Halkær Landsbyfælled

Den gode idé

I Halkær har vi i 2017 fået en Landsbyfælled på 8 ha. Her vil vi gerne bygge et orangeri og samlingssted - et Fælledhjerte.
Jorden til fælleden var intensivt drevet markjord, der er taget ud af drift for at beskytte vores drikkevand og for at skabe et spisekammer og et rekreativt område. Fælledhjertet skal være et væksthus både for fællesskab og samvær i landsbyen og for figner, tomater, agurker mv. Fælledhjertet skal også give ly for et ”grovprøvekøkken” til madlavning. Byggeriet skal have solceller på taget, regnvandsopsamling til vanding, og opføres i bæredygtige materialer.

Projektets fysiske rammer

I Landsbyfælledens sydlige del er der afsat 2 ha, der skal fungere som landsbyens og Halkær Kros spisekammer. Der skal dyrkes grønsager, blomster og plantes gamle himmerlandske frugt og bærsorter mm. Og det er her, at samlingsstedet - orangeriet - Fælledjertet skal ligge. Halkær Fælledhjerte er inspireret af de pavilloner, der stadig ses i området. Tidligere, og nogle steder stadigvæk, lagde de hus og gulv til egnens fester.
Med projektet Halkær Fælledhjerte skal pavillonernes anvendelse udvikles og fornys ved at favne og udvikle fællesskabet i samspil med den nye skov og køkkenhaven.

Det omfatter projektet

Et samlingssted på fælleden vil færdiggøre visionen, der blev udviklet af Halkærs borgere i efteråret 2013: at lave en Landsbyfælled, til at beskytte landsbyens drikkevand og samtidig skabe et aktivt levested, som landsbyens spisekammer, samlingssted og til andre rekreative aktiviteter.
Byggeri af fælledhjertet vil i materialevalg, udformning og forsyning blive tænkt ind i den bæredygtige ramme som hele projektet hviler på. Samlingsstedet kommer til at ligge i en overgang mellem det ”intensivt” dyrkede areal (køkkenhaven), det neutrale areal (med frugt og bær) og det klimapositive løvskovsareal.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Beboerne i Halkær har udviklet ideen om en Landsbyfælled. Erhvervelsen af jord og anlæg af skov er sket i tæt samarbejde med Aalborg Kommune. Det er kommunen, der ejer jorden, men landsbyen der har brugsretten. Halkær Vandværk er den formelle organisering omkring fælleden. Der er et fælledudvalg, som står for planlægning af stier, plantning af frugttræer og anlæg af køkkenhave samt byggeri af Fælledhjertet. Der er lang og frugtbar tradition for frivilligt arbejde i Halkær, derfor er projektet også nået hertil. Fælledhjertet skal opføres af professionelle håndværkere, med hjælp af de frivillige kræfter.

Relationen til lokalsamfundet

Halkær er en aktiv landsby med 33 husstande ved Halkær Ådal. Der er en god relation til kommunen, som har medført økonomisk opbakning til mange ideer fra området. Hver husstand har betalt 5.000 kr. til køb af fælleden. Resten af pengene til erhvervelse og skovrejsning er fra Aalborg Kommune.
Halkær Kro ligger som byens knudepunkt. Kroen er en selvejende inst. som er drevet af frivillige. Siden 1992 har kroen serveret økologisk mad. I stærk sammenhæng med Landsbyfælleden er man her ved at udvikle stedet til et økologisk Madkulturhus. Bag kroen fører 300 m sti op til fælleden.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 kaare lasse rugsted skrev: 13-01-2018 23:41:02

  Mega spændene!

 • #2 Kirsten Bruus skrev: 13-01-2018 23:46:51

  Ildsjælene i Halkær kan bare noget sammen! Frivillige har holdt gang i kroen som musik- og spisested i 25 år!
  Tillykke med dette gode projekt omkring landsbyfælleden👍

 • #3 Søren Thomsen skrev: 14-01-2018 09:59:12

  Spændende projekt i smukke omgivelser.

 • #4 Hans Henrik Thomsen skrev: 14-01-2018 11:16:12

  Da jeg har dyb respekt, for de aktiviteter der sker omkring Halkær. Kan jeg kun opfordre til, at Realdania understøtter deres tanker-virke, da her vil pengene være givet rigtig godt ud.

 • #5 Asger Andersen skrev: 14-01-2018 17:07:49

  Bæredygtighed i praksis.

 • #6 Mona henriksen skrev: 14-01-2018 18:30:20

  Spændende

 • #7 Kaj larsen skrev: 15-01-2018 20:42:16

  Super spændende projekt der inspirerer og sætter dagsorden for fællesskab, bærerdygtighed, og viser det praktisk kan lade sig gøre at skubbe en vision igang der rækker meget længere end orangeri, mad og grønsager. Held og lykke med projektet.

 • #8 Kaj larsen skrev: 15-01-2018 20:42:19

  Super spændende projekt der inspirerer og sætter dagsorden for fællesskab, bærerdygtighed, og viser det praktisk kan lade sig gøre at skubbe en vision igang der rækker meget længere end orangeri, mad og grønsager. Held og lykke med projektet.

 • #9 Kaj larsen skrev: 15-01-2018 20:42:19

  Super spændende projekt der inspirerer og sætter dagsorden for fællesskab, bærerdygtighed, og viser det praktisk kan lade sig gøre at skubbe en vision igang der rækker meget længere end orangeri, mad og grønsager. Held og lykke med projektet.

 • #10 Kaj larsen skrev: 15-01-2018 20:42:25

  Super spændende projekt der inspirerer og sætter dagsorden for fællesskab, bærerdygtighed, og viser det praktisk kan lade sig gøre at skubbe en vision igang der rækker meget længere end orangeri, mad og grønsager. Held og lykke med projektet.

 • #11 Kaj larsen skrev: 15-01-2018 20:42:26

  Super spændende projekt der inspirerer og sætter dagsorden for fællesskab, bærerdygtighed, og viser det praktisk kan lade sig gøre at skubbe en vision igang der rækker meget længere end orangeri, mad og grønsager. Held og lykke med projektet.

 • #12 Kaj larsen skrev: 15-01-2018 20:42:27

  Super spændende projekt der inspirerer og sætter dagsorden for fællesskab, bærerdygtighed, og viser det praktisk kan lade sig gøre at skubbe en vision igang der rækker meget længere end orangeri, mad og grønsager. Held og lykke med projektet.

 • #13 Kaj larsen skrev: 15-01-2018 20:42:34

  Super spændende projekt der inspirerer og sætter dagsorden for fællesskab, bærerdygtighed, og viser det praktisk kan lade sig gøre at skubbe en vision igang der rækker meget længere end orangeri, mad og grønsager. Held og lykke med projektet.

 • #14 Kaj larsen skrev: 15-01-2018 20:42:44

  Super spændende projekt der inspirerer og sætter dagsorden for fællesskab, bærerdygtighed, og viser det praktisk kan lade sig gøre at skubbe en vision igang der rækker meget længere end orangeri, mad og grønsager. Held og lykke med projektet.

 • #15 Kaj larsen skrev: 15-01-2018 20:42:46

  Super spændende projekt der inspirerer og sætter dagsorden for fællesskab, bærerdygtighed, og viser det praktisk kan lade sig gøre at skubbe en vision igang der rækker meget længere end orangeri, mad og grønsager. Held og lykke med projektet.

 • #16 Kaj larsen skrev: 15-01-2018 20:42:46

  Super spændende projekt der inspirerer og sætter dagsorden for fællesskab, bærerdygtighed, og viser det praktisk kan lade sig gøre at skubbe en vision igang der rækker meget længere end orangeri, mad og grønsager. Held og lykke med projektet.

