Mesing Forsamlingshus i Fremtiden

Den gode idé

I Mesing, lige nord for Skanderborg, har vi et gammelt forsamlingshus fra 1888, som ikke bare rummer vores fælles historie, men også et stort uudnyttet potentiale. Vi vil udvikle det til et fantastisk kulturelt samlingssted. Da Mesing er en del af den nystartede landsbyklynge De 7 Dale, er vi blevet enige om at den bedste ide ville være at skabe et moderne, åbent og flerfunktionelt ’klyngehus’, der kan fungere som kulturelt kraftcenter for alle lokalsamfundene i De 7 Dale. Her skal børn og voksne mødes på tværs så traditioner videregives og nye idéer og lokalsamfundet udvikles i fællesskab .

Projektets fysiske rammer

Mesing Forsamlingshus er en klassisk rødstensbygning beliggende i naturskønne omgivelser med udsigt over åbent land, kirke og skov. Forsamlingshuset indeholder entre, toiletter, to sale, små vinduer og et mindre køkken. Huset skal åbnes op så lys og landskab bliver en del af husets indretning og store salen udstyres med AV-anlæg. Ved at indrette fleksibelt og brugertilpasset kan huset bruges til flere aktiviteter på samme tid, såsom foredrag, madfællesskaber, kreative aktiviteter og E-sport. Hermed opnår vi en bedre udnyttelse af husets kvadratmeter og energiforbrug alle ugens dage.

Det omfatter projektet

Projektet indebærer at forsamlingshuset omdannes og udvides og at adgangs- og toiletforhold gøres kørestols- og handicapvenlige. Hovedgrebet vil være at flytte indgangspartiet væk fra landevejen og i stedet etablere en ny entré ud mod parkeringspladsen. Det giver mulighed for en fleksibel ruminddeling og øget sikkerhed. For at udnytte gangarealer udstyres disse med depotskabe. Eksisterende toilet omdannes til rengøringsrum. Et nyt tag med ovenlys i store sal skal sikre et naturligt lysindfald og samle huset arkitektonisk. Dertil skal huset energirenoveres med luft-vand varmepumpe og teknikrum.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Mesing Forsamlingshus & Borgerforeningen er en aktiv borgerforening, som igennem 130 år har vedligeholdt og udvidet forsamlingshuset og som også vil være ansvarlig bygherre. Projektet drives til dagligt af en projektgruppe, som samarbejder med bestyrelsen og relevante aktører, herunder entreprenører, leverandører og fremtidige brugere. Fremtidige brugere er Menighedsrådet for Veng og Mesing Sogne, AOF, landsbyklyngen De 7 Dale, Mesing Ungdoms Forening, spejderne, Veng Lokalarkiv m.fl.

Relationen til lokalsamfundet

Vi er i tæt dialog med Skanderborg Kommune om Landzone- og byggetilladelse, som også støtter projektet økonomisk. Mesing Borgerforening er desuden i tæt dialog med bestyrelsen for De 7 Dale, som repræsenterer ca. 2000 indbyggere, der vil få adgang til huset. Projektet har fuld opbakning fra lokalområdet, som bidrager med frivilligt arbejde og køb af folkeaktier. Mesing Ungdoms Forening afholder et velgørenhedsarrangement, hvor overskuddet doneres til projektet og lokale foreninger, der de fremtidige brugere af huset, bidrager med input til husets indretning og tilpasning.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Svend Brandt skrev: 01-09-2019 13:59:01

  Spændende projekt. Og godt mit barndoms forsamlingshus får en opdatering, og åbner for flere muligheder.

 • #2 Flemming Bang Rasmussen skrev: 01-09-2019 16:10:00

  Et godt tænkt projekt til en dejligt beliggende bygning. Min Far voksede op i nærheden, og ehar da også været til ungdomsfest derude. Ganske mange år siden; måske 35-40år siden sidst!

 • #3 Jonna Petersen skrev: 01-09-2019 16:43:59

  Selv om jeg givet ikke deltager i Mesinge festligheder, mest på grund af faren for at cykle derud via Låsbyvej uden cykelsti er det med ens liv som indsats, så vil jeg til enhver tid tilråde at bevare landsbysamfundets eksistens uanset hvor i det ganske land landsbyen befinder sig, det er vigtig at have et lokalt tilholdssted om det er købmanden eller det lokale forsamlingshus, så betyder det altså noget for de som bor i en landsby at have noget at være fælles om <3 må Mesing og alle andre landsbyer få sammenhold i deres by til at leve og bestå

 • #4 Irene Vestergaard Nielsen skrev: 01-09-2019 18:44:09

  Jeg vil gerne støtte dette projekt, som vil være med til at give et "løft" til hele området.

 • #5 Lene Pedersen skrev: 01-09-2019 22:26:59

  Jeg har holdt bryllup, konfirmation og runde fødselsdage

 • #6 Ingeborg Brandt skrev: 02-09-2019 19:50:25

  Dejligt, hvis forsamlingshuset bliver renoveret og får et mere tidsvarende udtryk, bl.a. med handicaptoilet. Vi holder familiens julefrokost i huset og deltager i forskellige musikarrangementer, så det vil glæde mig meget med en opdatering.

 • #7 Vagn Sørensen skrev: 10-09-2019 17:00:04

  Det er et rigtig godt projekt, som vil medføre en fortsat videreudvikling af områdets forskelige fællesskaber på tværs af de syv dale.
  Det er utrolig vigtig, at der i disse landsbyklynger er et samlingssted, som udvikler det sociale og kulturelle fællesskab i hele området. Dermed kan Mesing videreføre sin over 100 årige historie også langt fremover.