Voldsgaard som fælles kulturcenter

Den gode idé

Voldsgaard ligger op til Søby Brunkulsmuseum. Her startede i 1939/40 gravning af brunkul i Søby, som blev centrum i den unikke historie. Desuden er gården en del af fortællingen om den sidste hedes opdyrkning.
Museet har fokus på kulturhistorien, og med Voldsgaard udvider vi med naturhistorien.
Gården ligger lige midt i området Arnborg, Høgild, Kølkær, Fasterholt og Søby. Derfor kan Voldsgaard både forbedre museets fortælling og blive et fælles kulturcenter i lokalområdet.
På Voldsgaard indretter vi Tingstedet, som årligt kan evaluere og planlægge aktiviteter, hvor vi bakker hinanden op.

Projektets fysiske rammer

Voldsgaard fremgår af kort fra 1837, men er lidt ældre.
Museet åbnede i 1977 på lejet jord fra ejendommen, som vi købte i 2000. En overgang boede kustoden på gården, som dog har stået tom siden 2000.
Bygningerne er i overraskende god stand, da tag og mure er tætte. Held i uheld har ituslået glas i et par vinduer sørget for gennemtræk, så husene er uden fugt.
Vi kan derfor bruge de eksisterende fysiske rammer efter renoveringen. En fjernet lade kan vi genopbygge efter behov.
Den visuelle nærhed betyder, at Voldsgaard let indgår i det eksisterende museum. Og med egen indgang efter lukketid.

Det omfatter projektet

I stuehuset indretter vi et møde/undervisningslokale, bibliotek, arkiv, studereværelse med overnatning og lokale til lokalarkivet i Kølkær, så Voldsgaard og museet i sin helhed indgår som et lokalt kulturcenter i samarbejde med de fem borgerforeninger. Denne interaktion med lokalsamfundet vil vi fortsat udvikle med Tingstedet.
Voldsgård rummede smede, hestestald og slagterbutik, som vi genopliver i de samme lokaler suppleret med briketpresser, vaskeri og spillebule. På høloftet over stalden sov 40-45 arbejdere i et miljø, vi vil genskabe.
Oplysende museum og levende mødested.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Søby Brunkulsmuseum er en forening med et repræsentantskab på 50 personer, der vælger en bestyrelse.
I sommerhalvårets åbningstid har vi ansat fire kustoder på deltid samt fire guider til de cirka 350 ture.
Det daglige vedligehold klarer en håndfuld frivillige, som også arbejder hele vinterhalvåret med at rengøre, klargøre og reparere samt registrere fotos.
De frivillige kommer fra lokalområdet. Gennem projektet styrker vi det lokale fællesskab, som skaber grundlaget for at rekruttere frivillige.
Vi involverer i bred forstand gennem hjemmeside, facebook og 250 nyhedsbreve.

Relationen til lokalsamfundet

Som optakt har vi holdt to møder med de nævnte seks foreninger, der alle støtter projektet.
Lokalsamfundene har i flere år kæmpet for at blive en aktiv del af kommunen gennem Herning Syd, og med projektet ser det ud til, at det omsider lykkes at skabe netværket.
Herning Kommune arbejder på Helhedsplan For Søby Brunkulslejer, hvor lodsejerne flere gange gennem tre år har været samlet på museet, og her har vi også fremlagt planerne for Voldsgaard. Lodsejerne ser frem til, at vi og lokalområdet tager Voldsgård i brug.
Byråd og turistforeninger i Herning og Ikast-Brande kommuner bakker også op.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Marianne Buhl skrev: 05-01-2018 13:57:33

  Lyder som et godt projekt

 • #2 niels poulsgaard skrev: 05-01-2018 17:48:54

  god ide

 • #3 Finn Ferdrup skrev: 05-01-2018 18:22:38

  Jeg har besøgt Søby Brunkulsmu-
  serum. Det var en kæmpe oplevelse. Selv vejret var godt den dag.
  Støtter Jeres projekt . Tres bien !!
  Fredags hilsen fra Smukke Finn😎

 • #4 Conny Jensen skrev: 05-01-2018 19:20:05

  Det lyder som et unikt projekt

 • #5 Carlo Thomsen skrev: 05-01-2018 20:38:35

  Det er vigtig at bevare så meget som muligt fra brunkulstiden.
  Selv har jeg stor interesse heri, da jeg er født i Fasterholt i et 16 m-2 stort træhus og havde min opvækst her, medens min far arbejde i brunkullene i mere en 20 år.

