Nyt liv i Laden på Ny Spøttrup

Den gode idé

”Alle skal tænke, at her er smukt, og at de er lykkelige her” sagde Karen Blixen om Rungstedlund. Vi har det samme ønske for Laden på Ny Spøttrup. Lykke kan vi ikke garantere hele tiden – heldigvis - men gennem de aktiviteter der vil komme til at foregå i Laden kan vi skabe glæde, fællesskab, sammenhold, leg, udvikling og læring.

Laden på Ny Spøttrup skal være et lokalt forankret komsammenhus for alle. Den fredede studegård er et vigtigt kulturhistorisk sted i Sallings storslåede natur og med en unik beliggenhed ved Limfjordens strandenge – og vi vil fylde den med masser af aktivitet.

Projektets fysiske rammer

Laden er en del af Ny Spøttrup, en gammel studegård fra 1870 med en unik beliggenhed og historie med tilknytning til middelalderborgen Spøttrup Borg.

Gårdens stuehus er blevet istandsat med nænsom hånd af gårdens ejer. Den gamle bondehave er også blevet genskabt og en lille læstald ”Æ Beeshus” er blevet sat i stand og åbnet som mad-pakkehus med adgang for alle.

Nu vil vi skabe nyt liv i Laden. Den østre mur i den store kampestensbygning er allerede renoveret, men det smukke rum står tomt og ubrugt. Vi vil omdanne Laden til et komsammenhus, der kan rumme mange forskellige aktiviteter.

Det omfatter projektet

Laden ombygges til en sal til ca. 140-160 pers. Der etableres scene i den ene ende og åbent køkken i den anden. Der etableres en toiletkerne, der har adgang fra den åbne staldbygning, der også rummer garderobe og ankomst. Der lægges vægt på at bevare ladens arkitektoniske særpræg og at underbygge ladens historie.

Salen vil blive anvendt til f.eks. musik, kunst, udstillinger og foredrag, men også kursusaktiviteter og arrangementer med fokus på områdets særlige kulturarv. Gæsteværelser og lokaler i stuehuset kan ligesom have og terrasse indgå i arrangementer i Laden, når der er behov for det.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Projektet udføres af foreningen Ny Spøttrups Venner, der er en almennyttig forening stiftet med formålet at udvikle gården Ny Spøttrup som offentligt aktivitetssted. Foreningen vil etablere Laden som komsammenhus, vedligeholde Ny Spøttrup med bondehaven, og stå for drift og arrangementer på stedet.

Foreningen samler samarbejdspartnere og lokale borgere, der vil bidrage med frivillig arbejdskraft. Det er magtpåliggende for foreningen at stedet bliver fyldt med nyt liv og at gården og dens historie sikres for fremtiden på en måde, så den fortsat er åben for andre end gårdens egne beboere.

Relationen til lokalsamfundet

Siden gården blev fredet i 2011 har der været stor interesse for stedet og mange besøgende i forbindelse med rundvisninger, foredrag og intim-koncerter i storstuen. I 2017 var vi med på ruten med besøg i Skive Kunstrally, og i 2018 deltager vi for tredje gang i Herregårdenes Dag.

Vi vil som forening arbejde tæt sammen med både kultur-, historie- og turismeaktører, både i Salling og i regionen. Samarbejdet tæller bl.a. turismesteder som Aakjærs Kunstnerhjem Jenle og Spøttrup Middelalderborg, museerne i Skive, Lemvig og Holstebro, samt kunstforeningen Spøttrup Cirklen og Rødding, Æblets By.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Jørgen Overgaard skrev: 12-01-2018 19:05:55

  spændende projekt der burde give sammenhold og øget turisme til området.

 • t #2 Karin Brantlov skrev: 12-01-2018 21:13:48

  Da Ny Spøttrup i forvejen er et unikt sted, som er restaureret med nænsom hånd og en kæmpestor
  indsats af stedets ejer Marianne Lindsmann, så er dette projekt endnu et flot tiltag, der åbner op for endnu mere tilgængelighed og brug af stedets unikke beliggenhed og muligheder for
  nye aktiviteter på stedet af mange forskellige slags, som kun kan blive til glæde og gavn for
  hele egnen. Smukt tiltag af ejeren at prøve at åbne op for også denne mulighed for at mange andre kan få glæde af omgivelserne og "perlen" Ny Spøttrup. Et aktiv for området!

