Hvidbjerg living lab og samlingssted

Den gode idé

I Hvidbjerg ønsker vi at nyopføre et moderne, fleksibelt indrettet og driftvenligt forsamlings- og aktivitetshus ved siden af vuggestue og børnehave med henblik på at skabe størst mulig anvendelse og synergi mellem foreninger, institutioner og borgere, hvad enten man er til idræt, kultur eller bare ønsker at mødes et rart sted, hvor der er liv og fællesskab med plads til alle.

Som noget helt unikt bliver aktivitetshuset opført som et Living Learning Lab, der skal kunne formidle et ambitiøst, lokalt udviklet energiinnovationsprojekt, der kan fortrænge fossile brændstoffer.

Projektets fysiske rammer

Aktivitetshuset opføres i bæredygtige materialer på den gamle Hvidbjerg Skoles matrikel i naturskønne omgivelser med udsigt til skov og marker. Hvidbjerg by er udpeget til ’grøn’ testby i Skive kommune, hvorfor aktivitetshuset indrettes med en innovativ energiløsning baseret på solenergi og termisk lagring af varme. Huset vil være offentligt tilgængeligt for alle, så lokale borgere, nye bosættere og besøgende gæster kan blive motiveret og inspireret til grøn omstilling. På den måde skaber huset en helt ny bæredygtighedsfortælling om Brøndum-Hvidbjerg som et dejligt sted at leve og bosætte sig.

Det omfatter projektet

Aktivitetshuset vil være multifunktionelt og fleksibelt indrettet så byens foreningsliv, institutioner, børnefamilier, unge og ældre kan benytte huset samtidig. Et 404 m2 overdække vil gøre det muligt at samle hele byen til byfest, koncerter, fællesspisninger, foredrag og Tour de Hvidbjerg, generalforsamlinger m.m. I den 200 m2 multisal vil der være plads til småbørnsmotorik, hockey, badminton, pilates, og det hele understøttes af handicapvenlige toiletter, et moderne køkken med udsigt til naturen. I de tilstødende lokaler vil der være plads til kreative sysler, fitness, E-sport, møder m.m.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Projektet er blevet til i dialog med foreningslivet, vuggestuen og børnehaven. Der har været nedsat en arbejdsgruppe bestående af folkevalgte repræsentanter fra de vigtigste foreninger og samarbejdspartnere i Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup. Arbejdsgruppen har mødt stor lokal opbakning og har indsamlet 814.700 Kr. fra private og lokale erhvervsdrivende og der er givet tilsagn på frivillig arbejdskraft til både etablering og drift. Skive Kommune, Landsbypuljen og lokale fonde har støttet projektet med i alt 2.9 mio.kr. På den måde har projektet en høj involvering af frivillige og stort ejerskab.

Relationen til lokalsamfundet

Projektet er dybt forankret i det lokale og støttes bredt af foreninger, institutioner, erhvervsliv og borgere -også fra nærliggende småbyer. Hvidbjerg er en landsby med positiv befolkningsudvikling. Af samme grund investerer kommunen i en cykelsti mellem Hvidbjerg og Skive. Vi arbejder kontinuerligt for at fastholde den positive udvikling og sammenhængskraften mellem de tre landsbyer Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup med en mangfoldighed af fællesskabsfremmende aktiviteter, hvilket også understøttes af, at lokalområdets børnehaver og vuggestuer vil bruge huset til leg og småbørnsmotoriktræning.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Hanne Hagen Møllenberg Olsen skrev: 03-01-2018 20:33:30

  Jeg støtter helt og holdent op om vores moderne "forsamlingshus", som kan samle ung og gammel, høj og lav og som kan danne den nye ramme for alle de aktiviteter vi har i vores skønne område.

 • #2 Knud Mouritsen skrev: 03-01-2018 22:20:04

  Ovenstående forsamlings- og aktivitetshus i Hvidbjerg har fortsat min fulde støtte og opbakning.
  Huset vil gøre det muligt, at Den Lokalhistoriske Gruppe kan fortsætte sine møder og aktiviteter, når skolen lukker helt. Og det vil forøge mulighederne for menighedsrådets aktiviteter i dette område af pastoratet.

  Venlig hilsen
  Knud Mouritsen
  En af lederne i Den Lokalhistoriske Gruppe
  Næstformand i Brøndum og Hvidbjerg sogne

 • #3 Louise Hansen skrev: 04-01-2018 07:14:11

  Vores allesammens Aktivitetshus er en rigtig god mulighed for at kunne samle vores lille by til alle de aktiviteter der faktisk foregår i Hvidbjerg. Om det er menighedsrådet, lokalhistorisk gruppe eller zumba for byens damer, så er den essentiel for fortsat bosætning og sammenhold i byen.

 • #4 Jacob Rytter skrev: 05-01-2018 11:03:17

  Aktivitetshuset vil blive lokalområdets nye og kærkomne samlingspunkt, nu efter den gamle skole er lukket.
  Det vil give mulighed for lokal engagement og fortsat positiv udvikling. Uden huset kan området meget vel syne hen og alle aktiviteter vil flytte til de større byer (Skive, Holstebro, Viborg).
  Alle fingre er krydset herfra :-)

 • #5 Margit Madsen skrev: 05-01-2018 17:09:14

  Vi har et rigtigt godt sammenhold og samvær i området - i kraft af at vi har et sted at mødes. Når kommunen har solgt eller revet den gamle skole ned, har vi kun dette aktivitetshus at mødes I. Den er altså tvingende nødvendig. Jeg giver også fuld støtte til projektet !!

