KORNINGHUS NYE RAMMER FOR ALLE

Den gode idé

I Korning står vi sammen – og vi tager hånd om hinanden. Men vi mangler et fælles mødested.
Vi har drømmen om at skabe ”Korninghus”, et moderne forsamlingshus, - et multihus for alle borgere i alle aldersgrupper, hvor der gives mulighed for at dyrke mange forskellige interesser.

Vores mål er at skabe nye rammer for inkluderende, ligeværdige stærke fællesskaber i et bæredygtigt byggeri.

Korning er en initiativrig by med et rigt foreningsliv, hvor mange frivillige ildsjæle arbejder ihærdigt på at gøre Korning til et attraktivt bosted.
Projektet er helt klart et ønske fra borgerne.

Projektets fysiske rammer

”Korninghus” får mødelokaler med flexible skillevægge, og vil kunne rumme op til 150 personer. Dermed mulighed for flere interesser på samme tid.
Idrætsdelen vil få 3 badmintonbaner. Desuden etableres et rum, som kan bruges til fitness. Også et borgerønske.

Eneste mødested i dag er idrætsforeningens klublokale på 40 m2 fra 1982. Her afholdes mange af byens mindre møder.
Større møder foregår i dag i skolens gymnastiksal, som har plads til max. 80 personer. Men et sådant arrangement vil altid medføre en aflysning af idrætsforeningens hold, idet salen anvendes af foreningen alle ugens hverdage.

Det omfatter projektet

Projektet omfatter en bygning på 800 m2 fordelt på kultur og idræt med en hal på 3 badmintonbaner, og med 3 flexible mødelokaler, et lokale til fitness, et lokale til lokalarkivet, køkken, omklædningsrum, og toiletter.

Huset bygges sammen med det eksisterende klubhus og bliver derfor en del af det byggede miljø i byen.
De eksisterende omklædningsfaciliteter samt toiletter indgår som en del Korninghus.

Der tænkes et handicapvenligt, grønt byggeri, opvarmet ved vandbåret strålevarme forsynet fra varmepumper. Belysning udført som LED. Flexible løsninger fremtidssikrer huset. Kan udbygges.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

En arbejdsgruppe nedsat af Korning Lokalråd kom med forslag til vedtægter og et samarbejde med Hedensted kommune og med DGI blev indledt.
Stiftende generalforsamling blev afholdt. Den Selvejende Institution Korninghus fik egen bestyrelse med 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Alle frivillige og ulønnede ildsjæle.

Der er en bred vifte af kompetencer i bestyrelsen, som er styringsgruppe for byggeriet.
Alle i bestyrelsen har på forskellig vis tilknytning til foreningerne, skolen, lokalråd og erhvervsliv, og det er planen, at så mange frivillige som muligt inddrages i byggeri og drift.

Relationen til lokalsamfundet

Vi har underskrevne hensigtserklæringer fra Korning skole, Lokalrådet, og alle 10 foreninger og interesseorganisationer i Korning, og Hedensted Kommune bakker skriftligt op om projektet.

Den elektroniske spørgeskema-undersøgelse, foretaget med hjælp fra DGI i 2015, viser den store opbakning til projektet fra byens borgere og foreninger.

Vi vil gerne fremme og styrke de sociale fællesskaber ved at skabe den røde tråd mellem dagpleje, skole og og foreningsliv i Korning.

Lokalarkivet får eget lokale i bygningen og bliver dermed synliggjort med bedre mulighed for at betjene lokalsamfundet.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Tina skrev: 31-05-2019 12:07:24

  Super godt initiativ som vil styrke og fremme fællesskabet i Korning. Gøre landsbyen attraktiv for nuværende og fremtidige beboere i Korning.
  En lille by med stor drivkraft.

 • #2 Jakob skrev: 31-05-2019 21:13:37

  Det ville være så godt at have et sted hvor man kan forsamle flere mennesker til idræt og kulturelle ting et sted. Glæder mig til det bliver virkelighed.

