Formidlingscenter Børkop Vandmølle

Den gode idé

Foreningen Børkop Vandmølles Venner (BVV) har besluttet at gøre et forsøg via Fundraising – at skaffe midler til at få Børkop vandmølle renoveret såvel indvendig, som udvendig, så Møllen kan være operativ og male mel i mange år fremover.
Dette for at sikre at denne unikke kulturhistoriske perle i fremtiden også vil være et attraktivt besøgsmål og samlingssted for såvel lokale – som turister fra ind- og udland.
(I 2018, mere end 3.400 gæster i den formelle åbningstid, hvor der er gratis adgang).
Kunne måske på sigt, blive til: Formidlingscenter Børkop Vandmølle.

Projektets fysiske rammer

Flere gæster vil kunne få fornøjelsen af at se møllen i funktion og få formidling om, hvorledes den blev brugt i fortiden, virkemåde, samt hvilken betydning den har haft for det omkringliggende samfund.
Dette gælder også de mange, som besøger os ved de store arrangementer – mølledag, koncerter og julemarked, samt rundvisning for bl.a. skoler og børnehaver som ikke er talt med i besøgstallet.
Dette vurderes også at give flere gæster i Farbror Svends Samling, der ligeledes er en vigtig del af kulturhistorien.
Med Møllen som centrum, vil dette forøge muligheden for formidling.

Det omfatter projektet

Projektet deles op i flere faser, hvor denne indledende del omfatter: At holde Møllen i drift = møllesagkyndig tilstandsrapport, arkitektberegning, renovering af fundament under hovedakslernes inderste del, gulve i alle 3 etager, gavl ud mod møllehjulene, tag over møl-len og det sydlige lagerloft, afløbskanal og mur ved denne, sikring mod vandindtrængen ved soklerne, trapper ved malekammen inkl. rækværk, det offentlige toilet – gerne med handicap adgang, tag på Samlingen, oprensning af Møllesøen, m.m.
Arbejdet skal af hensyn til fredningsdeklarationen, udføres i samråd med andre myndigheder.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Projektet vurderes efter kontakter til flere foreninger og evt. bidragsydere, med erfaring for restaurering og bevarelse af den ældre kulturarv, at have interesse og mulighed for at kunne realiseres.
Projektet vurderes at kunne gennemføres med en projektgruppe fra BVV og Vejle Kommune, bistået af Kulturarvsstyrelsen samt nationalmuseet, med respekt for fredningsdeklarationens indhold.
Vedr. det praktiske arbejde/håndværk foretrækkes lokale håndværkere i den udstrækning det er muligt.
BVV frivillige vil fortsat kunne holde møllen i drift og åben for offentligheden - med gratis adgang.

Relationen til lokalsamfundet

Møllen er og skal vedblive med at være et centralt samlingspunkt, for såvel lokalsamfundet, som turister fra nær og fjern.
Møllen kan og må ikke forsømmes yderligere, uden at det går ud over formidlingen, besøgsværdien, samt interessen.
Det er vigtigt, at Møllen er operativ og ved sit virke, kan vise, hvorledes mel – fødevarer blev produceret i tiden fra år 1546 og fremover. Yderligere bruges Møllen som socialt mødested, aktivitetscenter og fitnesscenter for BVV aktive medlemmer, der som frivillige – er ambassadører for de historiske værdier og området, også langt uden for kommunens grænser.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Bjarne Ågren skrev: 21-08-2019 09:47:25

  Ud over et enestående madsted udgør Børkop Vandmølle et kulturelt samlingspunkt for hele lokalsamfundet

 • #2 Vivi S. Jensen skrev: 21-08-2019 10:02:59

  Børkop VandMølle er et unik kultursted, udover at være Børkops vartegn, så er det også et udflugtssted for både ældre, børn, børnehaver, skoler m.v. En lokalhistorie uden lige i et skønt område.

 • #3 Annette Karkov Jensen skrev: 21-08-2019 14:27:23

  Børkop Vandmølle skal da vedligeholdes og bestå for eftertiden. Jeg nyder mine daglige ture i området og vandmøllen har stor værdi som samlingspunkt i lokal samfundet, til glæde for flere generationer og nationaliteter da der også kommer turister og ser møllen

 • #4 Kim hoff Möller johansen skrev: 21-08-2019 15:13:58

  Der er familien kommet meget gennem alle år et samlings sted udover det vanlige og et sted som. Børkop kan være stolt over håber de får det på højkant igen

 • #5 Lene Kristensen skrev: 21-08-2019 19:45:05

  Dejligt sted for både voksne og børn.
  Ville være ærgerligt hvis det ikke kunne bevares

 • #6 Dagbjört skrev: 21-08-2019 20:03:38

  Dette sted har en helt særlig plads i mit hjerte, det er en del af min historie. Det er en det af byens historie og møllen har som alt andet her i livet brug for lidt vedligeholdelse.

