På hat med fortid og nutid

Den gode idé

På hat med fortid og nutid
Nordskov Mølles Venner har indgået en 20 årig lejekontrakt med Boliggården Helsingør, årlig leje 1 kr.
I syd ligger Dybbøl, i nord Nordskov Mølle, begge møller er grundmuret og lyser op.
Nordskov Mølle er godt i gang, og når møllen står restaureret vil bygningen med sine metertykke mure blive et spændende sted for byens foreningsliv og borgere. Møllen vil komme til at male, godt nok ikke korn, men ideer til virkelighed igennem kulturelle udfoldelser, og meget mere. Meget af arbejdet er vi selv med i, vitale restaureringsopgaver kan kun løses af professionelle.

Projektets fysiske rammer

I et restaureringsprojekt er faktorernes orden ikke ligegyldig for en bygnings overlevelse. Ud over gulve og bjælker i møllen er det akut møllehatten som trænger sig på, regnvand er begyndt at sive igennem spånbeklædningen. Denne fase i projektet hænger sammen med etablering af nye krøjebjælker og vingeaksel. Vingerne vil så kunne monteres på et senere tidspunkt. Som vartegn vil møllen herefter sende et flot signal til omverdenen om sin genopstandelse og om optimisme for projektets færdiggørelse til gavn for den færdige kulturmølle.

Det omfatter projektet

Nedtagning og genmontering af møllehat.
Midlertidigt tag på møllekrop.
Nyt manuelt krøjeværk i Douglas gran og krøjespil.
Fremstille og montere hattehjulsskive af tørt egetræ.
Udførelse af bremsesystem (perse).
Vingeaksel af tørt egetræ samt ende leje og søleleje. Akselhoved i støbejern. Nye tagspån i lærk, ny vinduesramme med glasruder.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

På kort tid og efter mange hundrede frivillige arbejdstimer har foreningen sørget for at møllen er tæt på mur, nye vinduer og døre, lyskasser drænet, kælderdæk udskiftet, el, vand og kloak tilsluttet samt opført to toiletter. Nu kan kælderen bruges til aktiviteter til gavn for egenfinansiering. Økonomisk er projektet blevet støttet af Boliggården Helsingør, samt mindre fonde og sponsorer.

Relationen til lokalsamfundet

Med godt 6000 borgere i Ålsgårde vil møllen kunne blive et godt supplerende samlingssted for mange aktiviteter. Vi har et godt samarbejde med Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forening og særudstillinger herfra vil kunne sættes op i møllen. Møllen, som ligger tæt på udsigtspunktet Odinshøj, skal lyse op i Kongernes Nordsjælland og huse forskellige foreninger som mangler plads. Arrangementer som musik, kunst, håndarbejde, foredrag, film. m.m. samt udlejning til selskaber skal sørge for at møllen i fremtiden drejer rundt til gavn og glæde for alle, gamle som unge med respekt for bygningsarven.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Erik Jensen skrev: 25-12-2017 22:01:16

  Det er vigtigt at bevare gl. bygnings kultur i et moderne miljø som Ålsgårde. Møllen må kunne formidle god byggeskik og renovering samt vedligeholdelse i vores alle bolig liv.

 • #2 Dorte krause skrev: 25-12-2017 22:14:12

  Fortjener al den støtte efter så mange har hjulpet frivilligt

 • #3 Merete Schwensen skrev: 25-12-2017 22:55:54

  Nordskov Mølle er et projekt som jeg med stor respekt og glæde støtter. Det har været spændende at følge istandsættelsen af den tidligere faldefærdige mølle, og det var en fornøjelse at være der til "jule stue" her før jul! At se møllen fyldt med glade mennesker, mærke mulighederne for møllen som centrum for sammenkomster på egnen, som cafeteria, udstillings lokale med mere ... den kan tilbyde så meget, som vil skabe ekstra liv i Aalsgaarde, som lige nu ikke har et samlingssted af Møllens karat. Jeg håber at rigtig mange i området og også udefra, ja at ikke mindst fonde og Helsingør Kommune vil bakke op omkring renoveringen af den gamle mølle der knejser så flot på sin bakke. Meld Jer ind i vennekredsen,I der bor i området! Og til Helsingør Kommune sender jeg en særlig hilsen, støt det prisværdige arbejde, der bliver udført på Møllen med et klækkeligt beløb. Lad det være Jeres nytårs hilsen til den og ikke mindst til kredsen der i flere år har arbejdet energisk og gratis for at gøre den til et samlings sted for Aalsgaarde og et dejligt udflugtsmål for os der kommer langvejsfra.
  Jeg håber inderligt at vi inden længe kan få godt nyt om at både Helsingør kommune og forskellige fonde anerkender Nordskov Mølle som et prisværdigt projekt, som Det er værd at sætte penge i. Godt Nytår til Møllen og alle Jer der har arbejdet så hårdt med den, så den allerede nu står og lyser på sin bakke! Og tak til Jer for en smuk julestue oplevelse her i December

  Merete Schwensen. ❤️

 • #4 Anni Kromann skrev: 26-12-2017 02:51:30

  Da jeg flyttede til Ålsgårde i 2014, opdagede jeg på en tur med min hund, at der inde bag en masse krat lå en gammel mølle, den var i misserabel tilstand, murværket var hullet og grønt af snavs og alger, men det var alligevel en spændende opdagelse. Da jeg undersøgte nærmere hvorfor den bare lå der og forfaldt, fandt jeg ud af, at den hørte til møllekvarteret og var stillet til rådighed som fælleshus, men det havde ikke været muligt, at løfte opgaven med restaurering. Pludseligt skete der noget, ildsjæle ville igen forsøge at gøre møllen anvendelig og redde den fra totalt forfald, og der blev stiftet en forening, der kom til at hedde Nordskov Mølles Venner. På den stiftende generalforsamling, blev jeg, der havde været aktiv i debatten omkring møllen, opfordret til at være med i bestyrelsen, og her begyndte mit mølleeventyr. Møllen som er ejet af boligselskabet Boligården i Helsingør, gav os en pose penge og en lejekontrakt på 20 år, mod at vi efter bedste evne satte møllen i stand. Indvendigt var der mange års snavs, murbrokker og ikke mindst duemøg, og vi gik i gang med at rydde op og køre væk. Udvendigt fik møllen med kompetente aktøres hjælp, en murreparation og et nyt pudslag. Siden er der kommet nye døre og vinduer, de utætte betondæk er udskiftet så kælderen nu er tør, der er indlagt el, og vand, og senest har en af foreningens egne medlemmer, der er uddannet murer, fået opmuret rum og fået installeret 2 fine toiletter med håndvask, det krævede tilslutning til den eksisterende kloak i møllekvarteret, det måtte vi have hjælp udefra til at udføre, så kassen er ved at løbe tør for penge. I december præsenterede vi møllen for lokalbefolkningen, og i den forbindelse holdt vi julemarked i 3 dage, med salg af æbleskiver, gløgg, juletræer m.m. og der blev foretaget rundvisninger i møllen med fortælling om møllens historie. Vi fik en del nye medlemmer og har nu ca. 280 betalende medlemmer, og endnu flere følger os på vores hjemmeside på fb.
  Vi er stadigvæk i gang med nye projekter, og ser frem til, at møllen med tiden skal rumme en masse tilbud og aktiviteter, til gavn for Ålsgårdes befolkning.

 • #5 Gunnar Kristensen skrev: 26-12-2017 11:47:09

  Uden hat går det ikke, de grå hår bliver våde, så hjælp med at holde vandet ude.

 • #6 Hans Schultz-Hansen skrev: 26-12-2017 12:17:01

  Nordskov Mølle har mulighed for at blive et unikt forenings- og forsamlingshus i Ålsgårde / Nordsjælland, der udgør et samfund, som vokser rent befolkningsmæssigt på grund af sin skønne beliggenhed ud mod Kattegat. Besøg møllen - så vil du forstå, at mange lokale borgere gør alt hvad de kan for at bevare og restaurere den.

 • #7 Tine Uffelmann skrev: 26-12-2017 17:17:29

  Støtter gerne Nordskov Mølle; var med de kommende skolebørn fra Ålsgårde Børnehave på rundvisning i møllen i oktober 2017, hvor både børn og voksne lærte noget om Nordskov Mølles funktion i gamle dage :)

 • #8 Ulrich skrev: 26-12-2017 17:28:39

  Var til julemarked og juleteæskøb ved møllen i år. En ny og med garanti sikker tradition for min familie.
  En mølle med vinger vil i den grad bidrage til at den i forvejen flotte mølle vil skabe opmærksomhed i den lille hyggelige by

 • #9 Clara Lundqvist skrev: 26-12-2017 17:40:07

  Meget, meget fint initiativ til at skabe liv i Ålsgårde. Tak.

