Multihus Møllevang

Den gode idé

Visionen for projektet omkring Multihus Møllevang er at udnytte forskellighederne i det omkringliggende lokalsamfund og skabe et fundament for succesfuld integration, interaktioner og fællesskaber på tværs af alder, etnicitet, sociale skel og interesser.
Multihus Møllevang skal omfavne kulturhuset, forsamlingshuset, børnehuset, ungdomsklubben, aktivitetscenteret og sportshallen for alle borgere i Møllevang og omegn.

Projektets fysiske rammer

Multihus Møllevang rummer faciliteter hvor unge og ældre, etniske danskere og nydanskere, socialt udsatte og socialt stærke borgere samles og knytter fællesskaber gennem idræt, sociale arrangementer, faglige arrangementer, kulturelle initiativer, valghandlinger, frivillige indspark osv.

Det omfatter projektet

Multihus Møllevang omfatter en bygning på ca. 2.500 m2 fordelt på:
- multihal (håndbold, badminton, basket mv.),
- areal til skumgrav, trampoliner og klatrevæg
- multirum til fitness, e-sport, drone-værksted, yoga, paddle tennis mv.
- køkken og cafe,
- omklædningsrum, toiletter.

Desuden udnyttes multihusets tagflade til en udendørs aktivitetszone med arealer til tennis, cross-fit, løbebane, mv.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Projektet ”Multihus Møllevang” startede som en god ide i en lille initiativgruppe – og det har vist sig, at der er stærk lokal opbakning hertil.
Boligforeninger, Dagtilbud, Møllevangsskolen, Klubberne på Peter Fabers Vej samt Musvågevej, Aarhus Universitet, Aarhus Gymnasium og samt en række andre lokale foreninger og aktører har alle ytret stor interesse for Multihus Møllevang og de perspektiver, som ligger i mulighederne for at kunne mødes socialt eller dyrke idræt i nærområdet.

Relationen til lokalsamfundet

Multihus Møllevang placeres i tilknytning til Møllevangskolen. Det giver mulighed for, at skolen i langt højere grad end i dag kan fungere som lokalt samlingspunkt. Møllevangskolen skal være det naturlige, sunde tilholdssted for alle kvarterets børn og unge – også uden for skolens åbningstider.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Astrid skrev: 29-06-2019 18:39:27

  Jeg vil gerne gå til spring gymnastik tæt på hvor jeg bor.
  Astrid 12 år

 • #2 Anni Kromann skrev: 01-08-2019 08:23:54

  På Nordskov Mølles vegne, ønsker vi Jer held med projekt og ansøgning.

 • #3 BENEDIKT LARSEN skrev: 23-09-2019 10:40:27

  Der er hverken areal eller mulighed for at rejse økonomiske midler til dette projekt. Der er masser af aktivitetstilbud i Århus, hvor du kan dyrke din hobby. 🛑 Stop Det Nu