 • #6 Anders Rask skrev: 06-01-2018 16:27:59

  Aktivitetsniveauet på Brøndum-Hvidbjerg gl. Skole er netop opgjort til 120 registrerede arrangementer i 2017 med 1.478 deltagere. Relevansen af Hvidbjerg Aktivitetshus er åbenlys, nu håber vi på støtte til de fysiske rammer, der skal sikre et fortsat velfungerende lokalsamfund i hjertet af produktionsdanmark. Som far til 4 ser jeg frem til nye moderne, fleksible og driftsvenlige faciliteter til mine børn og os forældre :-)

 • #7 Svend Lund skrev: 07-01-2018 00:13:20

  Jeg støtter 100 % op om dette projekt, da det er altafgørende for at lokalområdet kan bevare de mange aktiviteter, både sportslige og sociale i alle aldersgrupper.

 • #8 Birte Pedersen skrev: 07-01-2018 09:51:09

  Det er et fantastisk godt projekt og lige hvad vi har brug for i vores lokalområde. Vi mangler i den grad et samlingspunkt for at beholde et aktivt lokalsamfund, hvor der sker nogle aktiviteter og vor man har mulighed for at mødes. Vi bakker i den grad op om projekt og personligt vil jeg gøre brug af motionsdelen, de kreative tiltag, fællesspisninger, foredrag. Det bliver så godt !!!

 • #9 Børnehusene skrev: 08-01-2018 11:46:43

  Børnehusene Hedemarken - Hvidbjerg - Rønbjerg har med stor interesse fulgt med i processen omkring evt. opførelse af en minihal/aktivitetshal ved Hvidbjerg Vuggestue og Børnehave.

  Vi har været inviteret og været med til flere møder i aktivitetsgruppen og kan i den forbindelse sige, at vi er meget interesserede i, at der kan opføres en aktivitets- og minihal så tæt på Børnehuset som muligt. Det vil uden tvivl kunne gavne byens yngste borgere, som derved får flere muligheder for fysiske indendørsaktiviteter.
  Det skal også nævnes, at ved en evt. opførelse af aktivitets- og minihal så tæt på Børnehuset som overhovedet muligt, har vi tilbudt og givet mulighed for, at man kan låne lokaler hos os til møder og andre aktiviteter for byens klubber. Herved vil alle byens borgere opleve, at hallen og Børnehuset vil være et samlingssted, hvor der vil være pædagogiske aktiviteter for de yngste borgere, idræt og motionsgymnastik samt ikke mindst mulighed for, at de ældre kan mødes til et spil kort eller bare samvær.

  Vi kan kun anbefale og ønske for arbejdsgruppen bag opførelsen af Hvidbjerg Aktivitetshus, at det vil lykkes for dem.

 • #10 Chris Mosegaard skrev: 09-01-2018 12:42:30

  Skriver for ca. 20 mand fra omegnslandsbyerne der ser frem til at fortsætte Madlavning for Mænd i de nye failiteter og ønsker projektet held og lykke...

 • #11 Karin Stampe skrev: 11-01-2018 07:18:34

  I en by, hvor der er så meget fællesskab, er der brug for et godt sted at mødes. Et sted, hvor vi kan være sociale og aktive. Et sted, vores unge mennesker kan mødes og være aktive sammen. Håber og tror på projektet! :-)

 • #12 Steen Reinholdt skrev: 11-01-2018 09:12:35

  Indenfor det seneste år er der i Hvidbjerg opstået 2 nye aktiviteter på helt frivillig basis: Petanque og gåture. Petanquespillerne mødes én gang om ugen og "gåfolket" 2 gange pr uge. Begge aktiviteter holder en lille vinterpause, så her savner vi et hus til fælles aktiviteter.

 • #13 Jess Rasmussen skrev: 12-01-2018 06:37:12

  Et fantastisk projekt, som har stor betydning for vores lokalsamfund.......både for unge og gamle.

 • #14 Marlene Rasmussen skrev: 14-01-2018 13:25:23

  Vi glæder os super meget til er nyt flot samlingssted for vores mange aktiviteter! Vi hepper hele vejen til vi har et færdigt hus ;) !

 • #15 Jens Riis skrev: 14-01-2018 21:32:50

  Et rigtig godt initiativ nu da forsamlingshusene i området er lukkede og skolen, som tidligere var samlingsstedet, også er i farezonen for helt at lukke. Planerne for energiproduktionen til aktivitetshuset er også interessante og innovative.

 • #16 Bestyrelsen:Brøndum/Hvidbjerg jagtforening Jens Lidegaard & Steen Sørensen skrev: 18-01-2018 15:28:54

  Vi benytter vores primitive men hyggelige Skovhytte i Hvidbjerg plantage når der afholdes jagt.
  Men hytten har sine begrænsninger, pladsmæssig og uden vand varme og toilet.
  Så et medborgerhus hvor vi kan afholde generalforsamling og mulighed for anden aktivitet,hilser vi meget velkommen.

 • #17 Margit Bækhøj Riis skrev: 09-02-2018 09:55:24

  Jeg vil meget gerne bakke op om et aktivitetshus i Hvidbjerg. Landsbyen er kendetegnet ved at huse mange ildsjæle, der søsætter mange forskelligartede aktiviteter. Disse mangler nogle fysiske rammer og med den centrale beliggenhed, der ønskes midt i Hvidbjerg, vil det blive et perfekt mødested for alle aldre. Hvidbjerg er også kendetegnet ved at have smuk natur. Hvis Hvidbjerg lå i Frankrig ville det hedde Mont Blanc! ..... Jeg er selv født og opvokset i Hvidbjerg og selv om jeg lige nu er fraflyttet, kommer jeg stadig meget i Hvidbjerg og værdsætter det hver gang!