Blushøjspejderne bygger multihus

Den gode idé

Nyt multifunktionshus skal afløse det nedslidte spejderhus.
Blushøjspejderne danner partnerskab med Dragør skole og Wiedergårdens Aktivitetscenter for seniorer. Et nyt multifunktionshus, placeret midt i byens naturrum, giver unikke muligheder for naturoplevelser i nærmiljøet.
Spejderne er de seneste år vokset fra 50 til 160 medlemmer og dermed er den gamle hytte alt for lille.
Skolen savner kreative rum og får nu mulighed for at udvikle den naturvidenskabelige undervisning i anderledes omgivelser. Aktivitetscentret vil udvikle ”seniorspejd” og andre friluftstilbud.

Projektets fysiske rammer

Spejderhuset i Dragør har en unik placering tæt på Dragørs bykerne i en fredet skov. Det 60 år gamle, nedslidte spejderhus samt spejdergruppens vækst udfordrer gruppen på kapacitet.
Behovet for bedre fysiske rammer mødes i arkitektens projekt, som er godkendt af frednings myndighederne. Et nyt stort hus som skulle stå tomt i dagtimerne gav ingen mening, og derfor har spejderne etableret partnerskab med både skole og seniorer. Begge partnere ser store muligheder i tætheden til naturen, som de ikke har i dag. Husets indretning optimeres gennem workshops, så det tilfredsstiller alle brugere.

Det omfatter projektet

Der søges støtte til nedrivning af gammel spejderhytte og nybygning af et multifunktionshus, placeret i fredet bynært skovområde. Projektet er godkendt med pælefundering, naturtag og facader af træ, og placeret så alle gamle træer bevares.
Huset rummer et tidsvarende storrum, køkkenfaciliteter, toilet og bad inkl. handicaptoilet, opbevaring af grej, mindre og fleksible grupperum med egen indgang udefra.
Udendørs et materiale skur, som skal kunne ”foldes ud” som støttepunkt for aktiviteter samt et større bålpladsområde.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Blushøjspejderne er bygherre og alle medlemmer, såvel som forældre, er frivillige og ulønnede. Det er ligeledes spejdergruppen, der er økonomisk ansvarlig for gennemførelse af projektet. Gruppen har mange ressourcestærke forældre, som inddrages i de forskellige fase af byggeriet på bygherresiden.
Projektets størrelse betyder at, det opføres med 100% involvering af professionelle aktører – arkitekt, ingeniør, hovedentreprenør etc. De sidste 3 år har medlemmer af gruppen arbejdet på skitseprojekt, fredningsansøgning og nu i workshops med partnerne udarbejdes optimal indretning.

Relationen til lokalsamfundet

Aktivitetscentret for seniorer (1700 medlemmer, heraf 100 frivillige instruktører og kun 10 kommunalt ansatte) udbyder hver uge mere end 80 forskellige hold til kommunens pensionister. Centret ønsker at udvikle sig på friluftsområdet.
Dragør Skole med 430 elever vil gerne udvikle undervisningen i de naturvidenskabelige fag, entreprenørskab og skolens fokus på FNs verdensmål.
Spejdergruppen har udvidet med familiespejd, således at børn nu fra 3 års-alderen har adgang til et naturtilbud.
I alt ca. 2.300 eller ca 16% af kommunens indbyggere vil få mulighed for at udnytte de nye faciliteter.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Christina Laugesen skrev: 09-09-2019 08:04:26

  Super flot naturhus i en by! Tænk hvis børn, unge og ældre kan mødes om friluftsliv midt i Dragørs gamle bypark.

 • #2 Leise Petersen skrev: 09-09-2019 08:59:51

  Fantastisk ide/løsning - både fysisk, respekt for område, den holistiske tænkning og samarbejder!
  Det er et perfekt Realdania projekt.
  Det kan kun blive godt!

 • #3 Morten Dreyer skrev: 09-09-2019 09:00:57

  Flot projekt. Det gamle spejderhus fra 60erne er helt udtjent. Jeg kan kun anbefale at støtte sagen

 • #4 Jytte Hahn Ohrt skrev: 09-09-2019 09:24:51

  Super godt koncept til glæde for mange på tværs af generationer.
  Uforbeholden anbefaling herfra.

 • #5 Ebbe Kyrø skrev: 09-09-2019 10:53:48

  Det frivillige arbejde blandt Dragørs børn og unge er uvurderligt. Derfor fuld opbakning til, at spejderne får de bedst mulige rammer. God arkitektur skaber liv og glæde.

 • #6 Ole Sørensen skrev: 09-09-2019 11:31:16

  Støt dette projekt det har hele Dragør stor gavn af, mine børn har haft glæde at det 60 år gamle hus og fået indsigt i naturlivet og benytter deres viden i deres daglige arbejde. Jeg har selv været spejder i 20 år. Ideen med et multihus er bare unikt. Ole Sørensen

 • #7 Cecilia Larsen skrev: 09-09-2019 11:54:44

  Fantastisk projekt i fredet omgivelser, der vil skabe spændende aktiviteter om udeliv for børn, unge og ældre i Dragørs unikke lokalsamfund.

 • #8 Bente Kornum skrev: 09-09-2019 12:13:42

  Dejligt, hvis der endeligt er nogen der vil støtte
  Spejderne i Dragør med et nyt spejderhus, hvor rigtig mange børn og unge har mange god timer sammen. Alt er frivilligt arbejdskraft til glæde for alle.

 • #9 Maria Nielsen skrev: 09-09-2019 13:37:15

  Fantastisk mulighed for Dragør, for spejderne og for alle som elsker fællesskaber.

 • #10 Bo Visfeldt skrev: 09-09-2019 14:21:56

  I gør en verden til forskel for ungdomslivet.
  Hvor er det godt at i endelig får et godt sted.

 • #11 Ronald Frey skrev: 09-09-2019 18:10:01

  Brilliant løsning! Og så nødvendigt - den gamle Mikkel Skov hytte er helt slidt!

 • #12 Theis Riber skrev: 09-09-2019 19:30:11

  Rigtigt godt projekt som skaber liv og muligheder for byens spejdere

 • #13 Jørgen Ploug skrev: 09-09-2019 21:53:26

  Fantastisk projekt, der er virkelig behov for det.

 • #14 Claus Damgaard Nielsen skrev: 16-09-2019 20:59:22

  Super ide at lave en spejderhytte, der samtidig er et multihus til glæde for mange brugere og borgere i Dragør. Et super eksempel på frivillige og offentlige kræfter der trækker i samme retning og et projekt, der forhåbentligt kan give inspiration til andre om tilsvarende gode samarbejder