 • #3 Jens pilegaard skrev: 01-06-2019 11:26:51

  Det projekt har været undervejs siden jeg flyttede til byen i midt 80. Det vil løfte hele området og ikke kun byen. Byer omkring, som Hornborg, Flemming og Eriknauer, vil også få stor glæde.
  Jeg glæder mig til at det bliver realiseret, for det vil ske inden længe

 • #4 Poul Christensen skrev: 03-06-2019 20:44:56

  Korning som by, kan ikke undvære et sådan center !! Det vil kunne give byen det løft der skal til

 • #5 Lene skrev: 27-06-2019 23:01:21

  Det lykkes!. Det SKAL det bare. Tak til Connie og Co. 😉

 • #6 Sonja skrev: 12-07-2019 08:53:48

  Et godt initiativ til at bevare lokalhistorien.

 • #7 Karsten skrev: 15-07-2019 16:46:35

  Et lokalarkiv uden eget foreningslokale eksisterer slet ikke, så alene af den grund - at skabe et lokale til lokalarkivet - bør projektet fremmes. Alt det andet styrker jo også projektet.

 • #8 Rikke Weigel Ganderup skrev: 20-07-2019 01:16:24

  I Korning står vi sammen om stort og småt.
  Dette er så klart en af de store ting, og nogle gange er det nødvendigt at række hånden ud og bede større kræfter om hjælp for at nå i mål.
  Vi mangler lige det, der gør at vi kan komme lidt længere, og kan gøre lidt mere for det kulturelle, det kulturelle bredt set. Vi har blandt andet, en lille brætspilsklub der er startet op og nu forsøger at få skabt mere bro mellem unge og ældre, gamle i gårde og nytilflyttere. Det kunne være skønt om det var muligt at få plads til opbevaring af alle vores brætspil samme sted som vi spiller, og ikke skulle fylde bilen med store kasser af spil hver gang. Sådan har vi alle vores små håb for det store samlede puslespil.
  Lad os få Korninghus til at samle alle trådene, håbene og ønskerne for lokalsamfundet og dem omkring os. For her er alle nemlig velkomne.

 • #9 Jeppe Mouritsen skrev: 22-07-2019 10:44:57

  Som bosiddende i Korning har jeg ofte ladet mig imponere af det sammenhold der er i byen når der eks. arrangeres byfest, etableres natursti i engene, renovering og renholdelse af vort gadekær eller andre mindre opgaver som forskønner og samler vores lille by.
  Arbejdet med planlægning og etablering af Korninghus er dog det der imponerer mig mest. En yderst engageret bestyrelse har de sidste 4 år samlet et så stort og anseeligt beløb sammen blandt byens borgere, foreninger og virksomheder, at projektet fortjener den sidste støtte og opbakning der kræves for at byen får sit samlingssted.
  At Hedensted Kommune ligeledes har vist deres opbakning til bestyrelsen og projektet, gør at vi håber at fonde der ønsker at holde liv i landsbyer og landdistrikter ligeledes vil give deres opbakning.
  Styrken i Korninghus er at hele byen samt 10 lokale foreninger står bag - det fortjener opbakning og støtte!

 • #10 Anni Kromann skrev: 01-08-2019 07:54:17

  På Nordskov Mølles vegne ønsker vi Jer held med projekt og ansøgning.

 • #11 Sussi skrev: 08-08-2019 06:13:16

  Super i initiativ 🙂

 • #12 Vibeke skrev: 08-08-2019 14:34:47

  Glæder mig til et fælleshus, hvor vi kan samle skole, idræt, fritid og foreningslivet på tværs. Et sted med plads til gavn for hele byen.

 • #13 Susanne Thaisen skrev: 10-08-2019 15:48:12

  Det vil være rigtig godt for at styrke
  det sociale, i et lille landsbysamfund.

 • #14 Birthe johansen skrev: 11-08-2019 08:06:09

  Det er vigtigt for vores lille lokalsamfund med et fælles samlingssted, til alle de aktiviteter der bliver arrangeret. Korning er et sted hvor der er masser af frivillige i gang hele tiden, derfor har byen brug for støtte for at nå i mål med samlingsstedet .