 • #6 Irene kjærsgaard skrev: 05-01-2018 20:39:45

  Super godt initeritiv, som jeg i den grad støtter op om.😊

 • #7 bjarne dahlgaard skrev: 05-01-2018 21:06:37

  Støtter denne del af vores fælles historie og nyere historie

 • #8 Bodil Frank skrev: 05-01-2018 23:52:39

  Tak til alle de frivillige som gør et kæmpe arbejde. Minderne fra vores fars arbejdsplads.

 • #9 Eva-Lena Olsson skrev: 06-01-2018 02:05:40

  Som efterlevende til Knud Christensen , dræbt i et uheld 1945 synes jeg det er en god idé

 • #10 Poul Erik L. Jensen skrev: 06-01-2018 10:02:38

  Et stykke lokalhistorie uden sidestykke.
  Det har min fulde støtte. Polle.

 • #11 Anne Lindholm skrev: 06-01-2018 10:12:03

  Super godt projekt.

 • #12 preben torp skrev: 06-01-2018 11:44:26

  Det mangler da bare!

 • #13 Monica skrev: 06-01-2018 13:12:57

  Lyder rigtig godt med en udvidelse af de historiske begivenheder ved brunkulslejrene, glæder mig til at se det sammen med ungerne.

 • #14 Linda skrev: 06-01-2018 17:12:38

  jeg støtter

 • #15 Berit Elsa Rasmussen skrev: 06-01-2018 23:48:05

  Min mormor er barnefødt i Fasterholdt og hendes bror blev levende begravet under et skred. Der er så mange skæbner og unik historie knyttet til området, så jeg synes det er en fantastisk ide

 • #16 Brian Bondegaard skrev: 07-01-2018 11:22:45

  God ide. Jeg er selv barnefødt i søbylund og er kommet tilbage til Kølkær.

 • #17 Niels Staversbøl Pedersen skrev: 07-01-2018 19:48:52

  En rigtig god ide.
  Der skal gemmes mest muligt fra den store tid for området, hvor der blev leveret brændsel til rigtig mange. Jeg var med en vognmand fra Struer en gang i halvtredserne nede for at hente brunkul til det boligkompleks, som vi boede i.
  Brunkullet blev læsset af på pladsen over fyrene så fyrmesteren bare skulle skubbe dem ned i fyret. Vi børn legede også i de store dynger, meeen det var vore forældre ikke så glade for

 • #18 Henrik Øster-Jørgensen skrev: 08-01-2018 10:22:51

  Det ville være en gevinst for museet.

 • #19 Erik Skibsted skrev: 08-01-2018 12:03:00

  Fint at der nu sættes gang i at bruge Voldsgaard i forbindelse med formidlingen på Brunkulsmuseet.

 • #20 Jørgen Haahr skrev: 08-01-2018 14:43:10

  Fantastisk hvad formand samt bestyrelse har udrettet de seneste år. Det er til stor gavn for turismen i hele området.

 • #21 Jens Arne Thomsen skrev: 08-01-2018 17:09:33

  Støtter op om udbygning af dette bevaringsværdige sted hvor mange frivillige gør et stort arbejde.

 • #22 Helle skrev: 08-01-2018 20:10:20

  Jeg støtter

 • #23 Niels skrev: 09-01-2018 10:26:58

  Hej Jan. Ved ikke rigtig om det er en god ide, har set f.eks. Remissen i Brande som blev renoveret for et meget stort mill.beløb. Må tilstå at de mill. der er ofret der kunne være anvendt bedre, har været til bryllup i Remissen som var en uhyggelig oplevelse, intet fungerede der. Der er mange der har en historisk tilknytning jeg ligeså da min far samt hans brødre arbejdede i brunkullene i Søby i flere år. Syntes alligevel at I skulle lægge de planer hen hvor de kunne glemmes. Mvh. Niels

