Tårnet i Hammer Bakker

Den gode idé

For at skabe et smukt vartegn for området i Aalborg Kommune og for Landsbyklyngen 'Rundt om Hammer Bakker' besluttede en gruppe fra samrådene i byerne omkring Hammer Bakker at arbejde med ideen om at etablere et formidlings - og oplevelsesprojekt for vandtårnet, hvorfra besøgende kan nyde en super udsigt over området og Limfjorden.
Tårnet har været ude af drift siden 2013. En nystiftet forening fik i 2017 brugsretstilladelse til vandtårnet, og en velbesøgt workshop har derefter afdækket ideer og visioner for spændende aktiviteter omkring tårnet – rapelling, astronomi, rasteplads og meget andet.

Projektets fysiske rammer

Frem til 2013 har tårnet med højdebeholder tjent som trykskabende vandtårn for vandforsyning af det store institutionsområde i Hammer Bakker, men blev som nævnt taget ud af drift i 2013 og erstattet af trykforøgerpumper. Vandtårnet har en højde på 24,3 meter og er bygget på et af de højeste steder i Bakkerne.

Bygningen har gennem alle årene været flot vedligeholdt udvendigt af de offentlige ejere, men indvendigt vil en ny anvendelse fordre, at en ny trappe etableres. Der skal desuden tilføjes et nyt indgangsparti for at optimere den fremtidige anvendelse.

Det omfatter projektet

Med projektet vil vi undersøge mulighederne for at omdanne vandtårnet til et smukt vartegn for området og Landsbyklyngen. Et sted, hvorfra man kan nyde udsigten over landskabet og lære om stedets historie og dyreliv. Det kan fx være med etablering af en udsigtsplatform øverst oppe på tagetagen, et info og formidlingslokale i terrænplan og mindre udstillinger, klatrevæg mv. på de tre mellemliggende etager.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Den frivillige forening har organiseret sig med en bestyrelse, et udvalg der har kontakten til de kommende brugere, et udvalg der tager sig af samarbejdet med arkitekt og ingeniør samt udbud i.f.m. renovering og tilbygningsarbejder.

Fundraising og PR tager bestyrelsesmedlemmer sig af. Den kommende driftssituation er med som et fast punkt på vores bestyrelsesmøder. Deltagerne i vores workshop i maj måned 2017 giver klart positive tilbagemeldinger omkring projektet.

Relationen til lokalsamfundet

Foreningen har et alment nyttigt formål, idet vandtårnet er et aktivitetssted, der danner ramme om kulturelle oplevelser, kreativ selvudfoldelse samt socialt samvær.

Projektet er opstået med udgangspunkt i samarbejdet mellem samrådene omkring Hammer Bakker, Vestbjerg, Sulsted, Tylstrup, Ajstrup, Grindsted-Uggerhalne og Vodskov. Derudover vil Aalborg Kommune Park-og Natur etablere en formidlingsudstilling om naturen og geologien i Hammer Bakker, vores lokale folkeskoler og ungdomsklubber er her naturligvis også potentielle kommende brugere.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Benta Sørensen skrev: 04-02-2018 11:54:48

  Et fantastisk projekt som området omkring Hammer Bakker glæder sig til

 • #2 ole schwarz skrev: 04-02-2018 12:41:22

  godt projekt

 • #3 Dan Ole Faaborg skrev: 04-02-2018 16:36:50

  En bygning med så mange muligheder! Det vil blive et naturligt udgangspunkt for ture i Hammer Bakker.

 • #4 Ole Wæhrens skrev: 04-02-2018 19:19:01

  Det kan kun blive godt og vil gøre gavn til alle omkring Hammer Bakker.

 • #5 Ole Henrichsen skrev: 04-02-2018 21:29:16

  Et spændende projekt der bør støttes på alle måder. Her gives en fantastisk mulighed for at formidle Hammer Bakkers enestående natur, geologi og kulturhistorie.

 • #6 Anne-Dorte Krog skrev: 04-02-2018 21:38:13

  Et fantastisk projekt som vil formidle aktivitet, historie, natur til rigtigt mange børn og unge og som vil binde vodskov by fysisk sammen med Hammer Bakker.

 • #7 Friluftsvejlederen.dk Lars Daugberg skrev: 04-02-2018 23:15:44

  Tårnet i Hammer Bakker ligger i fantastiske naturskønne omgivelser og kan blive en magnet for events af en hver slags. Jeg rigger gerne rebet til for en gang rapelling ned langs tårnet eller klatring i de smukke bøgetræer.