 • #15 Ilse og Jørn Nissen skrev: 11-08-2019 09:03:43

  Vi er for nylig flyttet til Korning og vil meget gerne blive en del af lokalsamfundet. Det kan gøres i et multihus, som Korninghus skal være. Det er vigtigt for et lille samfund, at der er gode samlingsmuligheder, så alle har lyst til at være med. Det er et fantastisk initiativ fra frivillige i Korning.

 • #16 Lene skrev: 11-08-2019 22:53:02

  Fantastisk projekt til stor gavn for borgere, skole og foreninger i området.

 • #17 Birte Vinther Rasmussen skrev: 12-08-2019 06:37:19

  Vil blive den perfekte ramme om alle byens aktiviteter.

 • #18 Hans Hansen skrev: 13-08-2019 11:28:05

  I Korning har vi næsten alt, hvad man kan forlange af en velfungerende landsby, men én ting mangler, nemlig et center for kultur og idræt. Borgerne - foreningerne og alle de mange ildsjæle fortjener et sådan sted. Korning er en by med stor aktivitet, og et Korninghus vil løfte aktivitetsniveauet endnu mere.

 • #19 Kenth Skipper-Mortensen skrev: 15-08-2019 09:00:30

  Vi glæder os alle til at projektet kan realiseres. Korninghus vil give os et godt samlings punkt. Det savner vi virkelig i Korning.

 • #20 Claus Hellesøe skrev: 16-08-2019 11:48:48

  Der er lige nu kun en gymnastiksal som bruges til alt fra badminton til fastelavn. Der mangler virkelig et sted hvor det er muligt at dyrke noget indendørs sport og hvor man kan samles til diverse arrangementer uden man skal sidde oven på hinanden.

 • #21 Lone Jakobsen skrev: 16-08-2019 12:18:25

  En hus til fællesskab og gode oplevelser for Kornings borgere i alle aldre.

 • #22 Lotte skrev: 16-08-2019 15:39:44

  Det bliver fedt med en god volleyballkamp, hvor vi ikke skal bruge væggene som bander.

 • #23 Kurt Hasager Jensen skrev: 17-08-2019 01:01:30

  Jeg synes at det er en fed ide, der gør Korning til et bedre sted

 • #24 Lotte skrev: 19-08-2019 19:36:20

  Fællesskabet er ikke til at tage fejl af i Korning. Der er vilje og visioner, og det er tydeligt, at man hepper på hinanden. Jeg havde fornøjelsen af at være gæst i byen i aften, og jeg kan mærke, at Korninghus kan blive det helt rigtige knudepunkt for alle Kornings skønne folk. Jeg krydser fingre for projektet!

 • #25 Kirsten Risbjerg skrev: 19-08-2019 19:38:22

  Korning er en meget aktiv landsby med et stærkt fællesskab, som vil blive understøttet af nye rammer i Korninghus.

 • #26 Inge Skov skrev: 19-08-2019 19:56:50

  Super godt initiativ👍

 • #27 Sigrid skrev: 20-08-2019 13:19:59

  Jeg støtter op Korning projektet.

 • #28 Jette Christoffersen skrev: 23-08-2019 18:01:46

  Det ville være så godt for korning by at få vores Korninghus til byen

 • #29 Lea skrev: 28-08-2019 23:22:13

  Korning fortjener et sted som dette, hvor de kan samles om alle de fælles ting, som de i forvejen er så gode til at lave! Jeg ville ønske, der havde været et sted som dette, da jeg var barn. Nu håber og tror jeg, det kan blive en realitet, og at mine børn kommer til at bruge det i løbet af deres barn- og ungdom.

 • #30 Dorte Pedersen skrev: 29-08-2019 06:06:04

  Korninghus er af stor betydning for vores lille lokal samfund. Mulighederne for idræts- og generelt fritidstilbud vil blive væsentligt forbedret, samtidig med at vi vil få et sted at afholde arrangementer der styrker sammenholdet og fællesskabet i byen.

