et af deres skoleklassekurser og var begejstret!!!

 • #34 Marianne Krämer skrev: 03-02-2018 12:06:45

  Jeg synes det er en artikel der beskriver , hvordan et aktivt sted kan udvikles til gavn for alle aldre , både for viden om tekstiler, og som et socialt sted med respekt,og tålmodighed samt videndeling som dagsorden

 • #35 Finn Krämer skrev: 03-02-2018 12:09:42

  Det er et aktivt og dejligt sted , hvor der er liv og aktivitet for alle aldre

 • #36 Siri Thoner Lier skrev: 03-02-2018 15:38:02

  Hei! Jeg er fra Norge og er en av de turister som har efterspurt sommerkursus i høvævning.

  Hilsen Siri Thoner Lier

 • #37 Anita Rosenørn skrev: 03-02-2018 16:13:27

  Helt fantastisk rigtigt tænkt projekt - endnu engang er hørmuseet (som jeg har fulgt siden starten) i gang med et kvalitets projekt

 • #38 Anita Rosenørn skrev: 03-02-2018 16:17:38

  Endnu engang er hørvævsmuseet ( som jeg har fulgt m stor interesse siden starten) i gang med et kvalitets projekt - nytænkning og tradition forenes!

 • #39 Lisbeth Bernvil skrev: 03-02-2018 19:13:39

  Fuld støtte til projektet
  Vh Lisbeth

 • #40 Susanne Nielsen skrev: 03-02-2018 21:20:15

  Jeg var med til at oprette Hørvævsmuseets Aftenskole i 2001 og underviste der frem til 2012. Siden er aftenskolen vokset og skoletjeneste er kommet til. Det glæder mig meget, at aftenskolen er vokset i årenes løb. Men den har helt klart brug for mere plads og en vævesal. Stor, stor støtte til Hørvævsmuseet og dets mange gode initiativer!

 • #41 Karen Lise Andersen skrev: 03-02-2018 22:40:46

  Jeg har flere gange besøgt Hørvævsmuseet med mine elever, som ALTID har haft en fantastisk dag sammen med de mange frivillige. Jeg har set mange drenge, som på forhånd var lidt skeptiske, kaste sig over arbejdet og med julelys i øjnene stolt fremvise deres produkter.
  Jegvkl hermed give n stor cadeau til Hørvævsmuseet.

 • #42 Leif Bjerre skrev: 04-02-2018 00:40:37

  Man bliver inspireret og glad når man læser , hvordan ildhu og fællesskab , kan skabe så meget til glæde for så mange

 • #43 Anna Jacobsen skrev: 04-02-2018 12:04:02

  Et meget vigtigt arbejde med at lære fra sig om naturmaterialet og traditioner fra de foregående slægtled. Et meget vigtigt arbejde.

 • #44 Lis madsen skrev: 04-02-2018 19:22:05

  Rigtigt godt arbejde

 • #45 Johanne Jensen skrev: 04-02-2018 20:30:46

  Et meget flot projekt, som har mange gode formål og er en vigtig del af lokalsamfundet.

 • #46 Lisbeth Dam Kørner skrev: 05-02-2018 08:17:01

  Jeg har lige afsluttet min bachelor i tekstildesign fra Danmarks Designskole med speciale i vævning. Jeg har flere gange været forbi hørvævsmuseet og fundet at der ikke er noget andet sted i Danmark, som bevarer og videregiver viden om et håndværk som er ved at forsvinde. De frivillige er så passioneret og at der nu er endnu et ambitiøs projekt på agendaen, hvor videreformidlingen bliver sat i højsæde, kan jeg kun slutte op om.

 • #47 Lisbeth Dam Kørner skrev: 05-02-2018 08:23:20

  Jeg har lige afsluttet min bachelor i tekstildesign fra Danmark Designskole med speciale i vævning. Jeg har af flere omgange besøgt hørvævsmuseet og fundet at der ikke er noget andet sted i Danmark hvor der er så velbevaret væve, som stadig er funktionelle. De frivillige er så passioneret og ønsket om at bevare og videregive vævehåndværket er en vigtig dagsorden for at denne viden ikke helt forsvinder. Jeg kan kun slutte op om at der nu er et så ambitiøst projekt på agendagen.

