Øvelseshuset på Samsø

Den gode idé

Øvelseshuset, Samsø Skoles gamle gymnastiksal fra 1899, har været lukket i nogle år p.g.a. manglende vedligehold, og nu vil ejeren (kommunen) gerne rive den ned. Men både skolen og mange foreninger har brug for huset. Der findes i hele Danmark kun 2 lignende bygninger (ved Vallekilde Højskole og på Frilandsmuseet). Kulturhistorisk er den vigtig, da den ligger midt på en såkaldt ”kultursti” gennem Tranebjerg. Som FORPROJEKT vil vi i første omgang have lavet en professionel beskrivelse af husets stand og et budget for restaurering. Senere vil vi søge fondsmidler til selve restaureringen.

Projektets fysiske rammer

Øvelseshuset på 170 m2 er fra en utrolig vigtig epoke for Danmark da højskole-uddannelse og andelsbevægelse gav unge og ældre mulighed for at forbedre levevilkårene i et omfang der ikke var set tidligere. Denne historie kan fortælles til nutidens unge, til turister fra ind- og udland og til borgere der igen vil høre historien. Og den kan formidles med stor kraft når man står i Øvelseshuset. Foruden restaureringsplan og budget beskrives den efterfølgende brug af huset. Planen er at ændre Øvelseshuset fra en nedslidt gymnastiksal til et hus i den oprindelige arkitektur og med et nutidigt brug.

Det omfatter projektet

Forprojektet udarbejdes som en restaureringsplan hvor der beskrives FYSIK (restaureringsarbejde og økonomi) og FUNKTION (anvendelse af huset efter restaureringen). Følgende hovedaktiviteter indgår:

1. Der indgås aftale med en restaureringsarkitekt, et ingeniørfirma, og en revisor der sammen med bestyrelsen og Samsø's håndværkere udarbejder en samlet restaureringsplan .

2. Der beskrives detaljeret husets funktion efter restaureringen.

3. Der indgås endelig aftale med Samsø Kommune om projektets gennemførelse. Der søges derefter fondsmidler til restaureringen.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Forprojektet og den efterfølgende restaurering gennemføres på frivillig basis af bestyrelsen i foreningen Øvelseshusets Venner efter aftale med ejeren af Øvelseshuset som er Samsø Kommune. Foreningen er nydannet, men bestyrelsens medlemmer har stor erfaring med deltagelse i tidligere frivillige projekter, som Museumsforeningen, Samsø Observatorium, Samsø Lokalarkiv, Samsø Jagtforening med flere. Foreningens medlemmer bliver inddraget, der er for tiden 100 medlemmer og stadig ny tilgang. Der er i 2018 planlagt støttefest i marts og genbrugsmarked i sommer. Overskuddet går til foreningen.

Relationen til lokalsamfundet

Øvelseshuset står stærkt i bevidstheden hos indfødte Samsinger, idet alle der er vokset op på øen har haft deres gang i Øvelseshuset som skoleelever. Bygningens størrelse er meget velegnet til foredrag og koncerter for op til 80 personer. Akustikken i salen er fortrinlig. Der er mulighed for at arrangere udstillinger, små festival-arrangementer, turist aktiviteter, historieformidling, markedsplads, teater og opera. Foreningen er nu i dialog med oplagte interessenter som: Samsø Idræt og Kultur (SIK), Samsø Folkedansere, Samsø Museumsforening, Samsø Musikforening, KOKS, Taek-Won-Do klub m.fl.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Karin Blegvad skrev: 21-11-2017 17:59:58

  Bygningen kan blive et fint eksempel på den tids arkitektur, og dermed de mange fremsynede tanker om oplysning og uddannelse på Samsø. Derfor meget trist hvis det ender med nedrivning af denne bygning, som kommunen tidligere har erklæret bevaringsværdig, men ikke efterfølgende sørgede for at vedligeholde.

 • #2 Anni Tønnesen skrev: 30-11-2017 18:02:28

  Flot bygning, der efter en restaurering, vil kunne bidrage til at fylde lokalsamfundet med gode oplevelser både for sind og øje.