 • #31 Margit Jensen skrev: 29-08-2019 06:17:03

  Det vil være et godt samling punkt for byen. samt de nærliggende byer

 • #32 Hansen skrev: 29-08-2019 06:18:33

  Dette projekt viser endnu engang hvad byens borgere står for. Initiativ og ønsker, vi kan og
  Vi gør. I alle de år jeg har boet i byen har, er der været en stor gruppe af frivillige og mange foreninger. De/vi skal også gerne lykkedes med dette store projekt, så vi stadig kan være en tiltrækkende by for tilflyttere og os alle på tværs af interesser.

 • #33 Bent Sørensen skrev: 29-08-2019 06:52:45

  Et meget spændende projekt, som vil give hele området et fantastisk mødested, til alle de aktiviteter der er gang i der.

 • #34 Lone Christiansen skrev: 29-08-2019 07:07:13

  Det hule være så godt for vores lille samfund at have et sted hvor man kan samles

 • #35 Louise skrev: 29-08-2019 07:37:05

  Håber det snart bliver realiseret, da det vil give meget mere liv og være et skridt på vejen for at de små byer ikke bliver helt affolket.

 • #36 Jette Michelsen skrev: 29-08-2019 08:12:45

  Korning er et helt unikt sted ,hvor der er så skønne børn og unge der fortjener et godt sted at være

 • #37 Anne Sørensen skrev: 29-08-2019 08:21:56

  Et projekt som dette vil have stor betydning for en lille landsby som korning. Ikke blot i forhold til byens alsidige foreningsliv, men også for de muligheder, dagpleje, børnehave, SFO og skole kan byde byens børn.
  Sidst men ikke mindst vil et sådan projekt understøtte den spirende vækst og tilflytning vi er begyndt at se i byen

 • #38 Bettina skrev: 29-08-2019 12:35:50

  Super godt projekt som vil gavne byen helt enormt meget

 • #39 Birthe Petersen skrev: 29-08-2019 18:41:18

  Håber det må lykkes for jer.

 • #40 Line skrev: 29-08-2019 21:53:48

  Korning er ikke bare en landsby det er et samfund af hjælpsomme dejlige mennesker som støtter op om hinanden og byen. Det skaber mange smukke oplevelser og initiativer som forskønner og giver liv. Vi er mange der er vokset op i byen og kommer tilbage igen og igen, en del flytter sågar tilbage, for det er ikke mange steder der er som Korning.

 • #41 Hans skrev: 29-08-2019 21:55:39

  Håber projektet bliver realiseret, da det vil give meget mere liv og være et skridt på vejen for at de små byer ikke bliver helt affolket.

 • #42 Peter skrev: 29-08-2019 21:58:25

  Korninghun vil ikke bare være en bygning, men en mulighed for at dyrke fællesskab og gode oplevelser for Kornings borgere i alle aldre. Det er vigtigt

 • #43 Camilla skrev: 29-08-2019 22:41:32

  Det vil give byen og omegnen et naturligt samlingssted, som helt sikkert vil blive brugt rigtigt meget.

 • #44 Korning Lokalhistorisk Forening skrev: 02-09-2019 00:49:22

  Korning Lokalhistorisk Forening har i mange år haft meget trange kår til arkivalierne og til registrering af disse. Vi glæder os til blive en del af Korninghus, så vi kan byde ind med gode udstillinger og andre kulturelle tilbud til borgerne.

 • #45 Sanni Dohn Svendsen skrev: 02-09-2019 18:25:11

  Jeg glæder mig til Korninghus bliver bygget

 • #46 Phillip Højer skrev: 05-09-2019 21:05:19

  Forbedrer fælleskabet

 • #47 Jette Højer skrev: 05-09-2019 21:08:28

  Super fint projekt. Håber så meget at det lykkedes. Det vil styrke sammenholdet og byen

 • #48 Fie skrev: 12-09-2019 14:08:16

  Jeg glæder mig til at få Korninghus bygget til glæde for os alle i Korning.
  Huset vil styrke og udvikle fællesskabet i byen. Og det vil blive virkelig godt at få lokalarkivet placeret i Korninghus.
  Korning Lokalhistoriske Forening vil derved få gode rammer til at bevare lokalhistorien og styrke kulturlivet i byen.

