Rum til alle - Holeby

Den gode idé

Med "Rum for alle - Holeby" ønsker vi at realisere en stor drøm om at skabe byens første aktivitets- og foreningshus med aktiviteter for både unge og gamle. Siden vi overtog huset i marts 2019 er det blevet byens naturlige samlingssted og vi har afholdt en lang række arrangementer med stor opbakning.
Vi søger om midler til et forprojekt, der kan hjælpe os med at konkretisere og virkelighedstjekke vores mange gode ideer til aktiviteter og indhold så både ønsker, efterspørgsel og økonomi hænger sammen.
Vi er 100 aktionærer der står bag udvikling/drift af huset og en stor støtteforening.

Projektets fysiske rammer

Projektet omfatter Holeby gamle skole samt tilstødende inspektørbolig på ialt ca. 1400 kvdm. Selve skolen er en vinkelbygget rødstensejendom fra ca. 1911 - et smukt og bevaringsværdigt hus i to etager. Huset er centralt beliggende i Holeby med et stort udenomsareal, hvor kommunen nu etablerer en attraktiv legeplads.

Skolen tænkes indrettet med festsal og industrikøkken (private fester), hvor også ballet og folkedans kan holde til samt fitnesscenter i det gml. værksted. E-sport, kreative rum og udstillingsfaciliteter på førstesalen. Inspektørbolig tænkes indrettet med cafe og B&B værelser.

Det omfatter projektet

Dette forprojekt skal bruges til at fastlægge og kvalificere funktioner og indretning af huset, så der sikres en helhedsorienteret og sammenhængende plan for udviklingen af huset. Gennem involvering af lokale borgere og brugere samt med hjælp fra arkitekter udarbejdes et prospekt, der baner vejen for den efterfølgende realisering af huset. Dette indbefatter:
- Husets identitet (fortælling, logo)
- Funktionsprogram for de enkelte rum
- Plan- og snit
- Skitsetegning (visualisering)
- Etablerings- og driftsbudget
Det samlede prospekt fremstår af høj kvalitet og præsenteres for fonde og investorer

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Huset ejes af et A.M.B.A med 100 andelshavere der hver har indskudt 1000 kr. Vi har 200 støttemedlemmer, der hver indbetaler 200 kr/år samt modtager støtte fra lokale virksomheder. De frivillige står for at afvikle arrangementer i huset (se bilag) og bidrager derigennem til husets drift.
Vi overtog huset gratis fra kommunen.
Husets og projektets styregruppe består af 6 personer der står for at drive, vedligeholde og udvikle bygningerne.

Vi har masser af gåpåmod og engagement og har brug for professionel hjælp til at tegne og gennemføre projektet. Derfor hyres NORRØN.

Relationen til lokalsamfundet

Andelsselskabet har gennem hele overdragelsen haft et konstruktivt samarbejde med Lolland Kommune. Dette har skabt en tillidsfuld relation til embedsmænd og lokalpolitikere, der bakker op om projektet med rådgivning og sparring.

Foreninger inviteres til at samarbejde. Der er pt. indgået aftale med gymnastikforeningen, ligesom også en billardforening samt 4 lokale DGI foreninger er ved at afsøge muligheden for etablering af E-sport. Der afholdes fællesspisning en gang om måneden. Borgermøder er velbesøgt og sommerfesten d. 5 juli blev besøgt af 150 lokale borgere.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
  • #1 Mogens Mygind skrev: 08-07-2019 23:00:27

    Rum tl alle

  • #2 Anni Kromann skrev: 01-08-2019 07:57:25

    På Nordskov Mølles vegne, ønsker vi Jer held med projekt og ansøgning.