 • #3 Wendy Mensberg skrev: 03-12-2017 10:22:51

  Et godt initiativ

 • #4 Erik Mensberg skrev: 03-12-2017 10:26:12

  Gid det må lykkes

 • #5 Bodil Kryger Mørk skrev: 03-12-2017 18:21:24

  Sammenhængskraften var stor i lokalsamfundene, da højskole- og andelsbevægelserne havde deres blomstringstid. I mange områder af det såkaldte udkantsdanmark er man igen for alvor ved at få øjnene op for den slags fællesprojekter, der fremmer den kollektive stolthed for egnen, dens kultur og historie og fremmer folks følelse af tilfredshed og rodfæstet tilhørsforhold.

 • #6 John Reshar Enevoldsen skrev: 05-12-2017 08:48:19

  Øvelseshuset er en forsømt perle som ligger tæt på folkeskolens areal, tæt på øens nye samlingssted Sambiosen, et idræt og kulturcenter hvor folkebibliotek, idræthal, skydebaner og fitnesscenter deler fællesindgang. Ude er der en aktivitetspark og er man gående eller på cykel passerer man Øvelseshuset på vej dertil. Den nye centerleder skal åbne faciliteterne op for mere kultur og nye brugere. En positiv udvikling for Øvelseshuset vil spille godt sammen med SamBiosen og Øvelseshuset kan igen blive et stort aktiv for både skolen, lokalbefolkningen og øens mange feriegæster.

 • #7 sigfred jensen skrev: 05-12-2017 16:39:08

  Det er intet mindre end en katastrofe hvis det ikke bliver bevaret!

  Det er sammen med Rosens hus et af det mest bevaringsværdig bygninger på øen, og så vidt jeg ved findes der kun et mere i same stil i Danmark.

 • #8 Bjarke Elling skrev: 05-12-2017 21:47:52

  Skal der ikke nævnes i teksten at Øvelseshuset er tegnet af arkitekten Martin Nyropsgade ?

 • #9 Bente Sørensen skrev: 08-12-2017 14:55:22

  Jeg ser meget gerne øvelseshuset renoveret og bevaret. Det er en historisk perle for Samsø og især for Tranebjerg, som ikke har så mange historiske bygninger.
  Arkitekturen er smuk og tidstypisk og bygningen vil kunne bruges f.eks. til folkedans, musikarrangementer og andre kultur- events. Det giver en særlig oplevelse, når man er deltager i et arrangement i en historisk bygning og føler suset fra forgangne tider. ( Som foredragene i konfirmandstuen i Tranebjerg eksempelvis)

 • #10 Samsø Museumsforening skrev: 10-12-2017 09:17:31

  Som forening har vi brug for et lokale til vore medlemsaktiviteter, hvor der kan være ca. 80 personer, herudover har vi brug for et mindre lokale til kontor og mødelokale
  Samsø Museumsforening
  Per Søgaard (formand).

 • #11 Ole Bach skrev: 10-12-2017 14:46:30

  Særligt vigtigt at beskytte bygningskulturen på øerne i Danmark som en del af øernes overlevelse.

 • #12 Nis Møller skrev: 11-12-2017 12:40:20

  Området omkring øvelseshuset er i de senere år gennem en stor indsats fra både kommune og folkelig opbakning blevet omdannet til et område hvor kulturelle- såvel som idrætsaktiviteter er gjort mulige.
  Anvendelsen af Øvelseshuset, som beskrevet i projektet passer jo fint med disse aktiviteter. Samtidig rummer området bygninger fra forskellige tidsepoker, og her vil Øvelseshuseet være et meget fint indslag.

 • #13 Kaia Bertelsen skrev: 12-12-2017 15:39:54

  Vores lille ø-samfund bliver historieløst, hvis alle bygninger, der ikke lige "kan betale sig" bliver revet ned. En restaureret bygning kan bruges til allehånde formål. Bygningen var i 1990'erne frem til 2000 en rigtig fin ramme for Samsø Fægteklub med nogle af landets dygtigste fægtere.
  Personligt var det gymnastiksal i min tid på Samsø Realskole, så også af den (nostalgiske) grund, synes jeg den skal bevares - den er en del af min fortælling til børnebørn om Samsø og Tranebjerg.

 • #14 Annette Mørch skrev: 14-12-2017 07:07:30

  Kan altid godt lide at bevare gamle bygninger og især nogen med historie. Som Folkedanser er jeg sikker på at salen vil være rigtig velegnet til sans

 • #15 Anders Øster Jensen skrev: 14-12-2017 08:58:03

  "Øvelseshuset," bør, og skal reddes NU! Det er en del af byens og øens historie. Huset er absolut anvendeligt, til mindre foreningsaktiviteter, folkedans, musik, m.m. Huset, er en glimrende repræsentant, for god byggeskik, men er desværre skammeligt misligholdt! KÆRE KOMMUNE, SE NU OG FIND DE SKILLINGER TIL DET HUS, OG GLEM SÅ ALT OM DEN "PJATFÆRGE" TIL ÅRHUS!
  Således, fra os , på Kåsenvejen 11,

 • #16 Helle Rasmussen skrev: 14-12-2017 14:48:54

  Dette unikke hus bør helt klart bevares..

 • #17 Rona Sørensen skrev: 18-12-2017 17:34:56

  Som tidligere elev på Samsø Realskole, har jeg haft min gang i den gamle smukke bygning. Vi havde gymnastiktimer og skoleballer her i den gamle sal. Bygningen er fyldt med minder og det betyder meget, at den får lov til at genopstå som nyt samlingssted for aktiviteter.Et nybygget hus vil aldrig kunne erstatte, den kulturarv, det gamle øvelseshus repræsenterer. Derfor ønsker jeg at støtte dette projekt. Mvh. Rona Sørensen

 • #18 Hans Jørgen Olsen skrev: 18-12-2017 20:46:17

  "Vallekilde"-huset er bestemt bevaringsværdigt. Måske mest udefra, hvor det vil blive dybt savnet i bybilledet, hvis det rives ned.

 • #19 Kirsten Posselt skrev: 19-12-2017 19:07:27

  Selvfølgelig skal Øvelseshuset ( Rottehullet) bevares. Historisk perle i Tranebjerg. Salen til leg, bevægelse og teater for indskolingseleverne på Samsø Skole.

 • #20 Peter Damsø Hansen skrev: 19-12-2017 23:07:40

  Denne fine gamle bygning skal da bevares, den repræsentere en stor del af minderne fra vor skolegang og den høre bare hjemme i bybilledet i Tranebjerg, at den så tilmed er bevaringsværdig og sjælden gør det ikke svært at beslutte at den ikke skal "dø".

 • #21 Mikkel Drejer Bertelsen skrev: 20-12-2017 10:45:56

  Hej

  Jeg hedder Mikkel og jeg støtter denne kampagne.
  I disse tider, hvor man bygger store kulturhuse og sportsanlæg for millioner, er det måske værd at huske på, at disse rammer ikke er bedre end den ildsjæl, der satte sportsforeningen eller kulturinstitutionen i søen.
  Min ungdom i en sportsforening med en sådan ildsjæl udspillede sig i denne historiske bygning. Den er ikke prangende, og den er måske ikke praktisk, men den huser stadig nogle af min ungdoms bedste minder, og det kan blive ved med i fremtiden for mange nye unge, hvis der bliver ydet den støtte den fortjener.

 • #22 Morten Winther skrev: 23-12-2017 00:11:41

  Et meget værdigt projekt, som, hvis det virkeliggøres, vil kunne fremvise en restaureret bygning med rod i folkeskolen. Bygningen vil, med sin egenart, være et eksempel på tidligere tiders byggestil og vil kunne gøre god gavn i forhold til de aktiviteter, som er nævnt i projektbeskrivelsen.

  Med tanke på, at Øvelseshuset ligger på Samsø Skoles område, vil en restaurering af bygningen, overfor skolens elever (og andre), være en god illustration af, at det kan være nyttigt at genbruge noget gammelt frem for bare at "smide væk".

  Selve restaureringsprocessen kan indgå i skolens undervisning. Eleverne kan følge processen på meget nært hold og herved få indblik i, hvordan et sådant projekt gennemføres.

  Mange forskellige håndværk vil være involverede i restaureringen og ved at følge disse, vil nogle af eleverne måske fatte interesse for ét eller flere af disse håndværk. På denne måde kunne restaureringen være en god måde at inspirere eleverne til valg af uddannelse.

