KORNINGHUS NYE RAMMER FOR ALLE

Den gode idé

I Korning står vi sammen – og vi tager hånd om hinanden. Men vi mangler et fælles mødested.
Vi har drømmen om at skabe ”Korninghus”, et moderne forsamlingshus, - et multihus for alle borgere i alle aldersgrupper, hvor der gives mulighed for at dyrke mange forskellige interesser.

Vores mål er at skabe nye rammer for inkluderende, ligeværdige stærke fællesskaber i et bæredygtigt byggeri.

Korning er en initiativrig by med et rigt foreningsliv, hvor mange frivillige ildsjæle arbejder ihærdigt på at gøre Korning til et attraktivt bosted.
Projektet er helt klart et ønske fra borgerne.

Projektets fysiske rammer

”Korninghus” får mødelokaler med flexible skillevægge, og vil kunne rumme op til 150 personer. Dermed mulighed for flere interesser på samme tid.
Idrætsdelen vil få 3 badmintonbaner. Desuden etableres et rum, som kan bruges til fitness. Også et borgerønske.

Eneste mødested i dag er idrætsforeningens klublokale på 40 m2 fra 1982. Her afholdes mange af byens mindre møder.
Større møder foregår i dag i skolens gymnastiksal, som har plads til max. 80 personer. Men et sådant arrangement vil altid medføre en aflysning af idrætsforeningens hold, idet salen anvendes af foreningen alle ugens hverdage.

Det omfatter projektet

Projektet omfatter en bygning på 800 m2 fordelt på kultur og idræt med en hal på 3 badmintonbaner, og med 3 flexible mødelokaler, et lokale til fitness, et lokale til lokalarkivet, køkken, omklædningsrum, og toiletter.

Huset bygges sammen med det eksisterende klubhus og bliver derfor en del af det byggede miljø i byen.
De eksisterende omklædningsfaciliteter samt toiletter indgår som en del Korninghus.

Der tænkes et handicapvenligt, grønt byggeri, opvarmet ved vandbåret strålevarme forsynet fra varmepumper. Belysning udført som LED. Flexible løsninger fremtidssikrer huset.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

En arbejdsgruppe nedsat af Korning Lokalråd kom med forslag til vedtægter og et samarbejde med Hedensted kommune og med DGI blev indledt.
Stiftende generalforsamling blev afholdt. Den Selvejende Institution Korninghus fik egen bestyrelse med 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Alle frivillige og ulønnede ildsjæle.

Der er en bred vifte af kompetencer i bestyrelsen, som er styringsgruppe for byggeriet.
Alle i bestyrelsen har på forskellig vis tilknytning til foreningerne, skolen, lokalråd og erhvervsliv, og det er planen, at så mange frivillige som muligt inddrages i byggeri og drift.

Relationen til lokalsamfundet

Vi har underskrevne hensigtserklæringer fra Korning skole, Lokalrådet, og alle 10 foreninger og interesseorganisationer i Korning, og Hedensted Kommune bakker skriftligt op om projektet.

Den elektroniske spørgeskema-undersøgelse, foretaget med hjælp fra DGI i 2015, viser den store opbakning til projektet fra byens borgere og foreninger.

Vi vil gerne fremme og styrke de sociale fællesskaber ved at skabe den røde tråd mellem dagpleje, skole og og foreningsliv i Korning.

Lokalarkivet får eget lokale i bygningen og bliver dermed synliggjort med bedre mulighed for at betjene lokalsamfundet.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Tina skrev: 31-05-2019 12:07:24

  Super godt initiativ som vil styrke og fremme fællesskabet i Korning. Gøre landsbyen attraktiv for nuværende og fremtidige beboere i Korning.
  En lille by med stor drivkraft.

 • #2 Jakob skrev: 31-05-2019 21:13:37

  Det ville være så godt at have et sted hvor man kan forsamle flere mennesker til idræt og kulturelle ting et sted. Glæder mig til det bliver virkelighed.

 • #3 Jens pilegaard skrev: 01-06-2019 11:26:51

  Det projekt har været undervejs siden jeg flyttede til byen i midt 80. Det vil løfte hele området og ikke kun byen. Byer omkring, som Hornborg, Flemming og Eriknauer, vil også få stor glæde.
  Jeg glæder mig til at det bliver realiseret, for det vil ske inden længe

 • #4 Poul Christensen skrev: 03-06-2019 20:44:56

  Korning som by, kan ikke undvære et sådan center !! Det vil kunne give byen det løft der skal til

 • #5 Lene skrev: 27-06-2019 23:01:21

  Det lykkes!. Det SKAL det bare. Tak til Connie og Co. 😉

 • #6 Sonja skrev: 12-07-2019 08:53:48

  Et godt initiativ til at bevare lokalhistorien.

 • #7 Karsten skrev: 15-07-2019 16:46:35

  Et lokalarkiv uden eget foreningslokale eksisterer slet ikke, så alene af den grund - at skabe et lokale til lokalarkivet - bør projektet fremmes. Alt det andet styrker jo også projektet.