 • #7 Lene Ladegaard skrev: 22-08-2019 14:04:56

  Jeg kan kun give Annette Karkow ret. Selvfølgelig skal Børkop Vandmølle bestå for eftertiden. Jeg er fascineret af at kende historien om spaniolerne der fik sat ild til Koldinghus under en isvinter og måtte genhuses på Børkop Vandmølle

 • #8 Johannes Høgh Thomsen skrev: 25-08-2019 17:19:03

  Et fantastisk sted.
  Et dejlig lokalt samlingssted.

 • #9 Bo Levesen skrev: 27-08-2019 07:15:17

  Børkop Vandmølle er en historisk perle med høj autensitet. Et naturligt udflugtsmål for turister i området og et for rigtig mange i Børkop et mål for den daglige gåtur.

 • #10 Ernest kristensen skrev: 27-08-2019 12:23:42

  Et sted der bestemt er værd at bevare

 • #11 Inger Erlandsen skrev: 28-08-2019 15:02:29

  Det må bare ikke "forsvinde"

 • #12 Erik Grønfeldt skrev: 28-08-2019 21:36:13

  Børkop Vandmølle er en enestående kulturarv af stor, lokal betydning. Møllen drives med stor entusiasme af en flok ildsjæle, som gør alt, hvad de kan med stor respekt for møllens historie og funktionalitet.

 • #13 Anne-Grethe Westh skrev: 28-08-2019 21:54:05

  Møllens autentiske stemning når hjulene kører og melet males, giver gode samtaler mellem børn og voksne. Et oplagt sted for gåturen, aktiviteten med børnebørnene og ikke mindst som et lokalkulturelt besøgsmål der bør bevares og udvikles, så mange og endnu flere får muligheden for at fortsætte dialogen om både den lokale og nationale historie

 • #14 Signe skrev: 29-08-2019 05:35:50

  Håber sådan at det kan blive resturet, så den kan komme til sin oprenlige flotte stand

 • #15 Lars Jensen skrev: 29-08-2019 08:09:07

  Kulturarv. Ikke bare en perle for området, men repræsentere Danmark på den fineste måde.
  Møllen bør naturligvis renoveres.

 • #16 Jakob Kristensen skrev: 29-08-2019 14:49:40

  Vandmøllen bør helt klart bevares, så også vores efterkommere kan få glæden ved at se den I function. At den så også ligger utroligt smukt og huser en rigtig god restaurant, er kun endnu et plus.

 • #17 Martin skrev: 30-08-2019 20:46:15

  Altid hyggeligt at besøge møllen.

 • #18 Mette skrev: 02-09-2019 22:14:01

  Et helt fantastisk og unikt sted som har en kæmpe stor betydning for Børkop

 • #19 Susanne Transel skrev: 05-09-2019 12:37:12

  Jeg krydser fingrene.

 • #20 Alice Andersen skrev: 06-09-2019 14:28:21

  Det er virkelig historie at vise, hvordan man gjorde tidligere og det formidles storartet af de frivillige.

 • #21 Jørgen Sand Pedersen skrev: 12-09-2019 19:22:56

  Børkop Vandmølle er et unikt teknisk vidunder midt i naturens smørhul.
  Nutidens computerungdom bør alle have muligheden for se, hvordan man for mange år siden, var i stand til, med simple hjælpemidler at udtænke og beregne transmissionvejen fra vandhjul til møllestenen, og alle hjælpefunktioner.
  Vi har besøgt vandmøllen, og her fået en spændende rundvisning og forklaring om møllens funktion, og møllesvendenes vilkår.
  Møllen skal og bør bevares for fremtiden.

 • #22 Grethe Vibeke Pedersen skrev: 12-09-2019 19:44:47

  Vandmøllen er en kulturperle midt i et naturskønt område. Vi besøgte møllen sidste år og fik her en interessant rundvisning.
  Svends samling er også et besøg værd.
  Området emmer af historie, og må ikke forfalde.
  Vi håber det lykkes stedet at skaffe de nødvendige midler.