  Restaureringsprocessen vil tillige kunne indgå i undervisningen i matematik, fysik, sløjd (eller hvad det end måtte hedde nu om stunder), historie, samfundsfag, billedkunst o.a.

  Tillige kunne elever, med tekst, billeder og video, dokumentere projektet.

  Mange andre "anvendelser" af restaureringsprocessen kan sagtens tænkes.

  Altså, der kan der være megen god læring i forbindelse med dette projekt.

  En sådan inddragelse af eleverne kræver naturligvis, at de udførende håndværkere er med på idéen og ikke mindst, at Samsø Skoles lærere er indstillet på at inddrage denne restaureringsproces i deres respektive fag.

  Ovenstående er kun løse betragtninger og skal, i givet fald, tilrettelægges i detaljer.

 • #23 Hanne Stensvig skrev: 04-01-2018 09:03:22

  En fantastisk smuk bygning, nært beslægtet med Vallekilde højskole, hvor jeg arbejder. Den har historisk relevans og bør bevares.

 • #24 Hanne Stensvig skrev: 04-01-2018 09:03:22

  En fantastisk smuk bygning, nært beslægtet med Vallekilde højskole, hvor jeg arbejder. Den har historisk relevans og bør bevares.

 • #25 Hanne Stensvig skrev: 04-01-2018 09:03:24

  En fantastisk smuk bygning, nært beslægtet med Vallekilde højskole, hvor jeg arbejder. Den har historisk relevans og bør bevares.

 • #26 Joan Birk skrev: 04-01-2018 11:15:55

  Støtter bevarelsen ag Samsø øvelseshus

 • #27 ole kæmpe skrev: 04-01-2018 23:26:01

  Øvelseshuset var indtil for 5 år siden, da det blev lukket p.g.a. manglende vedligeholdelse, en vigtig del af indskolingen på Samsø Skole. Huset blev brugt til idræt og leg i de mindste klasser. Til teaterforestillinger, legeplads på regnfulde dage osv. Det ligger midt i skolen og er meget savner. Ikke mindst efter den skolereformen og ønsket om mere bevægelse i skoledagen.
  Af historiske grunde har bygningen haft stor betydning for udviklingen af foreningsliv og folkeoplysning på Samsø.
  Og det kan den stadig have. Den efterspørges af mange af øens foreninger og vil efter istandsættelse kunne være hjemsted for taekwondo ,folkesans, musikarrangementer,foredag osv. Ikke mindst SFO ordningen, som i det daglige mangler bygningen.
  Som lærer i de mindste klasser vil jeg påpege "brugsværdien" for vores daglige brug.

 • #28 Harald Sørensen skrev: 05-01-2018 12:37:16

  Efter 35 år som lærer på Tranebjerg Skole kender jeg bygningen særdeles godt. Og med mit kendskab til Samsøs og Tranebjergs historie mener jeg at Øvelseshuset har en kulturhistorisk betydning og kan sætte sit særlige præg på bybilledet.

 • #29 Søren Nielsen skrev: 05-01-2018 13:48:08

  Vi er mange, der har brugt huset, som føler veneration for stedet.

 • #30 Bettina skrev: 05-01-2018 14:04:14

  God ide

 • #31 liss Matthiesen skrev: 05-01-2018 15:11:18

  Jeg støtter på det varmeste dette fine tiltag med at få dette fine gamle hus i gang igen. Med megen historie og smuk arkitektur. Vi har så uendeligt få smukke gamle bevaringsværdige huse i Tranebjerg - udover dette bare Anton Rosens Hus, som nu igen er kommet til ære og værdighed med
  mange ildsjæles vedholdende kamp. Sikker på, at flere af de samme ildsjæle kan få dette hus i gang - til glæde for mange aktive mennesker på øen. Kan sagtens se dette smukke rum for mig i nutidig skikkelse til f.ex. bridge, som jeg går til i øens Medborgerhus, et udmærket godt hus med mange aktiviteter, men med en dårlig akustik, som desværre er tilfældet med næsten alle vore "samlingshuse" herovre på Samsø.

