Klippinge Bypark på Stevns

Den gode idé

Borgerforeningen Klippinge har foreslået Stevns Kommune at etablere en Bypark, så vi kan få flere af byens borger, institutioner og forbipasserende ud i naturen.
Der er udarbejdet projekt og der er givet fuldmagt og by- og landzone tilladelse og brugsret til arealet til Bypark.
Projektet indeholder en Multi- /kælkebakke, ca. 900-1000 m stisystem, plantecirkler og blomstereng blanding, skraldespande, hundelufter plads, info tavler, aktivitetsredskaber, Shelter med bålplads og bordbænkesæt.

Projektets fysiske rammer

I Klippinge by har vi ikke noget samlingssted i naturen, så derfor har borgerforeningen udarbejdet et projekt. I Klippinge by, er der et stort ubrugt grønt areal på ca. 35.000 m2 og et regnvands bassin ud til Bjælkerupvej nr. 150. Arealet har ligget som et ubrugt grønt areal med 2 jord bunker, som nu er blevet omplaceret til en Multi-/kælkebakke. Multi-/Kælkebakken kommer til at danne rammen om den kommende Klippinge Bypark med aktivitetsmuligheder.

Det omfatter projektet

Der søges støtte til at få liv i Klippinge by for borgerne og institutionerne på det store ubrugte grønne areal. Der er ikke noget samlingssted, hvor vi kan mødes og alle har brug for at komme ud og være aktiv i naturen. Arealet vil blive brugt af børnecenteret, plejehjemmet, hundelufter og motionister vi forventer at det vil bliv en ca. 100 personer om dagen. Projektet er udarbejdet, så alle kan komme til at have glæde af området. Om det er små børn, unge og ældre bruger af barnevogne og kørestole, så alle kan færdes på arealet. Vi forventer også, at det kan tiltrække nye borger til byen.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Det er Borgerforeningen som står bag projektet.
Borgerforeningen består af repræsentanter fra byens foreninger.
Foreningen har forskellige udvalg og et af dem er projekt Bypark.
Projektlederen for Byparken er næstformanden i borgerforeningen og formand i en af grundejerforeningerne i byen.
Alle opgaver udføres af frivillige og det er første projekt i den størrelse, hvor vi skal søge om midler til at få op at stå. Sidste projekt var at få fiber til byen og det er kommet. Der bliver oprettet 2 teams af frivillige til renholdning og vedligehold af parken.

Relationen til lokalsamfundet

Det er Stevns Kommune som ejer arealet og Klippinge har fået fuldmagt og by- og landzone tilladelse til at etablere Bypark og vi har også få brugsret dertil.
Vi har afhold borgermøde på arealet, hvor der mødet ca. 70 borger op for at høre om projektet. For at sikre, at der var opbakningen til at gå videre med det. Derudover har vi også fået skriftlige accept fra ca. 30 og institutioner, om at de vil benytte Byparken. Der var også mødt byrådsmedlemmer op, for at høre med. Vi vil informere på infotavler og på medierne, om at give en tilbagemelding om parken og brugen af den.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
  • #1 V. Morthorst skrev: 28-08-2019 16:05:13

    Stevns er i en rivende udbygning, med meget tilflytning spec. i de mindre landsbyer som Klippinge, ikke mindst fordi der udbygges på uddannelsesområdet. Der er ved at blive bygge mangt og meget i Køge, Super sygehus, Campus udvider, Køge havn og idrætsparken i Køge. Stevns er attraktiv for børnefamilier og pendler. Klippinge Borgerforening har lagt et kæmpe arbejde i forstadie på projekt Bypark, kom on, vi skal have et grønt område, som kan benyttes af institutionerne, børn og voksne, hundeluftere, både vinter med kælkebakke og om sommeren som rekreativt område 😊

  • #2 Brian Åkerlund skrev: 30-08-2019 09:06:37

    Vores fb gruppe med cider laver cider og spise æbletræer hvis det kan ha interesse.