 • #10 Marianne skrev: 26-12-2017 20:11:54

  Spændende projekt 👍😊

 • #11 Elisabeth skrev: 27-12-2017 02:29:59

  Da jeg få dage inden julearrangementet så møllen indvendigt, hvor elektriker, vvs mand og murer havde al deres grej fremme, og det flød med værktøj, affald og materialer, tænkte jeg, det når de da ikke! stor var min beundring for de ikke alene nåede det, det var så flot! julepyntet som vat det top proff. der havde stået for det, levende musik fra Visens Venner i Helsingør, 100vis af glade gæster der nød udskænkning af Gløgg og dertil æbleskiver, flot loppemarked og galleri med spændende malerier fra en lokal kunstner, og juletræssalget var helt i top, der blev også solgt andre former for pyntegrønt, og små håndlavede møllevinger af strå som en fra foreningen havde forarbejdet og skænket. Folk var kommet med fine ting til loppemarkedet, og en del havde meldt sig som hjælpere. En fantastisk god oplevelse.

 • #12 amelia skrev: 27-12-2017 04:59:47

  Fortjener al den støtte efter så mange har hjulpet frivilligt

 • #13 Randi K Pedersen skrev: 27-12-2017 08:42:07

  Støtter gerne et smukt og lokalt projekt.
  Den gamle Mølle fortjener endnu mere arbejde og kærlighed.

 • #14 Gunhild Bentzen skrev: 27-12-2017 11:45:00

  Et fantastisk projekt som imponerer alle , så smukt et syn m. den hvide mølle. Desværre m. en utæt møllehat.

 • #15 Jørgen Tullberg skrev: 27-12-2017 11:53:09

  Nordskov Mølle, en bygningsarv der bør støttes op om - en rigdom på egns og Danmarkshistorik til glæde for alle nulevende samt vore efterkommere.

 • #16 Bo Børsholt skrev: 27-12-2017 13:09:15

  Møllen har været et vigtigt element i vore forfædres liv, den var byens vartegn og den gav arbejdspladser og brød på bordet. Der vil aldrig blive bygget sådan en mølle igen, vi kan kun føre kulturarven videre ved at værne om dem vi har. Vi er så,heldige at der er ildsjæle der vil og kan påtage sig den store opgave og lægge ufatteligt mange arbejdstimer i det, men uden penge går det ikke! vimhåber derfor meget, at projekt Nordskov Mølle kommer i betragtning når der skal skal udvælges projekter der får en håndsrækning fra Realdania.

 • #17 Susanne Brandt skrev: 27-12-2017 13:57:35

  Den mølle skal nok blive til noget - en 2 år gammel forening, og så er der sket så meget allerede! Vi glæder os til at tage møllen i brug til arrangementer til glæde for alle os lokale.

 • #18 Niels Erik Bølling skrev: 27-12-2017 14:01:32

  Jeres imponerende arbejde med at redde denne unikke mølle er formidabel.
  Der er næsten ingen "tårnmøller" tilbage i Danmark, og hvis afdækningen ikke er tæt, vil jeres hidtidige arbejde blive beskadiget.

 • #19 anne-marie steen petersen skrev: 27-12-2017 14:03:09

  De ildsjæle, der har slidt med møllen i flere år, har fået et levende sted ud af den nu, og man begynder at se for sig de mange muligheder, der er i dette sjove og smukke bygningsværk, hvor der også er god plads. Projektet fortjener virkelig en gedigen håndsrækning, så hatten kan laves, og møllen kan genopstå til et nyt liv i det moderne Ålsgårde.

 • #20 Ivan Conradsen skrev: 27-12-2017 16:00:58

  Møllen vil blive et beundringsværdigt vartegn for Ålsgårde og et absolut brugbart (kultur) hus for denne del af Ålsgårde, specielt når man tænker på befolkningen i den nye bydel, der er under udvikling på markerne ved Skibstrup.
  Sagen er absolut værdig til støtte, - og , i øvrigt, - tak for en skøn julestue, - imponerende. • #21 Mogens Waidtløw skrev: 27-12-2017 16:17:29

  Kære Nordskov Mølle.
  Tillykke med dine ildsjæles flotte arbejde.
  Kælderetagen med de fine nye toiletter og
  den hyggelige julestue. Meget flot!
  Ruth og Mogens

 • #22 Randi Buchwaldt skrev: 27-12-2017 16:45:55

  Arbejdsteamet er virkelig engageret, og allerede nu er møllen blevet et samlingspunkt. Nordskov Mølle er bestemt et godt projekt.

 • #23 Suzanne Schytt skrev: 27-12-2017 17:14:44

  Bevar møllen - et enestående historisk mindesmærke. Skolebørn kan her lære om møllen som et engang livsnødvendigt produktionsapparat, og møllen kan favne nutidens forenings- og kulturliv, for såvel lokale
  beboere, som udstillinger og aktiviteter af interesse for såvel udenlandske som indenlandske turister. Der er indtil nu gjort et fantastisk stykke arbejde af ildsjæle, og jeg håber inderligt, at Helsingør Kommunes udvalg for Kultur,Erhverv og Turisme kan se Nordskov Mølles potentiale og vil yde økonomi til færdiggørelse af arbejdet.

 • #24 Lone Duerlund skrev: 27-12-2017 18:43:46

  Stadig et virkelig godt projekt, der foreløbig er båret på frivillighedens vinger - og båret flot. Det er ildsjæle af en sjælden karat, der knokler for at give Ålsgårde et flot vartegn.
  Nordskov Mølle fortjener støtte, så der kan arbejdes videre.

 • #25 Flemming Gjedde skrev: 27-12-2017 19:03:28

  Nordskov Mølle er værd at bevare. Den kan blive et vartegn for Ålsgårde og vi er allerede mange, der gerne vil yde en frivillig indsats for møllens istandsættelse og bevaring.

 • #26 Rasmus skrev: 27-12-2017 20:58:42

  Fantastisk projekt #godstil
  Tak for jeres dedikering.
  Vh
  Rasmus

 • #27 Helle skrev: 27-12-2017 21:34:39

  Det er så dejligt at se, at der er engagerede mennesker, der har taget fat i mølle projektet. Der er meget få murede Møller tilbage, så håber virkelig at rigtig mange vil bakke op om projektet.

 • #28 karen inger lyngby callisen skrev: 28-12-2017 00:24:30

  Herligt

 • #29 Steen bertholdt skrev: 28-12-2017 16:16:07

  Kan blive et interessant udflugtsmål for danske og udenlandske turister ud over at møllen vil give mange muligheder for aktiviteter i lokalsamfundet

 • #30 Peter Poulsen skrev: 28-12-2017 17:08:16

  Et super godt lokalhistorisk projekt som fortjener al mulig opbakning og økonomisk støtte.

 • #31 Anje Holmstad skrev: 28-12-2017 17:08:54

  Det er et helt fantastisk hold af dedikerede ildsjæle, der bare bliver ved og ved med at arbejde - såvel administrativt som fysisk for at få den gamle mølle sat i stand. Endvidere har de bevist allerede nu - på trods af mange mangler, at Møllen kan indgå som et samlende element i lokalområdet - omkring kulturtilbud af bred karakter. Dette lokalområde er faktisk det mindst forvæntet, hvad angår brede tilbud til alle - i Helsingør kommune. Havde jeg pengene i min egen lomme - så var det her jeg ville lægge dem. Men det har jeg desværre ikke. Hvis møllen kan genetableres og stå som oprindelig - samtidig med at blive et kulturelt samlingspunkt i et dødt parcelhusområde, så er det selvklart et underværk. Støt dem - og mange vil få mange oplevelser.

 • #32 Birgit Jensen skrev: 28-12-2017 20:47:36

  Fantastisk godt projekt. Flot arbejde allerede og smuk mølle.

 • #33 Rie og Michael Holmes skrev: 29-12-2017 13:27:37

  Vi er nærmeste naboer til Nordskov Mølle. Det er utrolig dejligt at se, hvor meget der allerede er blevet gjort for at den gamle mølle er "seværdig" igen. Et nyt mølletag (for ikke at tale om vinger) vil være prikken over i'et! Passerer møllen hver dag og glæder os over synet. Nordskov mølle fortjener støtte!

 • #34 Bo Roth skrev: 29-12-2017 20:24:51

  Af alle gammeldags og praktiske Ting er nu vel Vindmøllerne noget af det mest aflægs – den travle Nutid kan ikke være afhængig af Vind og Vejr til det daglige Forbrug.

  Kornet males paa store Fabriker og hældes formodentlig med det samme paa Maskine i nette Sække og Papirsposer med Dampmøllens Monogram og Emblem i forgyldt Tryk, hvorpaa det befordres videre til Sælgerne pr. Avtomobil.

  Alt imens staar de gamle maleriske Vindmøller og strækker Armene besværgende mod Himlen over Menneskehedens Utaknemmelighed.

  Men Menneskene er ikke utaknemmelige imod dem.

  Vi elsker Alle deres karakteristiske Silhuet mod den rødmende Aftenhimmel, vi betragter dem med Veneration, som de morsomme Mindesmærker de er over vore Fædres Levesæt, og vi er oprigtig bedrøvede over hver en af disse vore landskabelige Prydelser, der falder i Staver og forgaar.

  Men der er naturligvis Forskel paa dem.