 • #3 Finn W Mosegaard skrev: 13-01-2018 09:29:54

  Et vigtigt sted med et såvel historisk -
  som kulturelt stort potentiale.

 • t #4 Torben Lindegaard Jensen skrev: 13-01-2018 11:18:46

  Kære Marianne
  Det er et imponerende initiativ du har udvist i den tid, du har ejet Ny Spøttrup.

  Flot at du er kommet så langt med både restaureringen og benyttelsen af de store og solide bygninger, som fortjener at blive brugt.

  Ny Spøttrup har en spændende historie og er et fornemt vidnesbyrd om den jyske studehandel, der har haft en stor økonomisk betydning for Danmark i 1800'tallet.

  Hel og lykke med det prisværdige projekt.

 • #5 Jan Skou skrev: 13-01-2018 16:37:54

  Endnu et godt tiltag på Ny Spøttrup

 • t #6 Hans Frederiksen skrev: 13-01-2018 18:03:05

  Jeg gir min fulde støtte til dette projekt,som er del af vores kulturarv her i denne del af landet!
  mvh. Hans Frederiksen

 • #7 Tove Hansen skrev: 14-01-2018 17:45:59

  Projektet har min fulde støtte.

 • t #8 Nik. Hyllestad skrev: 14-01-2018 19:09:41

  Dejligt at erfare at endnu en værdifuld bygning
  er sikret med al sin anskuelsesværdi og
  fortælleværdi
  Fortsat god vind med den fremragende
  indsats. Jeg bakker fuldt op om initiativer der
  sanser at bevare også de mere ydmyge bygninger i vores mangfoldige kulturarv.
  Venlige hilsener Nik. Hyllestad

 • #9 Annie Dickmann skrev: 14-01-2018 23:43:52

  Godt initeritiv!

 • t #10 Linda Bak skrev: 15-01-2018 10:12:47

  Et sted som der er et besøg værd
  Marianne Lindsmann formår virkelig at bevare stedet med stor nænsomhed og hendes arrangement for stedet er stor, kan anbefale at støtte dette projekt
  Linda Bak

 • #11 Kaj Fjendbo Jørgensen skrev: 15-01-2018 12:42:52

  Har med glæde besøgt otte unikke sted mange gange

 • t #12 Johannes Alsbjerg skrev: 15-01-2018 12:58:14

  Et spændende projekt i et historisk og naturskønt område som vil give endnu mere værdi for Ny Spøttrup og til glæde og gavn for hele egnen

 • #13 Inger Lise Dahl skrev: 15-01-2018 13:00:09

  Jeg giver min support til Marianne Lindsmanns projekt, da hun ved et stort arbejde har renoveret Ny Spøttrup samt åbnet op for en kulturperle på Skive egnen.

 • t #14 Bente Justhei skrev: 15-01-2018 19:22:07

  Spændende tanker ligger bag ideen og projektet. Ejerens store indsats og utrættelige kamp for den gamle borggård i Ny Spøttrup kunne man anerkende på her måde.

 • #15 Tina Koudal skrev: 16-01-2018 09:20:19

  Et godt initiative. Lad også kulturen blive synligt I vandkandts Danmark. Stedet er ideel til projektet.

 • t #16 Esben Graugaard skrev: 16-01-2018 11:04:17

  Ny Spøttrup er en af de sidste autentiske studegårde i Vestjylland. Tilmed bygget af handelsmanden Niels Breinholt i 1870. Dette projekt er derfor et meget væsentligt bidrag til at fastholde og udvikle denne spændende del af vores kulturhistorie.

 • #17 Esben Graugaard skrev: 16-01-2018 11:04:38

  Ny Spøttrup er en af de sidste autentiske studegårde i Vestjylland. Tilmed bygget af handelsmanden Niels Breinholt i 1870. Dette projekt er derfor et meget væsentligt bidrag til at fastholde og udvikle denne spændende del af vores kulturhistorie.