 • #32 Ole Pedersen skrev: 05-01-2018 19:39:36

  Det er meget flot, hvis dette projekt kan få 200 eller flere "støtteklik". Det svarer til mere end 5 % af lokalbefolkningen. Jeg ved godt, at der sikkert også er støtter uden for lokalområdet, men det gælder sikkert også (alle) andre projekter, så sammenligningen holder alligevel.
  Ole Pedersen

 • #33 Kristian juul skrev: 06-01-2018 10:21:14

  Fin ide! Kan blive et godt hus til mange slags aktiviteter.

 • #34 Christina Håkansson skrev: 06-01-2018 10:35:56

  God ide!

 • #35 Kristine Raahauge skrev: 06-01-2018 14:20:37

  Det er vigtigt at bevare et hus, som har en stor plads i mange Samsingers hjerter. Og som er velegnet til mange forskellige kulturelle arrangementer.

 • #36 Per Even Rasmussen skrev: 06-01-2018 20:43:46

  En meget smuk og absolut bevaringsværdig bygning hvor skolegangen for midt vedkommende huskes for idrætstimerne i selvsamme hus

 • #37 Anne Kirsten Buur skrev: 07-01-2018 13:36:14

  Øvelseshuset (Rottehullet) er arkitektonisk og kulturarvsmæssigt så absolut bevaringsværdigt.
  Det vil indgå fint i bybilledet, og give historisk oplevelse og stolthed til os alle.

 • #38 Hellen Ingerslev skrev: 07-01-2018 20:26:57

  Hvis bygningen bliver sikret og renoveret, vil den igen kunne fremstå som en smuk, kulturhistorisk bygning og være en seværdig attraktion, interessant for lokale såvel som turister.
  Derudover vil huset igen kunne rumme mange af de aktiviteter, som tidligere foregik her, eksempelvis redskabsgymnastik og mange forskellige former for legemsøvelser på gulv. Samsøhallen og Idrætshallen, med håndboldbanemål er uoverskuelige for mindre hold.
  Der vil igen kunne være danseskole, folkedans, teater, musik, korsang etc., størrelse og akustik passer til Samsøs holder god.
  Der kan holdes klassefester, og SFOen får igen en god aktvitetssal i regn- og andet elendigt vejr.
  Dagplejemødre med børn kan få et super aktivitetslokale til fælles møder.
  Salen kan lejes ud til børnefødselsdage, bridgespillere, og mange andre foreningsaktiviteter hvor hallerne er for store.

  Nye huse kan være perler, men gamle velvedligeholdte huse i funktion er perler med særlig glans og sjæl.

 • #39 Lars Mørck Ottosen skrev: 08-01-2018 12:19:39

  Bygningen er kulturhistorisk meget interessant.
  Den stammer fra den tid hvor bevægelse og frisk luft blev ansat for nødvendigt for et godt helbred.
  Bl.a. var tuberkulose en udbredt og dødelig sygdom. Frisk luft og bevægelse var kuren.
  En sund sjæl i et sundt legeme.

  Bygningen er absolut bevaringsværdig, og kan efter restaurering anvendes til forskellige sportsaktiviteter, folkedans, foredrag, møder etc.

  Bygningen fortjener støtte.

 • #40 Anni V. Rasmussen skrev: 08-01-2018 18:28:54

  Bevar øvelseshuset ;-)

 • #41 Connie jensen skrev: 08-01-2018 23:20:28

  Mange rigtig fine ord er allerede beskrevet fint af mange.
  Men jeg vil så gerne se den fine gamle bygning, genopstå flot renoveret.
  Man kan ikke bygge et nyt med så fin en sjæl som i det hus. Og kunne “ det gamle rottehul” tale. “ hvilken historier vi så kunne høre”😉
  Jeg selv fik et dejlig kys i et frikvarter, hvor vi hurtigt havde gemt os.
  Huset oser af gode minder og hvor er det godt , det nu bliver renoveret.

 • #42 Jens Tang skrev: 09-01-2018 15:08:41

  Jeg støtter gerne dette fine initiativ. Et fint gammelt hus med en speciel arkitektur og en god historie.

 • #43 Gitte Sønder skrev: 10-01-2018 11:09:03

  Jeg husker selv bygningen fra, da jeg gik til Brøgger Dans i 90'erne, og synes husets lange historie er fin og vigtig at bevare.
  Jeg vil som lærer på Samsø Skole kunne bruge huset i min undervisning til teater, bevægelse i undervisningen og lign.