  Enkelte af dem tager ved deres fremskudte Beliggenhed og deres Minder Interessen mere fangen end andre, der ligger fjernere fra Alfarvej og ikke har set saa mange Begivenheder forgaa under deres Vingers Susen gennem Luften.

  Hvilken Dansk føler f. Eks. ikke i dette Mindernes Aar et Tag om Hjertet ved det blotte Navn Dybbøl Mølle, der i hine Kampens Dage omkresesdes af saa mange Forhaabninger og Skuffelser, saa meget Heltemod og Lidelse.

  Der er maaske mange andre minderige Møller rundt i Landet, men én er der dog, rig paa Erindringer og Skønhed, som Kjøbenhavnerne kender næsten bedst, fordi de saa ofte har haft den skinbarligt for Øje paa de glade Sommerture.

  Bevar og gør Nordskov Mølle smuk igen - til glæde for nutiden og fremtiden - og giv henne vinger - så hun igen kan snurre rundt.

 • #35 Niels Pedersen skrev: 29-12-2017 20:28:32

  Nordskov mølle er en mølle som har betygning for kulturen i fremtiden, møllen er den sidste bevarede mølle der er opført i mursten, samtiddig har den stor betydning for lokalsamfundet som egnes varetegn

 • #36 Erik Askov skrev: 29-12-2017 21:07:13

  Møllen vogter over Ålsgårde ; Ålsgårde vogter over møllen.

 • #37 Per Kromann skrev: 29-12-2017 21:21:38

  År 2017 har været et begivenhedsrigt år for Nordskov Mølle og dens mange venner. Enkelte firmaer og Boliggården, Helsingør og mange private har sponsoreret penge og ulønnet arbejdskraft, så Møllen nu står i langt bedre stand end i januar 2017. Der er foretaget omfattende mur-reperationer og kalkning af møllen. "Lyskasserne" hele vejen rundt er repareret, tætnet og drænet til afløb, så kælderen er tør! Særlig Peter Sandholt har udført et meget stort murer-arbejde i mange uger. Der er nu ind-lagt vand og strøm, bygget toiletter med hånd-vask og elektrisk vandvarmer, og tilslutning til kloaksystemet. Der er monteret nye termovinduer og døre overalt i møllen. De er smukt malet. Der er støbt to nye betondæk, så der ikke siver vand ned i kælderen. Der er ryddet en del buskads og udgående træer, så Møllen ses bedre fra Ellekildehavevej. Det er et meget stort og værdifuldt arbejde som flere frivillige har bi-draget til! Stor tak til alle jer der på forskellig vis har bidraget med midler og arbejdskraft til det foreløbig flotte resultat! 😊 Der er langt endnu, før møllen er i god stand: Møllehatten skal repareres for at stoppe indtrængning af vand. Dele bjælkelaget mellem etagerne skal udskiftes og rettes op. Der skal lægges gulve og bygges trapper og meget andet! Men I er kommet flot igang; tillykke med det! Og i 2018-2020 bliver der brug for mange "nye hænder" og midler, så det vigtige arbejde med at bevare den snart 200 år gamle mølle til gavn og glæde for nuværende og kommende generationer! 🌹 De bedste nytårshilsner til Alle. Per Kromann

 • #38 Per Kromann skrev: 30-12-2017 17:54:03

  Flot arbejde i og omkring Møllen. Mange hænder og gode hoveder har på hver sin måde bidrager til det flotte resultat, som Møllen er ved at kunne vise! Firmaer og private sponsorer har bidraget væsentligt til de udførte restaurerings opgaver. Og flittige, dygtige hænder på frivillige har ulønnet udført vigtige opga-ved for at redde Møllen i lokalsamfundet! Jeg tror, der i kommende år vil kom-me flere “nye hænder til” , og midler til materialer, også fra Helsingør Kommune, som bør vise sin evne og vilje til at bevare en vigtig 200 år gammel kulturmølle for eftertiden! Godt nytår 2018, stor tak til alle jer, der gør en stor forskel! ❤️ Per Kromann

 • #39 Fie Hauge skrev: 01-01-2018 14:19:26

  Fortsat støtte til dette fantastiske og - ikke mindst - frivillige projekt, der har utrolig stor betydning for vores lokalsamfund!

 • #40 Gitte skrev: 02-01-2018 15:02:26

  Et godt projekt at støtte.

 • #41 Morten Petersen skrev: 03-01-2018 08:46:07

  Spændende projekt. Dejlig måde at bevare en mølle på, som kulturelt samlingspunkt for Ålsgårde.

 • #42 Helle Florgård skrev: 03-01-2018 13:01:17

  Fantastisk at så mange ildsjæle knokler for at få den fine mølle sat i stand. Et vigtig projekt i vores lokalsamfund og et projekt af stor historisk interesse!

 • #43 Charlotte Fredberg skrev: 03-01-2018 21:46:51

  dejligt at møllen bliver gjort i stand, et flot vartegn for Ålsgårde

 • #44 eva Blomsterberg skrev: 04-01-2018 11:08:55

  Jeg er tilbage i min skoletid hvor min bedste veninde Inger Fausing (møllerens datter) var den første, der sammen med sin far tog mig med op i møllen, det skete også mange gange i de næste 3 år, og i min høje alder, 99 år, kunne jeg egentlig godt tænke mig at prøve det igen, så sig bare til. Hvorfor Fausing ikke skulle være møller længere, ved jeg ikke, men familien flyttede til Jylland, hvor jeg korresponderede med Inger Fausing de næste år.

 • #45 Winna og Tyge Stavnstrup skrev: 04-01-2018 13:43:35

  Her på Frederiksberg synes vi også, at Nordskov Mølle er alle tiders projekt

 • #46 Helle Schmidt skrev: 04-01-2018 21:50:58

  Det lyder som et spændende projekt, som kan fuldende Nordskov Mølle. Jeg håber virkelig at det lykkes. Jeg har i mere end 50 år tilbragt mange dejlige dage i Ålsgårde. MVH Helle

 • #47 Torbjørn Strand skrev: 04-01-2018 22:40:30

  I Ålsgårde har vi hidtil ikke haft noget flot og bevaringsværdigt, det kunne renovering af Nordskov Mølle rette op på.

 • #48 Lars Bjørn Madsen skrev: 05-01-2018 08:55:28

  Som kulturhistoriker og museumsmand kan jeg kun bifalde en restaurering af møllen. Optimalt at få den gjort fuldt funktionsduelig igen, så den kan indgå i et enestående formidlingsmæssigt samspil med Hellebæks vandmøller og dermed bidrage væsentligt til en stor kulturattraktion i Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

 • #49 Helle Stenbæksgaard skrev: 05-01-2018 09:32:02

  Et projekt som Nordskov Mølle er værd at støtte op om!

 • #50 Herluf Holdt skrev: 06-01-2018 09:54:07

  "På hat med fortid og nutid" er et godt slogan for det vigtige projekt. Vindmøllens mange dele har lagt navn til mange af kvarterets veje. Det ville være en skam, hvis møllen, vort kvarters fine vartegn bare gik i forfald. Thumbs up!

 • #51 Flemming Gjellebøl skrev: 06-01-2018 12:05:14

  Et flot restaureringsprojekt, der fortjener al mulig lokal støtte samt støtte fra div. fonde, firmaer og privatpersoner.
  Resultatet vil blive en Nordsjællandsk pendant til Dybbøl Mølle.

 • #52 per godtfredsen skrev: 06-01-2018 12:16:12

  Endelig sker der noget godt for Kulturhistorien i Aalsgårde
  Mange møller er nedrevet og de der er tilbage er vigtig at fastholde som pejlemærke.

 • #53 Ann Kieler skrev: 07-01-2018 08:28:32

  Jeg mindes med glæde mange gode timer i Møllen i min pure ungdom da vi havde ungdomsklub i de smukke rum .

 • #54 Benedikte Nygaard skrev: 07-01-2018 17:07:32

  Et fantastisk projekt, som fortjener stor opbakning fra nær og fjern

 • #55 Anne Bagge Olsen skrev: 08-01-2018 19:47:53

  Vi må gøre alt for at bevare møllen, synd hvis den ikke bliver reddet. Hvis først den er væk er det for sent at fortryde.. jeg tror mange fortryder at Hollandske mølle er væk. Tænk et flot vartegn til Helsingør som er væk for altid. 😥

 • #56 Svend Brettschneider skrev: 09-01-2018 09:03:00

  Besøgte Nordskov Mølle for første gang i forbindelse med julestuen. Her fik jeg et herligt indtryk af aktiviteterne og de tilstedeværende medlemmer. Har nu meldt mig ind i møllens venner, og glæder mig til at følge arbejdet med møllen fremover. RESPEKT for jeres arbejde. Med møllerhilsen, Svend Brettschneider

 • #57 Mille kølpin skrev: 09-01-2018 10:44:06

  Jeg har tilbragt 64 dommere i Ålsgårde/Apperup, og derved fuldt møllens liv, og syntes det er dejligt at den nu lever smukt igen

 • #58 Randi Fynbo Poulsen skrev: 09-01-2018 13:39:29

  Jeg støtter op omkring den gamle mølle som altid har stået der i mit Ålsgårde. Et hyggeligt bygningsprojekt som bør få alles støtte i omegnen.