 • #23 Jan skrev: 13-09-2019 09:42:07

  At se Farbror Svends Samling, at se møllen male er et fantastisk stykke kulturhistorie især når man ser på vandmøllerne i området. Geografien og at det tillige er et fantastisk spisested højner oplevelsen ved stedet.

 • #24 Helene Jørgensen skrev: 14-09-2019 08:49:52

  Håber det lykkes

 • #25 Per Andersen skrev: 14-09-2019 14:08:58

  1546 er blot første gang møllen nævnes - men da den overdrages til Kronen (Koldinghus) det år har den allerede været i drift - og et aktiv for området, så har den været i drift en del år før.

 • #26 Bodil Roland Højlund skrev: 14-09-2019 14:58:50

  For lokalområdet er Børkop Mølle en vigtig historisk markør. I et område som vores i stor vækst er det vigtigt, at vi bevarer centrale, historiske bygninger med specielle funktioner, så vi kan minde os selv om, at vores samfund ikke er født i går. Siden 1960erne har lokale kræfter arbejdet for at bevare denne lokale kulturarv for eftertiden. Det er en bestræbelse, der er værd at støtte, fordi den på mange måder bidrager til lokalsamfundets sammenhængskraft og identitet.

 • #27 John Hansen skrev: 14-09-2019 16:39:28

  Børkop vandmølle er et unik sted der besøges af mange turister og folk fra egnen. Børkop Vandmølle og åen trænger til vedligeholdelse. Stedet trues af oversvømmelse når der har været kraftig regn.

 • #28 Kurt Antonsen skrev: 14-09-2019 17:32:07

  Børkop Vandmølle er kulturarv af meget høj kvalitet, som skal bevares for eftertiden.

 • #29 Lise skrev: 15-09-2019 13:43:05

  Børkop vandmølle er både samlingssted, kultur, natur og spisested, som betyder meget for lokalområdet, men også for formidling af historien til yngre generationer, samt et yndet sted at vise gæster. Et sted som besøges hele året.

 • #30 Stig Jensen skrev: 15-09-2019 21:19:33

  Bæredygtighed og miljø præger vores hverdag, og ikke mindst fra de folkevalgte. Og er der en ting der er både bæredygtig og energirigtig er den en vandmølle, der desuden ligger i et virkelig flot miljø. Det bør ikke blot være en teatralsk kulisse, men et sted, hvor alle kan se en mølle virke, som den har gjort i flere hundrede år. En rigtig kulturperle med mange aktiviteter.
  I øvrigt er det den eneste vandmølle i verden med overliggende gearsystem.
  Det må være samfundets pligt at bevare møllen nu og i fremtiden.
  Ros til de mange frivillige, der er med til at give liv til både møllen og museet.

 • #31 Jesper skrev: 15-09-2019 21:31:30

  Det er nogle meget dygtige folk som gør et fantastisk arbejde med at formidle den historie og betydningen som møllen har for Børkop og oplandet.

 • #32 Gudrun Bøgedal skrev: 16-09-2019 22:19:34

  Som aktiv frivillig med vagter i BØRKOP VANDMØLLE i Farbrors Samling siden foreningens start i midt 8oernes har jeg oplevet megen interesse for stedet og fået mange gode kommentarer om initiativet med bevaring af museum og mølleri af besøgende lokale borgere og gæster. Møllen er med til at levendegøre en længere tidsperiode i vort lands historie, - og vandmøllenrs betydning også lokalt.- Fra Børkop Vandmølle er der forholdsvis langt til andre aktive vandmøller, - den betragtes som en " perle" på vor egn for turister og hvortil vi gerne tager vore gæster med hen til for en forevisning.

 • #33 Gudrun Bøgedal skrev: 16-09-2019 22:20:49

  Som aktiv frivillig med vagter i BØRKOP VANDMØLLE i Farbrors Samling siden foreningens start i midt 8oernes har jeg oplevet megen interesse for stedet og fået mange gode kommentarer om initiativet med bevaring af museum og mølleri af besøgende lokale borgere og gæster. Møllen er med til at levendegøre en længere tidsperiode i vort lands historie, - og vandmøllenrs betydning også lokalt.- Fra Børkop Vandmølle er der forholdsvis langt til andre aktive vandmøller, - den betragtes som en " perle" på vor egn for turister og hvortil vi gerne tager vore gæster med hen til for en forevisning.