MÆTVÆRK - Fællesskabshus i Sorø

Den gode idé

Mætværk er stedet, hvor forskellige mennesker er sammen om at lave god og billig mad og nyde maden sammen. Ingen behøver at spise alene, når Mætværk inviterer indenfor.
Mætværk er frihed til samvær og fællesskab, og fællesskabet underbygges af sang, musik og andre fælles aktiviteter.
Mætværk drives af frivillige borgere; de fleste er borgere med overskud, andre er mere tilbageholdende. En blanding, der fungerer godt, når alle skal have glæde og udbytte af fællesskabet.
Maden er det vi samles om i Mætværk. Når vi lytter til andres historier, tør vi fortælle vores egen. Mætværk skaber netværk.

Projektets fysiske rammer

Mætværk holder til i et stort gammelt kedelhus med tilhørende sidebygning fra det tidligere Sorø Sygehus. Lokalerne lejes af Sorø kommune og hører til ”Center for Psykiatri og Handicap”. Centret giver midlertidigt Mætværk adgang til et mindre køkken og andre servicerum.
Kedelhuset og sidebygningen er u-isolerede, har ingen varmeinstallationer, vinduerne er gamle med enkeltlagsruder og adgangsforholdene er mangelfulde.
Bygningen kan rumme 40 - 60 spisende gæster og lidt flere på stolerækker.
Udearealerne kan indrettes til en grøn gårdhave med drivhus, højbede og spiseplads.

Det omfatter projektet

I den bestående bygningsmasse nyindrettes et produktionskøkken og toiletter.
Bygningens ydermure, loft og gulv isoleres til en høj standard, så energiforbruget minimeres.
Vinduer udskiftes eller opgraderes med termoruder og energiglas.
Nye radiatorer tilsluttes eksisterende fjernvarme-stikrør.
Adgangsforholdene forbedres, herunder ved etablering af to flugtveje til det fri.
Projektet gennemføres under hensyntagen til en eventuel senere energieffektivisering ved installering af solceller og/eller varmepumpe. Opsamling af regnvand til toiletskyl kan være et andet bæredygtigt tiltag.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Projektet gennemføres i samarbejde med kommunen, der står for kvalitetssikring af projektet og byggestyringen. Det mulige vil vi udføre ved frivilligt arbejde. At udføre et stykke arbejde sammen er en vigtig del af fællesskabet. Det giver ejerskab til de fysiske rammer.
Mætværk samarbejder med forsamlingshuse og andre frivillige organisationer, når samarbejdet involverer mad, spisning og fællesskab.
Mætværk er som forening en åben organisation med offentlige kaffemøder, fællesspisning og afprøvning af spontane initiativer. Mætværk har gode erfaringer med involvering af forskellige frivillige.

Relationen til lokalsamfundet

Mætværk ligger centralt i Sorø by, tæt på busterminal, rådhus og sundhedscenter.
Mætværk har sit udspring i social opmærksomhed på samfundets udsatte og ensomme mennesker.
Mætværks fællesskabende virkefelt hører ikke hjemme i offentlig regi, og kan ikke dækkes af markedsøkonomiske virksomheder.
Mætværk er et fællesskab for mennesker og familier, der hverken har mulighed for at søge fællesskabet på cafeer og restauranter eller i en stor familie eller vennekreds.
Mætværk agerer i et samspil med offentlige institutioner, erhvervsliv og foreninger. Mætværk samler lokalsamfundets hjørner.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Bitten Christensen skrev: 30-07-2019 15:33:46

  Jeg støtter

 • #2 Anni Kromann skrev: 01-08-2019 08:33:59

  På Nordskov Mølles vegne, ønsker vi Jer held med projekt og ansøgning.

 • #3 Helene Vadsten skrev: 15-08-2019 20:39:53

  Et spændende og energisk projekt, som bringer folk sammen på tværs af alder og samfundslag.

 • #4 Helle Cundell skrev: 15-08-2019 22:23:34

  God stemning, dejlig mad. @

 • #5 Irene Bendtsen skrev: 17-08-2019 09:24:49

  Jeg har oplevet Mætværk som et netværks- og håbopbyggende sted. Borgerne har selv opbygget og indrettet stedet og alle kommer med små som store bidrag lige fra at lave kaffe til at bygge bardisk med musik og funktionsdueligt midlertidigt køkken. I Mætværk er hjertevarme og plads til alle og jeg er kæmpe fan . Midler fra Underværker vil være et kæmpe skridt på vejen til mere konkret samskabelse mellem borgere, forening og kommunen. Mætværk rummer de helbredende elementer, der ligger i sammen at skabe de bedste fælles løsninger mod ensomhed og udsathed.