 • #59 Niels Erik Pedersen skrev: 09-01-2018 18:06:29

  Det er en rigtig god mulighed for at rede et en historisk mølle som vil være til gavn for både lokalsamfundet, og historisk for efterkommere

 • #60 Anne skrev: 09-01-2018 22:00:15

  Fantastisk projekt

 • #61 Katrine skrev: 10-01-2018 06:52:33

  Ildsjælene der arbejder med projektet fortjener er stort skulderklap

 • #62 Bente skrev: 10-01-2018 07:43:30

  Syntes at det er blevet smukt . Og den gamle mølle får liv igen

 • #63 Gitte skrev: 10-01-2018 08:08:31

  Fantastisk at se det store arbejde skride frem... stadig lang vej endnu og vi ved at det ud over alle de frivillige timer også koster penge, så håber på støtte til projektet. Vi glæder os til at deltage i de gode aktiviteter fx jule markedet som samler vores lille by og skaber fællesskab på en anden måde.

 • #64 Bjarke skrev: 10-01-2018 08:20:35

  Rigtig fint projekt!

 • #65 Jacob Sørensen skrev: 10-01-2018 10:31:02

  Virkelig imponerende (frivilligt) arbejde der er lagt i møllen og sikken en forvandling.
  Håber den også kan få (tiltrængt) støtte 👍

 • #66 Lars Wiinblad skrev: 10-01-2018 13:58:29

  Det er et fantastisk projekt. Og kan blive er lige så fantastisk vartegn og samlingspunkt for hele Hellebæk-Ålsgårde. De frivillige, der har taget projektet så langt, som det er nu, fortjener al mulig opbakning fra lokalbefolkningen, kommunen, lokale virksomheder, fonde mv.

 • #67 Hans Hagerup skrev: 10-01-2018 19:52:06

  Flot, at redde lidt lokalhistorie! Det har Ålsgårde jo savnet.
  Respekt for jeres flotte
  indsats :-)

 • #68 svend Brettschneider skrev: 11-01-2018 06:41:59

  Besøgte Nordskov Mølle første gang i forbindelse med Julestuen, og det var meget positivt at opleve den gode stemning blandt medlemmerne af foreningen - og som direkte følge af dette besøg har jeg meldt mig ind i foreningen. mange hilsener, Svend Brettschneide

 • #69 Bjiearnne Daniel Høy skrev: 11-01-2018 10:42:12

  Møllen er et vigtigt stykke kulturhistorie i Ålsgårde. Fremtidige slægter vil være taknemmelige for at en gruppe ildsjæle investerede masser af tid og energi i at bevare møllen. Møllen vil blive et vældig aktiv og samlingspunkt for byens indbyggere nu og i mange generationer frem i tiden.

 • #70 Bjarne Høy skrev: 11-01-2018 10:42:21

  Møllen er et vigtigt stykke kulturhistorie i Ålsgårde. Fremtidige slægter vil være taknemmelige for at en gruppe ildsjæle investerede masser af tid og energi i at bevare møllen. Møllen vil blive et vældig aktiv og samlingspunkt for byens indbyggere nu og i mange generationer frem i tiden.

 • #71 Bjiearnne Daniel Høy skrev: 11-01-2018 10:42:23

  Møllen er et vigtigt stykke kulturhistorie i Ålsgårde. Fremtidige slægter vil være taknemmelige for at en gruppe ildsjæle investerede masser af tid og energi i at bevare møllen. Møllen vil blive et vældig aktiv og samlingspunkt for byens indbyggere nu og i mange generationer frem i tiden.

 • #72 Bjiearnne Daniel Høy skrev: 11-01-2018 10:42:24

  Møllen er et vigtigt stykke kulturhistorie i Ålsgårde. Fremtidige slægter vil være taknemmelige for at en gruppe ildsjæle investerede masser af tid og energi i at bevare møllen. Møllen vil blive et vældig aktiv og samlingspunkt for byens indbyggere nu og i mange generationer frem i tiden.

 • #73 Bjarne Høy skrev: 11-01-2018 10:42:45

  Møllen er et vigtigt stykke kulturhistorie i Ålsgårde. Fremtidige slægter vil være taknemmelige for at en gruppe ildsjæle investerede masser af tid og energi i at bevare møllen. Møllen vil blive et vældig aktiv og samlingspunkt for byens indbyggere nu og i mange generationer frem i tiden.

 • #74 Inge Sørensen skrev: 11-01-2018 10:51:24

  Støt Nordskov Mølle. I disse vindmølle tider, er det da oplagt at bevare en mølle fra den gang Danmark i langt højere grad kørte på grøn energi. Selv uden vinger er møllen værd at bevare, men tænk hvis den kunne komme til at surre igen! Både unge og gamle ville dagligt blive mindet om at vindenergi ikke er blevet opfundet i vor tid, men sammen med vandkraft var en enorm vigtig energikilde for mange generationer.

 • #75 Connie (Amelung ) Bogattke skrev: 11-01-2018 16:15:20

  Jeg var til Julehygge i Møllen det var en stor oplevelse
  husker fra min ungdom vi brugte møllen som klublokale.

 • #76 Søren skrev: 11-01-2018 22:47:04

  Skønt projekt

 • #77 Merete Schwensen skrev: 12-01-2018 11:57:53

  Peter Sandholt has written a request to our English speaking friends to engage themselves with winks to the Nordskov Molle project.
  It is such a good idea, as many of us have friends and family abroad, who with intervals visit North Sealand. It will be great when we before long can include Nordskov Molle as a special attraction in this lovely part of Denmark. All my friends from abroad have visited Kronborg, Fredensborg and Frederiksborg one or more times. They have all lunched at Hammermollen and loved it. Now we have an other kind of mill, a tall white mill standing like a light tower on its hill in Aalsgaarde! May it become a new and appreciated sight, and may it during the coming weeks gather lots of likes and comments from our English speaking family and friends. It deserves it, Aalsgaarde deserves it, and we as tourists in North Sealand will be grateful having a new and special place to visit. Nordskov Molle will make Aalsgaarde worth visiting, and we are many who with real pleasure will bring our friends and family there, and later take them on a walk out on " Langebro" , the bridge out in the sea. Yes all og a sudden Aalsgaarde will be worth visiting!
  HAPPY 2018 and GOOD LUCK to this super project!

 • #78 Mary martin skrev: 12-01-2018 14:03:53

  What a wonderful and historic project that can be used by the community for years to come! Bravo!

 • #79 Judy Schwensen skrev: 12-01-2018 23:35:58

  I have been following this restoration work with great admiration and interest. I today’s world I feel that we have to value historic buildings and structures which are part of a countries culture and history. The volunteers have done a fantastic job and deserve all the support they can get. I look forward to seeing the mill, hopefully fully restored when I visit Denmark again.

 • #80 Diane Nielsen skrev: 13-01-2018 11:45:49

  Ja til lokalsamfundet!

 • #81 Camilla Eriksen skrev: 13-01-2018 18:35:26

  Arkitektur og fortælling fra en anden tid.
  Lad Møllen være med mange år endnu, og lad vores nutid forme og farve af tiden, der gik forud

 • #82 Wioletta skrev: 14-01-2018 11:50:53

  Jeg er fra Polen, men har boet en del åri Danmark og er meget glad0 for den måde danskerne passer deres gamle bygninger på. Nordskov Mølle øøøøøøer helt fantastisk. Den lignede en ruin nu skinner den og man kan se den er en mølle. Jeg glæder mig til den får vinger på, og til man kan tage derop og drikke kaffe. Der er så smukt.

 • #83 Anna skrev: 14-01-2018 15:52:34

  Når man møder personerne bag dette projekt, så får man endnu mere respekt for vores historie og kulturarv, samt for konceptet ildsjæle.
  Nordskov Mølle fortjener al den støtte der kan gives for at den fortsat kan lyse op i Ålsgårde og i vores fælles historie.

 • #84 Peter Schwensen skrev: 14-01-2018 19:33:42

  Hvor er det dejligt at der er frivillige kræfter til - til at køre dette projekt igennem ! God vind til vingemøller og Crew.

 • #85 Hilma Nørgaard Johansson skrev: 17-01-2018 07:53:49

  Fin oplysende artikel

 • #86 Lone skrev: 18-01-2018 08:20:48

  Fantastisk projekt for en lille by.

 • #87 Lone skrev: 18-01-2018 08:21:13

  Fantastisk projekt for en lille by.

 • #88 Anebirthe Kristensen skrev: 18-01-2018 18:40:35

  Det er ubeskriveligt så meget der er sket med møllen for så lidt der er at agere på. Det må da vise respekt for hele ideen med møllen som samlingspunkt for hele området

 • #89 Anebirthe Arndal Kristensen skrev: 18-01-2018 18:45:24

  Mega fin projekt med stor iver fra de implicerede mennesker. Det vil skabe et godt samlingspunkt for hele området

 • #90 Hilma Nørgaard Johansson skrev: 18-01-2018 21:22:27

  Håber I når det I ønsker.

