Fra æ'Klejnbahn til aktivitetshus

Den gode idé

Formålet med en modernisering af det gamle forsamlingshus er, at forme den gamle æ'Klejnbahn-station og de nære omgivelser om til et moderne aktivitets- og kulturhus så sognets gode aktivitetsniveau fastholdes og udbygges.

Sognet skal fremover være så attraktivt og tiltrækkende, at nye beboere flytter til vores sogn - og ingen vil flytte herfra.

Hos os skal man finde et miljø, hvor man kan føle sig hjemme, mødes med andre i positive fællesskaber og udfolde sig uanset alder.

Det nye forsamlingshus og de nære omgivelser skal medvirke til at opfylde disse behov. www.vilstrup-forsamlingshus.dk

Projektets fysiske rammer

Det nuværende gamle forsamlingshus er et kompleks, der har en spændende historie. En gammel stationsbygning fra æ'klejnbahn bygget i tysk tid præget af officiel tysk arkitektur og byggeri. Senere i dansk tid er tilføjet forsamlingssal med scene.

Forsamlingshuset har i dag et højt aktivitetsniveau, men bærer præg af nedslidning og metaltræthed.

Vilstrup Lokalhistoriske Forening er i besiddelse af originale tegninger for stationsbygningen, hvorfor huset kan revitaliseres og føres tilbage til sit oprindelige udseende med et moderne touch og indhold, der signalerer et levende hus. Se prospekt.

Det omfatter projektet

Fase 1 - "Banegården" og B&B.
Forsamlingshus-funktionen skal i mange år frem facilitere og udbygge borgernes fællesskabsgivende aktiviteter og derfor gennemgå en gennemgribende renovering ude og inde. Nye vinduer, toiletter, attraktive udenomsarealer med fx pergola og bearbejdning af en påbygget depotbygning.

For at fuldende og supplere husets fremtidige brug skal 1. og 2. sal indrettes til bed&breakfast. Herved kan gæster overnatte og et stort lokalt behov for senge kan dækkes.

Fase 2 - Vestfløj
Husets lillesal, toiletbygninger og nyt anrettekøkken.

Fase 3 - Udeområder og forsamlingssal.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Konkret er der etableret en styregruppe på 9 pers. bestående af de mest engagerede foreninger og personer. Derved medvirker de forventede største brugere direkte i den overordnede styring. Sikrer ejerskab.

Mindre arbejdsgrupper sikrer progression i projektet og nedsættes efter behov.

Lokalområdet har inden for de seneste år etableret en velfungerende friskole og renoveret idrætshallen. Derfor rummer lokalområdet over et stort engagement og kapacitet til at gennemføre større projekter.

Frivillige skal i dette projekt styre, brække ned og rydde op. Professionelle skal bygge og projektere.

Relationen til lokalsamfundet

I Vilstrup Sogn og omegn ønskes et godt samarbejde mellem de mange små bysamfund og foreninger. Overlap i aktiviteter og faciliteter søges minimeret mens samarbejde via små klyngedannelser skal bringe nye synergier til området.

Der eksisterer i dag et velfungerende samarbejde på skole-, idræts- og foreningssiden og Næsset Camino binder nu hele Haderslev Næs sammen. Forsamlingshuset ligger optimalt på Camino-ruten og vil kunne tilbyde overnatning for alle vandrende.

Haderslev Kommune har udarbejdet en lokal- og udviklingsplan for området, som fremhæver forsamlingshuset som bevaringsværdig.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
  • #1 Jørgen Smed skrev: 01-08-2019 09:39:11

    Alle interesserede kan se mere og læse en fuld projektbeskrivelse på: https://www.vilstrup-forsamlingshus.dk/nyt-forsamlingshus/