Gudum Idræts- og Kulturhus

Den gode idé

Vi skal videreføre Gudums 1000 årige historie på en bæredygtig og meningsfyldt måde, der styrker og udvikler byens livskvalitet.
Huset har været benyttet af byens og omegnens borgere nu gennem 71 år og trænger til fornyelse. Projektet er næste etape i "Udvikling af din by - Gudum"
Projektet vil give byen et tidssvarende samlingssted, hvor der nu etableres tilgængelighed for alle.
Det er utrolig vigtigt, at vi har et samlingssted, som er byens eneste sted for udvikling af det sociale liv og kulturelle arrangementer.
Gudum skal være et attraktivt bosted for såvel børnefamilier som unge og ældre.

Projektets fysiske rammer

Gudum er beliggende ca. 20 km sydøst for Aalborg og er en del af Aalborg Kommune.
Fornyelse af indgang, garderobe og toiletter i Gudum Idræts- og Kulturhus er næste etape i Gudum bys udviklingsplan og medfører, at vi får skabt tilgængelighed for alle herunder etablering af et handicaptoilet.
De nye velisolerede vægge betyder, at lokalerne kan benyttes af byens og omegnens borgere, uden at der skal betales store beløb til opvarmning.
Projektets gennemførelse åbner op for væsentlig flere og nye typer af arrangementer i de kolde måneder, når vi for små midler kan holde huset opvarmet hele året.

Det omfatter projektet

Projektet omfatter nedbrydning og fjernelse af eksisterende indgang, garderobe og toiletter inkl. kælderrum. Herefter etableres der ny indgang, garderobe og toiletter med niveau fri adgang. For at skabe niveau fri adgang skal kælderen delvis opfyldes - de nuværende gulve sænkes ca. 1,3 m, hvorefter alle rum er i samme niveau.
Haveanlægget hæves med ny terrasse, hvor der naturligvis også skabes niveau fri adgang. Der etableres bålplads og ny græsplæne samt retablering af petanque bane.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Vi vil planlægge forskellige aktiviteter i samarbejde med de udførende entreprenører, som vi selv kan udføre ved frivilligt arbejde. Dette har vi også gjort ved de tidligere projekter for ny stor sal, fornyelse af Gudums pladser, nyt depot og nyt gasfyr, nyt køkken og lille sal. Vi har gode og afprøvede erfaringer med gennemførelse af lignende projekter, som er gennemført inden for 6 år.
Foreningen har udpeget en styregruppe bestående af Anders Majgaard, Peter Skytte Larsen, John Bisgaard, Dorthe Lefever Andersen og Vagn Sørensen.
Vagn Sørensen er udpeget til projektleder og kontaktperson.

Relationen til lokalsamfundet

Hele byens og omegnens borgere benytter huset i forskellige sammenhænge. Det er her der holdes fastelavn, Sct. Hans, høstfest, juletræsfest og alle slags familie sammenkomster.
Der er f. eks. også afholdt "Bogcafe om Matador", foredrag af det lokale historiske arkiv mv. Vi havde i sidste vinterhalvår et aftenskolehold med mindfulness kørende og fortsætter.
Projektet er næste etape i udvikling i din by, som vi har udarbejdet sammen med Aalborg kommune i 2012 - 2013 og som vi fortsat arbejder efter. Aalborg Kommune har støttet os gennem alle årene og har også bevilget støttet til dette projekt.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Knud - Borger i Gudum skrev: 15-08-2019 18:35:14