 • #91 Kristin skrev: 18-01-2018 21:54:41

  Imponerende projekt som er kommet så langt pga. nogle få ildsjæle. Utrolig hvad de har fåed til. Dette kan blive Ålsgårde sit nye look udadtil.

 • #92 Kristin skrev: 18-01-2018 21:56:43

  Utrolig arbejde, stor betydning for hele våres lille lokalsamfund.

 • #93 Truels schwensen skrev: 19-01-2018 14:36:01

  Det er skønt at se opstå i ny skiggelse, håber at projektet får den nødvendige støtte, jeg beundrer det kæmpe arbejde der er gjort

 • #94 Anni Kromann skrev: 22-01-2018 12:58:04

  Er 3. gang mon lykkens gang? siden vi første gang ansøgte Realdania om penge til vores underværk, kan vi jo selv se, at vi har nået rigtigt meget mere, vi har allerede skabt traditioner med vores åben mølledag i som eren 2017, og ikke mindst vores 3dages julemarked hvor folk i 100vis strømmede til fra hele området, vi hørte mange gange, at det skulle være en fast radition for familien, at besøge den smukke gamle julepyntede mølle, spise æbleskiver, drikke gløg og købe lopper og juletræ med hjem. At ildsjælene også nåede at arrangere DET var i sig selv en bedrift, men vi gør det gerne, for vi fornemmer allerede, at Nordskov Mølle bliver det nye samlingssted, vi glæder os alle sammen, og krydser fingre for en hjælpende hånd fra Realdania.

 • #95 Kaj Rasmussen, Midt- og Vestjyllands Jernbanemuseum skrev: 23-01-2018 14:19:40

  Det er et fint projekt som kombinerer vartegn og forsamlingshus for Ålsgårde. Vi ønsker held og lykke med det

 • #96 Louise Brandt skrev: 23-01-2018 17:40:26

  Helt fantastisk projekt, som fortjener al den støtte der er mulig.

 • #97 Louise Brandt skrev: 23-01-2018 17:40:58

  Helt fantastisk projekt, som fortjener al den støtte der er mulig.

 • #98 Palle Overby skrev: 26-01-2018 19:25:30

  Et meget spændende projekt som kan skabe stor kulturelt udfoldelse. En møllebygning er en unik bygning, og det at omskabe den til en kulturmølle kan blive et stort plus for eftertiden. Denne kulturarv bør bevares og støttes med højst muligt tilskud.

 • #99 Palle Overby skrev: 26-01-2018 19:30:42

  Jeg synes det er et spændende projekt, hvor en unik mølle kan gå hen og blive til en kulturmølle aktiviteter til glæde for lokalbefolkningen. Især har projektet stor værdi i at møllen som kulturarv bevares.

 • #100 Johanne Schwensen skrev: 26-01-2018 21:20:35

  Jeg vil give min fulde opbakning til dette projekt!

 • #101 Johanne Schwensen skrev: 26-01-2018 21:20:51

  Jeg vil give min fulde opbakning til dette projekt!

 • #102 M K Hvalsøe skrev: 27-01-2018 13:34:03

  Når man har Dybbøl Mølle i nærområdet gør det et stærkt indtryk at være ved denne mølle og be-vidne den indsats, der bliver gjort for at `genska-be` en så markant bygning! Alle gode ønsker om arbejdslyst for denne brik til DK`s milieu!

 • #103 Kirsten Wallengren skrev: 27-01-2018 18:19:48

  SELVFØLGELIG skal vi da -STØTTE DETTE PROJEKT - Det var jo aldrig kommet så vidt, som det er nu, hvis ikke en håndfuld 'ildsjæle' allerede havde lagt en utrolig bunke, frivillige arbejdstimer i Møllens 'genfødelse' - Hvad med at støtte KULTUREN, når den udspringer af 'græsrods'-indsats??? TÆNK på, hvilken betydning denne mølle kan tilføre lokalsamfundet - ja, hele Helsingør kommune - og områdets turisme. STORT HURRA for de, der har ført Nordskov Mølle SÅ langt frem - og reddet den fra glemslen....
  KIrsten Wallengren, Gurre.

 • #104 Lone Kjær Sørensen skrev: 29-01-2018 17:23:00

  Stort og vigtigt arbejde. Gjort af frivillige fra lokalområdet for vores allle sammen skyld.

 • #105 Britt simonsen skrev: 29-01-2018 19:01:30

  Jeg støtter mølleprojektet, det har en stor kulturværdi for området.

 • #106 Pia Motzfeldt skrev: 29-01-2018 21:51:16

  Hvor er det skønt, at ildsjæle fik forhindret en nedrivning. Godt gået 👍

 • #107 Pia Motzfeldt skrev: 29-01-2018 21:52:43

  Hvor er det skønt, at ildsjæle fik forhindret en nedrivning. Godt gået 👍

 • #108 Pia Motzfeldt skrev: 29-01-2018 21:53:45

  Hvor er det skønt, at ildsjæle fik forhindret en nedrivning. Godt gået 👍

 • #109 Pia Motzfeldt skrev: 29-01-2018 21:56:06

  Hvor er det skønt, at ildsjæle fik forhindret en nedrivning. Godt gået 👍

 • #110 Pia Motzfeldt skrev: 29-01-2018 21:56:57

  Hvor er det skønt, at ildsjæle fik forhindret en nedrivning. Godt gået 👍

 • #111 Jannemieke Nooteboom skrev: 30-01-2018 14:57:59

  Hvor er det godt, når en bygning, som var forfalden, bliver reddet. Møllen så for to år siden helt frygtelig ud. Nu står den bare flot og hvid og skinner. Der har lige været julestue og til sommer kommer der flere aktiviteter. Får den penge fra Realdania, så kan den komme til at fungere som et samlingspunkt for hele Ålsgårde og omegn - og ikke mindst som en seværdighed i Kongernes Nord-Sjælland!

 • #112 Gabrielle skrev: 30-01-2018 16:29:05

  Så fin en mølle, samt et virkelig godt projekt og samlingssted!

 • #113 Ole Bak skrev: 31-01-2018 07:45:00

  Møllerne er en vigtig del af vores bygningsmæssige historie. Selv de mest ihærdige frivillige, ville aldrig kunne skabe økonomien selv. Støt!

 • #114 Ole Bak skrev: 31-01-2018 07:46:27

  Møllerne er en vigtig del af vores bygningsmæssige historie. Selv de mest ihærdige frivillige, ville aldrig kunne skabe økonomien selv. Støt!

 • #115 Ole Bak skrev: 31-01-2018 07:47:09

  Møllerne er en vigtig del af vores bygningsmæssige historie. Selv de mest ihærdige frivillige, ville aldrig kunne skabe økonomien selv. Støt!

 • #116 Anni Kromann skrev: 31-01-2018 09:31:46

  På en bakketop i Kongernes Nordsjælland og med udsigt til Kattegat, ligger hun nu og knejser! Fra næsten forfald er hun nu med i det fine selskab af seværdigheder her i Helsingør kommune. Med sine flotte nye vinduer og døre, og hvidkalkede mure, er hun på vej til fordums glans som byens Ålsgårdes vartegn. Der er lang vej endnu, men hun har allerede formået at skabe traditioner, 3 dage i december var hun det hyggelige samlingssted for mange 100vis af gæster, og vi ser frem til nye arrangementer der kan samle folk fra nær og fjern og skabe sammenhold og nye netværker. og med tiden være rammen om et utal af spændende arrangementer. Ildsjælene står på spring for at fortsætte restaureringen og gøre alle drømmene til virkelighed, vi har stor opbakning i lokalsamfundet, mange har bidraget allerede, og vi ser fortrøstningsfuldt frem til, at endnu flere vil støtte vores arbejde.

 • #117 Anni Kromann skrev: 31-01-2018 09:32:21

  På en bakketop i Kongernes Nordsjælland og med udsigt til Kattegat, ligger hun nu og knejser! Fra næsten forfald er hun nu med i det fine selskab af seværdigheder her i Helsingør kommune. Med sine flotte nye vinduer og døre, og hvidkalkede mure, er hun på vej til fordums glans som byens Ålsgårdes vartegn. Der er lang vej endnu, men hun har allerede formået at skabe traditioner, 3 dage i december var hun det hyggelige samlingssted for mange 100vis af gæster, og vi ser frem til nye arrangementer der kan samle folk fra nær og fjern og skabe sammenhold og nye netværker. og med tiden være rammen om et utal af spændende arrangementer. Ildsjælene står på spring for at fortsætte restaureringen og gøre alle drømmene til virkelighed, vi har stor opbakning i lokalsamfundet, mange har bidraget allerede, og vi ser fortrøstningsfuldt frem til, at endnu flere vil støtte vores arbejde.

