Multibane, Ladegårdsparken

Den gode idé

Projektets formål er at skabe et fælles udendørsrum i form af en multibane, hvor børn og unge i boligområdet kan have adgang til let tilgængelige faciliteter og dermed dyrke mere gratis idræt i deres fritid og på samme tid invitere andre unge fra Holbæk, samt andre byer, ind i boligområdet.

Vi ønsker at samle aktiviteterne i Ladegårdsparken således, at aktivitetshuset og den kommende multibane vil danne rammen om en masse forskellige gratis idrætsaktiviteter. Vi ønsker at skabe et samlet område, hvor børn og unge kan mødes og dyrke idræt i deres fritid.

Projektets fysiske rammer

Vi ser det som væsentligt, at multibanen placeres ved aktivitetshuset, da vi fra undersøgelser ved, at det er vigtigt at kunne skabe overblik over aktiviteter og udearealer i et boligområde. Yderligere er det en væsentlig faktor, at disse faciliteter skal være placeret centralt og tæt på boligerne, hvor de unge bor.

Ideen bag denne multibane som vi ønsker opført ved aktivitetshuset er, at den skal kunne rumme mere end bare street fodbold, men også håndbold, basket, panna, tennis, kidsvolley, volleyball, badminton, fodtennis, floorball eller hockey.

Det omfatter projektet

Med en multibane skaber vi en ramme og let tilgængelighed, hvor børn og unge kan dyrke mere idræt i fritiden og være mere aktive. Vi vil gerne kunne tilbyde faciliteter, der gør en forskel og skaber glæde, leg og aktivitet i boligområdet.

Den primære målgruppe er unge i Ladegårdsparken. Der bor rigtig mange unge og børn. i Ladegårdsparken og 416 børn og unge er mellem 6 og 17 år. Vi estimerer, at det er under halvdelen af disse børn, der går til sport i deres fritid.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Med omdrejningspunkt i et eksisterende aktivitetshus i Ladegårdsparken drives der frivilligt arbejde for områdets børn og unge i forbindelse med gadeidræt, dansehold for børn og uge, fodboldtræning, parkure, håndbold, street basket m.v.
Der lægges ca. 15 frivilligtimer pr. uge.

Med Multibane planlægges frivilligaktiviteterne udvidet med ca. 5 timer pr. uge.

Frivilligaktiviteterne drives i samarbejde med bl.a.
Ladegårdsparkens faste ansatte
DGI
Holbæk Kommune

Relationen til lokalsamfundet

Det er planen, at denne bane kan være til gavn for en stor del af lokalområdets befolkning – og ikke kun dem, der bor i Ladegårdsparken. Dette vil blandt andet kunne ske gennem de arrangementer, turneringer og events som de unge arrangerer igennem deres community, LD Street Community, hvor de her også inviterer andre communities fra andre byer rundt i landet.

Derudover vil banen være åben for brug for andre end kun beboerne, ligesom vores aktivitetshus er.

Ønsket er kort sagt, at denne multibane skal skabe liv i Holbæk by og i lokalområdet i Ladegårdsparken.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Asger Larsen skrev: 13-09-2019 20:15:40

  Et rigtig godt projekt til glæde for alle unge.

 • #2 DD skrev: 14-09-2019 11:44:09

  Super god idé!!

 • #3 Karl Jørgensen skrev: 14-09-2019 16:12:31

  Jeg synes det er et fint initiativ. jeg håber det bliver realiseret. jeg kunne godt overveje at melde mig som frivillig til nogle timer ugentligt.

 • #4 Steen U. Hansen skrev: 14-09-2019 17:27:05

  Det kunne være en ide, at inddrage den gamle svømmehal til skaterhal

 • #5 Julie Becher skrev: 27-09-2019 07:49:06

  Et rigtigt spændende projekt for børn og unge i et boligområde der både på denne måde får et spændende løft - og som osse ville få et aktivitetsområde som beboere fra andre dele af Holbæk by kunne få lyst til at besøge. Jeg hepper!

 • #6 Persille Schwartz skrev: 30-09-2019 11:18:59

  Det er et super vigtigt initiativ, så børn (også gerne de små på dagtilbudsområdet) og deres voksne oplever, at Ladegårdsparken er et sted, der er godt at tage hen til. Sport og leg giver anledning til at mennesker mødes på tværs af alder, køn, etnicitet og politisk ståsted. Det er så vigtigt!

 • #7 David skrev: 02-10-2019 14:31:51

  Super ide, målrettet børn og unge i et område hvor der virkelig er brug for motivation til at bruge fritiden aktivt