Maritime faciliteter, Kammerslusen

Den gode idé

Da Vadehavet har status som Nationalpark og Verdens arv, har Esbjerg Kommune udarbejdet et oplæg til en udviklingsplan for området. I dag besøges Kammerslusen af mange, men rummer potentiale for en langt større formidling om fuglelivet i Vadehavet og langs Ribe Å, Kammerslusens betydning for sejladsen til Ribe, historierne om stormfloder og om de begyndende klimaforandringers betydning for området. Området kan blive til et formidlings-, undervisnings- og oplevelses sted. Med baggrund heri, vil Ribe Sejlklub bidrage med en ny bådebro og et Fælleshus, så ovenstående aktiviteter gerne realiseres.

Projektets fysiske rammer

Ved Ribe Kammersluse, ”Porten til Vadehavet”, etablerer Ribe Sejlklub en ny bådebro og opfører nyt Fælleshus til erstatning for det eksisterende.
”Porten til Vadehavet” er kendetegn for et fysisk sted, hvor man kan opleve Vadehavet som Nationalpark og Verdens arv.
Bådebro og Fælleshuset kan bruges af mange. Det gælder både almenvellet, vores egne medlemmer, gæstesejlere, rutebåd fra Ribe, Nationalparkens båd, roklubber, cyklister, almindelige besøgende og turister.
Fælleshuset vil også kunne bruges af skoleklasser, børnehaver og andre i forbindelse med ekskursioner i Kammersluseområdet

Det omfatter projektet

Der etableres ca. 540 m flydebro, tilpasset områdets natur. Broen skal bruges af rutebåden, Nationalparkens Skib, Ribe Roklub, gæster samt Ribe Sejlklub. Broen vil blive udstyret med i alt 15 el standere med lys og vandudtag. Broens overflade bliver af lærketræ, og den bliver 2,5 m. bred. Bro og adgangsvejen bliver handicapvenlige, så alle kan komme på ”havnen”.
Fælleshuset bliver 75 m2. og består af et fællesrum, handicaptoilet og bad, 2 toiletter og et sejlerkøkken. Herudover er der en 102 m2. terrasse, hvoraf 36 m2. er overdækket. Fælleshuset og adgangsveje indrettes også handikapvenlig.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Projektorganisationen består af erfarne medlemmer fra Ribe Sejlklub. Ribe Roklub, rutebåden og Nationalpark Vadehavet vil blive inddraget i det omfang, det bliver nødvendigt. Herudover vil der være et tæt samarbejde med Esbjerg Kommunes tekniske forvaltning.
Af faglige kompetencer er der både håndværksmæssige og akademiske. Projektlederen er formanden for Ribe Sejlklub. Projektering, levering og montering af anlæg vil blive udført af firmaer og egne klubmedlemmer. Ved demontering af eksisterende slidte broer, hus o.l. samt ved montering af nye flydebroer, vil foreningens medlemmer være med.

Relationen til lokalsamfundet

Til realisering af Esbjerg Kommunes udviklingsplan for området er de aktive medspillere, Nationalparken Vadehavet, Ribe Roklub, Restaurant Kammerslusen, ”Hytterne langs Kanalstien” og Ribe Sejlklub.
Ribeområdet er i de senere år begunstiget med attraktioner, der tiltrækker mange mennesker; bla. Ribe Vikingcenter, Domkirkepladsen og Vadehavs-centret.
Kammerslusen vil med projektet ”Porten til Vadehavet” forhåbentlig blive en yderligere attraktion på højt niveau, hvor ”Havnen” også vil være med til at gøre stedet interessant.
Til projektet har vi fået 7 interessetilkendegivelser (vedhæftet).

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Jørn Bonnichsen skrev: 13-06-2019 21:38:56

  Husk nu og få etableret et godt slæbested samtidig

 • #2 Anders Schau skrev: 14-06-2019 07:32:16

  Ser rigtig professionel ud og vil en kæmpe gevinst for området. Så mangler der kun en rampe, så turister og andre kan sætte deres både i vandet

 • #3 Bjarne Kiholm skrev: 14-06-2019 08:33:59

  Slæbested skal være indeholdt i de vestlige 85 m. Som er Esbjerg kommunes andel.
  Dette projekt er udarbejdet sammen med sejlklubben og klubben har det.
  Netop denne del, der sikrer offentligeheden adgang til Nationalparken er nøglen i hele projektet.
  Få det nu indtegnet ellers falder hele projektet måske?

 • #4 Niels Michaelsen skrev: 19-06-2019 10:56:57

  En rampe til isætning af båd fra trailer kunnet være super. Det vil give mulighed for at tage på fisketur f.eks. efter makrel

 • #5 Alette Houman skrev: 20-06-2019 09:09:41

  Det er helt oplagt, at der bliver formidlet ved Kammerslusen, som er en "port" til Vadehavet :) og der er rigtig meget brug for ekstra bådpladser :)

 • #6 Søren Radmer skrev: 23-06-2019 07:44:16

  Hvis det er porten til Vadehavet, bør projektet indeholde en rampe til trailerbåde.
  Hvis ikke der kommer en rampe, bliver det fantastiske område forbeholdt en lille gruppe sejlere med fastliggende både.
  Jeg kunne selv have stor glæde af at kunne sætte min jolle i ved Kammerslusen.

 • #7 Knud Johnsen skrev: 24-06-2019 16:44:46

  flot og godt til bådfolk

 • #8 Søren Christensen skrev: 27-06-2019 08:53:26

  Super flot. Godt for ALLE. Håber det når i mål.

 • #9 Anni Kromann skrev: 01-08-2019 08:12:06

  På Nordskov Mølles vegne, ønsker vi Jer held med projekt og ansøgning.

 • #10 Christian Lorenzen skrev: 21-11-2019 11:45:47

  Tillykke til Ribe, til Nationalpark Vadehavet og til Esbjerg Kommune. Godt gået, venner! :)

  De allerbedste hilsener fra Fanø.