 • #17 Kaj larsen skrev: 15-01-2018 20:43:05

  Super spændende projekt der inspirerer og sætter dagsorden for fællesskab, bærerdygtighed, og viser det praktisk kan lade sig gøre at skubbe en vision igang der rækker meget længere end orangeri, mad og grønsager. Held og lykke med projektet.

 • #18 Kaj larsen skrev: 15-01-2018 20:43:58

  Super spændende projekt der inspirerer og sætter dagsorden for fællesskab, bærerdygtighed, og viser det praktisk kan lade sig gøre at skubbe en vision igang der rækker meget længere end orangeri, mad og grønsager. Held og lykke med projektet.

 • #19 Kaj larsen skrev: 15-01-2018 20:43:58

  Super spændende projekt der inspirerer og sætter dagsorden for fællesskab, bærerdygtighed, og viser det praktisk kan lade sig gøre at skubbe en vision igang der rækker meget længere end orangeri, mad og grønsager. Held og lykke med projektet.

 • #20 Kaj larsen skrev: 15-01-2018 20:44:30

  Super spændende projekt der inspirerer og sætter dagsorden for fællesskab, bærerdygtighed, og viser det praktisk kan lade sig gøre at skubbe en vision igang der rækker meget længere end orangeri, mad og grønsager. Held og lykke med projektet.

 • #21 Kaj larsen skrev: 15-01-2018 20:44:31

  Super spændende projekt der inspirerer og sætter dagsorden for fællesskab, bærerdygtighed, og viser det praktisk kan lade sig gøre at skubbe en vision igang der rækker meget længere end orangeri, mad og grønsager. Held og lykke med projektet.

 • #22 Kaj larsen skrev: 15-01-2018 20:44:32

  Super spændende projekt der inspirerer og sætter dagsorden for fællesskab, bærerdygtighed, og viser det praktisk kan lade sig gøre at skubbe en vision igang der rækker meget længere end orangeri, mad og grønsager. Held og lykke med projektet.

 • #23 Kaj larsen skrev: 15-01-2018 20:44:33

  Super spændende projekt der inspirerer og sætter dagsorden for fællesskab, bærerdygtighed, og viser det praktisk kan lade sig gøre at skubbe en vision igang der rækker meget længere end orangeri, mad og grønsager. Held og lykke med projektet.

 • #24 Kaj larsen skrev: 15-01-2018 20:44:51

  Super spændende projekt der inspirerer og sætter dagsorden for fællesskab, bærerdygtighed, og viser det praktisk kan lade sig gøre at skubbe en vision igang der rækker meget længere end orangeri, mad og grønsager. Held og lykke med projektet.

 • #25 Kaj larsen skrev: 15-01-2018 20:44:52

  Super spændende projekt der inspirerer og sætter dagsorden for fællesskab, bærerdygtighed, og viser det praktisk kan lade sig gøre at skubbe en vision igang der rækker meget længere end orangeri, mad og grønsager. Held og lykke med projektet.

 • #26 Kaj larsen skrev: 15-01-2018 20:44:53

  Super spændende projekt der inspirerer og sætter dagsorden for fællesskab, bærerdygtighed, og viser det praktisk kan lade sig gøre at skubbe en vision igang der rækker meget længere end orangeri, mad og grønsager. Held og lykke med projektet.

 • #27 Inge Dammeyer skrev: 19-01-2018 18:59:17

  Det er da et eksempel til efterfølgelse. Et fællesskabs skabende projekt der er med at gøre landsbyen til et attraktivt alternativt til storbylivets anonymitet.

 • #28 Clara Louise Søndergaard skrev: 14-02-2018 16:22:20

  Halkær Landsbyfælled handler om bæredygtighed og fælleskab. Ja tak!

 • #29 Hardy Jensen skrev: 19-02-2018 09:14:21

  Landsbyfællesskab og megakolonihave for både folk fra landsbyen og direkte forbindelse til de mange tusinde, der hvert år gæster Halkær Kro og Kulturhus.