 • #49 Korning Borgerforening skrev: 12-09-2019 18:50:05

  Korninghus bliver ikke “bare” endnu en sportshal. Det bliver rammen om foreningslivet i vores meget aktive lokalsamfund.
  For borgerforeningen vil det være det oplagte sted til møder og afholdelse af vores arrangementer. Det vil være her, vi kan opbevare vore forskellige remedier og dermed lette det meget store arbejde der lægges i foreningen.

 • #50 Fridtjof Stidsen skrev: 12-09-2019 19:12:08

  Korninghus vil et super sted at kunne samles. Til sport og arrangementer på tværs af det rige foreningsliv i byen. Ligeledes arrangementer kirken indbyder til.

 • #51 Thomas skrev: 12-09-2019 21:14:49

  Hvis der er noget, en by som Korning mangler, så er det at dette projekt lykkedes
  Det vil betyde utrolig meget for en så aktiv by, at have et samlingssted, som kan udvikle det i forvejen gode fælleskab.
  Og ikke mindst vil det gøre byen mere attraktiv for tilflyttere samt gøre det til et sted man bliver, for allerede bosatte familier.

 • #52 Bent Sørensen skrev: 12-09-2019 22:15:52

  Korning fortjener et nyt samlingssted, både for unge og ældre

 • #53 Bente Pedersen skrev: 13-09-2019 08:43:51

  Jeg ser frem til at vi kan få et mødested, hvor vi kan samles til mange forskellige aktiviteter. Skolens gymnastiksal er for lille.

 • #54 Korning Skole skrev: 13-09-2019 10:14:09

  På Korning skole og i Landsbyhaven følger vi med stor interesse processen omkring etableringen af Korninghus. Vi har et tæt og godt samarbejde med bestyrelsen i Korninghus.
  På samtlige skolebestyrelsesmøder er der altid et punkt, der handler om nyt fra processen omkring etableringen af Korninghus, og hvordan vi kan bidrage til realisering af Korninghus. Dette sker netop i et godt samarbejde med foreningslivet og bestyrelsen for Korninghus.
  Vi deltager naturligvis i samtlige borgermøder og andre invitationer, der handler om at fremme processen med etablering af Korninghus.
  Bevægelse og fysisk aktivitet er både i børnehave og skole et særdeles stort aktivt i børns udvikling både fysisk, motorisk, socialt og kognitivt. Jo mere bevægelse jo større chance for den gode personlige udvikling og skabelse af stærke fællesskaber. Fællesskaber der inkluderer alle.
  Jo bedre fysiske rammer vi tilbyder børn og voksne i forhold til at realisere dette året rundt des bedre muligheder giver det at skabe de optimale rammer for børnenes trivsel og læring.
  Vi ser med største glæde og forventning frem til at ”Korninghus” bliver etableret så ovenstående netop kan blive en optimeret mulighed for både børnene og de voksne i Landsbyhaven og Skolen.
  Dette vil fremme det sunde liv og give gode vaner i hverdagen for både børn og voksne.
  Vi glæder os så meget til Korninghus er en realitet. • #55 Tove Deleuran Skytt skrev: 13-09-2019 10:24:57

  Korninghus vil blive til en realitet herligt at opleve hvordan hele landsbysamfundet forstår at være hinandens bedste styrke og forudsætning i et samarbejde om at opbygge Korninghus

 • #56 Korning lokalråd skrev: 13-09-2019 20:21:43

  Lokalrådet støtter op om etablering af Korninghus. Huset og dets virke vil være et stort aktiv og helt sikkert være med til at endnu flere bosætter sig i byen.

 • #57 Annegrethe Stidsen skrev: 13-09-2019 20:25:12

  Fint med Korninghus.