 • t #18 Janne Fruergaard Keyes skrev: 16-01-2018 11:05:49

  Jeg er så imponeret over dit arbejde med dit smukke sted og giver dig fuld opbakning til projektet! Det er i særdeleshed støtteværdigt.

 • #19 Janne Fruergaard Keyes skrev: 16-01-2018 11:06:05

  Jeg er så imponeret over dit arbejde med dit smukke sted og giver dig fuld opbakning til projektet! Det er i særdeleshed støtteværdigt.

 • t #20 Janne Fruergaard Keyes skrev: 16-01-2018 11:06:19

  Jeg er så imponeret over dit arbejde med dit smukke sted og giver dig fuld opbakning til projektet! Det er i særdeleshed støtteværdigt.

 • #21 Janne Fruergaard Keyes skrev: 16-01-2018 11:06:59

  Jeg er så imponeret over dit arbejde med dit smukke sted og giver dig fuld opbakning til projektet! Det er i særdeleshed støtteværdigt.

 • t #22 Ina Kristensen skrev: 16-01-2018 13:53:30

  Jeg vil gerne støtte "Nyt liv i laden på Ny Spøttrup ".
  Gårdens unikke historiske værdi og fine arkitektur har glædet mig i alle de 34 år jeg har boet i Spøttup kommune ( nu Skive kommune ).
  Det glæder mig meget , at der fortsat er mennesker som vil værne om stedet .
  Jeg er taknemmelig for , at det er mulig for mig ,at vise mine børnebørn omgivelsen og stedet "Ny Spøttrup" og fortælle dem om den landbrugskultur stedet repræsenterer ved Limfjorden . • #23 Sigfred Rechnagel Kristensen skrev: 16-01-2018 14:04:02

  Det glæder mig at kunne støtte " Nyt liv i laden på Ny Spøttrup. Stedet er blevet en del af vort historiske arvegods efter at omgivelserne er blevet tilgængelig for offentligheden .
  Som medlem af vort lokale menighedsråd ... kunne stedet måske bruges til en pinse-morgensgudstjeneste ?

 • t #24 Peter Mikkelsen skrev: 16-01-2018 19:58:01

  Gården er en kulturhistorisk perle, hvis autencitet bør bredes ud til en stor kreds i offentligheden.

 • #25 Peter Mikkelsen skrev: 16-01-2018 19:58:44

  Gården er en kulturhistorisk perle, hvis autencitet bør bredes ud til en stor kreds i offentligheden.

 • t #26 Jakob Fløe Nielsen skrev: 17-01-2018 08:00:04

  Arbejde for at bevare gården Ny Spøttrup i dens oprindelige skikkelse er et enestående stykke kulturbevaringsarbejde til glæde for ikke bare lokalområdet men for landet som sådan. Jeg giver mine bedste anbefalinger til støtte for det uvurderlige arbejde, der udføres af Marianne Lindsmann i forbindelse med Ny Spøttrups bevarelse.

 • #27 E skrev: 17-01-2018 08:19:21

  Ny Spøttrup er en af de sidste autentiske studegårde i Vestjylland, tilmed opført i 1870 af den kendte handelsmand Niels Breinholt. Bygningsmassen er uspoleret og afspejler således en vigtig del af vestjysk kulturhistorie. Marianne Lindsmanns uegennyttige indsats for at sikre gården et fremtidigt liv som kulturmødested er derfor særdeles prisværdigt og bør støttes.

 • t #28 Esben Graugaard skrev: 17-01-2018 08:22:40

  Ny Spøttrup er en af de sidste autentiske studegårde i Vestjylland, tilmed opført i 1870 af den kendte handelsmand Niels Breinholt. Bygningsmassen er uspoleret og afspejler således en vigtig del af vestjysk kulturhistorie. Marianne Lindsmanns uegennyttige indsats for at sikre gården et fremtidigt liv som kulturmødested er derfor særdeles prisværdigt og bør støttes.

 • #29 Inge Kristensen skrev: 17-01-2018 18:22:15

  Det lyder. Som et rigtigt godt projekt, som jeg håber bliver gennemført.