 • #118 Anni Kromann skrev: 31-01-2018 09:32:50

  På en bakketop i Kongernes Nordsjælland og med udsigt til Kattegat, ligger hun nu og knejser! Fra næsten forfald er hun nu med i det fine selskab af seværdigheder her i Helsingør kommune. Med sine flotte nye vinduer og døre, og hvidkalkede mure, er hun på vej til fordums glans som byens Ålsgårdes vartegn. Der er lang vej endnu, men hun har allerede formået at skabe traditioner, 3 dage i december var hun det hyggelige samlingssted for mange 100vis af gæster, og vi ser frem til nye arrangementer der kan samle folk fra nær og fjern og skabe sammenhold og nye netværker. og med tiden være rammen om et utal af spændende arrangementer. Ildsjælene står på spring for at fortsætte restaureringen og gøre alle drømmene til virkelighed, vi har stor opbakning i lokalsamfundet, mange har bidraget allerede, og vi ser fortrøstningsfuldt frem til, at endnu flere vil støtte vores arbejde.

 • #119 Anni Kromann skrev: 31-01-2018 09:33:20

  På en bakketop i Kongernes Nordsjælland og med udsigt til Kattegat, ligger hun nu og knejser! Fra næsten forfald er hun nu med i det fine selskab af seværdigheder her i Helsingør kommune. Med sine flotte nye vinduer og døre, og hvidkalkede mure, er hun på vej til fordums glans som byens Ålsgårdes vartegn. Der er lang vej endnu, men hun har allerede formået at skabe traditioner, 3 dage i december var hun det hyggelige samlingssted for mange 100vis af gæster, og vi ser frem til nye arrangementer der kan samle folk fra nær og fjern og skabe sammenhold og nye netværker. og med tiden være rammen om et utal af spændende arrangementer. Ildsjælene står på spring for at fortsætte restaureringen og gøre alle drømmene til virkelighed, vi har stor opbakning i lokalsamfundet, mange har bidraget allerede, og vi ser fortrøstningsfuldt frem til, at endnu flere vil støtte vores arbejde.

 • #120 Anni Kromann skrev: 31-01-2018 09:33:45

  På en bakketop i Kongernes Nordsjælland og med udsigt til Kattegat, ligger hun nu og knejser! Fra næsten forfald er hun nu med i det fine selskab af seværdigheder her i Helsingør kommune. Med sine flotte nye vinduer og døre, og hvidkalkede mure, er hun på vej til fordums glans som byens Ålsgårdes vartegn. Der er lang vej endnu, men hun har allerede formået at skabe traditioner, 3 dage i december var hun det hyggelige samlingssted for mange 100vis af gæster, og vi ser frem til nye arrangementer der kan samle folk fra nær og fjern og skabe sammenhold og nye netværker. og med tiden være rammen om et utal af spændende arrangementer. Ildsjælene står på spring for at fortsætte restaureringen og gøre alle drømmene til virkelighed, vi har stor opbakning i lokalsamfundet, mange har bidraget allerede, og vi ser fortrøstningsfuldt frem til, at endnu flere vil støtte vores arbejde.

 • #121 Anni Kromann skrev: 31-01-2018 09:34:14

  På en bakketop i Kongernes Nordsjælland og med udsigt til Kattegat, ligger hun nu og knejser! Fra næsten forfald er hun nu med i det fine selskab af seværdigheder her i Helsingør kommune. Med sine flotte nye vinduer og døre, og hvidkalkede mure, er hun på vej til fordums glans som byens Ålsgårdes vartegn. Der er lang vej endnu, men hun har allerede formået at skabe traditioner, 3 dage i december var hun det hyggelige samlingssted for mange 100vis af gæster, og vi ser frem til nye arrangementer der kan samle folk fra nær og fjern og skabe sammenhold og nye netværker. og med tiden være rammen om et utal af spændende arrangementer. Ildsjælene står på spring for at fortsætte restaureringen og gøre alle drømmene til virkelighed, vi har stor opbakning i lokalsamfundet, mange har bidraget allerede, og vi ser fortrøstningsfuldt frem til, at endnu flere vil støtte vores arbejde.

 • #122 truels traugott schwensen skrev: 31-01-2018 13:59:38

  Dejligt at der er nogen som ligger så meget arbejde i vores kulturarv, yderst prisværdigt.

 • #123 Tyge Stavnstrup skrev: 31-01-2018 16:20:07

  Imponerende initiativ!

 • #124 Tyge Stavnstrup skrev: 31-01-2018 16:20:20

  Imponerende initiativ!

 • #125 Tyge Stavnstrup skrev: 31-01-2018 16:21:28

  Imponerende initiativ!

 • #126 Tyge Stavnstrup skrev: 31-01-2018 16:21:30

  Imponerende initiativ!

 • #127 Winna Stavnstrup skrev: 31-01-2018 17:51:05

  Jeg er dybt imponeret!

 • #128 Anders Møller skrev: 01-02-2018 01:01:45

  Nordskov Mølle er Ålsgårdes ældste og mest markante bygning, som fortjener al støtte til at blive bevaret og istandsat, så det fremover kan blive brugt som aktivt hus for beboerne i byen.

 • #129 Louise Ekblad skrev: 02-02-2018 19:58:02

  Vi bor i Skåne men holder meget af Nordsjælland og kommer der ofte! Det er med glæde vi ser at Nordskov Mølle nu er blevet restaureret, og at den snart vil kunne tage i mod os langvejsfra med et hyggeligt cafeterie at slappe af i! Vi håber at dette projekt må få den økonomiske støtte det fortjener, og vi glæder os til at tage venner med over sundet til et nu helt nyt og dejligt udflugts mål! Held og lykke fra Skåne!

  Louise Ekblad Sverige

 • #130 Christian tollund skrev: 03-02-2018 21:09:03

  Det er vigtigt at bevare møllen som et kulturminde for Hellebæk Ålsgårde.
  Har også tilbragt mange timer der i min ungdom hvor der var ungdomsklub i møllen.
  Har været med til at bygge snipe både i de nu nedrevne sidebygninger.

 • #131 Helle skrev: 03-02-2018 22:25:26

  Møllen=Ålsgårdes varetegn

 • #132 Helle skrev: 03-02-2018 22:25:48

  Møllen=Ålsgårdes varetegn

 • #133 Helle skrev: 03-02-2018 22:27:10

  Møllen=Ålsgårdes varetegn

 • #134 Hilma Nørgaard Johansson skrev: 03-02-2018 23:20:00

  Fantastisk god ide.

 • #135 Palle Mandrup skrev: 05-02-2018 17:57:50

  Sådan et fantastisk arbejde der bliver lagt i renovering af Nordskov Mølle. Teamet bag er fyldt med ildsjæle TAK

 • #136 Gunnar Kristensen skrev: 05-02-2018 18:10:14

  Imponerende godt gået og et projekt der absolut må støttes i størst mulig omfang

 • #137 Gunnar Martin Kristensen skrev: 05-02-2018 18:15:37

  Der må virkelig bakkes op om det projekt som disse ildsjæle ligger i at Ålsgårde får et samlingspunkt og et flot vartegn.

 • #138 Anebirthe Kristensen skrev: 05-02-2018 18:18:26

  Dette skal der naturligvis bakkes op om

 • #139 Gunnar Kristensen skrev: 05-02-2018 18:22:27

  Underværker som absolut må støttes.

 • #140 Maria Erskov Jensen skrev: 05-02-2018 18:29:14

  <3 Bevar Møllen <3

 • #141 Lone Sørensen skrev: 05-02-2018 20:05:17

  Fantastisk arbejde udført af frivillige ildsjælde. Er så stolt af at bo op ad møllen.

 • #142 Lone Kjær skrev: 05-02-2018 20:07:57

  Bevar møllen og pas på en vigtig kultur arv.

 • #143 Andrea skrev: 05-02-2018 20:43:00

  Fantastisk projekt!

 • #144 Steen Leon Nielsen skrev: 05-02-2018 20:57:37

  Jeg håber virkeligt at dette projekt kommer i hus, så vi kan få hat og vinger på vores gamle mølle i Ålsgårde

 • #145 Nikolaj skrev: 05-02-2018 21:40:35

  Et fantastiske og - ikke mindst - frivillige projekt, der har utrolig stor betydning for vores lokalsamfund!

 • #146 H skrev: 05-02-2018 22:43:13

  Møllen=Ålsgårdes varetegn

 • #147 Maj-Britt Jakobsen skrev: 06-02-2018 00:45:51

  Hvor ville det være fantastisk hvis møllen kunne bestå og blive et sted for alle-et mødested. Kører forbi møllen hver dag og glæder mig over det der er blevet sat istand

 • #148 Martin skrev: 06-02-2018 06:00:18

  Nordskov Mølle er et smukt stykke lokalhistorie, der må og skal bevares.

 • #149 Oliver Zillo skrev: 06-02-2018 06:15:55

  Nordskov mølle er et fantastisk projekt, der værner om en lokal kulturarv, der desværre er gået tabt mange andre steder i regionen. Desuden viser lige netop dette projekt også viljen og gennemslagskraften fra en række frivillige der med flid har fået dette fine bygværk til at fremstå som et af byens varetegn.