 • #8 Lene Birk skrev: 05-02-2018 16:19:20

  Et meget spændende projekt. Der kunne fint være en mere informativ guide til hele naturområdet og dets dyreliv (som f.eks. der er i Østerådalen)

 • #9 Lars larsen skrev: 05-02-2018 17:42:28

  Det ville være et fantastisk pit stop på turen rundt i bakkerne

 • #10 Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker skrev: 06-02-2018 13:44:08

  Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker er interesseorganisation for lodsejerne i Hammer Bakker. Sammenslutningen kan helt tilslutte sig - og støtter - de beskrevne planer for vandtårnet.
  På bestyrelsens vegne
  Tage Kragbak

 • #11 Svend Erik Mikkelsen skrev: 07-02-2018 10:06:33

  Jeg har repræsenteret Langholt samråd i det forberedende arbejde. Samrådet har desværre ikke tilmeldt sig til Landsbyklyngen omkring Hammer Bakker, men jeg kan sige så meget, at dette projekt vil være et godt projekt for byen at deltage i. Et tårn af den slags vil være et attraktiv besøgs og oplevelsesemne for byens skole og institutioner, og byens borgere. Jeg vil gøre mit til at mange får oplevelser i tårnet den dag det er etableret.
  Jeg selv har en bred naturinteresse og laver mange guidede ture i Hammer Bakker og er pt igang med at lave et kursusforløb i F O F regi om oplevelser i naturen. I et sådan kursusforløb vil jeg helt afgjort kunne bruge tårnet i flere sammenhænge. F.eks Fugleobservationer, Stjernekig, Geologi og landskabsdannelse fra istiden til nutid.

  Svend Erik Mikkelsen

 • #12 Jytte Laden Nielsen skrev: 13-02-2018 13:51:20

  Projekt Tårnet i Hammer Bakker udmærker sig ved – ja er ganske enestående – fordi det forener mange og vidt forskellige brugere i benyttelsen af tårnet: Amatør-astronomer, rappelle sportsentusiaster, natur-elskere, fugle-kiggere, skole-elever, spejdere plus lokale borgere og turister, som bare gerne vil have en smuk udsigt over hele den østlige del af Limfjorden og Aalborg.

  Tovholderen og med ham andre aktive borgere omkring Hammer Bakker har sørget for de nødvendige tilladelser fra kommune og natur og fredningsmyndigheder og har formået at få lokale til økonomisk at bakke op begyndende med Lions Hammer Bakker som første bidragyder for et par år siden.
  Jeg kender tovholderen som en dygtig håndværker og tekniker, der vægter den højeste grad af kvalitet med et samtidigt øje på økonomien. Jeg har al mulig grund til at tro, at de samme værdier OGSÅ gælder gruppen bag gennemførelsen af projektet.

 • #13 Helle Ruby skrev: 14-02-2018 11:01:37

  Sikke dog en ualmindeligt god idé at ville bruge vandtårnet til tilbud af den beskrevne art - det vil kunne komme en lang række borgere i nærområdet, turister samt skoler, institutioner, foreninger o.m.a. til gode. Og det åbner op for at kunne anvendes til en lang række interessante formål af blandt andet kulturel art.

  Meget meget spændende projekt, som man kun kan håbe på vil blive bakket op om af så mange, som overhovedet muligt.

 • #14 Troels Fischer skrev: 14-02-2018 16:22:01

  Jeg håber, at den flotte plan for vandtårnet i Hammer Bakker må blive til virkelighed og glæde for de mange besøgende i skoven.

 • #15 René Holst Sørensen skrev: 14-02-2018 22:45:13

  Det er et rigtig spændende projekt, der er til gavn for rigtig mange mennesker.

 • #16 Jonas Høier Christiansen skrev: 16-02-2018 13:09:09

  Rigtig godt projekt!

 • #17 Mikkel Gram-Hansen skrev: 19-02-2018 08:35:34

  Virkeligt stærkt projekt der kan gøre en stor forskel, også for de mange besøgende i naturområdet.

 • #18 René Jeppesen skrev: 19-02-2018 09:39:42

  Fantastisk projekt - det vil trække langt flere til området :-)

 • #19 Jesper mtb Jørgensen skrev: 19-02-2018 20:08:16

  Super projekt som vil gøre området rigtigt godt

 • #20 Steen bækgaard-Sørensen skrev: 21-02-2018 14:50:40

  Hammer Bakker er i forvejen helt unik, og med rigtig mange besøgende, uanset om det er motion, natur eller job. Vandtårnet er et stykke lokalhistorie, og der er rigtig meget historie at fortælle fra bakkerne. Lad os gøre det med tårnet som et lille lokalt oplevelsescenter. Et kig ud over bakkerne, om området fortælling med ord og billeder på vej til toppen. Jeg vil glæde mig til at kunne bruge tårnet, og håber at det bliver et underværk i vores lokalområde.