  Huset bestod indtil for ca. 6 år siden af gamle "tyskerbarakker" fra krigens tid.
  Der var 3 forskudte etager med lagerrum i kælderen, en stor festsal i stueplan, samt en lille sal, køkken, toiletter og entre med et gulvniveau beliggende ca. 1,3 m over festsalen og det omkringliggende terræn.
  Med andre ord, man skulle op og ned af flere trapper, når man arbejdede eller var gæst i huset.
  Ved de ovennævnte projekter har huset fået nogle helt tidssvarende og fantastisk dejlige lokaler bestående af to sale, køkken og depotrum - alle beliggende i samme niveau som det omkringliggende terræn.
  Tilbage står blot en lille del af den gamle barak, der indeholder entre/garderobe og to toiletter samt gasfyr i kælderen. Gulvet i entre og toiletter ligger ½ etage over terræn og over gulvet i de nye lokaler.
  Det betyder, at man ved besøg i huset skal starte med at gå op af en ca. 1,3 m høj trappe for at komme ind i entreen og derefter gå ned ad en tilsvarende trappe for at komme ind i salene.
  Skal man på toiletbesøg under opholdet, må man igen op ad trappen - og ned igen, når man er færdig. Det bemærkes, at bygningen kun har to almindelige toiletter, men intet handicaptoilet.
  De fleste har klaret dette uden problemer, men for gangbesværede eller kørestolsbrugere kan det være noget af en prøvelse.
  Den snart 80 år gamle træbarak har gjort, hvad den kunne for borgerne i Gudum og omegn, men nu er den tjenlig til nedrivning.
  Bygningens funktioner kan ikke undværes, så vores største ønske er at få råd til en ny bygning med entre, garderobe og tidssvarende toiletter i terrænniveau som de øvrige lokaler.

 • #2 Birgitte Larsen skrev: 15-08-2019 21:13:43

  Vores Kulturhus er blevet så indbydende og flot med de seneste forandringer - nu mangler bare den sidste etape for at fuldføre dette store ildsjæle projekt: at føre den gamle krigs-barak up to date, så alle kan benytte og nyde det fælles mødested i Gudum.

 • #3 Lisbeth Bay Smid skrev: 18-08-2019 07:32:48

  Jeg har enkelte gange deltaget i arrangementer i Gudum forsamlingshus. Her får man virkelig fornemmelsen af sammenhold, accept af alle og at mange yder til fællesskabet.

 • #4 Britta Christensen skrev: 19-08-2019 20:21:00

  Dette projekt giver et dejligt løft til byen, dejligt som tilflytter at se ,der sker noget og man holder liv i vores små landsbyer

 • #5 Doris Olsen skrev: 27-08-2019 22:21:29

  Det kunne blive dejligt med nye toiletter.

 • #6 Jonna Thomsen skrev: 08-09-2019 10:30:26

  Det flotte projekt er utrolig vigtig for Gudum og omegn da det er områdets eneste samlingssted. Det er her områdets kulturelle og sociale arrangementer foregår. Projektet skaber tilgængelighed for alle både handicappede og gangbesværede.
  Vi ser frem til, at få lavet sidste etape, så hele huset kommer til at fremstå som et moderne kulturhus.

 • #7 Jan Brogaard skrev: 09-09-2019 10:44:12

  Det spændende projekt med Gudum Forsamlingshus til gavn for området Lillevorde, Gudumlund og Gudumholm og Vaarst og flere småbyer længere væk mangler nu blot sidste etape for at blive brugt ligeså flittigt som i tidligere tider, og jeg håber man vil se med gavmilde øjne på denne lille kulturperle og få endnu flere til at indse, at det her er en meget smuk del af Aalborgs opland, nærmest en udsigtsportal til kanten af Vildmosen og et område, der vil blive rift om at bo i for fremtiden.

 • #8 Bjarne Juul-Larsen skrev: 10-09-2019 18:52:41

  Der er allerede nået et helt ekseptionelt resultat, men der mangler lige den sidste finish, så forhåbentlig.
  Hele byens og omegnens borgere har hidtil planlagt de mange forskellige aktiviteter i samarbejde med de udførende entreprenører, så man selv har kunnet udføre meget af arbejdet ved frivilligt arbejde.
  Man har her høstet gode og afprøvede erfaringer med gennemførelse af lignende projekter, som er gennemført inden for 6 år.