 • #150 Maria skrev: 06-02-2018 06:39:50

  håber møllen må bestå med opbakning. Som samlingssted eller galleri eller meget andet ❤️

 • #151 Alice Rohr skrev: 06-02-2018 10:30:55

  Helsingør har haft en rig og varieret møllefortid, men det er der nærmest ingen synlige rester af. Jeg bor på Kongevejen vis-a-vis Hollandske Mølle, som man forsmædeligt forsømte at bevare. Det kunne eller have været et fint bomærke for byen ved indkørslen til Kronborg og centrum. Så er det ikke på tide, i hvert fald at sørge for at redde hvad reddes kan i Aalsgaarde?. Det synes vi. <3 <3 <3

 • #152 Hanne Jensen skrev: 06-02-2018 11:59:18

  Det er et helt fantastisk, stort og flot arbejde, der fortjener meget mere end ros!
  Alle involverede og deres familie fortjener stor respekt!
  Jeg er s

 • #153 Bo Langhoff skrev: 06-02-2018 13:38:02

  Et prisværdigt kæmpe stykke arbejde - for bevarelse af bevaringsværdigt lokalhistorisk Mølleprojekt.
  Et voksende venne/støtteforening i fællesskab med fonde mv. berettiger til all mulig hjælp.

 • #154 Tor Friberg skrev: 06-02-2018 14:23:49

  Støt vor gamle Nordskov mølle.
  Den skal også have ny hat og vinger
  Hjælp ildsjælene med at bevare
  og give den ny energi,
  til brug, gavn og glæde for os alle.

 • #155 Lene Hoffmann skrev: 06-02-2018 15:41:39

  Projektet er rigtig fint. Det er et fællesprojekt for Ålsgårde, som vil styrke byens sociale sammenhænge. Desuden er møllen et værdifuldt kulturminde, som vi skal værne om sammen.

 • #156 Tyge Stavnstrup skrev: 06-02-2018 16:32:53

  Et projekt som virkelig fortjener at blive støttet!

 • #157 Trine skrev: 06-02-2018 16:45:08

  Støtter Nordskov Mølle

 • #158 Bendt Bendtsen skrev: 06-02-2018 17:09:20

  Et unikt projekt baseret på lokale kræfter.
  At redde en sådan sjælden mølle er meget vigtigt, der er ikke så mange tilbage, og flere dukker ikke op!
  Møllen kan bruges til at fortælle en væsentlig del af Danmarks historie.
  Kulturelle aktiviteter, større sammenhængskraft m.v.
  At få “ hat “på møllen, og i det hele taget opnormere projektet vil være et kæmpe aktiv, som alle borgere i kommunen vil glæde sig over.
  PS de næste generationer vil også takke de nuværende for at have været så fremsynet.

 • #159 Jakob Waidtløw skrev: 06-02-2018 18:31:02

  Super projekt👍🏻

 • #160 Kirsten Wallengren skrev: 06-02-2018 22:11:06

  Selvfølgelig skal vi da støtte dette projekt, som ikke var kommet SÅ flot fra start, hvis det ikke havde været for disse ildsjæle, som har kastet al deres fritid og arbejdskraft ind i dette KULTUR-bevarende arbejde. - Nordskov Mølle er en både landskabelig perle, men åbner også for lokalhistoriske og kulturhistoriske arrangementer, som på sigt kan tilføre såvel Helsingør kommune som lokalsamfundet et meget attraktivt samlingssted.

  Kirsten Wallengren, Gurre.

 • #161 Lillian Nielsen skrev: 07-02-2018 07:29:48

  Super at der er ildsjæle som jer.Det villle være så dejligt for os i Ålsgårde hvis der kommer liv omkring møllen.Håber I får støttepenge.

 • #162 Winna Stavnstrup skrev: 07-02-2018 11:31:23

  Et enestående projekt, som jeg støtter 100 procent

 • #163 Winna Stavnstrup skrev: 07-02-2018 11:40:10

  Enestående projekt som jeg støtter 100 procent

 • #164 Jens Hvalsøe skrev: 08-02-2018 07:04:20

  Held og lykke med projektet. Det er lige nøjagtigt et projekt som det her, der fortjener støtte.

 • #165 Jonas Wildt Rosenkilde skrev: 08-02-2018 11:41:22

  Nordskov Mølle er bestemt en støtte værd - fantastisk projekt, med en hårdtarbejdende forening af frivillige til at bakke op om alle de gode initiativer!

 • #166 Mia Mourier skrev: 08-02-2018 17:21:19

  Vigtigt og spændende projekt der kan gøre en stor forskel i Ålsgårde!

 • #167 Mikael Fællesskov skrev: 08-02-2018 18:47:43

  På med hatten🎩 både projektet og ildsjælene bag fortjener al den støtte de kan få!

 • #168 Ida skrev: 08-02-2018 19:51:28

  Lokalt projekt med støtte af mange ildsjæle. Håber I får den økonomiske støtte, der skal til for at komme i mål.

 • #169 Andrea skrev: 09-02-2018 18:43:57

  Dejligt projekt for lokalmiljøet!

 • #170 Nina rasmussen skrev: 09-02-2018 19:45:18

  Alle tiders dejlige projekt for både børn og voksne- udført af ildsjæle!

 • #171 Camilla Eriksen skrev: 09-02-2018 20:09:28

  Møllen skal have en plads i vores by igen - vores historie skal med i den fremtidige historie.

 • #172 Camilla Eriksen skrev: 09-02-2018 20:12:48

  Lad møllen lyse op - ikke skæmme, som før og slet ikke rives ned, som vi frygter

 • #173 Peter Sandholt skrev: 09-02-2018 22:32:33

  Jeg har gennemlæst mange af de fine kommentarer projektet har fået, her en: "Møllen er et vigtigt stykke kulturhistorie i Ålsgårde. Fremtidige slægter vil være taknemmelige for at en gruppe ildsjæle investerede masser af tid og energi i at bevare møllen. Møllen vil blive et vældig aktiv og samlingspunkt for byens indbyggere nu og i mange generationer frem i tiden." Tak, og det kan faktisk være ligegyldigt hvad jeg mener, jeg er inhabil, jeg er en af de tosser som prøver at redde en kulturarv, men jeg prøver også at putte nyt liv i en gammel bygning som egnen kan være stolt af i de næste mange hundrede år. Jeg indrømmer det er svært, men håber på forståelse. Jeg har været med til at redde mange andre møllebygninger i Danmark, og hvis jeg ikke kan redde vores egen her i Ålsgårde, ja så må jeg erkende, at for vindmøller kæmper nørderne forgæves selv om de vil dem det bedste for nutidens borgere, - Vi er mange der håber på at RealDania vil give os et skulderklap - en løftestang til at andre fonde vil gå ind i projektet. Det betyder virkeligt meget med en blåstempling fra RealDania.

 • #174 Claus skrev: 10-02-2018 01:52:16

  Super projekt

 • #175 Stine skrev: 10-02-2018 01:55:31

  Vigtigt at bevare lidt kulturarv.

 • #176 Lene skrev: 10-02-2018 08:20:49

  Fint og hyggeligt lokalt projekt

 • #177 John Martin skrev: 10-02-2018 14:15:49

  Great work! Good luck!

 • #178 Jan Hoffmann skrev: 11-02-2018 17:24:17

  godt projekt til Ålsgårde der mangler bevaring af gamle bygninger.

 • #179 Bo Roth skrev: 11-02-2018 19:42:27

  Her har jeg stået i hundred´ år , og skuet mod øst og vest, mine vinger har sust i vinter og vår, drevet rundt af den fejende blæst;
  Jeg maled´ korn til folk og fæ, men slægter kom og gik.
  Hos mig fandt man hygge, ly og læ, og gæstfrihed var min skik.

 • #180 Berit Madsen skrev: 11-02-2018 19:43:43

  Nordskov Mølle er en rigtig flot mølle som fortjener at blive bevaret. Der er en flot udsigt fra møllegrunden. Vi har minder derfra da vi boede på Vingen og holdt fastelavnsfest inde i møllen.

 • #181 Fie Hauge skrev: 11-02-2018 19:58:25

  Ildsjælene der sætter møllen i stand afholder så mange dejlige arrangementer i forbindelse med at rejse penge til istandsættelsen. De fortjener SÅ meget et økonomisk klap på skulderen - så møllen kan komme til at shine igen - til glæde for os alle i lokalområdet!

 • #182 Majbrit kjærgaard skrev: 11-02-2018 20:01:01

  Godt projekt

 • #183 Majbrit kjærgaard skrev: 11-02-2018 20:01:45

  Godt projekt

 • #184 Rene Karlsmark skrev: 11-02-2018 21:34:33

  Fantastiske ildsjæle, godt gået.

 • #185 Lene Trommer skrev: 11-02-2018 21:46:47

  Tak til dem der har gjort et så stort arbejde så vi har en fin mølle at kigge på og måske også få lov til at leje til fest osv .

 • #186 Gunnar Petersen skrev: 12-02-2018 08:34:03

  Som beboer i lokalområdet nyder jeg dagligt synet af dette fantastiske stykke kulturarv. Det vil blive en attraktion for turisterne i Helsingør, hvis møllen en dag står færdig restaureret med vinger på.

