Det byggede rum i vandkanten

Den gode idé

MOBIL SAUNA I VANDKANTEN

Vi vil gerne sætte mødestedet på hjul. Og give det en buldrende varme så det kan få mennesker til at sidde tæt, når vinterkulden presser mod ydervæggen, og der skal slås hul på isen for at komme i vandet. Vi vil gerne bygge en mobil sauna, der skal fungere som rammen for de mange vinterbadere, der i vores område i dag møder havet på egen hånd.

Ved at sætte det bebyggede rum på hjul og flytte det helt ud i vandkanten, skal det fungere som en platform for socialt nærvær.

Projektets fysiske rammer

Den mobile sauna skal opbygges fra grunden af bæredygtige materialer. Vognen skal være 5 meter lang og tre meter bred med omklædningsrum og saunarum til 15 personer. Da vognen skal placeres udenfor det normale forsyningsgrid vil den blive udstyret med solcelleanlæg til drift af alle elektriske installationer. Saunaen vil være brændefyret.

Det omfatter projektet

Det mobile rum skal fungere som socialt samlingssted for Vinterbadeforeningen Havgys's medlemmer. Havgys blev stiftet i januar 2019 af lokale ildsjæle, og har som mål at give alle de individuelle vinterbadere, der bor i området, og som i dag har langt til en vinterbadeforening med faciliteter, en mulighed for en samværsform, der skaber et fællesskab på tværs af alder, social baggrund og kulturelle forskelle.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

I samarbejde med bestyrelsen er der nedsat en arbejdsgruppe af frivillige, som udarbejder de nødvendige arbejdstegninger. Selve vognen skal konstrueres af lokale håndværkere, der arbejder bæredygtigt. Det er planen, at den mobile sauna bygges i løbet af vinteren 2019/2020, så den kan være klar til den efterfølgende sæson.

Relationen til lokalsamfundet

Projektet formål er at skabe en ramme for et fællesskab, der tager udgangspunkt i en aktivitet, som allerede i stor stil udfoldes på individuelt plan. Enten ved at områdets mange vinterbadere på egen hånd dyrker deres interesse i det kolde vand eller ved, at de tager den lange tur til en af Djursland andre få vinterbadeklubber. Ved at have en platform holdende i vandkanten kan der lokalt skabes et rum, hvor mennesker kan mødes. Og som ildsjæle tror vi på, at det vil styrke sammenholdet og den mellemmenneskelige forståelse i det nære landsbymiljø.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
  • #1 Lars Bomholt skrev: 02-09-2019 07:55:53

    Godt projekt

  • #2 Finn Hansen skrev: 02-09-2019 23:58:05

    Dejligt "køligt" projekt