Rimsøhuset - et kulturhus på Landet

Den gode idé

Projekt ”Rimsøhuset” er på ingen måde udsprunget af ’den gode idé’ - men af et sammenfald af mulighed og nødvendighed.

- At leve uden for bycentrene, har med tiden haft svære ved at give social- kulturel mening, med lukninger af butikker, skoler, plejehjem, børnehaver, biblioteker osv..

Da så Nrd. Kommune nedlagde plejehjemmet i Rimsø, fik egnens borgere lov at låne det indtil det blev solgt – eller revet ned.
Da det efter en årrække ikke lykkedes at sælge og nedrivning var nært forestående, valgte husets brugere selv at byde ind på køb, hvilket lykkedes for egne midler.

Projektets fysiske rammer

Det tidligere plejehjem bygget i 60'erne i en tidstypisk stil : ét plan, 1600 kvm, med større atriumgård og store vinduespartier, uden større hensynstagen til energitab.

Da vi ikke får nogen form for offentlige støtte til drift af huset, har vi udlagt en del af ejendommen til Bed and Breakfast, hvorfra vi kunne afholde de mest nødvendige driftomkostninger. Dog har vi grundet det store varmeforbrug måtte ’skrue ned for varmen’, her i vintermåneden.

Resten af huset er nu indrettet med stor sal og storkøkken til afholdelse af arrangementer, en del åbne og lukkede værksteder, børnerum osv.

Det omfatter projektet

Helt konkret søger vi midler til efterisolering af huset loftareal og udskiftning vinduesglas, hvoraf en del af disse daterer sig tilbage til byggeriets opførsel. - En realisering af et sådant projekt vil i det store hele gøre, at vi er i stand til i fuldt omfang at benytte huset i den periode af året, hvor behovet er størst. - Af ’lukkede’ aktiviteter har vi for tiden Musik-øvelokale, Atelier, Instrumentværksted og større Vævestue. De åbne værksteder: Systue, Musikværksted, Grafisk værksted og kulturarrangementer glæder vi os til at få sat større focus på – når vi igen kan holde varmen !:0

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Overordnet set betragter vi os som et socialøkonomiskt projekt uden dog at være anerkendt som sådant. Vi er organiserede som almindelig forening (valgt bestyrelse, generalforsamling osv.) og får derudover hjælp af en gruppe unge, der har deres praktikperiode hos os, i forbindelse med deres ’Særligt Tilrettelagte Uddannelse’ – STU – forløb.
Alle i foreningen er ulønnede og frivillige, det forhindrer dog ikke at vi sammenlagt har erfaringer fra ledelse af privat erhverv, ledelse fra uddannelse og kulturinstitutioner, forude en vifte af kultur arbejdere og andre af egnens virkemæssigt ’hjemløse’.

Relationen til lokalsamfundet

Rimsøhuset tilbyder at lægge rammer til alle de aktiviteter der ikke rummes af egnens forsamlingshuse eller af egnens mange sportshaller og idrætsfaciliteter.

- Vi er heller ikke bundet af aftale eller støtte fra kommune, region eller stat. - Huset står åbent for alle medlemmer og gæster ifølge med disse – når behovet er til stede.

Et lille vink om Rimsøhusets faktiske virkningshistorie, er denne, at en mindre klynge andelsboliger i byen Rimsø, der i en årrække har stået helt ubeboede hen – igen tiltrækker lejere. - Det er ikke længere så uinteressant at flytte, eller blive, på landet.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Holger Øster Mortensen skrev: 13-01-2018 15:59:40

  Støt dette kulturhusprojekt på Nørredjurs med højt til loftet

 • #2 Birgitte Borg skrev: 15-01-2018 10:01:39

  Det er vigtigt at gøre det attraktivt at bo på landet,derfor er dette projekt vigtigt, så det har min fulde støtte.

 • #3 Kis bøggild Nielsen skrev: 20-01-2018 21:08:30

  Håber så mange som muligt vil bakke op om Rimsøhuset. Det er et meget åbent hus med mange muligheder for store og små, gamle som unge. Demokratisk forening, også til både gamle og nye id`er. Virkelig et tiltrængt sted til fælles arbejde og sammenhold på landet.

 • #4 Mette Kierulff skrev: 02-02-2018 20:45:44

  Jeg har læst, og hørt, at der allerede er gang i gode aktiviteter. Det er da oplagt at så dejligt et hus skal bruges fornuftigt. Jeg er sikker på, langt de fleste i hele Danmark , synes man bør støtte et gavnligt og socialt vigtigt project

 • #5 Dorthe Loft skrev: 03-02-2018 13:03:25

  Håber inderligt man vil støtte Rimsøhuset på alle måder til glæde for alle - ikke mindst for alle dem der frivilligt har knoklet for at få det op og stå - <3

 • #6 Anna-Birthe Mokrzyczka skrev: 09-02-2018 22:06:30

  Det er Oplagt at støtte Rimsøhuset - med alt den gode energi og aktivitet skal det gerne fortsætte.

 • #7 Trine Ørgaard Jensen skrev: 10-02-2018 11:41:50

  Rimsøhuset et medborgerhushus i vandkants Danmark er bestemt værd at støtte

 • #8 Mads Bech Madsen skrev: 13-02-2018 13:13:46

  http://mads.slagsiden.dk/2016/08/31/styrk-norddjurs-bevar-rimsoehus/