 • #48 Lisbeth Dam Kørner skrev: 05-02-2018 08:23:45

  Jeg har lige afsluttet min bachelor i tekstildesign fra Danmark Designskole med speciale i vævning. Jeg har af flere omgange besøgt hørvævsmuseet og fundet at der ikke er noget andet sted i Danmark hvor der er så velbevaret væve, som stadig er funktionelle. De frivillige er så passioneret og ønsket om at bevare og videregive vævehåndværket er en vigtig dagsorden for at denne viden ikke helt forsvinder. Jeg kan kun slutte op om at der nu er et så ambitiøst projekt på agendagen.

 • #49 Lisbeth Dam Kørner skrev: 05-02-2018 08:24:13

  Jeg har lige afsluttet min bachelor i tekstildesign fra Danmark Designskole med speciale i vævning. Jeg har af flere omgange besøgt hørvævsmuseet og fundet at der ikke er noget andet sted i Danmark hvor der er så velbevaret væve, som stadig er funktionelle. De frivillige er så passioneret og ønsket om at bevare og videregive vævehåndværket er en vigtig dagsorden for at denne viden ikke helt forsvinder. Jeg kan kun slutte op om at der nu er et så ambitiøst projekt på agendagen.

 • #50 Lisbeth Dam Kørner skrev: 05-02-2018 08:24:43

  Jeg har lige afsluttet min bachelor i tekstildesign fra Danmark Designskole med speciale i vævning. Jeg har af flere omgange besøgt hørvævsmuseet og fundet at der ikke er noget andet sted i Danmark hvor der er så velbevaret væve, som stadig er funktionelle. De frivillige er så passioneret og ønsket om at bevare og videregive vævehåndværket er en vigtig dagsorden for at denne viden ikke helt forsvinder. Jeg kan kun slutte op om at der nu er et så ambitiøst projekt på agendagen.

 • #51 Lisbeth Dam Kørner skrev: 05-02-2018 08:25:01

  Jeg har lige afsluttet min bachelor i tekstildesign fra Danmark Designskole med speciale i vævning. Jeg har af flere omgange besøgt hørvævsmuseet og fundet at der ikke er noget andet sted i Danmark hvor der er så velbevaret væve, som stadig er funktionelle. De frivillige er så passioneret og ønsket om at bevare og videregive vævehåndværket er en vigtig dagsorden for at denne viden ikke helt forsvinder. Jeg kan kun slutte op om at der nu er et så ambitiøst projekt på agendagen.

 • #52 Marianne Nielsen skrev: 05-02-2018 11:24:24

  Støtter op om projektet.

 • #53 Niels Jørgensen skrev: 05-02-2018 17:07:47

  Det er et rigtig godt projekt, og der virkelig behov for indretning af en permanent vævesal på Hørvævsmuseet.

 • #54 Lene Bredtoft Gräs skrev: 05-02-2018 21:01:06

  Skoletjenesten er en fantastisk mulighed, som Frøbjerg Orte Friskole og mange andre skoler har benyttet sig af! Eleverne elsker det, de lærer et gammelt håndværk, de ser museet og oplever vævningens udvikling, en unik oplevelse for børn, som fortjener støtte!

 • #55 Lene Berg skrev: 06-02-2018 08:47:28

  Et levende museum som virkelig fortjener støtte.

 • #56 Heidi Knudsen skrev: 06-02-2018 17:06:54

  Ved at styrke Hørvævsmuseet, bevares en vigtig brik i fortællingen om vævehåndværket. Museet bærer kulturen videre gennem formidlingen til børnene. Kulturmødet mellem gamle og unge styrker fortællingen om hvem vi er og hvor vi kommer fra. Den formidles både gennem historierne der bliver fortalt, men også gennem håndens arbejde med de gamle væveteknikker.