 • #58 Korning Idrætsforening skrev: 14-09-2019 14:50:45

  Korning idrætsforening mangler i høj grad indendørs faciliteter til badminton, volleyball, børnefodbold og gymnastik. Vi har i øjeblikket kun en lille gymnastiksal, på størrelse med en badminton bane og meget lav til loftet. Vi lejer i øjeblikket badmintonbaner i andre haller.
  Vi er meget begrænset af størrelsen på den nuværende gymnastiksal. Vi har hold med gymnastik, fodbold og volleyball, men vi må hele tiden gå på kompromis med aktiviteterne på holdene på grund af for lidt plads. Ved at få Korninghus vil vi kunne gøre aktiviteterne mere attraktive og forøge antallet af medlemmer i foreningen.
  Vi har flere udendørs fodbold som bruger vores klubhus, yderligere er der stor efterspørgsel på at låne klubhuset fra de forskellige foreninger i byen. Desuden ved vi der er stor efterspørgsel på et samlingssted for byen, også til private fester.

 • #59 Lind Vestergaard Nielsen skrev: 14-09-2019 15:18:04

  Som aktiv idrætsudøver mangler vi i høj grad en større sal til badminton, fodbold, Volleyball og gymnastik. Desuden mangler vi et større samlingssted til alle vores foreninger i byen, arrangementer mm. Håber også Korninghus vil kunne bruges til private begivenheder. Jeg støtter 100 procent Korninghus og ved at det vil give et stort løft til hele byen og omegn.

 • #60 Kirsten Frovin Jørgensen skrev: 15-09-2019 13:31:12

  Ønsker jer alt muligt held og lykke med projektet 👍

 • #61 Fam. Jensen skrev: 15-09-2019 13:41:27

  Vi er en familie på 4, vi ser helt klart Korninghus som en gevinst for hele Korning.
  Byen har brug for bedre idræts faciliteter.
  Byen har brug for et samlingssted til alle vores foreninger.
  Byen har brug for et samlingssted til vores unge mennesker.
  Byen har brug for et sted vi kan mødes til kulturelle indslag.
  Vi bakker 100% op om Korninghus

 • #62 Bjarne Jakobsen skrev: 15-09-2019 16:36:27

  Korning er en by med mange foreninger. Og by mangler et fældes samlingspunkt, for alle de forskellige tiltag, der er I de forskellige foreninger.
  For eksempel må badminton klubben leje sig ind ved andre klubber/haller for at kunne spille. Og ander foreninger mangler mødelokaler.
  Så derfor kunne det være en stor fordel, for byens foreninger og hele byens udvikling, at få et multihus, til gavn for alle.
  Mvh. Bjarne Jakobsen

 • #63 Karen Birthe skrev: 15-09-2019 19:53:55

  Det kunne være fantastisk at få et sted, hvor der er plads til både møder, fællesspisning og andre aktiviteter. Det mangler vi i de forskellige foreninger, men også ud fra kirken, børneklub/teenklub og missionshus. Her mangler vi et sted med muligheder for at samles i større grupper. Håber det lykkes !

 • #64 Connie skrev: 15-09-2019 23:35:16

  Korning har gang på gang vist, at vi kan meget, når vi står sammen.
  Nu gælder det om at skabe nye rammer for fællesskaber i form af et hus, hvor vi alle kan komme og dyrke vores interesser.
  Korning tænker i udvikling og ikke afvikling. Der er godt gang i byggeriet nu, og derfor er det et ønske, at Korninghus bliver bygget, så det i fremtiden vil kunne udbygges uden større problemer.
  Det har været et stort ønske i mange år, og nu skal det hus bygges til glæde og gavn for os alle.

 • #65 Martin Therkelsen skrev: 16-09-2019 10:12:49

  Det bliver helt fantastisk for vores lille samfund hvis det kan Lykkes med det for der er virkelig brug for bedre rammer til det store foreningsliv vi har i vores by

 • #66 P. Nielsen skrev: 16-09-2019 12:08:19

  Et vigtigt project for at fastholde og øge en positiv udvikling af vort gode lokalsamfund.