Nyt køkken - nye muligheder

Den gode idé

Uldum Forsamlingshus ønsker at udskifte, udvide og renovere husets gamle og nedslidte køkken. Køkkenet har i dag kun status som værende anretter-køkken, hvilket begrænser mulighederne for arrangementer og nye tiltag. Formålet med nedrivning og totaludskiftning af køkkenet er derfor at opnå en driftssikker, bæredygtig og energivenlig køkkenstandard, så huset ikke fravælges som social ramme for arrangementer og events. Situationen udfordrer Forsamlingshusets mulighed for fortsat at virke som lokalt samlingssted for byens borgere, og huset går glip af indtægter, som kunne bruges på fællesskabet.

Projektets fysiske rammer

Uldum Forsamlingshus er samlingssted for byens 1500 borgere. I 2018 kunne Uldum Forsamlingshus fejre 130-års jubilæum og med stolthed kigge tilbage på de mange år, hvor huet har dannet ramme om sociale tiltag og været byens samlingssted. Aktiviteterne i huset arrangeres dels af husets egen bestyrelse som fx sangaften og banko. Men også andre foreninger og aktører benytter lokalerne, fx når byens højskole holder arrangementer, fest eller fællesspisning. Formsamlingshuset har et stort ønske om i højere grad at kunne benytte huset til endnu flere aktiviteter som fx fælles madlavning og spisning.

Det omfatter projektet

Projektet omfatter nedrivning af gammelt køkken og opsætning af nyt, udvidelse af køkkenområdet, samt udskiftning af kloakinstallation under køkkenet og nyt gulv, som skal komme tilbagevendende problemer med tilstoppede kloakrør til livs. Projektet omfatter også udskiftning af forældede hårde hvidevarer, hvilket samtidig vil minimere udgifterne til el.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

I bestyrelsen er det formand Conny Bank, som er primær projektansvarlig, og resten af bestyrelsen står naturligvis til rådighed. Projektet er gennemgået af Artusbyg og Jysk Storkøkken, som begge har afgivet tilbud på projektet. I tilbuddene er der taget forbehold for, at alt demontering og bortskaffelse af affald samt montering af nyt køkkeninventar foretages af frivillig arbejdskraft.
Udover det kæmpe engagement fra bestyrelsens side, er der stor opbakning fra byens borgerne til at projektet gennemføres. Det er kutyme at frivillige fra byen står til rådighed og hjælper til.

Relationen til lokalsamfundet

En gennemførelse af projektet vil have positiv indflydelse på og styrke den lokale sammenhængskraft i Uldum. Mange foreninger og aktører, som fx Uldum Højskole, benytter i dag husets lokaler til arrangementer og fester.
Projektet møder derfor stor opbakning fra foreninger og beboere i Uldum, så byens fælles samlingssted bevares mange år frem.
Derfor har man også valgt at starte en husstandsindsamling i byen, hvor man regner med at kunne indsamle 150.000 kr. til at finansiere projektet.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
  • #1 Conny Bank skrev: 23-08-2019 13:13:37

    Vi vil gerne have et ny renoveret køkken så skoler kan komme og bruge vores lokaler også til madlavning. vi har besøg af både fri og efterskoler og vi har haft besøg af gymnasiet til et madlavnings projekt og det vil vi gerne mere af.