Købmandsbutik og Medborgerhus

Den gode idé

Visionen er :
-at bevare den lokale indkøbsmulighed, der er med til at sikre, at vores landsby fortsat vil være et attraktivt sted at bo og leve
- at etablere et medborgerhus (Fælleshuset) for at skabe et mangfoldigt kulturelt- og socialt samlingssted for Tandslet og omegns borgere i alle aldre.
På sigt vil vi sammenbinde købmandsbutik og fælleshus med et bytorv, hvor der kan afholdes fælles arrangementer såsom musikalske arrangementer, aktiviteter for børn samt et sted, hvor borgere og turister mødes og samles. Bagved bytorvet påtænkes etablering af shelter og insekthoteller.

Projektets fysiske rammer

På nuværende tidspunkt er der en købmandsbutik, som vi ønsker at fortsætte driften af.
Naboejendommen (medborgerhuset) har tidligere været anvendt som bank. Bygningen er nem at vedligeholde og deler parkeringsplads med købmandsbutikken. Endvidere er der bag ved bygningen et areal, som vil kunne skabe et attraktivt udendørsmiljø - en form for bytorv. Landsbygruppen har i en årrække lejet huset og afholdt små musikarrangementer, foredrag, brætspil for børn med forældre/bedsteforældre m.m. Et tiltag i 2019 er en aften for tilflyttere, således at de kan danne sociale kontakter.

Det omfatter projektet

Vi søger midler til ombygning/renovering af købmandsbutik, hvor der endvidere kan afhentes receptpligtig medicin og sendes samt afhentes pakker.
Endvidere søger vi midler til køb af bygning til Fælleshus, til renovering heraf, til etablering af udendørs handicaptoilet og til etablering af bytorv. Det vil fremover være landsbygruppen, der via frivillig hjælp står for driften af fælleshuset.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

220 borgere har tegnet anparter til køb af den bygning, der indeholder købmandsbutikken.
Der er valgt en bestyrelse med 6 frivillige. 3 personer fra bestyrelsen udgør et byggeudvalg.
Istandsættelsesarbejder vedrørende både købmandsbutik og medborgerhus vil - sammen med håndværkere - i stor udstrækning ske med frivillig arbejdskraft. Fremtidig vedligeholdelse vil så vidt muligt også ske ved frivillig hjælp.

Relationen til lokalsamfundet

Begge projekter er opstartet af Landsbygruppen for Tandslet sogn og er defineret som indsatsområder i Udviklingsplan Tandslet 2018-2023.
Vi har i byen med frivillig arbejdskraft og privat anpartstegning bygget idrætshal og keglebane samt etableret naturlegeplads og friskole. Alle er i fuld drift.
Det skønnes, at ca. 1.500 borgere fra Tandslet og omegn vil få glæde af en opdateret købmandsbutik og et medborgerhus og et bytorv, der ligeledes vil være til glæde for turister. Her kan tilføjes, at vi har mange cykelturister, der typisk holder ferie på campingpladsen i Mommark.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Helle Philippsen skrev: 21-08-2019 22:15:49

  Alletiders ide

 • #2 Jörgen Hansen skrev: 22-08-2019 17:20:52

  Köbmanden ska bliv der! Hvor ska vi turister ellers få vores rundstykker fra?!

 • #3 jørgen wilkenskjeldt skrev: 24-08-2019 09:26:26

  Her lidt om tandslet

  http://www.tandslet.dk/

 • #4 Inger-Lise Hansen skrev: 05-09-2019 21:16:18

  Det er bare dejligt, at nogen gider arbejde på, at vi kan bevare vores købmandsbutik. Det er alt afgørende for os, at vi har gode indkøbsmuligheder.

 • #5 Kaj Erik Hansen skrev: 05-09-2019 21:39:04

  Det fællesskab denne landsby har skabt er helt anderledes, hvor initiativ og behov følges ad. Projektet med at bevare købmanden i landsbyen, fortjener al den støtte der kan findes

 • #6 Gert Paulsen skrev: 06-09-2019 07:09:14

  Det lille landsbysamfund har stort behov for købmand og de andre aktiviteter der er i byen. Ellers ender byen med at blive en "soveby" Der er ikke godt for vores selvstændige erhversdrivende eller lokalsamfundet i det hele taget da der ikke er stor sandsynlighed for at der vil komme nye tilflyttere til byen. Og det er ikke godt for hverken Friskolen, børnehaven, idrætshallen eller de andre aktiviteter der arrangeres i byen, samt at det kan betyde et fald i huspriserne.

 • #7 Peter Johannsen skrev: 06-09-2019 15:04:20

  for de ældre er det også meget afgørende med en købmand her i Tandslet

 • #8 Mimi og Kaj Stolberg skrev: 06-09-2019 16:32:21

  Dejligt at se folk der ikke er bange for at tage
  fat og gøre en indsats for at bevare vores
  dejlige landsby.

 • #9 Birgit skrev: 06-09-2019 18:31:51

  Så vigtigt for landsbyen