 • #44 Gregers Beck skrev: 11-01-2018 15:58:01

  For os folkedansere vil øvelseshuset være perfekt til onsdagsdans og opvisning.
  "Sambiosen" kan ved at benytte øvelseshuset få udvidet sin hal- kapasitet, til gavn for os der er aktive brugere!

 • #45 Ole Klejs Hemmingsen skrev: 12-01-2018 17:56:37

  Øvelseshuset er et unikt bygningsværk, hvor man træder ind i en historisk tidslomme for Danmarks/Samsøs stolte gymnaster, der gennem tiden har fyldt salen.
  Gennem en renovering bliver denne flotte sal og bygning med sit velbevarede gymnastikinventar som ribber, bomme og ringe igen anvendelig til mindre motionshold, hvor du oplever en mere intens stemning af fællesskab og nærvær i sammenligning med en stor hal.

 • #46 Ole Klejs Hemmingsen skrev: 12-01-2018 18:15:30

  Som formand for Samsø Håndværkerforening er det mit håb at denne flotte bygning, der viser øens stolte håndværkspræstationer igen må blive restaureret og fremstå som den flotte bygning den er opført som, i lighed med sin "storebror" Rosens Hus længere nede i byen, der nu i den grad pryder bybilledet til glæde for fastboende og de mange turister.
  Samsøs håndværkere har stolte traditioner og stor erfaring i restaurering af gamle bygninger og det vil være os en stor glæde, om vi måtte få lov at være med i dette spændende projekt.

 • #47 Peter Sandholt skrev: 16-01-2018 23:02:56

  Jeg bider mærke i at projektet vil være en inspiration til andre idet det vil vise at med frivilligt arbejde og aftale med ejeren er det muligt. Dejligt at der er ildsjæle som vil bevare et nedrivningstruet hus med historie. Held og lykke fra os fra projektet "på hat med fortid og nutid"

 • #48 Helle Hesseldal skrev: 25-01-2018 12:31:09

  Selvfølgelig skal det bevares.

 • #49 Stefan Wolffbrandt skrev: 31-01-2018 20:22:53

  Som nyvalgt medlem af Teknisk Udvalg vil jeg arbejde for at der bliver politisk opbakning til projektet. Som tidligere museumsmand ved jeg alt om at hvis noget ikke bliver bevaret, smidt ud eller revet ned, så kan det aldrig komme tilbage. Og den historiske værdi og vores rødder forsvinder for altid. Derfor håberjeg virkelig for jer at I kommer i mål med at skaffe midlerne til forprojektet, så bygningen kan bevares

 • #50 Anny Jensen skrev: 03-02-2018 19:27:13

  Bevar øvelseshuset vil være en dejlig ting. Det er en fin bygning, som også bør spille en aktiv rolle for Samsø Skole og Samsøs lokalsamfund.

 • #51 Anette Thomsen skrev: 09-02-2018 15:22:44

  En smuk gammel bygning

 • #52 Henny Vadstrup skrev: 10-02-2018 12:10:46

  Øvelseshuset SKAL absolut bevares!
  Jeg har haft glæde af Øvelseshuset både som elev og nu som lærer på Samsø Skole. Husets unikke arkitektur, historie og anvendelsesmuligheder er allerede velbeskrevet. En erklæret bevaringsværdig bygning skal selvfølgelig bevares.

 • #53 Jytte Karlsen skrev: 14-02-2018 14:36:14

  Det gamle, historiske øvelseshus ville være en perfekt ramme for Samsø Foredragsforenings aktiviteter forudsat at -
  - bygningen bliver totalrenoveret efter nutidens standarder,
  - rummets gode akustik bibeholdes eller forbedres,
  - at huset til den tid kan imødekomme vores behov for inventar (kaffe/te køkken, borde og stole til ca. 50 personer) og audio-visuelle hjælpemidler (PC, projektor, skærm, lydanlæg).
  Vi udtaler derfor vores uforbeholdne støtte til projektet og ser frem til en gang at kunne anvende "Øvelseshuset".
  Mvh / Samsø Foredragsforening

 • #54 Lise Andersen skrev: 20-02-2018 15:08:03

  En rigtig god ide