 • #24 Jens Simonsen skrev: 09-01-2018 20:28:56

  Jeg vil som lodsejer på Brunkulsvej gerne støtte projektet om Voldsgaard.
  MVH
  jens Simonsen
  Merrildvej 27
  7400 Herning

 • #25 Niels skrev: 10-01-2018 04:22:50

  Hej Jan.
  Vil bare lige minde dig samt bestyrelsen om, at hvis I mangler støtter til projektet som kun skal være omk. 200 stk. Hvorledes vil det så se ud fremover hvis de ikke er der i dag. Til et sådan projekt skal støtterne være der fra dag et, det skal ikke være støtter, der kun skriver under for ligesom at have gjort dagens gode gerning. Kan I da ikke glemme alt om den gamle bygning, for så at rive lortet ned. Det bliver jo nok ikke besøgt så meget, at det kan dække udgifterne til varmeregningen. Mvh. Niels

 • #26 Helle Mathiasen - kulturudvalgsformand i Ikast-brande kommune skrev: 12-01-2018 10:38:22

  Selv om Søby brunkulsmuseum er beliggende i Herning kommune, er det jo i høj grad vores kulturhistorie i Ikast-Brande som her bliver fortalt på forbilledlig vis. Besøgstallene viser jo at mange af vores borgere har "tråde" til historien og området - hvis der kan skaffes fondsmidler og frivillig arbejdskraft nok, skal i da drible videre med projektet - godt arbejde af jer alle i Søby....

 • #27 Aksel Bagger skrev: 17-01-2018 21:58:17

  Jeg er medlem af Realdania og opvokset i Kølkær. Mange af de projekter der har fået støtte af Realdania har almen interesse, og det har Søby Brunkulslejer bestemt også. Det er en spændende del af vores historie, og jeg har hørt at brunkulstiden har været den bedste tid for mange brunkulsarbejdere på grund af et fantastisk sammenhold. Det ville være fint med et pænt beløb til denne forbedring af museet.

 • #28 Jens Jørgen Jensen skrev: 18-01-2018 17:42:40

  Det er en meget prisværdig indsats, der her gøres for at bevare og synliggøre dette store og meget unikke kulturhistoriske og naturskønne Søby Brunkuslejer. Voldsgaad kan, med en relativt beskeden investering give Søby Brunkusmuseum et stort løft. Gennemførelse af projektet kan måske være en øjenåbner for det kommunalpolitiske system sådan at denne kulturhistoriske perle, kan komme ud af mølposen.

 • #29 Irene kjærsgaard skrev: 11-02-2018 17:08:03

  Rigtig godt projekt

 • #30 Torben Andersen skrev: 11-02-2018 17:25:14

  God ide.

 • #31 Børge Jacobsen skrev: 11-02-2018 17:51:27

  Jeg synes, det er et godt projekt, som jeg giver min fulde opbakning.

 • #32 Henrik Christensen skrev: 11-02-2018 18:10:21

  Godt initiativ af Søby Brunkulsmuseum.

 • #33 Heinz Kjærsgård skrev: 11-02-2018 20:01:59

  God ide at støtte

 • #34 Metha skrev: 11-02-2018 21:12:12

  En kulturarv som gerne skal bevares

 • #35 Egon Nielsen skrev: 12-02-2018 07:49:54

  Rigtig god ide !

 • #36 Jette Nielsen skrev: 12-02-2018 09:00:25

  Søby Brunkulslejer har en helt unik historie, som museet videregiver på fornem vis til folk fra nær og fjern. Vi bakker derfor fuldt ud op om en udvidelse af aktiviteterne.

 • #37 Connie Sørensen skrev: 12-02-2018 11:14:29

  Glæder mig på initivtagernes vegne at de er nået så langt, at det lykkedes for dem, stor respekt. Og glæder mig til at se resultatet af deres stor arbejde.

 • #38 Karen Lundager skrev: 15-02-2018 13:27:16

  Rigtig go ide

 • #39 Karen Lundager skrev: 15-02-2018 13:27:17

  Rigtig go ide