 • #57 Anne Grethe skrev: 06-02-2018 19:03:28

  Jeg er lærer på Aarupskolen og en af de heldige der flere gange har haft elever med på Hørvævsmuseet. Stedets frivillige er formidable til at undervise eleverne i vævning og datidens væveteknikker. En rundvisning på museets værksted sætter nutidens tøjproduktion og overforbrug i perspektiv.
  Det ville være fantastisk hvis Hørvævsmuseet fik udvidet med en fast vævesal, således at vi altid kunne være sikre på at få mulighed for at komme på besøg og ikke skulle bekymre os om vi mon var en af de skoleklasser, der blev udvalgt i år.
  Alle de elever jeg har haft med på museet omtaler dagen som deres bedste Håndværk og design undervisning. Her skal man ikke vente på hjælp. Stedets frivillige sørger for på nænsom vis at undervise ALLE elever og sørger for at alle får et flot selvproduceret produkt med hjem - jeg er imponeret.

 • #58 Henning Krog-Iversen skrev: 06-02-2018 19:06:14

  Det vil være en god ide hvis projektet kan gennemføres.

 • #59 Anne Marie Nielsen skrev: 07-02-2018 10:07:04

  Som mangeårigt medlem håber jeg at projektet bliver gennemført, og ser frem til at se det på et af mine årlige besøg.

 • #60 Lisbeth Sandhøj skrev: 08-02-2018 09:29:10

  Jeg støtter, fordi jeg som håndarbejdslærer besøger museet med mine skoleelever. De får en dejlig og læring oplevelse, de ( de frivillige) ved hvor de taler om og er super dygtige til at give historie og viden til de børnene. 👍🏻😃

 • #61 Charlotte Olden-Jørgensen skrev: 09-02-2018 11:41:30

  Fanastisk idé. Kun synd at I bor så langt væk. Jeg er ved at lære mig selv at fremstille nældegarn, det skulle ligne hør, så der ville være fedt med lidt erfaringsudveksling.

 • #62 Leif Olsen skrev: 11-02-2018 19:58:10

  Håber I får held med jeres ansøgning. I fortjener at få noget mere plads, specielt til jeres skoletjeneste. Det er en kæmpeindsats I gør for de unge mennesker.

 • #63 Sus Øhlenschlæger skrev: 11-02-2018 22:53:15

  Godt projekt
  , Det vil virkelig højne Hørvævsmuseet, væveundervisningen vil blive meget bedre.

 • #64 Sus Øhlenschlæger skrev: 11-02-2018 22:53:15

  Godt projekt
  , Det vil virkelig højne Hørvævsmuseet, væveundervisningen vil blive meget bedre.

 • #65 Jenny Bech skrev: 12-02-2018 11:26:45

  I fortjener meget at få støtte til projektet.

 • #66 Niels Jørn Lindeloff skrev: 13-02-2018 17:23:34

  Flot og anbefalelsesværdigt museum, som viser fremtiden, hvordan fortiden udførte flotte vævearbejder. Museet er værdifuldt supplement i undervisningen for Assens kommunes skoler

 • #67 Jens Syrach Rasmussen skrev: 14-02-2018 11:23:44

  Jeg vil gerne støtte Hørvævsmuseet

 • #68 Ulla Helm-Petersen skrev: 15-02-2018 19:14:40

  Fint initiativ, som jeg gerne støtter! Jeg væver selv og synes det er dejligt at flere får mulighed for at væve.

 • #69 lise skrev: 26-03-2018 23:33:07

  Dette flotte museum med fantastiske frivillige ildsjæle med stor viden, fortjener 1000 ¤ og en udnytning af loftet.

 • #70 Carsten Andersen skrev: 17-04-2018 16:23:10

  Har været med til at starte nabomuseet, Skodamuseet, og netop det samarbejde har givet et unikt sted i smukke og rolige omgivelser.

  Hørvævsmuseets indsats er uvurderlig!