Nye rammer i verdens ældste biograf

Den gode idé

Det faktum, at Korsør Biograf Teater har ligget på adressen Jens Baggesens Gade 17 siden 1908, har gjort den berettiget til optagelse i Guinness World of Records som verdens ældste fungerende biograf. En bedrift som ikke alene biografen er stolte af og værner om, det gælder også byen Korsør og Slagelse Kommune.
Skal verdens ældste biograf også være kulturbærende 100 år frem eksisterer der et stort behov for at modernisere den store sal, så vores publikum også fremover oplever salen, vores faciliteter og vores film - og kulturtiltag som det åbenlyse alternativ til storbyernes metervareoplevelser

Projektets fysiske rammer

Hjertet i biografen er den store sal, som er i kritisk forfald og har brug for en gennemgribende renovering med det altoverskyggende formål at opretholde den vigtige position som kulturbærer for både borgere og biografgængere i Korsør by og Slagelse Kommune som helhed.

Grundet bygningens konstruktion er biografen udfordret på tilgængelighed for kørestolsbrugere, deres ledsagere samt gangbesværede. Projektet vil kunne løse denne udfordring.

Med projektets renoverings- og tilgængelighedstiltag kan vi fremtidssikre den unikke oplevelseskultur, som er biografens fortid, nutid og fremtid.

Det omfatter projektet

Korsør Bios Venners midler skal gå til:
Etablering af handicaptoilet i niveau
Opretning af salens gulv og ny belægning
Renovering af vægge og loft og lydisolering mellem salene
Opgradering af lyd- og højtaleranlæg
Udskiftning af belysning, indirekte og direkte
Udskiftning af stole

Renoveringen er en forudsætning for at fortsætte de mange aktiviteter, som i dag finder sted i salen - bl.a. Filmperler, Operabio, Ønskebrønden (publikumsønsker), Seniorbio, Tøseaften mm.

Vi har pt. samlet 2.250.000 kr. fra private fonde og sponsorer, men mangler stadig de sidste 450.000 kr. for at komme helt i hus.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Biografen har i årtier været drevet af 100 % frivillighed og filmpassion. Foreningen, besøgstal og den lokale forankring er solid og i god udvikling.

Foreningen bag består af 35 frivillige, som tæller alt fra popcorn-eksperter og rengøringskyndige til teknik-entusiaster. Bestyrelsen består af fem medlemmer samt to suppleanter, flere har siddet i over ti år. I 2018 knoklede (og hyggede) vennerne sig igennem 37 møder, skrev 20 referater og lagde ikke mindst en plan for biografens videre overlevelse.

Gennem årene har vennerne frivilligt stået for den løbende renovering og vedligeholdelse.

Relationen til lokalsamfundet

Som en vigtig del af projektet har vi fokus på at forbedre tilgængeligheden for de sårbare personer, som ofte besøger biografen. Her samarbejder vi bl.a. med Autismecenter Vestsjælland, Muskelsvindfonden og værestedet Café Amalie, som alle efterspørger en mere ubesværet adgang til huset.

Vi forsøger i videst muligt omfang at finansiere alle biografens aktiviteter med indtægter fra billet- og kiosksalg. Vi har tidligere modtaget mindre tilskud til drift og aktivitetstilskud fra Slagelse Kommune.

Korsørs detailhandel tager del i og bakker aktivt op om biografens arrangementer og omvendt.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
  • #1 peter sandholt skrev: 02-07-2019 22:11:34

    Hvor er det bare et godt projekt at værne om biografkulturen, - og hvor er det flot at I har samlet så mange penge ind til projektet. Håber inderligt at i opnår støtte fra 'Realdania.

  • #2 Anni Kromann skrev: 01-08-2019 08:08:45

    På Nordskov Mølles vegne, ønsker vi Jer held med projekt og ansøgning.