Kystkulturelt Støttepunkt - Geopark

Den gode idé

Danmarks landskab er formet af den seneste istid Weichel, hvor isen medbragte jord/sten og hvor smeltevandet skabte vores bælter, søer og det bakkede landskab. Dette ses specielt på Dyreborg med Knolden, Noret og øerne. For 7000 år siden var klimaet varmt som i vore dages Sydeuropa. Kystlinjen gik dengang 500 meter længere ude og her er en stenalderboplads fundet 2,5 meter under vandet. Hele Horne Land er præget af stendysser og gamle stendiger anvendt for husdyrbrug ved siden af fiskeriet. Nye blå aktiviteter og kultursporenes rigdom ønsker vi at formidle gennem et levendegørende støttepunkt.

Projektets fysiske rammer

Støttepunktet etableres i Dyreborgs nedlagte Bådebyggeri på 110 m2.

Der tilbygges 40 m2 køkken og toiletter.

Den gamle værkstedsbygning er placeret i 1. række med strandgrund og udsigt over indsejlingen til Faaborg og ligger dermed centralt i "Geopark Det Sydfynske Øhav", som indgår i det danske UNESCO-arbejde om optagelse som Global Geopark.

Parkeringspladser er til rådighed på grunden.

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af den tidligere erhvervsbygning samt tilladelse for tilbygning og etablering af en offentlig tilgængelig fælles aktivitetsbro er givet af Faaborg-Midtfyn Kommune.

Det omfatter projektet

Realdania Underværker ansøges vedr. bygningsmæssige ændringer:
Bådeværkstedet ombygges til kystkulturelt formidlingslokale & café med faciliteter for kreativt arbejdsfællesskab, workshops, kurser og udstillinger.
Køkken og toiletter tilbygges.

I projektet indgår desuden:

40 meter pælebro.
Sauna
Shelter
Skur for udstyr
Kajakker
SUP´s
Snorkel- og dykkerudstyr
Krible-krable-pakker for børn
Vildmarksbad

Projektdele støttes af:

LAG-SØM
Nordea Fonden
Lokale- og Anlægsfonden
Øernes Kunstfond
Friluftsrådet
Landdistriktspuljen

VIGTIGT: Ansøgt restfinansiering mangler før projektet kan realiseres.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Projektet er organiseret i en frivillig forening: "Bådebyggeriet".
Alle kan blive medlem og opstille til valg på generalforsamlingen.
Drift og vedligeholdelse sikres gennem lønsomhed og medlemsbetalinger. Alle lokale borgere og turister kan få adgang til faciliteter og udstyr. Herudover vil Bådebyggeriet og de øvrige foreninger i Dyreborg få uddannet nogle folk, afholde events og arrangementer, som sigter mod formidling af den kystkulturelle historie i samspil med implementering af de mange nye aktivitetsmuligheder i området.

Relationen til lokalsamfundet

Projektet vil føre til samskabelse og øget livskvalitet gennem udvikling af nye fælleskabsformer. Det indeholder et bredt formidlingssamarbejde mellem alle byens foreninger, herunder: Dyreborg Motion, den frivillige købmandsbutik Provianten, Dyreborg Kulturhus, Dyreborg Beboerforening, grundejerforening for sommerhusområdet ved Drejet/Knold, kunstnere og kreative ildsjæle samt kommunen. Vi vil desuden etablere et samarbejde med de lokale skoler, institutioner og turismeerhvervene således kendskabet til kystkulturhistorien, øhavet, det unikke landskab og de nye faciliteter udbredes mest muligt.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Anni Kromann skrev: 01-08-2019 07:59:36

  På Nordskov Mølles vegne, ønsker vi Jer held med projekt og ansøgning.

 • #2 Flemming kusk skrev: 03-09-2019 11:20:03

  Et super godt projekt, der åbner op for at alle kan få en unik oplevelse på Dyreborg.
  Sublim natur i balance med projekt Bådebyggeriet mål.

 • #3 Mette Jacobsen skrev: 03-09-2019 12:27:24

  Fantastisk projekt til at udvikle og understøtte Dyreborg som en kulturperle med natur, fysisk aktivitet og sociale relationer for lokale og turister. Matcher og supplerer områdets andre aktiviteter.

 • #4 Sanne skrev: 03-09-2019 12:33:22

  Smukt, smukt område og rigtig spændende initiativ

 • #5 Marianne Egelund skrev: 03-09-2019 19:37:05

  Et helt unikt forsøg på at give et tidligere bådebyggeri liv på en måde der gavner hele det omkringliggende samfund og som kan skabe samling på de muligheder, der naturligt gives ved havet og stranden. En meget vigtig brik i området.

 • #6 Frank Rasmussen skrev: 04-09-2019 17:23:12

  Det lyder spændende og et meget fint projekt.

 • #7 Jørgen Vesterdal Jørgensen skrev: 05-09-2019 10:47:45

  Vor familie har ferieret i Dyreborg i mere end 70 år og har stadig sommerhus inde i land 300-400 m fra "bådebyggeriet". Vi er 3 generationer, i alt 10 personer, som i udhuset opbevarer vort omfattende udstyr til vandsport (2 kajakker, gummibåd med påhængsmotor, stand-up paddleboard, o.s.v.). Vi støtter helhjertet projektet, som for os vil betyde, at "grejet" bekvemt - og kystnært - vil kunne bruges i Dyreborgs gode, sociale fællesskab.

 • #8 Jes Kroman skrev: 05-09-2019 11:05:41

  Det er rigtigt godt med initiativer, der kan skabe gang i væksten herude.
  Vi skal have skabt liv, der kan tiltrække unge familier. Dyreborg er på mange måder et kraftcentrum, men dette vil gøre det endnu bedre.

 • #9 Gunnar Nielsen skrev: 05-09-2019 11:07:43

  Et fantastisk projekt til udbygning af det sociale liv på Dyreborg

 • #10 Lisbeth Rasmussen skrev: 05-09-2019 11:28:16

  Fantastisk projekt som vi glæder os til bliver virkelighed

 • #11 Stig Bang-Mortensen skrev: 05-09-2019 13:48:16

  God fornøjelse

 • #12 Bodil Kasch skrev: 05-09-2019 19:54:49

  Skønt projekt der bare skal blive til noget 👍

 • #13 Ulla Nielsen skrev: 05-09-2019 20:55:57

  Det er et fantastisk projekt, og de er bare så seje ude i Dyreborg.

 • #14 Maj skrev: 06-09-2019 09:01:07

  Det er da et fantastisk projekt. Held og lykke

 • #15 Mie Busch skrev: 06-09-2019 17:09:00

  meget spændende projekt, som styrker sammenhold i det attraktive Dyreborg

 • #16 Inge og Jens Traberg skrev: 12-09-2019 10:21:02

  Et fantastisk spændende og godt projekt for børn og voksne - og for Dyreborg.

 • #17 Mie Busch skrev: 12-09-2019 14:25:40

  Stort flot projekt til gavn for både Dyreborg, turister og Faaborg-Midtfyn Kommune -

 • #18 Anne Marie Dahler skrev: 15-09-2019 08:20:19

  Vigtigt projekt - og med beliggenhed i hjertet af det Sydfynske Øhav, kan 'Bådebyggeriet' blive til et centralt adgangspunkt itil Øhavets ressourcer for både børn og voksne.