 • #187 August Schwensen skrev: 12-02-2018 12:15:45

  Ålsgårde er beriget med denne mølle og den fortjener alt den støtte, den kan få. Det er så vigtigt for udviklingen i Danmarks mindre byer, at der er disse kulturelle og sociale samlingssteder. Og man er ikke det mindste i tvivl om, at ildsjælene, der står bag møllen, vil opfylde dens fulde potentiale.

 • #188 Jan Højer skrev: 12-02-2018 14:23:23

  Bare så godt for byen

 • #189 Jan Højer skrev: 12-02-2018 14:23:25

  Bare så godt for byen

 • #190 Anni Kromann skrev: 13-02-2018 06:39:10

  I 1829 byggede Anders Larsen Nordskov Mølle, så mon ikke vores objekt med sine 189 år på bagen er alderspræsident. Nordskov Mølle er en hollandsk tårnmølle, og en af de eneste i Danmark der er tilbage. For bare 2 år siden stiftede vi foreningen Nordskov Mølles venner, og efter vi tog fat, har den undergået en forvandling fra næsten forfald, grøn af alger og fuld af murbrokker snavs og duemøg!! og med brædder for vinduesåbningerne, til en smuk hvidkalket mølle med nye vinduer og døre, indvendigt har den fået toiletter, køkken, kloak, el og vand indlagt, og er således allerede brugbar i kælderetagen, og vi har allerede trukket hundredevis af mennesker til forskellige arrangementer i møllen. De store dyre renoveringsopgaver der forestår, med bla.a. renovering af møllehatten, magter vi ikke selv at finansiere, så vi håber at komme i betragtning til midler fra Realdania. Nu nærmer vi og slutspurten og alle kæmpet bravt for deres projekt, det har været spændende at følge jer alle sammen, og nu er der kun at vente på Realdanias afgørelse. Tak for kampen til vores 184 medaktører!.

 • #191 Birgit Petersen skrev: 13-02-2018 11:46:16

  Nordskov mølle er et unikt sted der knejser over byen.
  Det er en glæde at møllen nu renoveres til glæde for alle borgere.

 • #192 Anders skrev: 13-02-2018 11:49:42

  Rigtig godt og spænende projekt, fedt med liv i møllen igen.

 • #193 Christian graubæk skrev: 13-02-2018 17:48:01

  3140

 • #194 Merete Schwensen skrev: 13-02-2018 21:42:00

  Det er spændende at læse alle kommentarerne og fornemme den opbakning, der er omkring det kæmpe arbejde og de oceaner af timer og kræfter der de sidste år er blevet brugt på at få Nordskov Mølle til at blive forvandlet fra noget af en ruin til en flot hvid møllebygning med plads til mangt og meget. Der er meget få gamle Møller tilbage i Nordsjælland, og kun få af dem er indrettet som Nordskov Mølle allerede nu er med plads til sociale sammenkomster, med køkken og toiletter. Denne dejlige gamle mølle vil for fremtiden være ikke alene en egnshistorisk attraktion men også et stykke dansk møllehisorie, som ikke alene lokale men også turister fra ind og udland vil finde vejen til. For at Møllen kan fungere skal den have en ny hat og helst vinger, og så vil den være der for både lokale og alle os andre, der nyder vore ture op langs Øresund!
  At Nordskov Mølle projektet fortjener al den økonomiske støtte det på nogen mulighed kan opnå er mit meget store ønske, og ja håbet er lysegrønt og mølleteamet fortjener at kunne se deres projekt kronet med det som er Møllers kendetegn en flot hat og fire vinger!

 • #195 Peter Wivet skrev: 13-02-2018 22:07:07

  Dette projekt har fået mange fine kommentarer som går på det store arbejde ildsjælene har lagt i renoveringen af møllen. De er parat til at yde, andre vil hellere nyde, men de er godt klar over at pengene kommer ikke af sig selv. Mange har meldt sig ind i forening i håb om at bidrage og i håb om støtte til projektet.

 • #196 Regitse skrev: 14-02-2018 06:10:48

  Smuk gammel mølle

 • #197 Denice skrev: 14-02-2018 07:51:27

  Dette er en fantastisk ide for vores dejlige by om omverden

 • #198 Hans Henrik skrev: 14-02-2018 10:01:18

  Et meget fint projekt som fortjener støtte.

 • #199 Lis Larsen skrev: 14-02-2018 15:35:11

  Den sidste rest af det gamle Aalsgaard og den sidste mølle der er tilbage - alle møllerne i Helsingør er for længst væk .Af den grund og som historisk forsamlingspunkt i byen er den værd at bevare.

 • #200 Thomas S. skrev: 14-02-2018 16:26:39

  En fin mølle der fortjener bevarelse for eftertiden

 • #201 Jens Pedersen skrev: 14-02-2018 16:31:07

  Fantastisk projekt. Dejligt at se interessen i at bevare fortidens smukke bygninger.

 • #202 Jeanett Egesø skrev: 14-02-2018 22:06:05

  En rigtig mølle har da vinger, håber det blir muligt da det vil fuldende projektet.

 • #203 Lena skrev: 15-02-2018 09:28:20

  Denne mølle er noget af det smukkeste og skal helt sikkert bevares 🙏

 • #204 Bo skrev: 15-02-2018 11:04:26

  Den mølle fortjener så meget at blive bevaret.

 • #205 Sannie skrev: 15-02-2018 11:12:00

  Den smukkeste mølle, kan blive endnu smukkere

 • #206 Yvonne Nielsen skrev: 15-02-2018 11:13:01

  Det er et super projekt de har gang i sådanne mølle skalbevares

 • #207 Pia petersen skrev: 15-02-2018 11:14:49

  En vidunderlig mølle med en super placering

 • #208 Kenneth Richard Verting skrev: 15-02-2018 11:16:34

  Jeg har dyb respekt for de mennesker, der sætter denne historiske mølle i stand. De skal have al den støtte de kan få, så møllen kan blive helt færdig restaureret, og blive et fint kulturel samlingssted for lokalområdet.

 • #209 Anette Jørgensen skrev: 15-02-2018 11:16:46

  Håber i vinder

 • #210 Henrik Andersen skrev: 15-02-2018 11:35:56

  Husker denne mølle fra min barndom.... Mormor skal vi køre forbi møllen.... Der sad jeg på bagsædet af den brune Civic med næsen flad mod den duggede rude.. Stor og voldsom bygning...En ruin . Men et imponerende syn for en lille knægt...
  Denne mølle skal bestå. Den er stor og flot nu. Et projekt som jeg følger. Og et projekt mine børn følger med i, når vi triller forbi og de sidder med næserne flade mod ruden....

 • #211 Henrik Andersen skrev: 15-02-2018 11:36:50

  Husker denne mølle fra min barndom.... Mormor skal vi køre forbi møllen.... Der sad jeg på bagsædet af den brune Civic med næsen flad mod den duggede rude.. Stor og voldsom bygning...En ruin . Men et imponerende syn for en lille knægt...
  Denne mølle skal bestå. Den er stor og flot nu. Et projekt som jeg følger. Og et projekt mine børn følger med i, når vi triller forbi og de sidder med næserne flade mod ruden....

 • #212 ANNI KROMANN skrev: 15-02-2018 11:56:52

  NU ER TIDEN VED AT RINDE UD, JEG VIL LIGE MEDENS DET ER MULIGT ENDNU, AT TAKKE ALLE FOR FLOTTE KOMMENTARER OG DEJLIGE LIKES. VI HAR VÆRET INDSISTERENDE, IRRITERENDE, APPELLERENDE, IHÆRDIGE, OG PLAGET JER HVER DAG, MEN DET VAR JO I EN GOD SAGS TJENESTE, NU KRYDSER VI FINGRE, SÅ VI KAN KOMME I GANG MED DET VI BRÆNDER FOR, AT FØRE NORDSKOV MØLLE TILBAGE TIL SIN FORDUMS GLANS OG HERLIGHED, OG VI ER GODT PÅ VEJ. TAK FOR DENNE GANG.

 • #213 Annette Andersen skrev: 15-02-2018 12:14:00

  Smuk mølle. Var som barn inde i den da den var eget af familie. Fint vartegn for området.

 • #214 Mette skrev: 15-02-2018 13:26:09

  Blot et stort held og lykke endnu en gang til en ganske særlig mølle! Må du blive kronet med en ny hat og meget gerne vinger! Vi er så mange, der har fulgt din forvandling gennem de sidste par år, og alle er vi fyldt med beundring for den energi og know how dit redningsteam har lagt i at sætte dig i stand, så du er blevet til et smukt “fyrtårn” for en lille by, en lokal historisk perle, ja et turistmål for rigtig mange, der gerne vil opleve lokalhistorie i Nordsjælland! Lykke til du dejlige MØLLE!

 • #215 Jytte guldhammer skrev: 16-02-2018 07:31:42

  Denne skønne gamle mølle er der der blevet lagt masser af kræfter i af en masse frivillige, som har kæmpet for dette projekt. Tak for det, og de fortjener at vinde.

 • #216 Ellis Jensen skrev: 23-02-2018 23:08:35

  Det er et fantastisk projekt der fortjener en stor opbakning.