Kystkulturelt Støttepunkt

Den gode idé

Danmarks landskab er formet af den seneste istid Weichel, hvor isen medbragte jord/sten og hvor smeltevandet skabte vores bælter, søer og det bakkede landskab. Dette ses specielt på Dyreborg med Knolden, Noret og øerne. For 7000 år siden var klimaet imidlertid varmt som i vore dages Sydeuropa. Kystlinjen gik dengang 500 meter længere ude og her er en stenalderboplads fundet 2,5 meter under vandet. Hele Horne Land er præget af stendyser og gamle stendiger anvendt for husdyrbrug ved siden af fiskeriet. Kultursporenes rigdom ønsker vi at formidle gennem etablering af et kystkulturelt støttepunkt.

Projektets fysiske rammer

Støttepunktet etableres i Dyreborgs nedlagte Bådebyggeri på 110 m2.

Der tilbygges 40 m2 køkken og toiletter.

Bygningen er placeret i 1. række med udsigt over indsejlingen til Faaborg.

Parkeringspladser er til rådighed på grunden.

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af den tidligere erhvervsbygning samt tilladelse til etablering af en offentlig tilgængelig fælles aktivitetsbro er givet af Faaborg-Midtfyn Kommune.

Det omfatter projektet

Realdania Underværker ansøges vedr. bygningsmæssige ændringer:
Bådeværkstedet ombygges til kystkulturelt formidlingslokale & café.
Køkken og toiletter tilbygges.
Indskudt etage indrettes for kreativt arbejdsfællesskab, workshops, kurser og udstillinger.

I projektet indgår desuden:

40 meter pælebro.
Sauna
Shelter
Skur for udstyr
Kajakker
SUP´s
Snorkel- og dykkerudstyr
Krible-krable-pakker for børn
Vildmarksbad

Projektet støttes af:

LAG-SØM
Nordea Fonden
Lokale- og Anlægsfonden
Øernes Kunstfond
Friluftsrådet
Landdistriktspuljen

Ansøgt restfinansiering mangler før projektet kan gennemføres.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Projektet er organiseret i en frivillig forening: "Bådebyggeriet".
Alle kan blive medlem og opstille til valg på generalforsamlingen.
Drift og vedligeholdelse sikres gennem lønsomhed og medlemsbetalinger. Alle borgere, de besøgende på havnen, sommerhus- og campinggæster m.fl. kan få adgang til faciliteter og udstyr. Herudover vil Bådebyggeriet og de øvrige foreninger i Dyreborg få uddannet nogle folk, afholde events og arrangementer, som sigter mod formidling af den kystkulturelle historie i samspil med implementering af de nye aktivitetsmuligheder i området.

Relationen til lokalsamfundet

Projektet er et samarbejde mellem Dyreborg Havn, Dyreborg Motion, den frivillige købmandsbutik "Provianten", Dyreborg Kulturhus, Dyreborg Beboerforening, grundejerforening for sommerhusområdet ved Drejet/Knold, kunstnere og kreative ildsjæle samt kommunen. Vi vil desuden etablere et samarbejde med de lokale skoler, institutioner og turismeerhvervene således kendskabet til kystkulturhistorien og det unikke landskab udbredes mest muligt.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet