Fælles rum på den gamle KTK grund

Den gode idé

Haraldsgadekvarter på Ydre Nørrebro har de seneste par år været præget af utryghed pga. diverse bandekonflikter. Når vi bliver utrygge, har vi en tendens til at isolere os og glemme, at være nysgerrige på det der ikke ligner os selv.
Alt det som udfordrer os, men som også gør os klogere.
Kvarterets behov for nye fælles uderum med plads til møder på tværs af kulturer er derfor større end nogensinde.
På den gamle KTK-grund vil vi skabe disse nye, trygge og grønne åndehuller, som inviterer til at stoppe op i en travl hverdag. Oaser til aktiviteter på tværs, nye møder og forandrende samtaler.

Projektets fysiske rammer

KTK-grunden administreres af Ragnhildfonden og er et unikt og ikke-kommunalt kulturcentrum i kvarteret med fire huse, som rummer alt fra Yoga og Muay Thai til koncerter og folkekøkken. Husene bygger på en stor grad af frivilligt engagement. Desværre er området stadig et utryghedsskabende og lukket land for mange af kvarterets beboere pga grundens fysiske udnyttelse og den manglende vedligeholdelse.
Ved arkitektonisk at bedre udeområderne omkring og mellem husene, vil vi øge trygheden og åbne muligheden for øget lokalt tilhørsforhold og skabe nye fælles aktiviteter på det gamle teknikområde.

Det omfatter projektet

På en workshop i februar 2019 blev der blandt KTK-grundens aktører lavet en ønskeliste over tiltag, der kunne gøre stedet mere indbydende for kvarterets beboere . Listen rummer bedre aftenbelysning, grønne solpletter med borde og bænke, fælles drivhuse og flere træer på den gamle teknik grund. KBH+ har taget teten på at realisere dette.
I projektet vil vi fra behov til endelig udførelse arbejde ud fra metoden collective impact for at bibringe alles perspektiver i processen af skabelsen af den tryghedsgivende byrumsarkitektur. I en tro på, at vi sammen kan opnå de bedste resultater.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

KBH+ vil lede og administrere projektet.
Der vil blive nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle kvarterets interessenter.
Organisering vil bygge på samskabelse, også med de unge der kommer i de sene aftentimer i 18+ klubben m.m., da forbedringer i området vil være værdifulde for dem, og sikre at de passer endnu bedre på området.
Arbejdet vil blive udført med et lokalt arkitektfirma og frivillige fra kvarteret.
For at sikre bæredygtigheden i projektet vil der blive nedsat forskellige frivillige ansvarsgrupper der kan stå for efterfølgende vedligeholdelse.

Relationen til lokalsamfundet

KBH+ vil gerne påtage sig den koordinerende rolle, da vi i forvejen har samarbejde med alle kvarterets aktører.
Vi er i god kontakt med alle områdets kulturaktører gennem faste lejermøder. Vi samarbejder dagligt med den lokale folkeskole og de fire nærmeste boligforeninger, som har udtrykt stort ønske om en tættere relation til området. KBH+ har også tæt samarbejde med SSP og det lokale politi, og dette samarbejde skal videre styrke trygheden i området.
Samspillet mellem alle interessenter vil være med til at skabe et bredt fælles medejerskab, og dermed gøre området til ”vores alles område".

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
  • #1 Ibrahim skrev: 14-09-2019 10:48:20

    Ser frem til det bliver byrenoveret

  • #2 Charlotte Wilhelmsen skrev: 17-09-2019 09:09:40

    Giv en hjælpende hånd til et kulturelt vækstpunkt i et ellers kulturfattigt område